Deelnemersreglement incl. Pakket van Eisen Duurzaam Repareren Versiebeheer: Duurzaam Repareren Datum: Certificeringsjaar 2015 Auteur: Angelica Gravendijk in opdracht van het College van Deskundigen Status: 0 AlgemeenDovnload 1.09 Mb.
Pagina9/14
Datum27.09.2016
Grootte1.09 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14Hulpvragen bij glasreparatie eis nr. 5

Heeft uw leverancier een retour emballage regeling?

Zo niet, worden de verpakkingsmaterialen gescheiden afgevoerd?

Is het voor de auditeur controleerbaar dat u voldoet aan de gestelde norm (zie tekst)?


Glasherstel

eis nr. 6Glas Kwaliteit


Autoruitspecialist
Lowtech: Mobiel -centraal onderdeel

Lowtech: Mobiel -

Zelfstandig

Lowtech: Vaste locatie

Hightech: Vaste locatie

Norm: 100%

Norm: 100%

Norm: 100%

Norm: 100%

Bij het vervangen van de ruit moet een ruit geplaatst worden gelijkwaardig aan de fabrieks-specificatie. Deze specificaties kunnen betrekking hebben op

  • Dikte (in verband met bijtellingregelingen en gewichtsbesparing uit milieu oogpunt)

  • Buiging en pasvorm, in verband met

   • de voorgeprogrammeerde beweging van de wisserbladen

   • extra windgeruis met invloed op de vermoeidheid van de bestuurder

   • integrale stijfheid carrosserie

   • handeling bij hogere snelheden door gewijzigde luchtstromen

   • hogere verbruikscijfers door ongunstigere aerodynamische vorm (CW-waarde)

   • Technische specificaties, zoals isolatiewaarde (vermindering gebruik airco) en geluidswerende eigenschappen.

   • Geen verboden materialen in- of op de ruit toegepast zoals loodhoudende zeefdrukken.

   • De zeefdruk dient volgens de normering van de fabrikant te zijn toegepast op de ruit, meestal wordt deze ingebakken (keramisch). De zeefdruk is een zeer belangrijk onderdeel van de verlijmingsketting.

De zeefdruk dient bestand te zijn tegen UV-straling.


Hulpvragen bij glasreparatie eis nr. 6

Heeft uw de fabrieksspecificaties van het voertuig in acht genomen?

Is het voor de auditeur controleerbaar dat u voldoet aan de gestelde norm (zie tekst)?


Glasherstel

eis nr. 7Recycling van glas


Autoruitspecialist
Lowtech: Mobiel -centraal onderdeel

Lowtech: Mobiel -

Zelfstandig

Lowtech: Vaste locatie

Hightech: Vaste locatie

Norm: 100%

Norm: 100%

Norm: 100%

Norm: 100%Het is een eis om glasresten ordentelijk af te voeren. Het is echter niet zo dat alle afvoer ook tot recycling leidt. Het is sterk aanbevolen (nog geen afkeurpunt) om glasresten voor recycling aan te bieden. Het geniet hiermee de voorkeur dat het glas voor hergebruik wordt benut en niet wordt gestort, verbrand of als bouwafval (puin) wordt verwerkt.

Van Gansewinkel, de stichting VlakGlas Recycling en ARN hebben een regeling waarbij het opgehaalde glas wordt gerecycled. Er zijn ook enkele glasleveranciers die het glasafval mee retour nemen, om het vervolgens te recyclen.

De auditeur vraagt om bewijs van uw afvoer van glas.Hulpvragen bij glasreparatie eis nr. 7

Voert u uw glasresten ordentelijk af?

Kunt u aantonen door wie uw glasresten worden opgehaald?

Biedt u uw glasresten aan t.b.v. recycling?

Is het voor de auditeur controleerbaar dat u voldoet aan de gestelde norm (zie tekst)?

AANVULLENDE SPECIFIEKE EISEN M.B.T.


schadeherstel, reparatie, onderhoud aan caravan, camper en aanhanger

Deze specifieke eisen zijn aanvullend op de generieke eisen (zie Pakket van Eisen) en gelden voor bedrijven die (o.a.) schade herstelt en/of reparaties uitvoeren aan caravan, trailers en/of aanhangers.


Deze bijlage is onlosmakelijk verbonden met het Pakket van Eisen versie 1.6. Zie in het Pakket van Eisen hoofdstuk 4.3 Resultaten tijdens fysieke controle - voor meer informatie.
Wanneer u geen werkzaamheden uitvoert aan caravan en campers kunt u deze eisen overslaan.Schadeherstel en reparatie aan caravan en campers

eis nr. 1Demontage onderdelen
Caravanspecialist
Lowtech: Mobiel -centraal onderdeel

Lowtech: Mobiel -

Zelfstandig

Lowtech: Vaste locatie

Hightech: Vaste locatie
Norm: nvt

Norm: nvt

Norm: 2% van de reparaties

Norm: eis 2% van de totale vervanging
Om het voertuigpark mobiel te houden wordt er op professionele wijze aan deze voertuigen onderhoud en reparatie geleverd. Naast de productie van de voertuigen levert dit een extra milieubelasting op voor het produceren van reservedelen voor onderhoud, reparatie en schadeherstel. Hier staat tegenover er een latent aanbod is van origineel gebruikte onderdelen en eventueel origineel gereviseerde onderdelen die in een belangrijk deel van de vraag kan voorzien. Zonder dat er een additionele belasting op het milieu wordt gegenereerd.

Het gebruik van een gedemonteerd/gereviseerd origineel onderdeel is een milieuvriendelijk alternatief. Producthergebruik is immers groener dan materiaal hergebruik.

Duurzaam Repareren stelt een norm van de eis op een voorzichtige 2%. Dat komt omdat nog niet alle randvoorwaarden voor een professioneel en efficiënt gebruik van gedemonteerde onderdelen ingericht zijn. Te denken valt aan bestelsystemen, leveringsvoorwaarden en garantiebepalingen. Hier wordt door Duurzaam Repareren aan gewerkt. Met die ontwikkeling zal geleidelijk de norm van nu 2% ook verhoogd worden. Het besluit daarvan ligt in handen van het College van Deskundigen.

Om nu een start te kunnen maken stelt Duurzaam Repareren een aantal voorwaarden. Dit staat garant voor origineel gebruikte onderdelen van hoogwaardige kwaliteit, veiligheid en milieuvriendelijkheid.

Onder de onderdelen voor caravan en camperherstel wordt verstaan: • Gebruikte onderdelen (technisch),

 • Cosmetische delen (bijvoorbeeld: panelen, kleppen, deuren, lijsten);

 • Inventaris (bijvoorbeeld: kastjes, deurtjes, keukens);

 • Ruildelen (deelrevisie bijvoorbeeld: assen, kogels, remsystemen, aircopompen);

 • Gereviseerde onderdelen.

Er gelden voorwaarden voor de uniformiteit in kwaliteit, zodat men altijd weet “wat” men geleverd krijgt. Daarnaast gelden er voorwaarden t.b.v. de leveringsvoorwaarden en garanties. De informatieverstrekking richting de klant moet hierop geënt zijn.

Duurzaam Repareren vindt het belangrijk dat het gedemonteerde onderdeel op een verantwoorde wijze verkregen is.

Daarnaast mag het origineel gedemonteerde onderdeel niet ouder zijn dan het voertuig waar het voor bestemd is, tenzij nadrukkelijk akkoord gegeven door de opdrachtgever.

Onder gedemonteerde onderdelen valt tevens de opslag van gedemonteerde onderdelen die later in tijd of later in het onderhoud- en/of herstelproces weer gebruikt moeten worden. Deze gedemonteerde onderdelen dienen zo veel mogelijk bij het filiaal opgeslagen te worden. Dit om te voorkomen dat er een onnodig en milieubelastend logistiek proces opgang komt.
Hulpvragen bij schadeherstel en reparatie aan caravan en campers nr. 1

Wordt er waar mogelijk gebruik gemaakt van demontage en gereviseerde onderdelen?

Zijn de demontage onderdelen op een verantwoorde wijze verkregen?

Wordt de klant adequaat gewezen op de mogelijkheid van gebruik van gedemonteerde onderdelen?

Wordt de klant de voordelen uitgelegd van gebruik van gedemonteerde onderdelen?

Worden (herbruikbare) materialen zoals sierlijsten, lampunits e.d. bewaard en hergebruikt?

Is het voor de auditeur controleerbaar dat u voldoet aan de gestelde norm (zie tekst)?


schadeherstel en reparatie aan caravan en campers - eis nr. 2

Wandplaat reparatie


Caravanspecialist
Lowtech: Mobiel -centraal onderdeel

Lowtech: Mobiel -

Zelfstandig

Lowtech: Vaste locatie

Hightech: Vaste locatie

Norm: 100%

Norm: 100%

Norm: 50% van het aanbod

Norm: 50% van het aanbod


Er zijn moderne reparatie technieken die het mogelijk maken op schade aan de wandplaten professioneel te herstellen. Vanuit duurzaamheidsoogpunt verdient dit de voorkeur boven wandplaat vernieuwing. Er hoeft immers geen nieuwe wandplaat te worden geproduceerd, aangevoerd en afgevoerd. Bovendien heeft wandplaatreparatie ook diverse andere voordelen zoals het voorkomen van lekkages (door de demontage van wandplaten), kortere reparatietijden en kostenbeheersing.


De deelreparaties dienen niet tot devaluatie van de constructie, de functie of de veiligheid van het voertuig leiden.

Tevens dient men strikt de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken.
Hulpvragen bij schadeherstel en reparatie aan caravan en campers

eis nr. 2

Wordt wandreparatie toegepast

Zijn de PBM aanwezig en worden ze op juiste wijze gebruikt?

Is er geschoold/ getraind personeel

Is de juiste equipment aanwezig

Is het voor de auditeur controleerbaar dat u voldoet aan de gestelde norm (zie tekst)?Spuitwerkzaamheden aan caravan en campers –

eis nr. 3Systeem richtlijnen


Caravanspecialist
Lowtech: Mobiel -centraal onderdeel

Lowtech: Mobiel -

Zelfstandig

Lowtech: Vaste locatie

Hightech: Vaste locatie

Norm: 100%

Norm: 100%

Norm: 100%

Norm: 100%Deze eis kent twee toepassingsgebieden. U bent zelf verantwoordelijk om te bepalen aan welke eisen u zich dient te conformeren


3.1 wanneer uw activiteiten onder de Europese richtlijn (richtlijn nr. 2004/42/EG) vallen.

3.2 wanneer uw activiteiten niet onder de Europese richtlijn (richtlijn nr. 2004/42/EG) vallen.


Onder voertuig wordt in deze richtlijn (nr. 2004/42/EG) wordt verstaan : ieder motorvoertuig met of zonder carrosserie, op ten minste vier wielen en met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van meer dan 25 km per uur, bestemd om aan het wegverkeer deel te nemen, alsmede aanhangwagens daarvan, met uitzondering van voertuigen die zich over rails bewegen, landbouwtractoren en landbouwmachines.
Wij geven e.e.a. schematisch weer:De wetgever maakt twee uitzonderingen:

 • De restauratie van oldtimers;

 • Het aanbrengen van afbeeldingen, stripings en teksten en decoratieve spuittechniek (bijvoorbeeld huisstijlen).

In tegenstelling tot de wetgever, zijn i.h.k.v. van de certificering ten aanzien van laatstgenoemde bedrijfsactiviteiten de voorwaarden, zoals vermeld in artikel 3.2 van dit hoofdstuk van toepassing


3.1 wanneer uw activiteiten onder de Europese richtlijn (nr. 2004/42/EG) vallen.
Voor de toepassing van deze eis wordt onder producten voor het overspuiten van voertuigen verstaan de onderstaande categorieën (A t/m E) . Zij worden gebruikt op voertuigen voor het overspuiten van geheel of, ten dele, voor de reparatie, de bescherming of de decoratie van voertuigen buiten de fabriek. In deze eis worden er eisen gesteld aan:


 • De aanwezigheid van Vluchtige Organische Stoffen (VOS) en aanvullende eisen.

 • Droogtijd van de bewerking.


Toepassingsgebied
A Voorbehandeling en reiniging: producten voor het langs mechanische of chemische weg verwijderen van oude coatings en roest, ofwel het ontvetten van de te spuiten ondergrond om hechting van het aan te brengen laksysteem te verkrijgen.
A1 Reinigingsmiddelen op oplosmiddelbasis spuitpistoolreinigingsmiddelen (producten voor het schoonmaken van spuitpistolen en ander equipment) en ontvettingsmiddelen (inclusief antistatische middelen voor kunststof).
A2 Reinigingsmiddelen op waterbasis voor het reinigen van in water oplosbare vervuiling.
B Vulmiddelen/plamuren: zware materialen die worden aangebracht om diepe oneffenheden in het oppervlak op te vullen.
.

C Primers/Fillers: op blank metaal of op bestaande aflakken aan te brengen coatings ter bescherming tegen corrosie het verkrijgen van hechting en het vullen van kleine oneffenheden.
C1 Surfacer/ filler en sealers: vóór de aflak aan te brengen coating ter bescherming tegen corrosie, ter bevordering van de hechting van de aflak en ter bevordering van een gelijkmatige afwerking door de opvulling van kleine oneffenheden in het oppervlak.
C2 Washprimers: etsende coatings die ten minste 0,5 % in gewicht aan fosforzuur bevatten en direct op blank metaal worden aangebracht ter bescherming tegen corrosie en ter verbetering van de hechting;
D Aflakken: enkellaags of meerlaags aan te brengen gepigmenteerde coatings die voor glans en duurzaamheid zorgen. Hiertoe behoren alle betrokken producten, zoals topcoats, basislakken en blanke lakken:
D1 Basislak: gepigmenteerde coatings die de kleur en het gewenste optische effect bepalen, maar niet de glans en de oppervlakteweerstand van de coatings.
D2 Blanke lakken: transparante lagen die de uiteindelijke glans en weerstand van het coatingsysteem bepalen.
E Speciale aflakken: als aflak aan te brengen coatings met bijzondere eigenschappen, bijvoorbeeld krasbestendige en gefluoreerde doorzichtige laag, reflecterende laklagen, aflakken met gestructureerd oppervlak (bijvoorbeeld

gehamerd), anti-slipcoatings, waterafstotende coatings voor de onderkant van de carrosserie, coatings die beschermen tegen steenslag, aflakken voor binnenafwerking; en aërosols.De aanwezigheid van Vluchtige Organische Stoffen (VOS) in het product
Het VOS gehalte van bepaalde verven en vernissen en producten (zoals beschreven onder A t/m E) voor het spuiten van voertuigen, leidt tot aanzienlijke emissie van VOS in de lucht, hetgeen bijdraagt aan vervuiling van het milieu. Daarnaast zijn de onder deze categorie genoemde stoffen slecht voor de gezondheid. Binnen de EU worden hier al scherpe eisen aan gesteld.
Onder Vluchtige Organische Stoffen (VOS) wordt o.a. verstaan:


Aceetaldehyde

Methylamine

Acrylonitril

Methylchloride

Acrylzuur

Methylisocyaanzuuaat

Benzeen

Perchlooretheen

Butadieen (1,3~)

Styreen

Dichloormethaan

Tolueen

Fenol

Trichloorethaan (1,1,1~)

Formaldehyde

Trichlooretheen

Methanol

Trichloorbenzeen

Styreen (Ethenybenzeen)

VinylchlorideMaximale grenswaarde voor het VOS gehalte van producten voor het spuiten van voertuigen (in lijn met Richtlijn 2004/42/EG met uitzondering van de genoemde opmerkingen)

Productcategorie

Coatings

Richtlijn 2004/42/EG

AMBITIE niveau


VOS g/l (*)

VOS g/l (*)

A

Voorbehandeling en reiniging

Voorbehandeling

850

800Oppervlaktereinigers

200

180

B

Plamuur/stopmiddel

Alle types (**)

250

200

C

Surfacers

Surfacers/fillers en sealers

540

530
Etsende primers

Washprimers

780

750

D

Aflakken

Alle types (***) - (****)

420

400

E

Speciale lakken

Alle types (***) - (****)

840

800


1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina