December 2009 Aan de ouders/verzorgersDovnload 47.57 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte47.57 Kb.

december 2009

Aan de ouders/verzorgers


van onze leerlingen • Het Oude en het Nieuwe Jaar

Dat was niet mis, wat de sociologen Spangenberg en Lampert onlangs te melden hadden over de huidige jeugd. Ze zou materialistisch zijn en slechts gericht op zichzelf, op uiterlijk, status, gemak en inkomen. Filosofen als Allan Bloom (“The closing of the American mind”) gingen hen tegen het einde van de vorige eeuw al voor: scholieren en studenten streven heden ten dage vooral hun eigen belang na, zoeken en krijgen geen houvast meer bij de schrijvers van de canon en vallen zo ten prooi aan moreel relativisme.

Eigenlijk moet ‘de jeugd van tegenwoordig’ het altijd wel ontgelden en daarmee indirect ook hun opvoeders, ouders en school voorop.

Met mijn collegae prijs ik me gelukkig in een omgeving te verkeren waar het merendeel van de jongeren zich nog wel wil oriënteren op kennis en denkers, nog wel zorg heeft voor mensen om zich heen en ook goed kan omgaan met actuele morele vragen.

Optimisme is daarom op zijn plaats, pessimisme leidt maar tot self-fulfilling prophecy’s.

Natuurlijk valt er voor het nieuwe kalenderjaar nog wel iets te wensen. Na de pauzes ligt er in de gangen, hallen, kantine en op de binnenplaats van de school echt veel te veel rommel. Meer zorg voor de dagelijkse fysieke leefomgeving mag een item worden voor de ontbijttafel thuis en de mentorles op school.

Wat zijn de verwachtingen voor het komende jaar? Op school zetten we de komende maanden een aantal activiteiten voort waarmee we dit najaar begonnen en die goed blijken te werken: de speciale meldkamer voor uitgestuurde leerlingen, de gerichte individuele begeleiding van leerlingen die het intellectueel wel aan kunnen maar bij de les gehouden moeten worden en het systeem van steruren in de klassen 1 en 2: leraren die een extra (eigen) les verzorgen als een collega ziek is of verlof heeft.

Verder hebben we op 21 en 23 januari de jaarlijkse Open Dagen voor aankomende eersteklassers. Onze nieuwe conrector onderbouw Sita Remesar heeft met een fors aantal basisschooldirecteuren persoonlijk kennis gemaakt, Vossiusleerlingen verzorgen her en der kleine gastlesjes, onze huidige eersteklassers laten de oude meester of juf hun rapport zien en begin januari is er op het Vossius een speciale informatiemiddag voor groep 8-leerkrachten.

Voor de bovenbouw zijn de nieuwe internationale reizen in klas 4 van belang; de hele jaarlaag gaat in april naar Frankrijk, Duitsland dan wel Engeland voor een educatieve reis. Ook zal het aantal gastlessen in 2010 toenemen: met name vanuit de Universiteit Leiden ligt er een omvangrijk en interessant aanbod. Tenslotte, nadat Professor Van Oostrom afgelopen voorjaar het spits heeft afgebeten, komt Professor Maarten van Rossem op 22 maart 2010 de Tweede Vossiuslezing verzorgen. Ook ouders zijn dan meer dan welkom!

Mede namens al mijn collegae wens ik u en uw kinderen een prettige kerstvakantie en een goede jaarwisseling!
Jan van Muilekom

Rector • Personalia

Mevrouw Bouman (Duits) is 1 december doctor in de theologie en wijsbegeerte geworden. In het bijzijn van talloze Vossianen verdedigde zij op zeer authentieke wijze haar proefschrift: ‘Bruderliebe und Feindeshass’ met als ondertitel ‘Eine Untersuchung von frühen Zinzendorftexten (1713-1727) in ihrem kirchengeschichtlichen Kontext.’ Zij heeft de teksten van Graaf Nikolaus Ludwig von Zinzendorf (1700-1760) onderzocht op vooral het thema broederliefde. De graaf was de stichter van de Evangelische Gemeente (ook wel bekend onder de naam Hernhutters). Het proefschrift is opgenomen in de prestigieuze serie rond Zinzendorf, uitgegeven door de Universiteit van Groningen.

Het is zeer bijzonder dat zij haar leraarschap heeft kunnen combineren met haar onderzoek- en schrijfactiviteiten en wij feliciteren haar van harte.

Mevrouw Tas-Conquet (Nederlands) is bevallen van een gezonde zoon, genaamd Floris en zal na de kerstvakantie weer een aantal klassen (1c, 1d, 2b, 3a, 4a en 5c) overnemen. Dat betekent dat wij dan afscheid nemen van de heer Willems, die in de eerste helft van het jaar haar deels vervangen heeft.

In de tweede helft van het jaar zal een aantal klassen Frans overgenomen worden door een nieuwe collega.

Mevrouw van Manen (Geschiedenis) is zwanger en zal half april jaar met zwangerschapsverlof gaan. Opvolging wordt geregeld. Haar stagiair, de heer Montagne, zal vanaf het begin van de tweede helft al 3c gaan lesgeven.

De heer Lazrak (Economie) is inmiddels vervangen door de heer Korteweg.

In het begin van het jaar zijn de uren van mevrouw Warmerdam (verhuisd naar Breda) binnen de sectie opgevangen. In de tweede helft van het jaar zullen deze uren (1e, Latijn; 1c, Grieks en 3a, Latijn) deels gegeven worden door onze nieuwe collega Klassieke talen, de heer Agricola.

Mevrouw Lonissen (Techniek en Beeldende vorming) viert in januari haar 25-jarig ambtsjubileum.

De heer Rink (Aardrijkskunde) heeft onlangs zijn eerstegraadsbevoegdheid gehaald. • Ervaringen van oud-leerlingen

Afgelopen zomer hebben twee van onze zesdeklassers van vorig jaar, Tess Czerski en Tobias Rijken, gedurende twee weken deelgenomen aan de “Global Young Leaders Conference” (GYLC) in Amerika. Hieronder volgt een impressie van hun hand over hun ervaringen.

Voor meer informatie over de GYLC kunt u desgewenst contact opnemen met de decaan Rob Schumacher.


Op z’n zachtst gezegd waren we verbaasd toen de crèmekleurige brief compleet met goudkleurig reliëfzegel in onze handen lag. Was dit een persoonlijke uitnodiging van de president? Maar we waren niet teleurgesteld toen bleek dat wij uitgenodigd waren voor de Global Young Leaders Conference, een zomerprogramma voor gemotiveerde scholieren van over de hele wereld. Twaalf dagen lang zouden wij discussiëren en leren over de wereldpolitiek, maar op dat moment maakten wij ons meer zorgen over de strenge dresscode. De heren moesten in pak en de dames werden geacht in een mantelpakje te verschijnen, wat de meisjes vooral in de breedste zin van het woord namen.

Een aantal weken voor GYLC begon, kregen alle deelnemende leerlingen een land toegewezen. Samen met andere leerlingen, die hetzelfde land toegewezen hadden gekregen, waren wij leden van de delegaties van Rusland en India. Elke delegatie werd begeleid door een faculty advisor (FA), meestal studenten en in een enkel geval een oude rot uit het vak.

De conferentie begon in Washington D.C. en het was toch wel wat grootschaliger dan we aanvankelijk hadden gedacht. Er namen meer dan driehonderd studenten uit bijna vijftig verschillende landen deel aan de conferentie. Aan het eind van de eerste week vertrokken we naar New York met Philadelphia als tussenstop.

Simulaties vormden een belangrijk deel van het programma, naast een uitgebreide uitleg over de wereldpolitiek en het uitwisselen van cultuur. In de simulaties moesten de studenten hun leiderschapsvaardigheden tonen door de belangen van hun ‘land’ te verdedigen tijdens onderhandelingen. Zo moesten er stukken grond en de bijbehorende olie verdeeld worden in de noordelijke ijszee en een conflict over de Spratly Islands moest opgelost worden.

De spanning nam gedurende de twee weken steeds meer toe, omdat de Global Summit naderde. Op de laatste dag zouden we al onze kennis en vaardigheden moeten gebruiken om ons land te vertegenwoordigen op een echte conferentie in een conferentiezaal van de Verenigde Naties. In de dagen voorafgaand aan de top werd er druk onderhandeld en moesten de delegaties het eens worden over verschillende resoluties, die zouden worden voorgelegd tijdens de top.

Hoewel er hard werd gewerkt om de belangen van je eigen land het best te vertegenwoordigen, hebben we, zoals ‘in het echt’ ook wel bij de VN gebeurt, ook vriendschappen gesloten met jongeren van over de hele wereld. Niet alleen tijdens de lessen en toespraken, maar ook tijdens de sightseeing-tripjes in Washington en New York.

Aan het einde van de Global Summit, wat ook het einde inluidde van GYLC, hebben we ‘s avonds op een echt jacht, dat onder andere langs het Vrijheidsbeeld voer, afscheid genomen van elkaar. GYLC was zwaar, maar het harde werk heeft ons wel veel opgeleverd: kennis van de wereldpolitiek van verleden en nu, maar vooral contacten met (toekomstige?) global leaders, die we nu nog steeds onderhouden! • Modeshow

Maithe van Luijk, leerling uit 6a, toonde 22 november dat het profiel C&M eden profiel met inhoud is. Zij maakte ontwerpen voor 7 jurken en organiseerde daar met sponsoring een complete modeshow omheen in het Lloydshotel. Vele belangstellenden kwamen daar op af. Haar klasgenoten fungeerden als model (voor foto’s zie onze website). • VluchtelingenWerk

In de week van 4 tot en met 8 januari zal VluchtelingenWerk Amstel tot Zaan (SVAZ) in alle eerste klassen twee lesuren besteden aan voorlichting. Een vluchteling en een medewerker van VluchtelingenWerk zullen samen vertellen over hoe het is om gevlucht te zijn en in Nederland een nieuw bestaan op te moeten bouwen. Zij willen hiermee bijdragen aan het uitwisselen van ervaringen van leerlingen en jonge vluchtelingen. Ook zal gesproken worden over het werk van VluchtelingenWerk en wordt er, afhankelijk van de duur van de discussie, een spel gespeeld waarin je als vluchteling op zoek bent naar een veilig bestaan.

Wij hopen met deze voorlichting een grotere betrokkenheid van leerlingen bij vluchtelingen in de stad en een bredere blik op de wereld te krijgen. Eventuele vooroordelen, waar vluchtelingen en asielzoekers vaak mee worden geconfronteerd, worden wellicht weggenomen. 

De leerlingen zullen door hun mentor geïnformeerd worden over de dag en het tijdstip waarop de voorlichting plaatsvindt. • Opbrengsten Kerstconcert

Zoals elk jaar was het Kerstconcert meer dan uitverkocht. Zoals elk jaar lag het niveau weer hoog. Complimenten aan degenen die het hebben georganiseerd, met name Zoë Bailleux, de presentatrice Jantine Swagerman en onze nieuwe technische man Robbert de Jongh. De opbrengst uit de kaartverkoop, ruim 1200 euro, wordt door school geschonken aan de stichting EOTAS (www.eotas.eu), die dovenonderwijs in Tanzania organiseert en daar ouders helpt met het opvoeden van hun dove kind. • LAPP-Top

Ook dit jaar is weer een aantal van onze leerlingen geselecteerd voor deelname aan LAPP-Top-programma’s. LAPP-Top staat voor “Leiden Advanced Pre-university Programme for Top students” en biedt gemotiveerde en getalenteerde leerlingen de kans om te gaan kijken in de wereld van de wetenschap. Verschillende vakgroepen van de Universiteit Leiden organiseren voor deze leerlingen een speciaal programma van (meestal) 8 middagen; de programma’s vinden plaats tussen januari en april 2010. Van het Vossius doen dit jaar 4 leerlingen mee. Het gaat om de volgende programma’s en leerlingen:

 • Natuurkunde (“Nanotechnologie”): Joran Angevaare (5E)

 • Sterrenkunde (“Ontdekkingsreis door het heelal”): Henk Schlatter (5D)

 • Wijsbegeerte (“Dingen en ondingen”): Rik van Huisstede (5A) en Jarmo de Vries (5D)

Bent u nieuwsgierig naar de inhoud van de programma’s? Kijk dan op de website:

www.lapp-top.leidenuniv.nl. • Actie Tegengif

De leerlingen uit klas 2 doen dit jaar mee aan de Actie Tegengif. Dit is een Europese wedstrijd waarbij eerste en tweede klassen van het voortgezet onderwijs uit 18 landen afspreken een half jaar niet te roken.

De wedstrijd heeft twee doelen:

1. voorkomen dat jongeren gaan roken.

2. jongeren die (experimenteren met) roken motiveren om niet-roker te worden.

De tweedeklassers hebben in de maand november met de hele klas een handtekening op de contractposter van Actie Tegengif gezet. Hiermee verklaart de klas tot 1 mei niet te roken. Gedurende het schooljaar wordt tijdens de lessen biologie aandacht aan niet-roken besteed.

De klassen die tot 1 mei volhouden om niet te roken kunnen een interview met hun favoriete Bekende Nederlander winnen.

Meer informatie over de Actie Tegengif vindt u op www.stivoro.nl/actietegengif • Maatschappelijke stage 4e klas

In de week van 31 augustus tot en met 4 september hebben de leerlingen uit klas 4 stage gelopen. Centraal staat dat leerlingen ervaring opdoen met instanties buiten school om hun horizon te verbreden. Vanuit de overheid is er een doelstelling van de stage geformuleerd. Overigens gaat dit over de Maatschappelijke Stage (MaS), die in 2011/2012 op alle scholen ingevoerd moet zijn. Dit doel is: vergroten van sociale cohesie en verantwoordelijkheid voor de samenleving.

Bij ons op school zijn er twee types stages: een MaS en een stage aansluitend bij het profiel. Het doel van de MaS is dat leerlingen hun maatschappelijke betrokkenheid vergroten. Bij een oriëntatie op profiel maken leerlingen kennis met de beroepenwereld, liefst met een beroep waar ze later eventueel zelf in terecht kunnen komen.

Hoeveel van onze leerlingen hebben een stage gelopen die maatschappelijk van aard is en hoeveel een beroepsgerichte stage? Eerst wat cijfers.


Verhouding

Totalen

Percentages

Aantal profiel

50

46,7

Aantal Maatschappelijk

57

53,3

Totaal

107

100,0

Van Madurodam tot de Koninklijke Stallen, van het meelopen met een medisch specialist of op een basisschool of advocatenkantoor tot het organiseren van activiteiten voor ouderen, de leerlingen klas 4 van dit schooljaar hebben weer zeer gevarieerde stages gelopen. Een reden te meer waarom leerlingen zelf hun stage moesten regelen.

Over de stageweek hebben de leerlingen een verslag ter evaluatie en reflectie geschreven. De leerlingen kregen in de week voorafgaand aan de stageweek een opdracht van school mee. Zij moesten een logboek bijhouden en een interview afnemen en de inhoud daarvan verwerken in het stageverslag. De mentor beoordeelde deze verslagen en koos er drie uit waarvan hij of zij vond dat deze de meeste kwaliteit hadden, vooral op het gebied van reflectie. Vervolgens is er in oktober een presentatieronde gehouden, waarin vijf kandidaten hun stage presenteerden aan een groter publiek. De beste twee presentaties en verslagen hebben hiervoor een prijs uitgereikt gekregen. Alle lof aan Moon Grosfeld uit klas 4B en Claartje Ottens uit 4C! Gezamenlijk hebben zij dit jaar gewonnen.
Als laatste nog dit. Als school zijn wij binnen de gemeente Amsterdam met 31 andere scholen bezig aan een Pilotproject inzake de MaS. Het doel van de Pilot is:


 • ervaring uit te wisselen (hoe zijn de projecten MAS opgezet op de verschillende scholen, zijn er verbeteringen mogelijk?).

 • een netwerk op te bouwen tussen scholen en vrijwilligersorganisaties.

 • leereffecten van een stage in kaart te brengen.

 • maar belangrijker nog: is de invoering van een MaS in 2011-2012 in het hele land wel haalbaar en zijn daarbij de beoogde 72 uren wel haalbaar?

De toekomst zal uitwijzen hoe de MaS verder ingevoerd zal worden op het Vossius Gymnasium. Vragen die hierbij gelden zijn: • kunnen we een combinatie blijven uitvoeren van een profielgerichte stage en een MaS?

 • hoe lossen we het 72-uur-probleem op?

 • wat zijn de gevolgen van een eventueel vernieuwde uitvoering van de MaS voor de organisatie van het onderwijs?

Gert Poppe, decaan

 • Debatclub op het Vossius

Dit schooljaar zijn we gestart met een speciale debatclub voor (een aantal) leerlingen uit klas 5. Zij zullen op zaterdag 27 maart 2010 tijdens het Intergymnasiaal Debattoernooi in Leiden, georganiseerd door het Nederlands Debat Instituut, de eer van het Vossius verdedigen!

Op 3 december is er een intensieve training geweest door het Debat Instituut en verder zullen we elke 14 dagen bij elkaar komen om te oefenen, waarbij we steeds wisselend publiek (leerlingen, ouders, docenten, schoolleiding, oud-leerlingen) uitnodigen om kritisch commentaar te geven.

Heeft u slimme tips en/of mooie stellingen, mail die dan naar bisseling@vossius.nl!

Lidy Bisseling, docente Nederlands.

 • Cultuurtrajecten + agenda

29 januari: 20.00 uur: eindexamenconcert en tentoonstelling Beeldend (middag)

5 februari: 20.00: concert Vossius-orkest

12 en 13 februari: drie voorstellingen Café Chantant

Oproep: wij zoeken een vrijwilliger die video opnames wil maken bij voorstellingen, maar vooral bij het Café Chantant, en die ook wil monteren.

15 februari e.v.: de derde klassen bezoeken in deze week het museum Beeld en Geluid

18 februari: Compostieworkshop Muziek voor 5e klassen in het Concertgebouw

15 maart e.v.: De tweede klassen bezoeken deze week het Amsterdams Historisch museum

22 maart: 20.00: Tweede Vossiuslezing, verzorgd door Maarten van Rossem • Wiskunde-B-dag

Dit jaar deed het Vossius voor de zevende keer mee met de jaarlijkse Wiskunde-B-dag. Dit is een wedstrijd voor leerlingen uit de vijfde klas (met Wiskunde-B in hun pakket), waarin vaardigheden als probleem oplossen, kritisch beschouwen van modellen, mathematiseren, logisch redeneren, argumenteren en samenwerken centraal staan. Het beste werkstuk van onze school wordt opgestuurd naar het Freudenthal Instituut van de Universiteit Utrecht, de organisator van de wedstrijd. Deze opdracht maakt ook deel uit van het schoolexamen Wiskunde B. • ICT

Het glasvezelnetwerk heeft ons eindelijk bereikt. De snelheid van ons netwerk is daardoor aanzienlijk toegenomen. Vanaf januari 2010 wordt het bovendien mogelijk dat leerlingen met hun eigen meegebrachte laptop wireless aan de gang gaan binnen de school.

U weet dat u met uw code ons cijfersysteem Magister kunt raadplegen voor de rapportcijfers van uw zoon of dochter (vanaf 18 december). Als u dat doet, zou u misschien ook tegelijkertijd uw mailadres kunnen controleren. Wij sturen van tijd tot tijd post per mail op, maar moeten dan constateren dat een deel daarvan onbestelbaar weer terug komt. Als er iets gewijzigd moet worden aan uw mailadres, wilt u dat dan doorgeven aan kemerink@vossius.nl?

 • Vooruitblik

 • Rapporten:

Donderdag 17 december heeft uw zoon of dochter het eerste rapport meegekregen.

 • Kerstgala:

Het is het Bestuur van de Bond weer gelukt een mooie locatie te vinden voor het Kerstgala, namelijk het Marcanti, Jan van Galenstraat (6-10). Het is een feest voor leerlingen uit alle jaarlagen. De eerste- en tweedeklassers hebben feest tussen 20.00 en 00.00 uur en de anderen tussen 21.00 en 02.00 uur. Het is prettig als de onderbouwers weer afgehaald worden door hun ouders. Het feest vindt plaats op vrijdag 18 december.

 • Ouderspreekuur:

Op dinsdag 12 en woensdag 13 januari kunt u ’s avonds spreken met vakdocenten van uw zoon of dochter.

 • Herkansingen PTA:

ma 1801: herkansing wiskunde

di 1901: herkansing Klassieke Talen

wo 2001: herkansing andere vakken


 • Luistertoetsen 6e klas

ma 2501: Engels

di 2601: Duits

wo 2701: Frans


 • Open Dagen:

Op donderdagavond 21 januari en zaterdagochtend 23 januari hebben wij onze Open Dagen. Belangstellende ouders en 8e-groepleerlingen met gymnasiumaspiraties kunnen dan onze school bezoeken. Donderdag na het 5e uur en vrijdag 22 januari zijn er geen lessen

 • Inhaalproefwerken:

Leerlingen die om reguliere redenen een proefwerk gemist hebben, kunnen dat inhalen in de aula op woensdag 3 februari, het 8e uur (klas 1, 2 en 3) en op donderdag 4 februari het 8e uur (klas 4 en 5).

 • Mini-reünie:

0502: oud-leerlingen van de afgelopen drie jaar komen studievoorlichting geven voor huidige 4e, 5e en 6e klasleerlingen.

 • Krokusvakantie:

1902 t/m 2802: op de vrijdag voorafgaande aan de krokusvakantie vervallen de lessen: de docenten hebben dan een studiedag.

Voor andere data op wat voor gebied dan ook kunt u onze website raadplegen: www.vossius.nl  Ouders  Jaaragenda.

 • Cultuurkaart 2009-2010

Alle leerlingen van het Vossius krijgen een nieuwe cultuurkaart: Cultureel Jongeren Paspoort (CJP) van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

Op vertoon van een CJP krijgen leerlingen korting bij voorstellingen, concerten, bioscopen, winkels en culturele instellingen die aangesloten zijn bij het CJP.

Deze kortingen kunnen hoog oplopen, tot wel 50% bij het theater bijvoorbeeld, korting van €1,50 tot €2,50 bij Pathé bioscopen, 10% bij Cool Cat, America Today, Accessorize, AKO tijdschriften en schrijfwaren. Korting in het buitenland op reizen en jeugdherbergen is er vanwege het isic-logo op de kaart (www.isic.org).

Per leerling stelt het ministerie € 15.00 beschikbaar voor culturele activiteiten. De school mag bepalen of het geld collectief of individueel wordt uitgegeven.Besteding onderbouw:

Op het Vossius besteden wij het geld van klas 1 t/m 3 aan “Het Vossius Cultuurtraject”. Dit zijn kunst/cultuurprojecten onder schooltijd waar alle leerlingen van de onderbouw aan mee doen. Die bestaan meestal uit een (voorbereid en door docenten begeleid) bezoek aan een kunstinstelling in samenhang met kunstzinnige activiteiten van verschillende kunstdisciplines op school.2009-2010

1e klas - het Poëzieproject met Poëzierevue in het OBA-theater, georganiseerd en begeleid door de School der Poëzie en de docenten Nederlands, beeldende vorming, tekenen en techniek (voorjaar 2010)

2e klas - het Dansproject (een dansvoorstelling instuderen en uitvoeren op school) georganiseerd door dansdocenten van het Nationale Ballet, juniorbegeleiders, mentoren en docenten (najaar 2009)

3e klas - het Documentaire Project i.s.m. IDFA (documentaire in Kriterion), Frisse Blik (zelf een documentaire maken op school) en de docenten filosofie (najaar 2009)Besteding bovenbouw

Het geld dat bestemd is voor klas 4 t/m 6 besteden wij voornamelijk aan groepsactiviteiten (het bezoeken van toneelvoorstellingen, concerten, musea, workshops enz.), in het kader van de lessen en de kunstmodules.Extra:

De leerlingen van klas 4 krijgen 10€ (indididueel te besteden) op hun cultuurkaart van het VSB fonds. Hier is het CJP dus een culturele creditcard. Zodra de kaart geactiveerd is kan het tientje besteed worden.Activeren

Het CJP moet zo snel mogelijk worden geactiveerd via de website www.cultuurkaart.nl.

Pas als iedereen dat heeft gedaan, kan de school over het budget beschikken.

Omdat het afgelopen jaar veel leerlingen hun kaart niet geactiveerd hadden, organiseren wij het aanmelden klassikaal op school. Dat kost nogal wat tijd. We streven ernaar dat in januari alle leerlingen hun CJP hebben geactiveerd.

 • Vuurwerk

Elk jaar weer wijst de politie ons op het feit dat het wettelijk verboden is om vóór 29 december vuurwerk in bezit te hebben en/of af te steken. De school schorst leerlingen die zich hier niet aan houden. We hebben dit aan alle leerlingen laten weten en verzoeken u ook als ouder dit nog eens aan uw zoon/dochter te melden. Onze buurtbewoners hebben erg veel last van leerlingen die ook na schooltijd zich op weg naar huis niet aan deze regels houden. • Ziekmeldingen

De meeste ouders volgen correct de procedure bij de ziekmelding van hun kind: op tijd bellen op de eerste ziektedag en aan het eind een brief meegeven of opsturen ter bevestiging. Wat soms enige verwarring oplevert is dat ouders wel hun eigen naam vermelden, maar niet die van het kind. Echter de achternamen zijn niet in alle gevallen hetzelfde.

Wij verzoeken u daarom de volledige naam van het kind te vermelden en de klas waarin hij of zij zit.
Tot slot rest ons nog u heel prettige feestdagen toe te wensen en een gezond 2010!De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina