Departement bestuurszaken afdeling overheidsopdrachten informatiemodellenDovnload 47.56 Kb.
Datum25.07.2016
Grootte47.56 Kb.
VLAAMSE OVERHEID
DEPARTEMENT BESTUURSZAKEN
AFDELING OVERHEIDSOPDRACHTEN
INFORMATIEMODELLEN

OPDRACHTEN BOVEN 85.000 EURO

OPDRACHTEN BEKENDGEMAAKT VANAF 1.7.2013

De informatiemodellen bestaan uit modelbepalingen die u kunt opnemen in uw kennisgeving aan de kandidaten of inschrijvers van het resultaat van de gunning, nadat u een gemotiveerde beslissing heeft genomen.


Het concrete model dat u in uw kennisgeving opneemt, hangt af van a) het al dan niet in acht nemen van een wachttermijn en b) wat u aan de kandidaat of inschrijver wil meedelen.


 1. Opdrachten zonder wachttermijn

1.1 Niet-geselecteerde kandidaten (bij een tweestapsprocedure)

1.2 Niet-geselecteerde inschrijvers (bij een open procedure)

1.3 Inschrijvers met onregelmatige offerte

1.4 Niet-gekozen inschrijvers

1.5 Gekozen inschrijver(s)

1.6 Niet-plaatsing

 1. Opdrachten met wachttermijn

2.1 Niet-geselecteerde kandidaten (bij een tweestapsprocedure)

2.2 Niet-geselecteerde inschrijvers (bij een open procedure)

2.3 Inschrijvers met onregelmatige offerte

2.4 Niet-gekozen inschrijvers

2.5 Gekozen inschrijver(s)

2.6 Niet-plaatsing

Versie april 2014


 1. OPDRACHTEN BOVEN 85.000 EURO ZONDER WACHTTERMIJNDeze modellen zijn van toepassing op:

 • opdrachten voor werken beneden de helft van de Europese drempel

 • opdrachten voor leveringen beneden de Europese drempel

 • opdrachten voor diensten van bijlage 2 A van de Wet van 15 juni 2006 beneden de Europese drempel

 • opdrachten voor diensten van bijlage 2 B van de Wet van 15 juni 2006

 • opdrachten gegund via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking

 • opdrachten waarbij de gekozen inschrijver de enige betrokken inschrijver is

 • opdrachten gebaseerd op een raamovereenkomst met meerdere deelnemers, na hen opnieuw in mededinging te hebben gesteld  1. Niet-geselecteerde kandidaten (bij een tweestapsprocedure)

Conform artikel 7, §1 (Voor opdrachten met goed te keuren bedrag hoger dan 85.000 euro maar lager dan de Europese drempels: en 29, § 1) van de Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, deel ik u mee dat u voor bovenvermelde opdracht niet bent geselecteerd.


De motieven voor uw niet-selectie vindt u terug in het als bijlage gevoegde uittreksel van de gemotiveerde selectiebeslissing.
(OFWEL indien de selectiebeslissing een selectiebeperking inhoudt waarbij er een maximum werd gelegd op het aantal geselecteerde deelnemers, vervang voorgaande alinea door:)

Bijgaand vindt u de gemotiveerde selectiebeslissing.
U beschikt over de mogelijkheid om tegen deze beslissing beroep in te stellen bij de Raad van State, overeenkomstig het artikel 14 en/of het artikel 15 van de bovenvermelde Wet.
Om ontvankelijk te zijn moet u dit beroep indienen binnen 15 dagen na deze kennisgeving in geval van een vordering tot schorsing overeenkomstig artikel 15, of binnen 60 dagen na deze kennisgeving in geval van een vordering tot vernietiging overeenkomstig artikel 14.
De inleiding van het beroep gebeurt door een gedagtekend verzoekschrift dat door u of door een advocaat ondertekend moet zijn. Het verzoekschrift moet u bij aangetekende brief sturen aan de Eerste Voorzitter van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.  1. Niet-geselecteerde inschrijvers (bij een open procedure)

Conform artikel 8, §1 (Voor opdrachten met goed te keuren bedrag hoger dan 85.000 euro maar lager dan de Europese drempels: en 29, § 1) van de Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, deel ik u mee dat u voor bovenvermelde opdracht niet bent geselecteerd.


De motieven voor uw niet-selectie vindt u terug in het als bijlage gevoegde uittreksel van de gemotiveerde gunningsbeslissing.
U beschikt over de mogelijkheid om tegen deze beslissing beroep in te stellen bij de Raad van State, overeenkomstig het artikel 14 en/of het artikel 15 van de bovenvermelde Wet.
Om ontvankelijk te zijn moet u dit beroep indienen binnen 15 dagen na deze kennisgeving in geval van een vordering tot schorsing overeenkomstig artikel 15, of binnen 60 dagen na deze kennisgeving in geval van een vordering tot vernietiging overeenkomstig artikel 14.
De inleiding van het beroep gebeurt door een gedagtekend verzoekschrift dat door u of door een advocaat ondertekend moet zijn. Het verzoekschrift moet u bij aangetekende brief sturen aan de Eerste Voorzitter van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.  1. Inschrijvers met onregelmatige offerte

Conform artikel 8, §1 (Voor opdrachten met goed te keuren bedrag hoger dan 85.000 euro maar lager dan de Europese drempels: en 29, § 1) van de Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, deel ik u mee dat uw offerte voor bovenvermelde opdracht onregelmatig is bevonden en geweerd werd.


De motieven voor de wering van uw offerte vindt u terug in het als bijlage gevoegde uittreksel van de gemotiveerde gunningsbeslissing.
U beschikt over de mogelijkheid om tegen deze beslissing beroep in te stellen bij de Raad van State, overeenkomstig het artikel 14 en/of het artikel 15 van de bovenvermelde Wet.
Om ontvankelijk te zijn moet u dit beroep indienen binnen 15 dagen na deze kennisgeving in geval van een vordering tot schorsing overeenkomstig artikel 15, of binnen 60 dagen na deze kennisgeving in geval van een vordering tot vernietiging overeenkomstig artikel 14.
De inleiding van het beroep gebeurt door een gedagtekend verzoekschrift dat door u of door een advocaat ondertekend moet zijn. Het verzoekschrift moet u bij aangetekende brief sturen aan de Eerste Voorzitter van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.  1. Niet-gekozen inschrijvers

Conform artikel 8, §1 (Voor opdrachten met goed te keuren bedrag hoger dan 85.000 euro maar lager dan de Europese drempels: en 29, § 1) van de Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, deel ik u mee dat uw offerte voor bovenvermelde opdracht niet is gekozen.


Bijgaand vindt u de gemotiveerde gunningsbeslissing.
U beschikt over de mogelijkheid om tegen deze beslissing beroep in te stellen bij de Raad van State, overeenkomstig het artikel 14 en/of het artikel 15 van de bovenvermelde Wet.
Om ontvankelijk te zijn moet u dit beroep indienen binnen 15 dagen na deze kennisgeving in geval van een vordering tot schorsing overeenkomstig artikel 15, of binnen 60 dagen na deze kennisgeving in geval van een vordering tot vernietiging overeenkomstig artikel 14.
De inleiding van het beroep gebeurt door een gedagtekend verzoekschrift dat door u of door een advocaat ondertekend moet zijn. Het verzoekschrift moet u bij aangetekende brief sturen aan de Eerste Voorzitter van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.  1. Gekozen inschrijver(s)

Conform artikel 8, §1 (Voor opdrachten met goed te keuren bedrag hoger dan 85.000 euro maar lager dan de Europese drempels: en 29, § 1) van de Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, deel ik u mee dat uw offerte voor bovenvermelde opdracht is gekozen.


Deze kennisgeving doet geen contractuele verbintenis ontstaan.
Bijgaand vindt u de gemotiveerde gunningsbeslissing.  1. Niet-plaatsing

Conform artikel 9 (Voor opdrachten met goed te keuren bedrag hoger dan 85.000 euro maar lager dan de Europese drempels: en 29, § 1) van de Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, deel ik u mee dat is besloten om af te zien van het plaatsen van de opdracht (facultatief: en om een nieuwe opdracht uit te schrijven).


Bijgaand vindt u de gemotiveerde beslissing tot niet-plaatsing.
U beschikt over de mogelijkheid om tegen deze beslissing beroep in te stellen bij de Raad van State, overeenkomstig het artikel 14 en/of het artikel 15 van de bovenvermelde Wet.
Om ontvankelijk te zijn moet u dit beroep indienen binnen 15 dagen na deze kennisgeving in geval van een vordering tot schorsing overeenkomstig artikel 15, of binnen 60 dagen na deze kennisgeving in geval van een vordering tot vernietiging overeenkomstig artikel 14.
De inleiding van het beroep gebeurt door een gedagtekend verzoekschrift dat door u of door een advocaat ondertekend moet zijn. Het verzoekschrift moet u bij aangetekende brief sturen aan de Eerste Voorzitter van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.


 1. OPDRACHTEN BOVEN 85.000 EURO MET WACHTTERMIJNDeze modellen zijn van toepassing op:

 • opdrachten voor werken vanaf de helft van de Europese drempel

 • opdrachten voor leveringen vanaf de Europese drempel

 • opdrachten voor diensten van bijlage 2 A van de Wet vanaf de Europese drempel

 • opdrachten waarbij u vrijwillig een wachttermijn in acht neemt  1. Niet-geselecteerde kandidaten (bij een tweestapsprocedure)

Conform artikel 7, §1 (Voor opdrachten met goed te keuren bedrag hoger dan 85.000 euro maar lager dan de Europese drempels: en 29, § 1) van de Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, deel ik u mee dat u voor bovenvermelde opdracht niet bent geselecteerd.


De motieven voor uw niet-selectie vindt u terug in het als bijlage gevoegde uittreksel van de gemotiveerde selectiebeslissing.
(OFWEL indien de selectiebeslissing een selectiebeperking inhoudt waarbij er een maximum werd gelegd op het aantal geselecteerde deelnemers, vervang voorgaande alinea door:)

Bijgaand vindt u de gemotiveerde selectiebeslissing.
U beschikt over de mogelijkheid om tegen deze beslissing beroep in te stellen bij de Raad van State, overeenkomstig het artikel 14 en/of het artikel 15 van de bovenvermelde Wet.
Om ontvankelijk te zijn moet u dit beroep indienen binnen 15 dagen na deze kennisgeving in geval van een vordering tot schorsing overeenkomstig artikel 15, of binnen 60 dagen na deze kennisgeving in geval van een vordering tot vernietiging overeenkomstig artikel 14.
De inleiding van het beroep gebeurt door een gedagtekend verzoekschrift dat door u of door een advocaat ondertekend moet zijn. Het verzoekschrift moet u bij aangetekende brief sturen aan de Eerste Voorzitter van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.  1. Niet-geselecteerde inschrijvers (bij een open procedure)

Conform artikel 8, §1 (Voor opdrachten met goed te keuren bedrag hoger dan 85.000 euro maar lager dan de Europese drempels: en 29, § 1) van de Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, deel ik u mee dat u voor bovenvermelde opdracht niet bent geselecteerd.


De motieven voor uw niet-selectie vindt u terug in het als bijlage gevoegde uittreksel van de gemotiveerde gunningsbeslissing.
De aanbestedende overheid zal een wachttermijn van 15 kalenderdagen in acht nemen tussen deze kennisgeving en de sluiting van de opdracht, conform artikel 11 van de bovenvermelde Wet. Deze termijn gaat in vanaf de dag die volgt op de datum van verzending van deze kennisgeving.
U beschikt over de mogelijkheid om binnen deze termijn een vordering tot schorsing in te stellen bij de Raad van State, zoals bedoeld in artikel 15 van de bovenvermelde Wet. Indien u een dergelijke vordering instelt bij de Raad van State tegen deze beslissing, verzoekt de aanbestedende overheid u haar binnen deze termijn per telefax, e-mail of een ander elektronisch middel te verwittigen op (faxnummer of e-mailadres vermelden van de administratieve entiteit die met de opvolging van de opdracht is belast).
Overeenkomstig artikel 14 van de bovenvermelde Wet beschikt u tevens over de mogelijkheid om een vordering tot vernietiging tegen deze beslissing instellen bij de Raad van State. Om ontvankelijk te zijn moet u dit beroep indienen binnen 60 dagen na deze betekening. De inleiding van het beroep gebeurt door een gedagtekend verzoekschrift dat door u of door een advocaat ondertekend moet zijn. Het verzoekschrift moet u bij aangetekende brief sturen aan de Eerste Voorzitter van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.  1. Inschrijvers met onregelmatige offerte

Conform artikel 8, §1 (Voor opdrachten met goed te keuren bedrag hoger dan 85.000 euro maar lager dan de Europese drempels: en 29, § 1) van de Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, deel ik u mee dat uw offerte voor bovenvermelde opdracht onregelmatig is bevonden en geweerd werd.


De motieven voor de wering van uw offerte vindt u terug in het als bijlage gevoegde uittreksel van de gemotiveerde gunningsbeslissing.
De aanbestedende overheid zal een wachttermijn van 15 kalenderdagen in acht nemen tussen deze kennisgeving en de sluiting van de opdracht, conform artikel 11 van de bovenvermelde Wet. Deze termijn gaat in vanaf de dag die volgt op de datum van verzending van deze kennisgeving.
U beschikt over de mogelijkheid om binnen deze termijn een vordering tot schorsing in te stellen bij de Raad van State, zoals bedoeld in artikel 15 van de bovenvermelde Wet. Indien u een dergelijke vordering instelt bij de Raad van State tegen deze beslissing, verzoekt de aanbestedende overheid u haar binnen deze termijn per telefax, e-mail of een ander elektronisch middel te verwittigen op (faxnummer of e-mailadres vermelden van de administratieve entiteit die met de opvolging van de opdracht is belast).
Overeenkomstig artikel 14 van de bovenvermelde Wet beschikt u tevens over de mogelijkheid om een vordering tot vernietiging tegen deze beslissing instellen bij de Raad van State. Om ontvankelijk te zijn moet u dit beroep indienen binnen 60 dagen na deze betekening. De inleiding van het beroep gebeurt door een gedagtekend verzoekschrift dat door u of door een advocaat ondertekend moet zijn. Het verzoekschrift moet u bij aangetekende brief sturen aan de Eerste Voorzitter van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.  1. Niet-gekozen inschrijvers

Conform artikel 8, §1 (Voor opdrachten met goed te keuren bedrag hoger dan 85.000 euro maar lager dan de Europese drempels: en 29, § 1) van de Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, deel ik u mee dat uw offerte voor bovenvermelde opdracht niet is gekozen.


Bijgaand vindt u de gemotiveerde gunningsbeslissing.
De aanbestedende overheid zal een wachttermijn van 15 kalenderdagen in acht nemen tussen deze kennisgeving en de sluiting van de opdracht, conform artikel 11 van de bovenvermelde Wet. Deze termijn gaat in vanaf de dag die volgt op de datum van verzending van deze kennisgeving.
U beschikt over de mogelijkheid om binnen deze termijn een vordering tot schorsing in te stellen bij de Raad van State, zoals bedoeld in artikel 15 van de bovenvermelde Wet. Indien u een dergelijke vordering instelt bij de Raad van State tegen deze beslissing, verzoekt de aanbestedende overheid u haar binnen deze termijn per telefax, e-mail of een ander elektronisch middel te verwittigen op (faxnummer of e-mailadres vermelden van de administratieve entiteit die met de opvolging van de opdracht is belast).
Overeenkomstig artikel 14 van de bovenvermelde Wet beschikt u tevens over de mogelijkheid om een vordering tot vernietiging tegen deze beslissing instellen bij de Raad van State. Om ontvankelijk te zijn moet u dit beroep indienen binnen 60 dagen na deze betekening. De inleiding van het beroep gebeurt door een gedagtekend verzoekschrift dat door u of door een advocaat ondertekend moet zijn. Het verzoekschrift moet u bij aangetekende brief sturen aan de Eerste Voorzitter van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.  1. Gekozen inschrijver(s)

Conform artikel 8, §1 (Voor opdrachten met goed te keuren bedrag hoger dan 85.000 euro maar lager dan de Europese drempels: en 29, § 1) van de Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, deel ik u mee dat uw offerte voor bovenvermelde opdracht is gekozen.


Deze kennisgeving doet geen contractuele verbintenis ontstaan.
Bijgaand vindt u de gemotiveerde gunningsbeslissing.
De aanbestedende overheid zal een wachttermijn van 15 kalenderdagen in acht nemen tussen deze kennisgeving en de sluiting van de opdracht, conform artikel 11 van de bovenvermelde Wet. Deze termijn gaat in vanaf de dag die volgt op de datum van verzending van deze kennisgeving.  1. Niet-plaatsing

Conform artikel 9 (Voor opdrachten met goed te keuren bedrag hoger dan 85.000 euro maar lager dan de Europese drempels: en 29, § 1) van de Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, deel ik u mee dat is besloten om af te zien van het plaatsen van de opdracht (facultatief: en om een nieuwe opdracht uit te schrijven).


Bijgaand vindt u de gemotiveerde beslissing tot niet-plaatsing.
Overeenkomstig artikel 14 van de bovenvermelde Wet beschikt u over de mogelijkheid om een vordering tot vernietiging tegen deze beslissing instellen bij de Raad van State. Om ontvankelijk te zijn moet u dit beroep indienen binnen 60 dagen na deze betekening. De inleiding van het beroep gebeurt door een gedagtekend verzoekschrift dat door u of door een advocaat ondertekend moet zijn. Het verzoekschrift moet u bij aangetekende brief sturen aan de Eerste Voorzitter van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina