Departement Lerarenopleiding Campus Hemelrijk 25 3500 Hasselt



Dovnload 49.27 Kb.
Datum07.10.2016
Grootte49.27 Kb.





Departement Lerarenopleiding

Campus Hemelrijk – Hemelrijk 25 3500 Hasselt

Tel. 011 30 04 90 Fax 011 30 04 99




Naam student: Ulrike Bynens Datum: 04/11/2013
School: Het Paleis Uur: 13u20-15u10
Klas: 3.2 Thema/lessenreeks: W.O.

Herfst: De Spin



Mentor: Ine Weerts

Activiteit:
Les Wereldoriëntatie: Spinnen

Beginsituatie van de leerlingen:
De leerlingen weten wat een spin is en hoe een spin eruit ziet.

De leerlingen hebben zelf een spin bij.

De leerlingen kunnen bang hebben van spinnen.
Er zijn afbeeldingen (A3) aanwezig in de klas.

Er zijn vergrootglazen aanwezig in de klas.

De filmpjes worden in aan ander lokaal op het digitaal bord bekeken.


Doelen:
D1: De leerlingen nemen de spin nauwkeurig na en tekenen wat ze zien.

D2: De leerlingen kunnen de verschillende delen van de spin benoemen en aanduiden.

D3: De leerlingen herkennen een trilspin, een wolfspin en een kruisspin.

D4: De leerlingen kunnen vertellen hoe een spin haar web bouwt.

D5: De leerlingen kunnen vertellen wat een spin eet.

D6: De leerlingen kunnen de ontwikkeling van de spin ordenen van eitje tot volwassen spin.



Algemeen doel:
Leerplan:

VVKBaO. (2010). Wereldoriëntatie: leerplan. Brussel: DOKO vzw nr: 7.6, 7.7, 7.8, 7.9


Inhoud en methode


Tijd

Lesfasen, lesinhoud en aanpak


Materiaal


Aanknoping

(zie beginsituatie)



5 mi



Welk diertje hebben jullie vandaag meegenomen naar de klas? Een spin.

Hebben jullie er gemakkelijk eentje gevonden?

Zijn jullie al veel spinnen tegengekomen? Waar?

Wat kunnen jullie vertellen over spinnen?

Wie is er bang voor spinnen? Waarom?
Eigenlijk moet je niet bang zijn voor spinnen. Ze zien er misschien wel eng uit maar het zijn erg nuttige beestjes. Dat zullen we vandaag samen ontdekken.
Jullie hebben allemaal een spin meegebracht (de juf brengt ook een aantal spinnen mee voor de lln zonder spin). Zo dadelijk gaan jullie de spinnen héél goed bestuderen. Zo gaan we de beestjes beter leren kennen. Omdat spinnen niet erg groot zijn krijgen jullie van mij een vergrootglas zodat jullie ze heel goed kunnen bekijken.
Ondertussen mogen jullie je werkboek van Mikado op pagina 28.



Spin

Vergrootglas

Werkboek p28


Kern
5 min

10 min


10 min

15 min

10 min

10 min


10min

10 min


10min


Opdracht 1
Een leerling mag opdracht 1 voorlezen.
Wanneer jullie je spin gaan tekenen moet je goed aan deze vraagjes denken. Jullie moeten dus heel goed kijken naar de spin en hem zo precies mogelijk proberen te tekenen. De vraagjes zullen jullie daarbij helpen.

Neem allemaal jullie vergrootglas en dan overlopen we samen de vraagjes overlopen. Kijk eerst al maar eens ( 1-2 min) heel goed naar jullie spin.
De juf overloopt de vragen en laat telkens een paar lln antwoorden.
Vraagjes (opdracht 1, p28)

 • Welke kleur heeft je spin?

 • Hoe groot is de spin?

 • Zie je veel haren?

 • Hoeveel poten heeft de spin?

 • Heb je de spin in een web gevonden?

 • Was er een web in de buurt?

 • Zat er iets in het web?


Zo nu hebben jullie je spin al héél goed bekeken, nu kunnen jullie aan de tekening beginnen.
Opdracht 2
Jullie mogen jullie werkboek eventjes sluiten. We gaan nu de delen van de spin eens bekijken.

Aan het bord hangt een grote afbeelding van een spin.

Om beurt mag een leerling een woordkaartje bij het juiste lichaamsdeel proberen te hangen op het bord.

Klassikaal zoeken de lln naar de juiste oplossing, de juf zegt wanneer het juist is.


Voelsprieten – ogen – gelede poten – kopborststuk - achterlijf


Nu mogen jullie eens kijken in jullie werkboek of jullie deze delen ook hebben getekend daarnet.

(opdracht 8)


In jullie boek zien jullie in het klein nog eens de spin met daarbij de verschillende lichaamsdelen.

Weet er iemand waarvoor de spintepels dienen en waar dit lichaamsdeel aan de spin zit? Dit dient om het web te maken en zit aan het achterlijf.

Straks krijgen jullie in een filmpje te zien hoe een spin haar web maakt.
Opdracht 3

Een leerling leest de opdracht voor.


We zien hier 3 verschillende spinnen met verschillende kenmerken en daarom een speciale naam.

Welke naam zou bij welke spin horen? (Klassikaal)
De ll verbinden de bolletjes.
Op het bord hangen de afbeeldingen van de spinnen.
Extra afbeelding


Hoe zou deze spin heten? Tijgerspin

Opdracht 6
De werkboeken worden opnieuw gesloten.
Op het bord hangen verschillende foto’s door elkaar. Als we ze in de juiste volgorde hangen kunnen we zien hoe een spin van een eitje in een volwassen spin verandert.
De lln mogen de foto’s in de juiste volgorde proberen te hangen.
In jullie werkboek zien jullie de foto’s in de juiste volgorde staan.
Opdracht 7
Jullie zien een cirkel met alle maanden van het jaar. We moeten hierin aanduiden wanneer we eitjes vinden, wanneer babyspinnetjes, wanneer jonge spinnetjes en wanneer volwassen spinnen.
Een leerling leest bron 2 voor.
In welke maanden vinden we eitjes? Deze maanden kleuren we geel in de cirkel.

December/ Januari/ Februari/ Maart/ April



In welke maanden vinden we babyspinnetjes? Deze kleuren we groen. Mei

In welke maanden vinden we jonge spinnetjes? Deze kleuren we rood. Juni/ Juli/ Augustus/ September

In welke maanden zijn de spinnen volwassen? Deze kleuren we blauw. Oktober/ November
Opdracht 4 en 5
Ander lokaal met digitaal bord
Jullie krijgen zo meteen 3 filmpjes te zien. Jullie moeten goed opletten want achteraf ga ik jullie een aantal vragen hierover stellen.
De kinderen bekijken de 3 filmpjes;
Een wevende spin. Mooi maar meedogenloos (http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20031127_cndpclipsb01spin 1:39)
Lekkere pap als ontbijt

(http://wwhttp://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20031127_cndpclipsb02spin 1:23)


Een rover in een web

(www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20060929_kruisspin01 1:46)


De juf stelt de volgende vragen klassikaal:

 • Waarom is het web zo gevaarlijk? Door de druppeltjes kleefstof blijven er prooien aan hangen.

 • Waarmee bouwt de spin haar web? Eerst spant ze steundraden tussen planten. Daartussen weeft ze vangdraden, deze zijn van zijde en komen uit spintepels aan het achterlijf. Als de spin rondjes loopt worden de draden achter haar langer.

 • Eten spinnen ook planten? Spinnen eten allerlei soorten insecten, ze eten dus geen planten.

 • Waarom kunnen spinnen heel nuttig zijn? Omdat ze allerlei soorten insecten op eten, zoals vliegen en muggen.

Werkboek p28

Afbeelding spin en woordkaartjes

Werkboek p28


Vergrote afbeeldingen van spinnen


Werkboek p28

Afbeeldingen van eitjes naar spin


Werkboek p29

Gele, groene, blauwe en rode kleurpotlood.
Digitaal bord.
Filmpjes.



Afronding


Zo, ik denk dat jullie vandaag al heel veel te weten gekomen zijn over de spin. Eens kijken wat jullie allemaal hebben onthouden.
Kijk eerst nog maar eens goed naar jullie tekening die jullie hebben gemaakt, is hij volledig?

Jullie kunnen misschien jullie spin ook een leuke naam geven.
Kennen jullie de 3 verschillende spinnen nog die we vandaag zagen? Trilspin, wolfspin, kruisspin

Wie kan mij de verschillende delen van een spin nog eens aanduiden?

Wat eet een spin? Insecten

En hoe maakt zij een web?
Als er tijd over is.
Een leerling speelt de spin en maakt met een bol garen een web rond de andere leerlingen die rechtstaan.

Bol garen




Materiaal (inclusief gebruikte handboeken)

Afbeeldingen van de verschillende spinnen, onderdelen van de spin, evolutie van de spin.

Bol garen.

Vergrootglazen.

Handboek en werkboek Mikado van de school.

Digitaal bord.

Filmpjes.

Reflectie
Als ik terugblik op mijn activiteit..

Focus op de leerkracht



 • Wat was sterk?


 • Wat was zwak?

en waar had dat mee te maken?


Wat wilde ik oefenen?


Hoe is dit gegaan?

Focus op de kinderen

Was er betrokkenheid? Bij wie wel/ niet ?

Hoe was het welbevinden?

Wat hebben kinderen/jongeren geleerd? Ging het hier om fundamenteel leren (competenties)?



Hoe verklaar ik het slagen / niet slagen van de les? ( ARTES-model)
Welke verbetertips / handelingsalternatieven formuleer je voor jezelf?






De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina