Departement lerarenopleidingDovnload 30.2 Kb.
Datum16.08.2016
Grootte30.2 Kb.
DEPARTEMENT LERARENOPLEIDING

LESVOORBEREIDINGSSCHEMA 2 LLO C

Naam stagiair: Mathias De Baets.

Stageschool: François Laurentinstituut.

Naam mentor: dhr. Luc Fiers

Stageklas: 6de leerjaar Aantal lln: 16

Datum: Woensdag 19/01/05

Begin van de les: 8u20

Einde van de les: 9u10


Leergebied/Domein: Wiskunde/ getallen


Onderwerp: Delers, gemeenschappelijke delers, breuken vereenvoudigen. (Week 14 les 1)


Beginsituatie: De leerlingen werken altijd met eurobasis.
Situering in de leerplannen: Wiskunde/ getallen:

- 1.6.5. De leerlingen weten dat een natuurlijk getal met juist 2 delers (1 en zichzelf) een priemgetal is en zij kunnen van de getallen £ 100 vinden of het een priemgetal is (ET 1.3)

- 1.6.6. De leerlingen kunnen van 2 natuurlijke getallen (£ 100) de gemeenschappelijke delers vinden en kunnen aangeven wat de grootste gemeenschappelijke deler is. (ET 1.19)
Lesdoelen: De leerlingen kunnen:

- de delers van een natuurlijk getal (≤ 100) opzoeken

- de gemeenschappelijke delers van twee natuurlijke getallen (≤100) vinden

- de grootste gemeenschappelijke deler van twee natuurlijke getallen (≤100) vinden

- de termen deler, gemeenschappelijke deler gebruiken

- de getallen ≤ 100 met juist twee verschillende delers opzoekenOnderwijs- en leermiddelen:

Eurobasis handleiding week 14 les 1 pag. 517-526; Eurobasis werkboek pag. 23 en 24.LESFASE 1:Instap.
LESFASEDOELSTELLING: De leerlingen kunnen:

- twee breuken gelijknamig maken om ze te vergelijken

- werken met delers om een breuk gelijknamig te maken


LEERINHOUD

Beide gezinnen hebben een even grote afstand afgelegd, ze hebben dus een even groot deel van hun reisweg achter de rug.


9/12 = 3/4 (:3)

12/16 = 3/4 (:4)


Als je teller en noemer deelt door dezelfde deler, vindt je vlug de vereenvoudigde breuk.


WERKVORMEN EN MEDIA

Deze morgen gaan we werken met delers en breuken, hiervoor ga ik eerst een kort verhaaltje schetsen.

-- Het gezin Fiore trekt naar hun geboorteland Italië en heeft reeds 9/12 van de afstand afgelegd. Het gezin Desmet reist naar Italië en stelt vast dat ze op 12/16 van hun weg zitten.

Welk gezin heeft momenteel het grootste deel van de reis afglegd?

--Los dit probleem met twee op. Probeer misschien op verschillende manieren?

-- Hoe kom je aan de oplossing? Hoe ben je te werk gegaan? Waarom heb je dat gedaan?


LESFASE 2:Instructie
LESFASEDOELSTELLING: De leerlingen kunnen:

- de delers van een getal bepalen met als rest nul

-


LEERINHOUD
30:1=30; 30:2=15; 30:3=10; 30:5=6; 30:6=5; 30:10=3; 30:15=2; 30:30=1
We noteren kort als volgt:
De delers van 30 zijn 1-2-3-5-6-10-15-30
Delers van 32: 1-2--4-8-16-32

Delers van 40: 1-2-4-5-8-10-20-40

Delers van 50: 1-2-5-10-25-50
-De delers van 20: 1-2-4-5-10-20

De delers van 24: 1-2-3-4-6-8-12-24

-De delers van 18: 1-2-3-6-9-18

De delers van 12: 1-2-3-4-6-12

-De delers van 15: 1-3-5-15

De delers van 16: 1-2-4-8-16


Gemeenschappelijke delers:

12/18


delers van 12: 1-2-3-4-6-12

delers van 18: 1-2-3-6-9-18
WERKVORMEN EN MEDIA

2.1. -- Door welke getallen kunnen we 30 delen met als rest nul beginnende bij het kleinste getal?

We noteren bij het samenvatten het best de delers in stijgende volgorde, het is niet nodig om 2 maal dezelfde deler te gebruiken. Bv 5-6 en 6-5

-- We schrijven 30 bovenaan en beginnen bij de laagste deler 130

215

310


56

Delen door nul kan nooit => 30 : 0 = onmogelijk, want nul maal dertig = 0 ( en niet dertig)

- een deler is een getal dat een deeltal deelt, zonder dat er rest is

-- We oefenen dit met nog 3 andere getallen 32, 40, 50.

2.2. per tafel moeten ze per twee de delers van twee getallen zoeken, maak daarna een synthese op een groot blad voor aan het bord:

groep 1 zoekt de delers van 20 en 24

groep 2 zoekt de delers van 18 en 12

groep 3 de delers van 15 en 16


--er zijn delers die tot beide gevraagde getallen behoren, hoe zouden we die noemen? we hebben deze week al hetzelfde gezien bij de producten of veelvouden.

-- wat zijn de gemeenschappelijke delers bij het eerste groepje het tweede, het derde groepje? Dit gaat gemakkelijk als we de dubbele delers onderstrepen

-- Wat is geen gemeenschappelijke deler?

Welke is de grootste gemeenschappelijke deler? We die de grootste gemeenschappelijke deler en omcirkelen die nadat we de onderstreping hebben gedaan, afkorting: g.g.d.

-- We kunnen dit dus goed gebruiken om breuken te vereenvoudigen

--wie kan het met 12/18?, 15/30, 19/21


LESFASE 3: Werkwijze grootste gemeenschappelijke deler
LESFASEDOELSTELLING: De leerlingen kunnen:

- de delers van een natuurlijk getal (≤ 100) opzoeken

- de gemeenschappelijke delers van twee natuurlijke getallen (≤100) vinden

- de grootste gemeenschappelijke deler van twee natuurlijke getallen (≤100) vinden

- de termen deler, gemeenschappelijke deler gebruiken


LEERINHOUD
De ggd van 20-25

De delers van 20 zijn: 1-2-4-5-10-20

=> 20 is geen deler van 25

=>10 is geen deler van 25

=>5 is wel een deler van 25 => dus de ggd van20 en 25 is 5WERKVORMEN EN MEDIA

Hoe we gemakkelijker de ggd kunnen vinden:

De ggd van 20-25

De delers van 20 zijn: 1-2-4-5-10-20

=> 20 is geen deler van 25

=>10 is geen deler van 25

=>5 is wel een deler van 25 => dus de ggd van20 en 25 is 5.

We doen dit met nog enkele breuken waarbij de leerlingen verwoorden en verantwoorden.

30/36, 75/100; 40/50

De oefeninen op blz 24 en 25 worden gemaakt, de lk gaat rond en brengt eventueel veel voorkomende fouten aan bord verbeteren. De vlugge lln mogen hun boek laten verbeteren en verder werken in hun contractbundel.


Hogeschool Gent - Departement Lerarenopleiding  K.L. Ledeganckstraat 8 - 9000 Gent

Tel. 09 243 93 50  Fax 09 220 50 68
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina