Denemarken. Bornholm – Kerk ÅkirkebyDovnload 11.49 Kb.
Datum23.08.2016
Grootte11.49 Kb.

Denemarken.Bornholm – Kerk Åkirkeby.

 • Op een eiland als Bornholm, waar men zijn inkomsten put uit visserij en Oostzeehandel, liggen alle stadjes natuurlijk aan de kust.

 • Het binnen­land is het domein van de boeren.

 • Toch is er op die regel één uitzon­dering: Åkirkeby, net even ten zuiden van het geografische middelpunt.

 • In de Middeleeuwen kwam het vaker voor dat op zo'n centraal punt een nederzetting werd gebouwd.

 • Immers, eens per jaar, zo rond het mid­zomernachtfeest, kwamen de vertegenwoordigers van de vrije boeren op een dergelijk punt bijeen om er het landsding te vormen, het regionale parlement tribunaal.

 • Nadat men op democratische wijze (wie tegenstemde, wist dat zijn dagen geteld waren) tot een aanvaarding van het christendom was overgegaan, bouwde men op het dingveld   waar voor­heen heidense offers werden gebracht   een kerk.

 • Dat het christendom zich snel over Bornholm verspreidde, blijkt uit het feit dat de Å kirke nauwelijks ouder is dan de andere ronde kerken.

 • Bij de kerk ontstond een stadje dat natuurlijk een belangrijke rol speelde.

 • Voor de verbinding met zee zorgde de inmiddels allang verzande haven ter hoogte van het badplaatsje Boderne.

 • In 1348 verleende de bisschop van Lund de gevraagde stadsrechten.

 • Plundering door Lübeckse troepen in 1510 en een reeks branden en pestepidemieën teisterden de stad.

 • In 1776 verhuisde het landsding naar Rønne en het dichtslibben van de haven gaf de genadeslag. Åkirkeby verviel van officieuze hoofdstad tot plattelandsdorp.

 • De aanleg in 1910 van de later weer opgeheven spoor­baan leidde een periode van herstel in.

 • De Å kirke is gewijd aan de H. Johannes, wiens naamdag samenvalt met het midzomerfeest.

 • Zij moet kort voor 1150 gebouwd zijn, hoofdzakelijk uit roestbruine zandsteen met lichte en donkere tinten.
 • De toren heeft een dubbel zadeldak en werd gebruikt als vesting en als magazijn voor de in natura betaalde belastingen.

 • De Zweedse belastinggaarder Kettingk, die namens Lübeck optrad, ligt in de voorhal begraven (hij was tot inkeer gekomen nadat hij met een Bornholmse huwde en werd door de Hanze­stad wegens sympathie voor zijn pachters ontslagen).

 • Binnen staat een prachtige zandstenen doopvont van omstreeks 1170, afkomstig uit de werkplaats van de Gotlander Sighraf.

 • Hij leidde een bloeiend export­bedrijf, getuige het feit dat tot ver in Sleeswijk Holstein producten uit zijn atelier zijn teruggevonden.

 • Hij heeft er elf reliëfs met taferelen uit het leven van Christus op aangebracht en voorzien van een verklarende tekst in runenschrift.

 • Uit de werkplaats van Jacob Kremberg in Lund stamt de preekstoel in Nederlandse renaissancestijl (1610).

 • De tweede kerk van Åkirkeby is de Rosenkranskirke, voltooid in 1932.

 • Dit is niet alleen een mooie moderne kerk, ook het interieur is een blik waard.

 • De acht smeedijzeren kroonluchters komen uit Assisi, de 14 schilde­ringen zijn van de Finse Birgitte Reckelsen uit Turku, het altaar komt uit Gent en de venstermozaïeken uit Brussel.Samengesteld door: BusTic.nl


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina