De waarheid over WajongerenDovnload 10.73 Kb.
Datum24.08.2016
Grootte10.73 Kb.
De waarheid over Wajongeren
Over de Wajong en de mensen die deze uitkering krijgen, bestaan veel ideeën die niet kloppen. Hoe zit het nu eigenlijk? Hieronder zijn een tiental stellingen opgenomen met daarbij de antwoorden. Deze antwoorden horen bij een test die de LCR in juni 2011 heeft opgenomen in zijn Digitale Nieuwsbrief.

De LCR wil graag weten wie welke vragen fout had, omdat die informatie weer bruikbaar is in overleggen over de Wajong. Wilt u reageren? Klik hier.De antwoorden

1 B


2 A

3 A


4 A

5 B


6 A

7 B


8 B

9 B


10 A
De uitleg

Over alle Wajongeren (ruim 200.000)
1 Wajongeren zijn meestal jong

B NIET WAAR: 50% is ouder dan 30 jaar.

Wajong is niet voor jongeren maar voor mensen die al voordat zij via werk zijn verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid, te veel beperkingen hebben om een wettelijk minimumloon te verdienen. Zij zijn jonggehandicapt en hun uitkering kan doorlopen totdat de AOW van toepassing is.
2 Ongeveer een kwart van de Wajongeren woont in een instelling

A WAAR: 28% woont in een instelling.

Bij aanvragen van een uitkering woont 75% met partner of bij familie.
3 De meeste Wajongeren werken in de sociale werkvoorziening

A WAAR: 25 % werkt betaald. 13 % in SW-verband tegen 12 % op de reguliere arbeidsmarkt. Dit was 16% om 9%.


4 Werkgevers willen in meerderheid geen Wajongeren in dienst nemen

A WAAR: 4% van de werkgevers heeft een of meer Wajongeren in dienst. Een kleine 10% van alle werkgevers wil een Wajonger in dienst nemen.


5 Wajongeren krijgen vrijwel nooit een vast dienstverband

B NIET WAAR: 53% heeft een tijdelijk contract, 47% een vast contract.

Slechts 17% werkt zonder toepassing van wettelijke maatregelen. Meestal wordt wettelijk instrumentarium ingezet: loondispensatie en/of jobcoaching, een/of aanvullende uitkering en/of loonkostensubsidie.
Over instroom in de nieuwe Wajong

6 Circa 2 kinderen per laatste schoolklas komen in de Wajong

A WAAR: 7,5% van alle 18 jarige = 2 per klas van 30.


7 De meeste nieuwe Wajongeren kunnen volgens UWV niet werken

B NIET WAAR: De nieuwe Wajong kent drie regelingen. De uitkeringsregeling is voor mensen waar geen of zeer beperkt perspectief op werk bestaat (loonwaarde komt nooit boven 20%). 13% stroomt in deze regeling.

54% wordt geacht te kunnen werken en valt onder de werkregeling. Hiervan heeft 20% tijdelijk geen mogelijkheden tot werken.

34% volgt school of studie en zit in de studieregeling. Een deel hiervan zal doorstromen naar de uitkerings- en werkregeling.


8 Ruim de helft van de mensen met een ADHD komt in de Wajong

B NIET WAAR: 30% van mensen met ADHD komt in de Wajong.


9 Bijna iedereen die Wajong aanvraagt krijgt die ook

B NIET WAAR: Afwijzingspercentage: 40% bij nieuwe Wajong, 33% bij oude Wajong.


10 De groep ingestroomde Wajongeren met een fysieke beperking (somatisch ziekenbeeld) is nog geen 15%

A WAAR: 13% heeft een somatisch ziektebeeld. Verder heeft

38% heeft een verstandelijke beperking.

15% een autistiche spectrum stoornis8% ADHD

21% een Psychiatrisch ziektebeeldEchter, bij 50% is er sprake van meerdere diagnoses naast elkaar.
Bron: UWV-workshop op de Wajongdag van 24 mei 2011
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina