Departement Bestuurszaken Afdeling RegelgevingDovnload 18.15 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte18.15 Kb.Departement Bestuurszaken
Afdeling Regelgeving

Boudewijnlaan 30, bus 31,

1000 Brussel

Tel. 02 553 50 20

personeelsstatuut@vlaanderen.beCommunicatie in verband met:

  • de wijziging van de RSZ-bijdragen vanaf 2015

  • financiering kinderbijslag

De 6de staatshervorming voorziet de overdracht van de bevoegdheden inzake kinderbijslag, betaald educatief verlof, begeleiding van werklozen en van het Fonds voor collectieve uitrusting en diensten (kinderopvang).


Ten gevolge hiervan wijzigen vanaf januari 2015 de patronale bijdragen RSZ. Voortaan wordt gewerkt met een globaal werkgeverspercentage, waarbij deze bijdragen (voor de overgedragen bevoegdheden) in vervat zitten.

Terwijl tot 2014 voor de ministeries (en de Onderwijssector) de kinderbijslag betaald werd door de RKW die de werkelijke kost doorfactureerde, wordt vanaf 2015 de kost van de kinderbijslag voor de ministeries (en de Onderwijssector) verrekend door een nieuwe patronale bijdrage RSZ.


In concreto wordt er een nieuwe bijzondere bijdrage (1.40 %) toegevoegd voor de statutaire personeelsleden. Voor de contractuele personeelsleden komt er een verhoging van 7,4 %. Dit is een combinatie van de nieuwe bijdrage ad 7% en het effect er van op de loonmatigingsbijdrage
(+ 0.4%).
De bovenvermelde wijziging geeft voor de werkgeverscode 050 volgend resultaat.

statutair

contractueel

verschil
2014

2015

2014

2015

statutair

contractueel

ministeries

9,75%

11,15%

23,42%

30,70%

+ 1,40%

+ 7,28%

ARP’s (1)

45,75%

47,15%

30,82%

30,70%

+ 1,40%

  • 0,12% (2)

Bovenvermelde wijzigingen in de te betalen sociale zekerheidsbijdragen zouden normaliter geen budgettaire weerslag mogen hebben.


De specifieke berekeningswijze van de loonmatigingsbijdrage genereert, door de nieuwe patronale bijdrage voor de kinderbijslag voor de contractuelen in de ministeries, een meerkost.
Per entiteit kan deze meerkost verschillen, naargelang de demografische samenstelling van het personeel vóór en na 2015 (bv. vóór 2015: leeftijd en geslacht personeelsleden → kinderbijslaggerechtigde kinderen; vanaf 2015: in hoofdzaak verhouding contractueel / statutair en anciënniteit).


1 Exclusief de patronale bijdrage “Pool der Parastatalen” ad 36% van de brutosalarissen van de statutairen ARP’s.

2 Daling is gevolg van de daling van de bijzondere bijdrage Fonds Sluiting Ondernemingen

20150123_50563_communicatieMODrszbijdragen2015

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina