Deelnemersreglement incl. Pakket van Eisen Duurzaam Repareren Versiebeheer: Duurzaam Repareren Datum: Certificeringsjaar 2015 Auteur: Angelica Gravendijk in opdracht van het College van Deskundigen Status: 0 AlgemeenDovnload 1.09 Mb.
Pagina7/14
Datum27.09.2016
Grootte1.09 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14
Lowtech: Mobiel -centraal onderdeel

Lowtech: Mobiel -

Zelfstandig

Lowtech: Vaste locatie

Hightech: Vaste locatie

Norm: 90% van het aanbod

Norm: 90% van het aanbod

Norm: 90% van het aanbod

Norm: 70% van het aanbodDuurzaamheid is feitelijk een initiatief waar gezocht wordt naar methodes om het milieu te ontzien, zo min mogelijk aanspraak te maken op grondstoffen, profijtelijkheid voor u na te streven en de kosten voor de klant te verlagen. Dit lijkt misschien ideologisch maar is op sommige punten heel goed bereikbaar.

Een goed voorbeeld is de keuze tussen vervangen of repareren. Wanneer een onderdeel, bijvoorbeeld een bumper, beschadigd is dan zullen de reparatiekosten vanaf een bepaalde kostprijs van de bumper, dalen. Het wordt voor de klant dus goedkoper. Echter, omdat u meer arbeid levert stijgt ook voor u het profijt. Het milieu is de grote winnaar. Er hoeft immers geen nieuwe bumper geproduceerd te worden en een oude afgevoerd.

Wij hebben een tabel ontwikkeld die als richtlijn kan worden gebruikt.


Voorgaande tabel maakt duidelijk dat repareren soms prevaleert boven vervangen. In het rekenvoorbeeld is het voordeel voor de klant € 134,50. De hersteller verricht echter bijna twee maal zoveel arbeid.

Om een goede en structurele afweging tot herstellen te maken dient het (Audatex) calculatiesysteem default op ‘H’ (herstellen) te staan. Bij de audits zal hierop gecontroleerd worden.

Hulpvragen bij Schadeherstel eis nr. 5

Maakt u bij relevante schades een bewuste keuze tussen repareren of vervangen?

Hanteert u hierbij het model van Duurzaam Repareren?

Biedt u uw klant pro actief een keuze aan?

Staat het calculatie systeem default op ‘herstellen’?

Is het voor de auditeur controleerbaar dat u voldoet aan de gestelde norm (zie tekst)?
AANVULLENDE SPECIFIEKE EISEN M.B.T. SCHADEHERSTEL > 3500KG

Onlosmakelijk onderdeel van het Pakket van Eisen

Deze specifieke eisen zijn aanvullend op de generieke eisen en gelden voor bedrijven die (o.a.) schadeherstellen.
Zie in het Pakket van Eisen hoofdstuk 4.3 Resultaten tijdens fysieke controle - voor meer informatie.
Wanneer u geen schadeherstelt aan voertuigen > 3500 KG kunt u deze eisen overslaan.
Schadeherstel 3500+

eis nr. 1Demontage onderdelenSchadeherstelbedrijf
Lowtech: Mobiel -centraal onderdeel

Lowtech: Mobiel -

Zelfstandig

Lowtech: Vaste locatie

Hightech: Vaste locatie

Norm: nvt

Norm: nvt

Norm: eis 2% van de totale vervanging

Norm: eis 2% van de totale vervangingIn Nederland rijden ruim acht miljoen voertuigen. Om het voertuigpark mobiel te houden wordt er op professionele wijze aan deze voertuigen onderhoud en reparatie geleverd. Naast de productie van de voertuigen levert dit een extra milieubelasting op voor het produceren van reservedelen voor onderhoud, reparatie en schadeherstel. Hier staat tegenover er een latent aanbod is van origineel gebruikte onderdelen en eventueel origineel gereviseerde onderdelen die in een belangrijk deel van de vraag kan voorzien. Zonder dat er een additionele belasting op het milieu wordt gegenereerd.

Het gebruik van een gedemonteerd/gereviseerd origineel onderdeel is een milieuvriendelijk alternatief. Product hergebruik is immers groener dan materiaal hergebruik. Duurzaam Repareren stelt een norm van de eis op een voorzichtige 2%. Dat komt omdat nog niet alle randvoorwaarden voor een professioneel en efficiënt gebruik van gedemonteerde onderdelen ingericht zijn. Te denken valt aan bestelsystemen, leveringsvoorwaarden en garantiebepalingen. Hier wordt door Duurzaam Repareren aan gewerkt. Met die ontwikkeling zal geleidelijk de norm van nu 2% ook verhoogd worden. Het besluit daarvan ligt in handen van het College van Deskundigen.

Om nu een start te kunnen maken stelt Duurzaam Repareren een aantal voorwaarden. Dit staat garant voor origineel gebruikte onderdelen van hoogwaardige kwaliteit, veiligheid en milieuvriendelijkheid.

Onder de onderdelen wordt verstaan:

  • Gebruikte onderdelen (hergebruik), zowel cosmetische als technische delen;

  • Ruildelen (deelrevisie);

  • Gereviseerde onderdelen.

Er gelden voorwaarden voor de uniformiteit in kwaliteit, zodat men altijd weet “wat” men geleverd krijgt. Daarnaast gelden er voorwaarden t.b.v. de leveringsvoorwaarden en garanties. De informatieverstrekking richting de klant moet hierop geënt zijn.

Duurzaam Repareren erkent hierbij de norm Kwaliteit Zorg Demontage (KZD) module *** (KZD ***) uitgegeven door stichting KZD. Demontagebedrijven die aan dit niveau voldoen, geven niet alleen de zekerheid over de herkomst van een origineel gedemonteerd onderdeel, maar kunnen ook de kwaliteit van het origineel gedemonteerd onderdeel aangeven middels de zgn. classificatie.
Gedemonteerde onderdelen die binnen het regime van Duurzaam Repareren worden gebruikt, mogen alleen bij door de stichting KZD gecertificeerde bedrijven in module *** worden afgenomen. De betreffende demontage bedrijven worden op de website van de Duurzaam Repareren bekend gemaakt.

Daarnaast mag het origineel gedemonteerde onderdeel niet ouder zijn dan het voertuig waar het voor bestemd is, mits nadrukkelijk akkoord gegeven door de opdrachtgever.

Onder gedemonteerde onderdelen valt tevens de opslag van gedemonteerde onderdelen die later in tijd of later in het onderhoud- en/of herstelproces weer gebruikt moeten worden. Deze gedemonteerde onderdelen dienen zo veel mogelijk bij het filiaal opgeslagen te worden. Dit om te voorkomen dat er een onnodig en milieubelastend logistiek proces opgang komt.

Bij certificering beoordeelt de auditeur de norm van 2% aan de hand van de gegevens in het bestelsysteem c.q. het Milieumanagementsysteem en de gegevens die voorhanden zijn bij Duurzaam Repareren en stichting KZD m.b.t. erkende demontagebedrijven

module ***.

Hulpvragen bij Schadeherstel 3500+ eis nr. 1

Wordt er in minimaal 2% van de voorkomende gevallen gebruik gemaakt van demontage en gereviseerde onderdelen?

Zijn de demontage onderdelen afkomstig van KZD *** aangemerkte bedrijven?

Wordt de klant adequaat gewezen op de mogelijkheid van gebruik van gedemonteerde onderdelen?

Wordt de klant de voordelen uitgelegd van gebruik van gedemonteerde onderdelen?

Is het voor de auditeur controleerbaar dat u voldoet aan de gestelde norm (zie tekst)?


Schadeherstel eis 3500+ nr. 2

Moderne reparatie methodesSchadeherstelbedrijf
Lowtech: Mobiel -centraal onderdeel

Lowtech: Mobiel -

Zelfstandig

Lowtech: Vaste locatie

Hightech: Vaste locatie

Norm: 100% van de reparaties

Norm: 100% van de reparaties

Norm: 20%

Norm: 20%Er is heel veel mogelijk om bij een reparatie van een schade om deze een stuk milieuvriendelijker uit te voeren. Dit kan gebeuren door andere werkmethodes, ook wel Smart Repair genoemd. Er worden bij deze reparatiemethodes minder producten gebruikt dan bij traditioneel herstel en / of vervanging van het beschadigde deel. Hierdoor wordt het milieu 50% tot 70% minder belast ten opzichte van de traditionele methodes. De norm bij deze eis is dat deze methode (ongeacht welke bullit) in minimaal 20% controleerbaar is aangeboden:  • Kunststofreparatie

Schade aan kunststofdelen kunnen worden hersteld met verschillende methodes en producten zoals, verlijmen, lassen, nieten, structuurherstellingen, vloeibaar kunststof. Deze werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd aan bijvoorbeeld: bumpers, keienvangers, motorbeplating, deurbeplating, dorpellijsten, portieren, schermen, daklijsten, tunnelbak, etc..


  • Interieurreparatie

Herstellen van brandgaatjes, scheurtjes en andere beschadigingen aan kunststof, velours, lederen of vinyl bekledingsdelen. Zoals bijvoorbeeld na inbraak of het in- of uitbouwen van radio of autotelefoon kan het dashboard beschadigd zijn. Door het kunststof te repareren wordt vervanging onnodig.


  • Koplampreparatie

Na een aanrijding blijft de schade meestal niet beperkt tot de bumper, maar zijn vaak ook de bevestigingspunten van de koplampen afgebroken, deze zijn perfect te lassen op een dergelijke manier dat ook de crashveiligheid blijft gewaarborgd. Ook kan bij beschadiging van het kunststof koplampglas door middel van schuurtechnieken, en het opnieuw aanbrengen van een UV bestendige blanke lak, de beschadigde koplamp hergebruikt worden.

Hulpvragen bij Schadeherstel 3500+ eis nr. 2

Wordt er conform de norm gebruik gemaakt van bovenstaande technieken?

Wordt de klant adequaat gewezen op de mogelijkheid van gebruik van deze technieken?

Wordt de klant de voordelen uitgelegd van gebruik van deze technieken?

Is het voor de auditeur controleerbaar dat u voldoet aan de gestelde norm (zie tekst)?


Schadeherstel 3500+

eis nr. 3Productgebruik voor het (over)spuiten van voertuigen


Schadeherstelbedrijf
Lowtech: Mobiel -centraal onderdeel

Lowtech: Mobiel -

Zelfstandig

Lowtech: Vaste locatie

Hightech: Vaste locatie

Norm: 100%

Norm: 100%

Norm: 100%

Norm: 100%Deze eis kent twee toepassingsgebieden. U bent zelf verantwoordelijk om te bepalen aan welke eisen u zich dient te conformeren


3.1 wanneer uw activiteiten onder de Europese richtlijn (richtlijn nr. 2004/42/EG) vallen.

3.2 wanneer uw activiteiten niet onder de Europese richtlijn (richtlijn nr. 2004/42/EG) vallen.


Onder voertuig wordt in deze richtlijn (nr. 2004/42/EG) wordt verstaan : ieder motorvoertuig met of zonder carrosserie, op ten minste vier wielen en met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van meer dan 25 km per uur, bestemd om aan het wegverkeer deel te nemen, alsmede aanhangwagens daarvan, met uitzondering van voertuigen die zich over rails bewegen, landbouwtractoren en landbouwmachines.
Wij geven e.e.a. schematisch weer:

De wetgever maakt twee uitzonderingen:

  • De restauratie van oldtimers;

  • Het aanbrengen van afbeeldingen, stripings en teksten en decoratieve spuittechniek (bijvoorbeeld huisstijlen).

In tegenstelling tot de wetgever, zijn i.h.k.v. van de certificering ten aanzien van laatstgenoemde bedrijfsactiviteiten de voorwaarden, zoals vermeld in artikel 3.2 van dit hoofdstuk van toepassing

3.1 wanneer uw activiteiten onder de Europese richtlijn (richtlijn nr. 2004/42/EG) vallen.


Voor de toepassing van deze eis wordt onder producten voor het overspuiten van voertuigen verstaan de onderstaande categorieën (A t/m E) . Zij worden gebruikt op voertuigen voor het overspuiten van geheel of, ten dele, voor de reparatie, de bescherming of de decoratie van voertuigen buiten de fabriek. In deze eis worden er eisen gesteld aan:


  • De aanwezigheid van Vluchtige Organische Stoffen (VOS) en aanvullende eisen.

  • Droogtijd van de bewerking.


Toepassingsgebied
A Voorbehandeling en reiniging: producten voor het langs mechanische of chemische weg verwijderen van oude coatings en roest, ofwel het ontvetten van de te spuiten ondergrond om hechting van het aan te brengen laksysteem te verkrijgen.
A1 Reinigingsmiddelen op oplosmiddelbasis spuitpistoolreinigingsmiddelen (producten voor het schoonmaken van spuitpistolen en ander equipment) en ontvettingsmiddelen (inclusief antistatische middelen voor kunststof).
A2 Reinigingsmiddelen op waterbasis voor het reinigen van in water oplosbare vervuiling.
B Vulmiddelen/plamuren: zware materialen die worden aangebracht om diepe oneffenheden in het oppervlak op te vullen.


C Primers/Fillers: op blank metaal of op bestaande aflakken aan te brengen coatings ter bescherming tegen corrosie het verkrijgen van hechting en het vullen van kleine oneffenheden.


C1 Surfacer/ filler en sealers: vóór de aflak aan te brengen coating ter bescherming tegen corrosie, ter bevordering van de hechting van de aflak en ter bevordering van een gelijkmatige afwerking door de opvulling van kleine oneffenheden in het oppervlak.
C2 Washprimers: etsende coatings die ten minste 0,5 % in gewicht aan fosforzuur bevatten en direct op blank metaal worden aangebracht ter bescherming tegen corrosie en ter verbetering van de hechting;
D Aflakken: enkellaags of meerlaags aan te brengen gepigmenteerde coatings die voor glans en duurzaamheid zorgen. Hiertoe behoren alle betrokken producten, zoals topcoats, basislakken en blanke lakken:
D1 Basislak: gepigmenteerde coatings die de kleur en het gewenste optische effect bepalen, maar niet de glans en de oppervlakteweerstand van de coatings.
D2 Blanke lakken: transparante lagen die de uiteindelijke glans en weerstand van het coatingsysteem bepalen.
E Speciale aflakken: als aflak aan te brengen coatings met bijzondere eigenschappen, bijvoorbeeld krasbestendige en gefluoreerde doorzichtige laag, reflecterende laklagen, aflakken met gestructureerd oppervlak (bijvoorbeeld

gehamerd), anti-slipcoatings, waterafstotende coatings voor de onderkant van de carrosserie, coatings die beschermen tegen steenslag, aflakken voor binnenafwerking; en aërosols.De aanwezigheid van Vluchtige Organische Stoffen (VOS) in het product
Het VOS gehalte van bepaalde verven en vernissen en producten (zoals beschreven onder A t/m E) voor het spuiten van voertuigen, leidt tot aanzienlijke emissie van VOS in de lucht, hetgeen bijdraagt aan vervuiling van het milieu. Daarnaast zijn de onder deze categorie genoemde stoffen slecht voor de gezondheid. Binnen de EU worden hier al scherpe eisen aan gesteld.
Onder Vluchtige Organische Stoffen (VOS) wordt o.a. verstaan:


Aceetaldehyde

Methylamine

Acrylonitril

Methylchloride

Acrylzuur

Methylisocyaanzuuaat

Benzeen

Perchlooretheen

Butadieen (1,3~)

Styreen

Dichloormethaan

Tolueen

Fenol

Trichloorethaan (1,1,1~)

Formaldehyde

Trichlooretheen

Methanol

Trichloorbenzeen

Styreen (Ethenybenzeen)

VinylchlorideMaximale grenswaarde voor het VOS gehalte van producten voor het spuiten van voertuigen (in lijn met Richtlijn 2004/42/EG met uitzondering van de genoemde opmerkingen)

Productcategorie

Coatings

Richtlijn 2004/42/EG

AMBITIE niveau


VOS g/l (*)

VOS g/l (*)

A

Voorbehandeling en reiniging

Voorbehandeling

850

800Oppervlaktereinigers

200

180

B

Plamuur/stopmiddel

Alle types (**)

250

200

C

Surfacers

Surfacers/fillers en sealers

540

530
Etsende primers

Washprimers

780

750

D

Aflakken

Alle types (***) - (****)

420

400

E

Speciale lakken

Alle types (***) - (****)

840

800


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina