Deelnemersreglement incl. Pakket van Eisen Duurzaam Repareren Versiebeheer: Duurzaam Repareren Datum: Certificeringsjaar 2015 Auteur: Angelica Gravendijk in opdracht van het College van Deskundigen Status: 0 AlgemeenDovnload 1.09 Mb.
Pagina4/14
Datum27.09.2016
Grootte1.09 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Lowtech: Mobiel -centraal onderdeel

Lowtech: Mobiel -

Zelfstandig

Lowtech: Vaste locatie

Hightech: Vaste locatie

Norm: 100%

Norm: 100%

Norm: 100%

Norm: 100%


Het bandenbedrijf dient over gekwalificeerd personeel te beschikken dat bekwaam is om banden te inspecteren en de klant te adviseren.


In het bijzonder doelen wij op het vaststellen van verkeerde bandenspanning, scheve slijtage of afwijkingen in banden, vering of uitlijning. Deze elementen leiden immers tot hoger brandstofverbruik en slijtage van het voertuig en de banden.
Het bedrijf hoeft gerelateerde werkzaamheden, bijvoorbeeld het uitlijnen van het voertuig of het vervangen van de schokbrekers, niet zelf uit te kunnen voeren, maar dient de klant wel te kunnen verwijzen.HHulpvragen bij Banden eis nr. 3

Zijn uw medewerkers in staat om genoemde afwijkingen vast te stellen?

Kunt u de meest voorkomende oorzaken hiervan ook verhelpen?

Zo niet, kan u de klant dan doorverwijzen?

Is bovenstaande controleerbaar voor de auditeur?


AANVULLENDE SPECIFIEK EISEN M.B.T. BAND REPARATIE EN VERVANGING

> 3500 kg

Deze specifieke eisen zijn aanvullend op de generieke eisen en gelden voor bedrijven die (o.a.) banden repareren en vervangen.


Zie in het Pakket van Eisen hoofdstuk 4.3 Resultaten tijdens fysieke controle - voor meer informatie.
Wanneer u geen banden repareert of vervangt voertuigen met een totaal gewicht groter dan 3500kg incl. maximaal laadvermogen, dan kunt u deze eisen overslaan.Banden 3500+ eis nr. 1
BandenmanagementBandenspecialist
Lowtech: Mobiel -centraal onderdeel

Lowtech: Mobiel -

Zelfstandig

Lowtech: Vaste locatie

Hightech: Vaste locatie

Norm: 100%

Norm: 100%

Norm: 100%

Norm: 100%Wanneer het garagebedrijf ook banden levert, dan dient men de beschikking te hebben over een samenstel van diensten die tot duurzaamheid leiden voor het bedrijf en haar klant.
Herprofilering

Het bedrijf dient de kennis te beschikken om banden te herprofileren. Het daadwerkelijk uitvoeren van de herprofilering kan in huis gebeuren maar mag ook worden uitbesteedt. Uiteraard zijn veiligheid en inzetbaarheid van het voertuig leidend bij de keuze.


Loopvlakvernieuwing

Loopvlakvernieuwde banden hebben voor vrachtwagens en bussen de voorkeur, omdat het karkas van de oorspronkelijke band kan worden hergebruikt. Zo wordt het materiaalgebruik beperkt. Deze banden doen tegenwoordig kwalitatief niet meer onder voor nieuwe banden. Karkassen die voor vernieuwing gebruikt worden, moeten door een ISO-14.001 en ECE-R109 (*) gecertificeerde bandenvernieuwer op mogelijkheden tot hergebruik worden beoordeeld. Voor de productie van een vernieuwde band is tot 75% minder energie en grondstoffen nodig zijn dan voor een nieuwe band. Daarnaast neemt het storten van oude banden af. De helft van alle gemonteerde banden in Europa is voorzien van een nieuw loopvlak. Ook leidt het gebruik van loopvlakvernieuwde banden tot een verlaging van onderhoudskosten, waardoor er een verlaging van de kilometerkostprijs ontstaat.


Vervanging

Het garagebedrijf dient de klant op juiste wijze te adviseren. Ten aanzien van de rolweerstand, grip en geluidsproductie. In tegenstelling tot voertuigen tot 3.500kg hoeven de banden niet gestickerd te worden (EG/1222/2009 ), maar de informatie dient wel voorhanden te zijn en in het advies aan de klant te worden meegenomen.


(*) sluit aan bij Criteria voor duurzaam inkopen van Zware motorvoertuigen en mobiele werktuigen inclusief onderhoud - Versie: 1.0 - Dit criteriadocument voor het duurzaam inkopen van zware voertuigen en mobiele werktuigen inclusief onderhoud is opgesteld in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.
HHulpvragen bij Banden 3500+ eis nr. 1

Is de certificering (ISO-14.001 en ECE-R109) aanwezig om herprofilering of loopvlakvernieuwing veilig aan de klant aan te bieden?

Wordt herprofileringen loopvlakvernieuwing toegepast?

Wordt de klant op juiste wijze geadviseerd bij vervanging en is hiervoor de juiste informatie voorhanden?

Is bovenstaande controleerbaar voor de auditeur?


Banden 3500+

eis nr. 2Gebruikte autobanden


Bandenspecialist
Lowtech: Mobiel -centraal onderdeel

Lowtech: Mobiel -

Zelfstandig

Lowtech: Vaste locatie

Hightech: Vaste locatie

Norm: 100%

Norm: 100%

Norm: 100%

Norm: 100%In deze eis zijn ontdoeners bedoeld onder deze categorie, verplicht om alle bandenstromen te registeren. Wij sluiten ons hierbij aan bij de regeling “Melden van bedrijfsafvalstoffen”. Hierin kunnen retailers evenveel gebruikte banden kosteloos laten inzamelen als dat zij nieuw verkopen. De inzameling vindt plaats volgens het principe éénmaal oud voor éénmaal nieuw.


Aan de hand van uw administratie, zoals de inkoop- en verkoopadministratie, de registratie van het aantal ingenomen banden en de archivering van ondertekende begeleidingsbonnen, dient een ontdoener aan te kunnen tonen dat het aantal nieuw ingekochte banden in balans is met het aantal ingenomen gebruikte banden. Als ontdoener voldoet u aan uw registratieverplichting uit het Besluit als uw oud-voor-nieuw-balans in evenwicht is.
De verplichting om de inname van gebruikte banden te registreren kunt u teruglezen in de Regeling Melden van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen’.
Inzamelingsbedrijven van gebruikte banden zijn vanuit deze wetgeving verplicht standaard begeleidingsformulieren bij inzameling van afvalstoffen in te vullen en een exemplaar bij hun klanten achter te laten.
De inzamelingsbedrijven dragen zorg voor correcte inzameling en recycling. Er vindt standaard een splitsing plaats op banden met nog voldoende profiel (2de handsmarkt) , banden voor vernieuwing en afgedankte banden. Omdat deze duurzame procedure bij de inzamelingspunten goed is geregeld en er een standaard aanlevering plaatsvindt via de regeling Melden van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen, is er geen recycling verplichting meer bij de verkooppunten.HHulpvragen bij Banden eis nr. 2

Worden gebruikte banden op een juiste manier (voor recycling) afgevoerd?

Is er een proces van afvoer en is dit conform de regeling vastgelegd?

Worden gebruikte banden kosteloos ingenomen volgens de principe 1xoud – 1x nieuw?

Is uw administratie van ingekochte banden in balans met het aantal ingenomen gebruikte banden?

Is bovenstaande controleerbaar voor de auditeur?


Banden 3500+

eis nr. 3AdviseringBandenspecialist
Lowtech: Mobiel -centraal onderdeel

Lowtech: Mobiel -

Zelfstandig

Lowtech: Vaste locatie

Hightech: Vaste locatie

Norm: 100%

Norm: 100%

Norm: 100%

Norm: 100%


Het bandenbedrijf dient over gekwalificeerd personeel te beschikken die bekwaam zijn om banden te inspecteren en de klant te adviseren.


In het bijzonder doelen wij op het vaststellen van verkeerde bandenspanning, scheve slijtage of afwijkingen in banden, vering of uitlijning. Deze elementen leiden immers tot hoger verbruik en slijtage van het voertuig en de banden.
Het bedrijf hoeft gerelateerde werkzaamheden, bijvoorbeeld uitlijnen of schokbrekers vervangen, niet zelf uit te kunnen voeren, maar dient de klant wel te kunnen verwijzen.

HHulpvragen bij Banden eis nr. 3

Zijn uw medewerkers in staat om genoemde afwijkingen vast te stellen?

Kunt u de meest voorkomende oorzaken hiervan ook verhelpen?

Zo niet, kan u de klant dan doorverwijzen?

Is bovenstaande controleerbaar voor de auditeur?AANVULLENDE SPECIFIEKE EISEN M.B.T. ONDERHOUD EN REPARATIE < 3500KG


Deze specifieke eisen zijn aanvullend op de generieke eisen en gelden voor bedrijven die (o.a.) onderhoud en reparatie uitvoeren.


Zie in het Pakket van Eisen hoofdstuk 4.3 Resultaten tijdens fysieke controle - voor meer informatie.
Wanneer u geen onderhoud of reparaties uitvoert kunt u deze eisen overslaan.
Onderhoud &

reparatie eis nr. 1Demontage (originele) onderdelen


Garagebedrijf
Lowtech: Mobiel -centraal onderdeel

Lowtech: Mobiel -

Zelfstandig

Lowtech: Vaste locatie

Hightech: Vaste locatie

Norm: nvt

Norm: nvt

Norm: eis 2% van de totale vervanging

Norm: eis 2% van de totale vervanging
Het gebruik van een gedemonteerd/gereviseerd origineel onderdeel is een milieuvriendelijk alternatief. Product hergebruik is immers groener dan materiaal hergebruik. Duurzaam Repareren stelt een norm van de eis op een voorzichtige 2%. Dat komt omdat nog niet alle randvoorwaarden voor een professioneel en efficiënt gebruik van gedemonteerde onderdelen ingericht zijn. Te denken valt aan bestelsystemen, leveringsvoorwaarden en garantiebepalingen. Hier wordt door Duurzaam Repareren aan gewerkt. Met die ontwikkeling zal geleidelijk de norm van nu 2% ook verhoogd worden. Het besluit daarvan ligt in handen van het College van Deskundigen.

Om nu een start te kunnen maken stelt Duurzaam Repareren een aantal voorwaarden. Dit staat garant voor origineel gebruikte onderdelen van hoogwaardige kwaliteit, veiligheid en milieuvriendelijkheid.

Onder de onderdelen wordt verstaan:


  • Gebruikte onderdelen (hergebruik), zowel cosmetische als technische delen;

  • Ruildelen (deelrevisie);

  • Gereviseerde onderdelen.

Er gelden voorwaarden voor de uniformiteit in kwaliteit, zodat men altijd weet “wat” men geleverd krijgt. Daarnaast gelden er voorwaarden t.b.v. de leveringsvoorwaarden en garanties. De informatieverstrekking richting de klant moet hierop geënt zijn.

Duurzaam Repareren erkent hierbij de norm Kwaliteit Zorg Demontage (KZD) module *** (KZD ***) uitgegeven door stichting KZD. Demontagebedrijven die aan dit niveau voldoen, geven niet alleen de zekerheid over de herkomst van een origineel gedemonteerd onderdeel, maar kunnen ook de kwaliteit van het origineel gedemonteerd onderdeel aangeven middels de zgn. classificatie.

Bovendien eist deze module een verregaandere mate van procesbeheersing binnen het bedrijf. Demontage bedrijven uit de module zijn aantoonbaar geschikte toeleveranciers voor marktpartijen.

Gedemonteerde onderdelen die binnen het regime van Duurzaam Repareren worden gebruikt, mogen alleen bij door de stichting KZD gecertificeerde bedrijven in module *** worden afgenomen. De betreffende demontage bedrijven worden op de website van Duurzaam Repareren bekend gemaakt.

Daarnaast mag het origineel gedemonteerde onderdeel niet ouder zijn dan het voertuig waar het voor bestemd is, mits nadrukkelijk akkoord gegeven door de opdrachtgever.Onder gedemonteerde onderdelen valt tevens de opslag van gedemonteerde onderdelen die later in tijd of later in het onderhoud- en/of herstelproces weer gebruikt moeten worden. Deze gedemonteerde onderdelen dienen zo veel mogelijk bij het filiaal opgeslagen te worden. Dit om te voorkomen dat er een onnodig en milieubelastend logistiek proces opgang komt.

Bij certificering beoordeelt de auditeur de norm van 2% aan de hand van de gegevens in het bestelsysteem c.q. het Milieumanagementsysteem en de gegevens die voorhanden zijn bij Duurzaam Repareren en stichting KZD m.b.t. erkende demontagebedrijven

module ***.

Hulpvragen bij onderhoud en reparatie eis nr. 1

Wordt er in minimaal 2% van de voorkomende gevallen gebruik gemaakt van demontage en gereviseerde onderdelen?

Zijn de demontage onderdelen afkomstig van KZD *** aangemerkte bedrijven?

Wordt de klant adequaat gewezen op de mogelijkheid van gebruik van gedemonteerde (originele) onderdelen?

Wordt de klant de voordelen uitgelegd van gebruik van gedemonteerde onderdelen?

Is het voor de auditeur controleerbaar dat u voldoet aan de gestelde norm (zie tekst)?


Onderhoud &

reparatie eis nr. 2Controle op uitstoot


Garagebedrijf
Lowtech: Mobiel -centraal onderdeel

Lowtech: Mobiel -

Zelfstandig

Lowtech: Vaste locatie

Hightech: Vaste locatie

Norm: nvt

Norm: nvt

Norm: 100%

Norm: 100%


Door het gebruik, (nalatig) onderhoud of een defect kan een voertuig een onnodig hoge uitstoot van milieu- en gezondheid belastende gassen bezitten. Dit is niet alleen slecht voor het milieu maar leidt ook tot een hoger brandstofverbruik en slijtage van de motor.


U dient bij elk regulier onderhoud (niet bij elke doorgang) een controle op de uitstoot te voltooien. De uitkomst moet met de klant en onderbouwt met een advies met de klant besproken worden.
Het bedrijf dient over gekwalificeerd personeel en relevante apparatuur te beschikken om deze controle uit te voeren. Bedrijven die een APK erkenning hebben, beschikken hier over.
Wanneer het bedrijf hiervoor niet geëquipeerd is, dan dient zij de klant te kunnen verwijzen.
Benzinemotoren

Met behulp van een viergastester wordt gecontroleerd of de uitstoot van de uitlaatgassen de wettelijke percentages niet overschrijdt en de fabrieksvoorschriften. Bij afwijkingen is het mogelijk dat de katalysator defect is, die de meeste schadelijke stoffen omzet.


Dieselmotoren

Bij dieselmotoren dient via de OBD (On-Board Diagnostics) het voertuig te worden gecontroleerd op foutmeldingen m.b.t. de uitstoot.


Hulpvragen bij onderhoud en reparatie eis nr. 2

Beschikt u over gekwalificeerd personeel om de testen uit te kunnen voeren?

Beschikt u over apparatuur om de testen uit te kunnen voeren?

Zo niet, wordt de klant bij vermoeden doorverwezen? (denk aan uw intentieverklaring zie generieke eis nr. 6)

Is uw opdracht/werkorderbon aangepast op deze periodieke controle?

Is bovenstaande controleerbaar voor de auditeur?


AANVULLENDE SPECIFIEKE EISEN M.B.T. ONDERHOUD EN REPARATIE 3.500 KG+

Deze specifieke eisen zijn aanvullend op de generieke eisen en gelden voor bedrijven die (o.a.) onderhoud en reparatie uitvoeren aan voertuigen met een totaalgewicht groter dan 3500 kg, incl. maximaal laadvermogen..

Zie in het Pakket van Eisen hoofdstuk 4.3 Resultaten tijdens fysieke controle - voor meer informatie.


Wanneer u geen onderhoud of reparaties uitvoert aan voertuigen met een totaal gewicht groter dan 3500kg incl. maximaal laadvermogen, dan kunt u deze eisen overslaan.
Onderhoud & Reparatie 3500+ eis nr. 1

Demontage (originele) onderdelen


Garagebedrijf


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina