Dec. KerstvakantieDovnload 122.54 Kb.
Datum17.08.2016
Grootte122.54 Kb.

22 - 26 dec.

Kerstvakantie

29 dec. - 2 jan.

5 - 9 jan.


Jaaropening

Dag 1 Bruiloft te Kana Johannes 2:1-12

Dag 2 Wonderbare spijziging Matteüs 14:13-21

Dag 3 Lopen op het water Matteüs 14: 21-34

Dag 4 Verwerking Knieboek


Jaaropening

Dag 1 Twaalfjarige Jezus in de tempel Lucas 2: 41 – 52

Dag 2 Johannes de Doper

De doop van Jezus

Mattheus 3

Lucas 3


Dag 3 Verzoeking in de woestijn Lucas 4 : 1 – 13

Dag 4 Zoon van God Knieboek, Werkboek p. 26Jaaropening

Dag 1 De genezing van Naäman 2 Koningen 5: 1 - 27

Dag 2 Optredens van Elia 2 Koningen 4: 38 – 44, 2 Koningen 6: 1 – 7

Dag 3 Oorlog met Aram 2 Koningen 6 : 1 – 7

Dag 4 Wonderen Lesboek p. 36 & 37, Werkboek p. 17


Jaaropening

Dag 1 Opstand Korach, Datan en Abiram, bloeiende staf Aäron

Numeri 16 en 17

Dag 2 Zonde Mozes en Aäron, Edom, dood Aäron Numeri 20

Dag 3 Koperen slang, velden van Moab Numeri 21 : 4 – 20

Dag 4 Omzwervingen Lesboek p. 36 & 37, Werkboek p. 32 & 33Jaaropening

Dag 1 Nehemia naar Jeruzalem Nehemia 1 en 2

Dag 2 De muur wordt herbouwd Nehemia 3 – 7

Dag 3 Wetslezing; boetedoening en nog een keer

Nehemia 8 – 13

Dag 4 Leider Nehemia Lesboek p. 36 & 37, Werkboek p. 32 & 3
Jaaropening

Dag 1 Gegrepen door het Licht Handelingen 9 : 1 – 31

Dag 2 Gevangen om het Licht Handelingen 11 : 19 – 12 : 25

Dag 3 Op weg met het Licht Handelingen 13 : 4 – 14 : 28

Dag 4 Licht voor de wereld Lesboek p. 72 t/m 75, Werkboek p. 34 & 35


12 - 16 jan.

Kids dichtbij God les 11

Dag 1 Blinden Matteüs 20:29-34, Marcus 10:46-52

Dag 2 Blinde van Betsaida Marcus 8:22-26

Dag 3 Genezing van de blindgeborene Johannes 9

Dag 4 Verwerking Knieboek


Kids dichtbij God les 11

Dag 1 Roeping van de twaalf discipelen Johannes 1: 35 – 51

Dag 2 Bruiloft te Kana Johannes 2: 1 – 13

Dag 3 Jezus in de tempel Johannes 2 : 13 – 22

Dag 4 Jezus Knieboek, Werkboek p. 27


Kids dichtbij God les 12

Dag 1 Joas 2 Koningen 11 – 12: 22

Dag 2 Hervormingen van Hizkia 2 Koningen 18 – 19: 37

Dag 3 Hizkia ziek en genezen 2 Koningen 20 : 1 – 21

Dag 4 Koningen van Juda Lesboek p. 38 & 39, Werkboek p. 18


Kids dichtbij God les 12

Dag 1 Twee keer strijd Numeri 21 : 21 – 22 : 41

Dag 2 Bileam zegent Israël Numeri 23 – 24 : 25

Dag 3 Mozes’ einde, Jozua’s begin Numeri 27 : 12 – 23

Dag 4 God staat achter Israël Lesboek p. 38 & 39, Werkboek p. 34 & 35


Kids dichtbij God les 12

Dag 1 Ester en Mordechai Ester 1 en 2

Dag 2 Haman, jodenhater Ester 3, 4 en 5

Dag 3 Poerim Ester 6 – 10

Dag 4 Koningin Ester Lesboek p. 38 & 39, Werkboek p. 34 & 35


Kids dichtbij God les 12

Dag 1 De HEER opent harten Handelingen 15 : 36 – 16 : 15

Dag 2 Een nachtelijk doopfeest Handelingen 16 : 16 – 40

Dag 3 In debat met filosofen Handelingen 17

Dag 4 Kom over en help ons Lesboek p. 76 t/m 79, Werkboek p. 36 & 3719 - 23 jan.

Kids dichtbij God 12

Dag 1 Vier vrienden Marcus 2:1-12

Dag 2 Dochter van Jaïrus Marcus 5:22-43

Dag 3 Genezingen op sabbat Matteüs 12:1-21 Lucas 13:10-17

Dag 4 Verwerking Knieboek


Kids dichtbij God 12

Dag 1 Storm op het meer Matteüs 8: 23 – 27

Dag 2 Jongen van Naïn Lucas 7: 11 – 17

Dag 3 Jezus loopt op het water Matteüs 14 : 22 – 36

Dag 4 Jezus helpt Knieboek, Werkboek p. 28


Weekopening

Dag 1 Jeremia wordt geroepen Jeremia 1: 1 – 19, Jeremia 7: 1 – 8

Jeremia 26: 1 – 24

Dag 2 De boekrol Jeremia 29: 1 – 32, Jeremia 36: 1 – 32

Dag 3 Een verwoeste stad en tempel Jeremia 37 : 1 – 40 : 6, Jeremia 52 : 1 – 34

2 Kronieken 36 : 11 – 23

Dag 4 Jeremia, de profeet Lesboek p. 40 & 41, Werkboek p. 19


Weekopening

Dag 1 Spionnen in Jericho Jozua 2

Dag 2 Overtocht over de Jordaan

Besnijdenis en Pesach

Jozua 3 : 1 – 5 : 12

Dag 3 Vernietiging van Jericho Jozua 5 : 13 – 6 : 28

Dag 4 Land in zicht Lesboek p. 40 & 41, Werkboek p. 36 & 37


Weekopening

Dag 1 Genezingen Johannes 4 : 45 – 5 : 18

Dag 2 Genezingen op de sabbat Matteüs 12 : 1 – 14, Marcus 2 : 23 – 3 : 6

Dag 3 De hoofdman te Kafarnaüm Matteüs 8 : 5 – 13, Lucas 7 : 1 – 10

Dag 4 Een groot geloof Lesboek p. 48 & 49, Werkboek p. 36 & 37


Weekopening

Dag 1 Opstand in Korinte Handelingen 18 : 1 – 22, 1 Korintiërs 13

Dag 2 Geloof in Efeze Handelingen 18 : 24 – 19 : 20, Efeziërs 6

Dag 3 Opnieuw op reis Handelingen 19 : 21 – 40, 20 : 7 – 15

Dag 4 Houd stand! Lesboek p. 80 t/m 83, Werkboek p. 38 & 39


26 - 30 jan.

Kids dichtbij God 13

Dag 1 De genezing in het huis van de hoofdman

Matteüs 8:5-13. Lucas 7:1-10

Dag 2 De genezing in Betzata Johannes 5:1-18

Dag 3 De melaatse van Samaria Lucas 17:11-19

Dag 4 Verwerking KnieboekKids dichtbij God 13

Dag 1 Verschillende genezingen Matteüs 8: 5 – 17

Dag 2 Vier vrienden Marcus 2: 1 – 12

Dag 3 Dochter van Jaïrus Matteüs 9 : 18 – 26

Dag 4 Jezus geneest Knieboek, Werkboek p. 29


Kids dichtbij God 13

Dag 1 Daniël en zijn vrienden Daniël 1: 1 – 21

Dag 2 De droom van Nebukadnessar Daniël 2: 1 – 49

Dag 3 Het gouden beeld Daniël 3 : 1 – 30

Dag 4 Daniël en zijn vrienden Lesboek p. 42 & 43, Werkboek p. 20


Kids dichtbij God 13

Dag 1 Achans diefstal en straf Jozua 7

Dag 2 De verovering van Ai Jozua 8 : 1 – 29

Dag 3 De inwoners van Gibeon Jozua 9 (10 – 11 : 15)

Dag 4 Jozua Lesboek p. 42 & 43, Werkboek p. 38 & 39


Kids dichtbij God 13

Dag 1 De gelijkenis van de zaaier Matteüs 13 : 1 – 23

Dag 2 De gelijkenis van het onkruid op de akker Matteüs 13 : 24 – 43

Dag 3 De gelijkenis van de schat in de akker, de parel en het visnet

Matteüs 13 : 44 – 52

Dag 4 Koninklijke geheimen Lesboek p. 50 & 51, Werkboek p. 38 & 39Kids dichtbij God 13

Dag 1 Paulus getuigt voor het volk Handelingen 21 : 15 – 22 : 29

Dag 2 Paulus getuigt voor de rechtbank Handelingen 22 : 30 – 23 : 35

Dag 3 Paulus beroept zich op de keizer Handelingen 24 : 1 – 25 : 12

Dag 4 Voor het volk, de rechtbank en de

keizer


Lesboek p. 84 t/m 87, Werkboek p. 40 & 41

2 - 6 feb.Weekopening

Dag 1 Het verloren schaap, de goede Herder Lucas 15: 1-7, Johannes 10:1-18

Dag 2 De gelijkenis van de talenten Matteüs 25: 14-30

Dag 3 De gelijkenis van de dagloners Matteüs 20:1-15

Dag 4 Verwerking Knieboek


Weekopening

Dag 1 De tien meisjes Matteüs 25: 1 – 13

Dag 2 De landheer en zijn wijngaard Matteüs 21: 33 – 46

Dag 3 Het bruiloftsmaal Matteüs 22 : 1 – 14

Dag 4 Jezus nodigt uit Knieboek, Werkboek p. 30


Kids dichtbij God 14

Dag 1 Nebukadnessar verstoten Daniël 3: 31 – 4: 34

Dag 2 Feestmaal van Belsassar Daniël 5: 1 – 30

Dag 3 De leeuwenkuil Daniël 6 : 1 – 29

Dag 4 Daniël Lesboek p. 44 & 45, Werkboek p. 21


Kids dichtbij God 14

Dag 1 De twaalfjarige Jezus in de tempel Lucas 2 : 40 – 52

Dag 2 Johannes de Doper

De doop van Jezus

Lucas 3 : 1 – 22

Dag 3 Verzoeking in de woestijn Lucas 4 : 1 – 13

Dag 4 Jezus, de Zoon van God Lb p. 62 & 63, Wb p. 40 & 41


Kids dichtbij God 14

Dag 1 En Hij legde hun de handen op Matteüs 8 : 14 – 17,

Dag 2 De wonderlijke spijziging Matteüs 14 : 13 – 21,

Dag 3 Jezus wandelt over het water Matteüs 14 : 22 – 36, Dag 4 Vijf broden en twee vissen Lesboek p. 52 & 53, Werkboek p. 40 & 41Kids dichtbij God 14

Dag 1 Geboeid naar de keizer Handelingen 25 : 13 – 26 : 13

Dag 2 Een wonderlijke zeereis Handelingen 27

Dag 3 Paulus in Rome Handelingen 28

Dag 4 Op reis naar Rome Lesboek p. 88 t/m 91, Werkboek p. 42 & 43


9 - 13 feb.Kids dichtbij God 14

Dag 1 Tien meisjes Matteüs 25:1-13

Dag 2 De barmhartige Samaritaan Lucas 10:25-37

Dag 3 De verloren zoon Lucas 15:11-32

Dag 4 Verwerking Knieboek


Kids dichtbij God 14

Dag 1 Genezing op sabbat Lucas 6: 1 – 11, Marcus 3: 1 – 6

Dag 2 Laat de kinderen tot Mij komen Marcus 10: 13 – 16

Dag 3 Goede Herder Johannes 10

Dag 4 God zorgt Knieboek, Werkboek p. 37


Kids dichtbij God 15

Dag 1 Ester koningin Ester 1 en 2

Dag 2 Het plan van Haman Ester 3 – 5

Dag 3 De Joden gered Ester 6 – 10

Dag 4 Ester Lesboek p. 46 & 47, Werkboek p. 22


Kids dichtbij God 15

Dag 1 Bruiloft te Kana Johannes 2 : 1 – 12

Dag 2 Jezus in de tempel Johannes 2 : 13 – 22

Dag 3 Optreden van Jezus in Nazaret Lucas 4 : 14 – 30

Dag 4 Aan het werk Lesboek p. 64 & 65, Werkboek p. 42 & 43


Kids dichtbij God 15

Dag 1 70 x 7 Matteüs 18 : 21 – 35

Dag 2 Modder op je ogen Johannes 9 : 1 – 41

Dag 3 Welkom bij de kudde Johannes 10 : 1 – 21

Dag 4 De goede herder Lesboek p. 54 & 55, Werkboek p. 42 & 43


Kids dichtbij God 15

VADER, ZOON EN HEILIGE GEEST

Dag 1 De doop van Jezus Matteüs 3 : 1 – 17, Marcus 1 : 1 – 11

Lucas 3 : 1 – 21, Johannes 1 : 29 – 34

Dag 2 Drie voor de prijs van een Schaduwverhaal

Dag 3 Ik geloof!

Dag 4 Vader, Zoon en Heilige Geest Lesboek p. 120 & 121, Werkboek p. 56 & 57


16 - 20 feb.


Kids dichtbij God 15

Dag 1 Laat de kinderen bij mij komen Marcus 10:13-16;

Matteüs 19:13-15; Lucas 18:15-17.

Dag 2 Filippus Handelingen 8:26-39

Dag 3 Gesprek over de doop

Dag 4 Verwerking Knieboek

Kids dichtbij God 15

Dag 1 De rijke jongeling Matteüs 19: 16 – 30

Dag 2 De rijke man en de arme Lazarus Lucas 16: 19 – 31

Dag 3 De barmhartige Samaritaan Lucas 10 : 25 – 37

Dag 4 Jezus volgen Knieboek, Werkboek p. 38


Weekopening

Dag 1 Jona Jona 1 – 2: 1, Jona 2: 11 – 4: 11

Dag 2 Ezra, de terugkeer Ezra 1: 1 – 11, Ezra 2: 64 – 3: 13

Dag 3 Ezra, bouw van de tempel Ezra 4: 1 – 6: 22

Dag 4 Luisteren naar God Lesboek p. 48 & 49, Werkboek p. 23


Weekopening

Dag 1 De wonderbare visvangst Lucas 5 : 1 – 11

Dag 2 De storm op het meer Lucas 8 : 22 – 39

Dag 3 Het dochtertje van Jaïrus Marcus 5 : 21 – 43

Dag 4 Jezus regeert Lesboek p. 66 & 67, Werkboek p. 44 & 45


Weekopening

Dag 1 De zorg om wat verloren is Lucas 15 : 1 – 10

Dag 2 De wachtende vader Lucas 15 : 11 – 32

Dag 3 De slimme rentmeester Lucas 16 : 1 – 13

Dag 4 Feest in de hemel Lesboek p. 56 & 57, Werkboek p. 44 & 45


Weekopening
WITTER DAN SNEEUW

Dag 1 Grote verzoendag Leviticus 4, Leviticus 16

Dag 2 Anders dan je denkt Schaduwverhaal

Dag 3 Van harte Matteüs 18 : 21 – 35

Dag 4 Uit liefde Lesboek p. 122 & 123, Werkboek p. 58 & 59


23 - 27 feb.

Voorjaarsvakantie

2 - 6 maart


Kids dichtbij God 16

Dag 1 De zaaier Matteüs 13:1-23

Dag 2 Vissers van mensen Lucas 5:1-11

Dag 3 Gesprek: vertellen over Jezus

Dag 4 Verwerking KnieboekKids dichtbij God 16

Dag 1 Vissers van mensen Matteüs 4: 18 – 22, Matteüs 9: 9 – 13

Dag 2 Uitzending van de twaalf Lucas 9: 1 – 10

Dag 3 Uitzending van de 72 Lucas 10 : 1 – 24

Dag 4 Vertellen Knieboek, Werkboek p. 39


Kids dichtbij God 16

Dag 1 Een zondares met olie Lucas 7: 36 – 50

Dag 2 Zacheüs Lucas 19: 1 – 10

Dag 3 Gelijkenis van vergeven Matteüs 18 : 1 – 35

Dag 4 God vergeeft en jij? Lesboek p. 84 & 85, Werkboek p. 38


Kids dichtbij God 16

Dag 1 Verheerlijking op de berg Matteüs 17 : 1 – 13, Marcus 9 : 2 – 13

Lucas 9 : 28 – 36

Dag 2 De grootste in het koninkrijk Matteüs 17 : 24 – 18 : 14

Marcus 9 : 33 – 50, Lucas 9 : 46 – 50

Dag 3 De goede herder Johannes 10 : 1 – 18

Dag 4 Kortsluiting Lesboek p. 68 & 69, Werkboek p. 46 & 47


Kids dichtbij God 16

Dag 1 De rijke man en de arme Lazarus Lucas 16 : 19 – 31

Dag 2 De Farizeeër en de tollenaar Lucas 18 : 9 – 17

Dag 3 De arbeiders in de wijngaard Matteüs 19 : 16 – 20 : 16

Dag 4 Rijke en arme mensen Lesboek p. 58 & 59, Werkboek p. 46 & 47


Kids dichtbij God 16

SAMEN IS VEEL LEUKER

Dag 1 Elkaar dienen in liefde Johannes 13 : 1 - 20

Dag 2 Samen is veel leuker Schaduwverhaal

Dag 3 Klassengesprek Werkboek p. 60

Dag 4 Samen is veel leuker Lesboek p. 124 & 125, Werkboek p. 60 & 619 - 13 maartWeekopening

Dag 1 Onze Vader Lucas 11:1-4

Dag 2 Wonderbaarlijke spijziging Matteüs 15:32-39

Dag 3 Gesprek over bidden

Dag 4 Verwerking Knieboek


Weekopening

Dag 1 Hanna 1 Samuël 1

Dag 2 Elia op de Karmel 1 Koningen 18

Dag 3 Petrus in de gevangenis Handelingen 12

Dag 4 God luistert Knieboek, Werkboek p. 40


Kids dichtbij God 17

Dag 1 De zaaier Matteüs 13: 1 – 24

Dag 2 De Samaritaanse vrouw Johannes 4: 1 – 42

Dag 3 Genezing van de blinde Johannes 9

Dag 4 Vertel het aan de mensen Lesboek p. 86 & 87, Werkboek p. 39


Kids dichtbij God 17

Dag 1 De twee zonen Lucas 15 : 11 – 32

Dag 2 De opwekking van Lazarus Johannes 11 : 1 – 54

Dag 3 Zacheüs Lucas 19 : 1 – 10

Dag 4 Keer je om! Lesboek p. 70 & 71, Werkboek p. 48 & 49


Kids dichtbij God 17

Dag 1 Bartimeüs volgt koning Jezus Matteüs 20 : 29 – 34, Marcus 10 : 46 – 52

Dag 2 Gelijkenis over zakgeld Lucas 19 : 11 – 28

Dag 3 Gelijkenis over verwerpen Matteüs 21 : 33 – 46, Marcus 12 : 1 – 12

Lucas 20 : 1 – 19

Dag 4 Jezus is Koning Lesboek p. 60 & 61, Werkboek p. 48 & 49Kids dichtbij God 17

VRIENDSCHAP

Dag 1 Vrienden voor het leven Lucas 5 : 18 – 25, Marcus 2 : 3 – 12

Matteüs 9 : 2 – 7

Dag 2 Dikke vrienden Schaduwverhaal

Dag 3 Een vriend in nood Lucas 11 : 5 – 13

Dag 4 Vriendschap Lesboek p. 126 & 127, Werkboek p. 62 & 63


16 - 20 maartKids dichtbij God 17

Dag 1 Teken van de regenboog Genesis 8:1-17

Dag 2 Jakob bij Betel Genesis 28:10-22, Genesis 35:1-15

Dag 3 Gesprek over danken

Dag 4 Verwerking Knieboek


Kids dichtbij God 17

Dag 1 Tien zieken Lucas 17: 11 – 19

Dag 2 Genezing te Betzata Johannes 5

Dag 3 Vijf broden en twee vissen Marcus 6 : 30 – 44, Johannes 6 : 1 – 14

Johannes 6 : 22 – 71

Dag 4 Danken Knieboek, Werkboek p. 41Aanleren maandlied

Dag 1 Onze Vader Lucas 11: 1 – 13

Dag 2 De rechter en de weduwe Lucas 18: 1 – 8

Dag 3 De Farizeeër en de tollenaar Lucas 18: 9 – 14

Dag 4 Praten met God Lesboek p. 88 & 89, Werkboek p. 40


Aanleren maandlied

Dag 1 Zalving Betanië, verraad Judas Johannes 12 : 1 – 8,

Dag 2 Intocht in Jeruzalem, tweede tempelreiniging

Matteüs 21 : 1 – 17,

Dag 3 Jezus spreekt over zijn dood

Ongeloof Johannes 12 : 20 – 50

Dag 4 Donkere wolken Lesboek p. 72 & 73, Werkboek p. 50 & 51


Aanleren maandlied

Dag 1 De bruiloft Matteüs 22 : 1 – 14

Dag 2 De bruiloftsmeisjes Matteüs 25 : 1 – 13

Dag 3 Voorbereidingen Matteüs 25 : 14 – 30

Dag 4 Het koninkrijk Lesboek p. 62 & 63, Werkboek p. 50 & 51


Aanleren maandlied

GOD KENNEN UIT DE STERREN

Dag 1 Majesteit Exodus 33

Dag 2 Tot ziens! Schaduwverhaal

Dag 3 Een spraak zonder klank Psalm 19 & 148

Dag 4 God kennen uit de sterren Lesboek p. 128 & 129, Werkboek p. 64 & 6523 - 27 maartAanleren maandlied

Dag 1 Maria en Judas Marcus 14: 1 -11

Dag 2 Intocht Marcus 11:1-11, Lucas 19: 29 – 48

Johannes 12:12-19

Dag 3 Voetwassing en Avondmaal Johannes 13

Dag 4 Verwerking KnieboekAanleren maandlied

Dag 1 Maria en Judas Johannes 12: 1 – 8, Lucas 22: 1 – 6

Dag 2 De intocht Lucas 22: 1 – 6

Dag 3 Voetwassing en avondmaal Johannes 13

Dag 4 Liefde Knieboek, Werkboek p. 33


Weekopening

Dag 1 De intocht in Jeruzalem Lucas 19: 29 – 48

Dag 2 Maria en Judas Marcus 14: 1 – 11

Dag 3 De voetwassing, avondmaal en verraad Johannes 13

Dag 4 Op weg naar Pasen Lesboek p. 72 & 73, Werkboek p. 33


Weekopening

Dag 1 Voorbereiden op het Paasfeest Marcus 14 : 12 – 16, Johannes 13 : 1 – 18

Dag 2 Het laatste avondmaal Matteüs 26 : 20 – 30

Johannes 13 : 21 – 30

Dag 3 In de tuin van Getsemane Matteüs 26 : 30 – 56, Johannes 18 : 1 – 11

Dag 4 Testament van Jezus Lesboek p. 80 & 81, Werkboek p. 56 & 57Weekopening

Dag 1 Door Judas verraden Matteüs 26 : 36 – 56, Marcus 14 : 32 – 52

Lucas 22 : 39 – 53

Dag 2 Door Petrus verloochend Matteüs 26 : 57 – 75, Marcus 14 : 53 – 72

Lucas 22 : 54 – 62

Dag 3 Door Pilatus veroordeeld Matteüs 27 : 11 – 26, Marcus 15 : 1 – 15

Lucas 22 : 66 – 71, 23 : 8 – 25

Dag 4 Onschuldig! Lesboek p. 84 & 85, Werkboek p. 56 & 57Weekopening

Dag 1 Marta en Maria Lucas 10 : 38 – 42

Dag 2 Lazarus uit de dood opgewekt Johannes 11 : 1 – 54

Dag 3 Maria heeft het begrepen Johannes 11 : 55 – 12 : 11

Matteüs 26 : 6 – 13, Marcus 14 : 3 – 9

Dag 4 Vrouwen aan de voeten van Jezus Lesboek p. 102 t/m 105, Werkboek p. 48 & 4930 ma. - 3 apr.
1 apr. 's avonds Paasviering.

3 april vrij ivm GoedevrijdagDag 1 Getsemane en gevangen Lucas 22:39-71

Dag 2 Bij Pilatus en de kruisiging Lucas 23 1- 43, Matheus 27:1-44

Dag 3 Jezus sterft en wordt begraven Lucas 23: 44-50, Matheus 27:45-56

Dag 4 Verwerking Knieboek

Paasviering


Dag 1 Gevangenneming en verhoor Lucas 22: 39 – 71

Dag 2 Jezus voor Pilatus Lucas 23: 1 – 31

Dag 3 Op Golgota Lucas 23: 32 – 56

Dag 4 Jezus zorgt Knieboek, Werkboek p. 34

Paasviering


Dag 1 Getsemane en de gevangenneming Lucas 22: 39 – 7: 1

Dag 2 Voor Pilatus en de kruisiging Lucas 23, Matteüs 27: 1 – 44

Dag 3 Jezus sterft en wordt begraven Lucas 23: 44 – 50, Matteüs 27: 45 – 56

Dag 4 Jezus sterft Lesboek p. 74 & 75, Werkboek p. 34

Paasviering


Dag 1 De kruisiging en dood Matteüs 27 : 33 – 56

Johannes 19 : 17 – 30

Dag 2 De begrafenis Johannes 19 : 38 – 42

Dag 3 Jezus leeft! Johannes 20 : 1 – 18, Marcus 16 : 1 – 11

Dag 4 Jezus is opgestaan! Lesboek p. 80 & 81, Werkboek p. 56 & 57 Paasviering


Dag 1 De kruisiging Matteüs 27 : 27 – 56, Lucas 23 : 26 – 49

Johannes 19 : 16 – 30

Dag 2 De begrafenis Matteüs 27 : 57 – 66, Lucas 23 : 26 – 49

Johannes 19 : 31 – 42

Dag 3 De opstanding Matteüs 28 : 1 – 10, Lucas 24 : 1 – 12

Johannes 20 : 1 – 18

Dag 4 Toegang vrij! Lesboek p. 86 & 87, Werkboek p. 58 & 59

PaasvieringDag 1 De arrestatie Matteüs 26 : 17 – 56, Marcus 14 : 12 – 72

Dag 2 De vrouw van Pilatus getuigt Matteüs 27 : 1 – 26, Marcus 15 : 1 – 15

Dag 3 Huilende vrouwen Lucas 23 : 26 – 56, Matteüs 27 : 55 & 56

Marcus 15 : 16 – 39

Dag 4 Vrouwen bij het kruis Lesboek p. 106 t/m 109, Werkboek p. 50 & 51

Paasviering6 - 10 apr.
H34

6 april vrij Tweede paasdag
Dag 1 Opstanding Matteüs 28, Johannes 20:1-18

Dag 2 Tomas Johannes 20:19-31

Dag 3 Bij het meer van Tiberias Johannes 21

Dag 4 Verwerking KnieboekDag 1 Opstanding Matteüs 28: 1 – 15

Dag 2 Tomas Johannes 20: 19 – 31

Dag 3 Bij het meer van Tiberias Johannes 21

Dag 4 Jezus leeft! Knieboek, Werkboek p. 35Dag 1 Jezus staat op uit de dood Matteüs 28

Dag 2 Jezus verschijnt aan Tomas Johannes 20: 19 – 31

Dag 3 Jezus bij het meer van Tiberias Johannes 21

Dag 4 Jezus leeft Lesboek p. 76 & 77, Werkboek p. 35Dag 1 De Emmaüsgangers Lucas 2, Johannes 20

Dag 2 Tomas gelooft het! Johannes 20 : 24 – 29

Dag 3 Wat er gebeurde bij het meer van Tiberias

Johannes 21 : 1 – 25

Dag 4 Volg Mij! Lesboek p. 84 & 85, Werkboek p. 60 & 61


Dag 1 De Emmaüsgangers Lucas 24 : 13 – 49

Dag 2 Tomas Johannes 20 : 19 – 29, Lucas 24 : 36 – 49

Dag 3 Van vissersman tot herdersknecht Johannes 21 : 1 – 19

Dag 4 Ik ben het! Lesboek p. 88 & 89, Werkboek p. 60 & 61Dag 1 Vrouwen bij het lege graf Matteüs 28 : 1 – 10, Lucas 24 : 1 – 12

Dag 2 Maria uit Magdala Johannes 20 : 11 – 18

Dag 3 Getuigende vrouwen Lucas 24 : 1 – 12 (vooral vs. 10 & 11)

Matteüs 28 : 5 – 8

Dag 4 Vrouwen bij het graf Lesboek p. 110 t/m 113, Werkboek p. 52 & 53


13 - 17 apr.


Weekopening

Dag 1 Abraham vertrouwt God Genesis 22

Dag 2 Alle eer aan God Exodus 19

Dag 3 Gesprek: Gods liefde

Dag 4 Verwerking Knieboek


Weekopening

Dag 1 Plaag tien en Pesach Exodus 11 – 13: 16

Dag 2 Doortocht door de zee Exodus 13: 17 – 15: 21

Dag 3 Woestijnreis en eten Exodus 15 : 22 – 17 : 7

Dag 4 Bevrijding Knieboek, Werkboek p. 17


Aanleren maandlied

Dag 1 Ezra vertrekt naar Jeruzalem Ezra 7: 1 – 10: 44

Dag 2 Nehemia keert terug naar Jeruzalem Nememia 1: 1 – 2: 20

Dag 3 Nehemia herbouwt de muren van

Jeruzalem

Nehemia 3 : 1 – 8 : 18, 12 : 27 – 43

Dag 4 De muur van Jeruzalem Lesboek p. 50 & 51, Werkboek p. 24


Aanleren maandlied

Dag 1 De gevangenbewaarder van Filippi Handelingen 16 : 11 – 40

Dag 2 Bloedbroeders Schaduwverhaal

Dag 3 Leesles Lesboek pagina 91

Dag 4 Stempel van God Lesboek p. 90 & 91, Werkboek p. 64 & 65


Aanleren maandlied

Dag 1 Verbond tussen God en Abraham Genesis 15 & 17

Dag 2 Jezus zegent Marcus 10: 13 – 16

Dag 3 De allerbeste wensen Schaduwverhaal

Dag 4 Ik zal jouw God zijn Lesboek p. 94 & 95, Werkboek p. 64 & 65


Aanleren maandlied

RENTMEESTERS

Dag 1 Sabbatsjaar en jubeljaar Leviticus 25

Dag 2 Rentmeester Schaduwverhaal

Dag 3 De wereld zal vernieuwd worden Romeinen 8, 2 Petrus 3

Dag 4 Rentmeesters Lesboek p. 130 & 131, Werkboek p. 66 & 6720 - 24 apr.


Kids dichtbij God 18

Dag 1 Terug naar Israël Ezra 1-3

Dag 2 De tempel wordt weer gebouwd Ezra 4-6

Dag 3 Ezra gaat op reis Ezra 7, 8:21-36

Dag 4 Verwerking Knieboek


Kids dichtbij God 18

Dag 1 Amalek en Jetro Exodus 17: 8 0 18: 27

Dag 2 Bij de berg Sinai Exodus 19: 1 – 20: 21

Dag 3 Mozes op de berg Exodus 24 : 1 – 18 , Exodus 25 – 31 : 18

Dag 4 Luisteren naar God Knieboek, Werkboek p. 18


Kids dichtbij God 18

Dag 1 Genezing van de verlamde Handelingen 2: 43 – 3: 10

Dag 2 Toespraak Petrus en ondervraging Handelingen 3: 11 – 4: 31

Dag 3 Ananias en Saffira Handelingen 4: 32 – 5: 11

Dag 4 In Jezus’ Naam Lesboek p. 54 & 55, Werkboek p. 25


Kids dichtbij God 18

Dag 1 Woordverkondiging in Troas Handelingen 20 : 7 – 12

Dag 2 Lof en aanbidding Ezra 3 : 13, Nehemia 12 : 27 - 43

Johannes 4 : 23 – 24

Dag 3 Leesles: moge de Heer U zegenen Psalm 124 : 8, Numeri 6 : 22 – 27

2 Korintiërs 13 : 11 - 13

Dag 4 Samen God dienen Lesboek p. 98 & 99, Werkboek p. 72 & 73


Kids dichtbij God 18

Dag 1 Mirjam Exodus 1, 2 : 1 – 10

Dag 2 Jacob en Esau Leesles

Dag 3 Zorgenkind Schaduwverhaal

Dag 4 Een open hemel Lesboek p. 96 & 97, Werkboek p. 66 & 67


Kids dichtbij God 18

JE OMKEREN…

Dag 1 Wij hebben tegen de HEER gezondigd

1 Samuël 7 : 1 – 17

Dag 2 Je omkeren Schaduwverhaal

Dag 3 De verloren zoon Lucas 15 : 11 – 32

Dag 4 Je omkeren… Lesboek p. 132 & 133, Werkboek p. 68 & 69


27 apr. - 1 mei
27 april Koningsdag


Dag 1 Nehemia naar Jeruzalem Nehemia 1 – 2

Dag 2 Jeruzalems muren herbouwd Nehemia 3 – 7

Dag 3 Jeruzalems muren ingewijd Nehemia 8, 12

Dag 4 Verwerking KnieboekDag 1 Het gouden kalf Exodus 32

Dag 2 Nieuwe stenen platen Exodus 33 – 35: 3

Dag 3 Inwijding van de Tabernakel Leviticus 8, Numeri 9 en 10

Dag 4 God is heilig Knieboek, Werkboek p. 19Dag 1 Gevangen en bevrijd Handelingen 5: 12 – 42

Dag 2 Stefanus Handelingen 6 en 7

Dag 3 Filippus en de Ethiopiër Handelingen 8: 26 – 40

Dag 4 Getuigen van Jezus Lesboek p. 56 & 57, Werkboek p. 26Dag 1 Gelukkig zijn Matteüs 4 : 23 – 5 : 12

Dag 2 Bijbelleesles Matteüs 5 : 13 – 16

Dag 3 Het hart van de Wet Matteüs 7 : 1 – 12

Dag 4 Gelukkig zijn Lesboek p. 100 & 101, Werkboek p. 74 & 75Dag 1 De nieuwe hemel en de nieuwe

aarde


Openbaring 21, 22 : 1 – 5

Dag 2 Erik Veldkamp Schaduwverhaal

Dag 3 De nieuwe schepping Jesaja 35 en 36

Dag 4 Alles maak ik nieuw Lesboek p. 98 & 99, Werkboek p. 68 & 69CADEAUTJES VAN DE HEER

Dag 1 De gelijkenis van de talenten Matteüs 25 : 14 – 30

Dag 2 Het Kompas Schaduwverhaal

Dag 3 Leesles 1 Korintiërs 12 : 1 – 11

Dag 4 Gaven van de Geest Lesboek p. 134 & 135, Werkboek p. 70 & 71


4 - 8 mei

Meivakantie

11 - 15 mei

18 - 22 mei

22 mei Pinkster praiseDag 1 Hemelvaart Handelingen 1:1-14

Dag 2 Een opvolger voor Judas Handelingen 1:15-26

Dag 3 Pinksteren Handelingen 2:1-40

Dag 4 Verwerking Knieboek
Dag 1 Jezus naar de hemel Handelingen 1: 1 – 11

Dag 2 De lege plaats van Judas vervuld Handelingen 1: 12 – 26

Dag 3 Pinksteren Handelingen 2 : 1 - 40

Dag 4 Jezus regeert Knieboek, Werkboek p. 36Dag 1 Hemelvaart Handelingen 1: 1 – 11

Dag 2 De lege plaats van Judas vervuld Handelingen 1: 12 – 26

Dag 3 Pinksteren Handelingen 2 : 1 – 40

Dag 4 De Geest Lesboek p. 78 & 79, Werkboek p. 36Dag 1 De hemelvaart van Jezus Handelingen 1 : 1 – 13

Dag 2 De lege plaats Handelingen 1 : 15 – 26

Dag 3 De Heilige Geest is gekomen! Handelingen 2 : 1 – 47

Dag 4 Ik ben bij jullie! Lesboek p. 86 & 87, Werkboek p. 62 & 63Dag 1 Dit heb ik jullie gezegd Johannes 13 : 31 – 14 : 30

Dag 2 Hemelvaart Handelingen 1 : 1 – 14

Dag 3 Pinksteren: heilige bezieling Handelingen 2 : 1 – 40

Dag 4 Jezus komt terug Lesboek p. 90 & 91, Werkboek p. 62 & 63Dag 1 De heilige Geest Matteüs 28 : 16 – 20, Marcus 16 : 14 – 20

Lucas 24 : 44 – 53, Handelingen 1 : 1 – 14

Dag 2 Een compleet team Handelingen 1 : 15 – 26

Dag 3 Een geweldig doopfeest Handelingen 2 : 14 – 41

Dag 4 Ik kom terug Lesboek p. 114 t/m 117, Werkboek p. 54 & 55


25 - 29 mei
25 mei Pinksteren vrij.


Dag 1 Genezing van een verlamde Handelingen 2:43-3:10

Dag 2 Toespraak Petrus/Ondervragingen Handelingen 3:11-4:31

Dag 3 Ananias en Saffira Handelingen 4:32-5:11

Dag 4 Verwerking KnieboekDag 1 De kwartels Numeri 11

Dag 2 De twaalf verspieders Numeri 13 en 14

Dag 3 Korach, Datan en Abiram Numeri 16 en 17

Dag 4 Opstand Knieboek, Werkboek p. 20Dag 1 Saulus geroepen Handelingen 9: 1 – 31

Dag 2 Petrus en Lydda en Joppe Handelingen 9: 32 – 42

Dag 3 Cornelius Handelingen 9: 43 - 11: 18

Dag 4 Jezus is voor iedereen Lesboek p. 58 & 59, Werkboek p. 27Dag 1 David en Jonatan 1 Samuël 19 en 20

Dag 2 Het verkeerde adres Schaduwverhaal

Dag 3 De helden van David 2 Samuël 23 : 8 – 39

Dag 4 Vriendschap Lesboek p. 92 & 93, Werkboek p. 66 & 67Dag 1 Aanstelling van de zeven Handelingen 6 : 1 – 7

Dag 2 Collecte voor Jeruzalem 2 Korintiërs 8 : 1 – 15, 1 Timoteüs 3 : 8 – 13

Dag 3 Verschillende gaven Schaduwverhaal

Dag 4 Werk in de kerk Lesboek p. 102 & 103, Werkboek p. 72 & 73Dag 1 Getuigen voor het hof Handelingen 5 : 12 – 42

Dag 2 Getuige tot de dood Handelingen 6 : 1 – 8 : 3

Dag 3 Getuigen in Samaria Handelingen 8 : 4 – 25

Dag 4 Getuigen van de opgestane Lesboek p. 64 t/m 67, Werkboek p. 30 & 311 - 5 juni

Aanleren maandlied

Dag 1 De apostelen aan het werk Handelingen 5:12-42

Dag 2 Stefanus Handelingen 6 en 7

Dag 3 Filippus Handelingen 8:26-40

Dag 4 Verwerking Knieboek


Aanleren maandlied

Dag 1 Water van Meriba Numeri 20

Dag 2 Koperen slang Numeri 21: 4 – 9

Dag 3 Bileam Numeri 22 – 24

Dag 4 De woestijn Knieboek, Werkboek p. 21


Weekopening

Dag 1 Petrus gevangen genomen en bevrijd Handelingen 12: 1 – 19

Dag 2 De eerste zendingsreis van Paulus Handelingen 13:1–28 en 14: 8 – 20

Dag 3 De tweede zendingsreis van Paulus Handelingen 15: 36 – 18: 22, behalve 16:

11 – 40

Dag 4 Paulus op reis Lesboek p. 60 & 61, Werkboek p. 28Weekopening

Dag 1 Adam geeft de dieren namen Genesis 1 : 26 – 28, Genesis 2 : 18 – 20

Dag 2 De Redder Schaduwverhaal

Dag 3 Bijbelleesles Werkboek p. 68 & 69

Dag 4 Wonder boven wonder Lesboek p. 94 & 95, Werkboek p. 68 & 69


Weekopening

Dag 1 De genezing van Naäman 2 Koningen 5 : 1 – 19

Dag 2 Filippus en de Ethiopiër Handelingen 8 : 26 – 40

Dag 3 Paulus en Silas Handelingen 16 : 24 – 34

Dag 4 Vertel het door Lesboek p. 106 & 107, Werkboek p. 76 & 77


Weekopening

SAMEN IN DE NAAM VAN JEZUS

Dag 1 Jezus maakt ons blij Johannes 2 : 1 – 12

Dag 2 De kerkelijke vergadering in Jeruzalem

Handelingen 15 : 1 – 35

Dag 3 Christus als fundament Efeziërs 4

Dag 4 Samen in de naam van Jezus Lesboek p. 136 & 137, Werkboek p. 72 & 73


8 - 12 juni

Kids dichtbij God 19

Dag 1 Saulus geroepen Handelingen 9:1-31

Dag 2 Petrus in Lydda en Joppe Handelingen 9:32-43

Dag 3 Cornelius wordt gedoopt Handelingen 10

Dag 4 Verwerking Knieboek


Kids dichtbij God 19

Dag 1 Mozes en Jozua Numeri 27: 12 – 23, Deuteronomium 1 en 34

Dag 2 Twee verspieders in Jericho Jozua 1 en 2

Dag 3 Doortocht door de Jordaan Jozua 3, 4 en 5: 1

Dag 4 Het nieuwe land Knieboek, Werkboek p. 22


Kids dichtbij God 19

Dag 1 Efeze, de derde reis Handelingen 19: 23 – 40

Dag 2 Paulus gearresteerd Handelingen 21: 27 – 22: 29

Dag 3 Verdediging van Paulus Handelingen 22: 30 – 26: 32

Dag 4 De stad in rep en roer Lesboek p. 62 & 63, Werkboek p. 29


Kids dichtbij God 19

Dag 1 Bartimeüs Marcus 10 : 46 – 52, Matteüs 20 : 29 - 34

Lucas 18 : 35 – 43

Dag 2 De verlamde man en zijn vrienden Marcus 2 : 1 – 12, Matteüs 9 : 1 – 8

Lucas 5 : 17 – 26

Dag 3 Complimentjes Schaduwverhaal

Dag 4 Je mag er zijn! Lesboek p. 96 & 97, Werkboek p. 70 & 71


Kids dichtbij God 19

Dag 1 Mozes en de Amalekieten Exodus 17 : 8 – 16

Dag 2 Petrus bevrijd Handelingen 12 : 1 – 19

Dag 3 Bijbelleesles 1 Koningen 18 : 42 – 43

Dag 4 Bidden voor een ander Lesboek p. 108 & 109, Werkboek p. 78 & 79


Kids dichtbij God 19

EEN LICHT OP MIJN PAD

Dag 1 Slaven in Egypte Exodus 1

Dag 2 De tien woorden Exodus 20, Deuteronomium 5

Dag 3 Vreugde in de wet van de HEER Psalm 1

Dag 4 Een licht op mijn pad Lesboek p. 138 & 139, Werkboek p. 74 & 7515 - 19 juni

Weekopening

Dag 1 Petrus in de gevangenis Handelingen 12:1-17

Dag 2 Paulus op reis Handelingen 13: 1-5 en 26-52; 14:8-

28

Dag 3 Paulus in de gevangenis Handelingen 16:11-34Dag 4 Verwerking Knieboek

Weekopening

Dag 1 Jericho Jozua 5: 13 – 6: 27

Dag 2 Achan en Ai Jozua 7 en 8

Dag 3 Chiwwieten Jozua 9

Dag 4 God wint! Knieboek, Werkboek p. 23


Aanleren maandlied

Dag 1 Schipbreuk Handelingen 27

Dag 2 Malta Handelingen 28: 1 – 10

Dag 3 Eindelijk in Rome Handelingen 28: 11 – 31

Dag 4 Paulus naar Rome Lesboek p. 64 & 65, Werkboek p. 30


Aanleren maandlied

Dag 1 De slavin van Naäman vertelt 2 Koningen 5

Dag 2 De kinderen van Jeruzalem vertellen Matteüs 21 : 1 – 17

Dag 3 Leesles Matteüs 25

Dag 4 Mag ik me even voorstellen? Lesboek p. 102 & 103, Werkboek p. 76 & 77


Aanleren maandlied

Dag 1 De weduwe uit Sarefat 1 Koningen 17 : 9 – 24

Dag 2 De muntjes van de weduwe Marcus 12 : 35 – 44

Dag 3 Het tiende deel Leviticus 27 : 30 – 33

Dag 4 Geven voor een ander Lesboek p. 110 & 111, Werkboek p. 80 & 81


Aanleren maandlied

NAAR IEDERE STAD EN PLAATS

Dag 1 Luisteren en vrucht dragen Lucas 8 : 1 – 21

Dag 2 Instructies voor onderweg Lucas 10 : 1 – 24

Dag 3 Tot het uiterste Lucas 15 : 1 – 10

Dag 4 Naar iedere stad en plaats Lesboek p. 144 t/m 147, Werkboek p. 76 & 77
22 - 26 juni

Kids dichtbij God les 20

Dag 1 Derde reis van Paulus Handelingen 19: 11,12, 20, 23-40

Dag 2 Paulus weer in de gevangenis Handelingen 21:27- 22:29

Dag 3 Samenzwering tegen Paulus Handelingen 22:20-23:35; 25:10-12

Dag 4 Verwerking Knieboek


Kids dichtbij God les 20

Dag 1 Debora en Barak Rechters 4 – 5

Dag 2 Gideon geroepen Rechters 6

Dag 3 Strijd van Gideon Rechters 7

Dag 4 Rechters Knieboek, Werkboek p. 24


Kids dichtbij God les 20

Dag 1 Het manna en de kwartels Exodus 16

Dag 2 Elia bij de beek 1 Koningen 17: 1 – 6, 1 Koningen 18: 4

Dag 3 Dorkas Handelingen 9 : 36 – 42

Dag 4 God geeft wat je nodig hebt Lesboek p. 82 & 83, Werkboek p. 37


Kids dichtbij God les 20

Dag 1 Er is genoeg Ruth

Dag 2 Aren lezen op de sabbat Matteüs 12 : 1 – 8

Dag 3 Leesles: brood vermenigvuldiging Matteüs 15 : 3 – 38

Dag 4 Geef ons brood Lesboek p. 104 & 105, Werkboek p. 78 & 79


Kids dichtbij God les 20

Dag 1 Verbondssluiting Exodus 19, Exodus 20 : 18 – 21

Dag 2 God geeft 10 geboden Exodus 20 : 1 – 17

Dag 3 Jezus geeft ook geboden Matteüs 22 : 34 – 40

Dag 4 Regels van God Lesboek p. 104 & 105, Werkboek p. 74 & 75


Kids dichtbij God les 20

ONZE VADER

Dag 1 Bidden als je bang bent Jona 1 en 2

Dag 2 Bidden als je boos bent Jona 3 en 4

Dag 3 Bidden om Gods koninkrijk Matteüs 6 : 7 – 15, Lucas 10 : 38 – 11 : 13

Dag 4 Onze Vader Lesboek p. 148 t/m 151, Werkboek p. 78 & 7929 juni - 3 juliDag 1 De schipbreuk van Paulus Handelingen 27

Dag 2 Verblijf op Malta Handelingen 28:1-10

Dag 3 Paulus in Rome Handelingen 28:11-31

Dag 4 Verwerking Knieboek

Jaarsluiting


Dag 1 Simsons geboorte Rechters 13

Dag 2 Simsons huwelijks Rechters 14 en 15

Dag 3 Simson en Delila Rechters 16

Dag 4 Een sterke man Knieboek, Werkboek p. 25

Jaarsluiting


Dag 1 Ruth gaat naar Betlehem Ruth 1 en 2

Dag 2 Ruth en Boaz Ruth 3 en 4

Dag 3 Een psalm voor het dankoffer Psalm 100

Dag 4 Dank U wel! Lesboek p. 90 & 91, Werkboek p. 41

Jaarsluiting


Dag 1 Hanna en Samuël 1 Samuël 1 : 1 – 2 : 11

Dag 2 De tien melaatsen Lucas 17 : 11 – 19

Dag 3 Leesles Psalm 100

Dag 4 Dank u wel Lesboek p. 106 & 107, Werkboek p. 80 & 81 Jaarsluiting
Dag 1 Bouw en inrichting van de tempel 2 Kronieken 2 – 2 Kronieken 5 : 1

Dag 2 Gelijkenis De Drachmen Lucas 19: 11 – 28

Dag 3 Help een ander Schaduwverhaal

Dag 4 Je bent uniek! Lesboek p. 100 & 101, Werkboek p. 70 & 71 Jaarsluiting
GENOEG VOOR IEDEREEN

Dag 1 Ondersteun elkaar Exodus 41

Dag 2 Een onmogelijk opdracht Matteüs 14 : 13 – 20, Marcus 6 : 30 – 44

Lucas 9 : 10 – 17, Johannes 6 : 1 - 14

Dag 3 Bidden met een volle mond 2 Korintiërs 9 : 6 – 15

Dag 4 Genoeg voor iedereen Lesboek p. 152 t/m 155, Werkboek p. 80 & 81Jaarsluiting

: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Laurien Hansma Rijksuniversiteit Groningen Orangism in the Netherlands ca. 1780-1813
2014 -> Zingen met je kind Aan: de ouders van de kinderen van groep 1 / 2 / 3
2014 -> Verzamelde korte verhalen van Nederlandse en Belgische auteurs
2014 -> Laat het voor mijn part een smeerlap zijn, maar ik wil weten hoe het is
2014 -> Agenda voor het overleg van het Platform Mooi Zuidplas Datum: woensdag 10 september 2014 20. 00 uur Plaats: Oudheidkamer Nieuwerkerk a/d ijssel, ’s Gravenweg 6
2014 -> Agenda voor het overleg van het Platform Mooi Zuidplas Datum: woensdag 10 september 2014 20. 00 uur Plaats: Oudheidkamer Nieuwerkerk a/d ijssel, ’s Gravenweg 6
2014 -> Arts in opleiding tot arts voor Verstandelijk Gehandicapten (avg)
2014 -> Nieuw bulletin met nieuwtjes en berichtjes. Eindstand Nevobo midweek recreatieve competitie mei 2016
2014 -> Naam: Olivier Rijnsaard
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina