Deze bundel verhalen is ontstaan uit onvrede met de grammatica-aanpak van PallasDovnload 361.34 Kb.
Pagina1/8
Datum23.07.2016
Grootte361.34 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
Verantwoording
Deze bundel verhalen is ontstaan uit onvrede met de grammatica-aanpak van Pallas:

Pallas gaat na ongeveer les 26 veel te langzaam, en als het boek uit is, heeft Pallas 3 nog heel veel nieuwe grammatica te bieden. Daar kwam nog bij dat mijn vierde klas van 2001-2002 in de derde niet ver genoeg gekomen was met Pallas 2.


In februari heb ik Pallas 2 afgesloten na les 27 en ben ik deze bundel gaan gebruiken. Hij bevat alle grammatica van Pallas les 29 tot en met Pallas 3.

Alles is opgehangen aan fabels van Aisopos en teksten van Loukianos: tamelijk zorgvuldig geselecteerd op grammaticaverschijnselen.


Natuurlijk is hij niet compleet: Pallas 2 blijft onmisbaar als naslagwerk en de leerlingen hebben ook

de beschikking over het grammaticakatern van het eindexamen en een woordenboek.


Enkele uitgangspunten:

1 Ik heb bewust niet álle rijtjes opgenomen:

- Dat zou een ontmoedigende hoeveelheid opleveren en bovendien staat er veel in het

grammaticakatern

- De persoons- en naamvalsuitgangen zijn nog redelijk ordelijk; een augment biedt

(soms) aanknopingspunten.

2 Ik ben spaarzaam geweest met aantekeningen: de leerlingen kunnen best wat opzoeken

in het woordenboek. Bij lezen in de klas kan de docent fungeren als 'woordenboek'

om er wat vaart in te brengen.

3 Het is geen zelfstudie-boek geworden: met maar enkele leerlingen werk je toch anders

dan met een grote groep, ik wel tenminste.

4 Maar vooral: Ik hoop dat de leerlingen hun intuïtie leren gebruiken. Het Grieks heeft

veel te veel rijtjes om in 2 à 3 uur per week allemaal te leren. Laat de leerlingen af en

toe maar over onregelmatigheden heen lezen – je verplaatsen in de bedoeling van de

tekst en bedenken hoe je dat in correct Nederlands weergeeft, wil nog wel eens helpen.
Natuurlijk is dit tegen het zere been van verschillende collega's ...

Maar als het niet opschiet, zoek je naar andere oplossingen.

Zo is dit een persoonlijke bundel geworden met een aantal eraan klevende feilen.

Maar: de leerlingen hebben er met plezier uit gewerkt.


U bent vrij om het bestand naar eigen inzicht te veranderen.

Vooral de niet-talige aspecten zijn slecht vertegenwoordigd.

U mag het bestand vermenigvuldigen en weer aan anderen doorgeven.

U mag het alleen niet officieel publiceren. Daar zijn twee redenen voor:

1 Uiteindelijk is het mijn werk en mijn gedachtegoed.

2 Een aantal zinnen en aantekeningen zijn overgenomen uit Pallas of andere boeken.

Het copyright op die boeken berust niet bij mij.
Het Grieks is verwerkt met Unicode.
Ik heb de werkvertalingen van de vier Loukianosteksten bijgevoegd. De vertalingen van de Aisoposteksten staan in Pallas 3.
Mocht u het gaan gebruiken in uw klas, dan wens ik u veel plezier.

Op- of aanmerkingen hoor ik gaarne: evanstratum@planet.nl


Emmy van Stratum-Zandee Eindhoven, 2002

Inhoud


Genitivus absolutus 4

Oefening 4

Aisopos 4

Aisopos 1 De ossen en de assen 4

Aisopos 2 De oude man en de dood 5

Aisopos 3 De dieven en de haan 5

Optativus 6

Het gebruik van de optativus 6

Oefening 6

Aisopos 4 De visser en het sprotje 7

Aisopos 5 De sterrenkundige 8

Coniunctivus 8

μι – werkwoorden 9

Oefening 9

Loukianos - Dodengesprekken 9

Loukianos 1 Menippos wil niet betalen 10

Crasis 11

Aoristus passief 12

Oefening 12

Aisopos 6 De raaf en Hermes 14

Aisopos 7 De jongen die verdronk 14

Futurum 15

Belangrijke onregelmatige futurumvormen 15

Oefening 15

Aisopos 8 Het paard en de ezel 16

Stamaoristus 16

Oefening 17

Irrealis 18

Aisopos 9 De vos en de raaf 18

Aisopos 10 De wolf en de herders 19

Aisopos 11 De leeuw en het everzwijn 19

οἶδα en ἔοικα 19

Loukianos 2 Wie een kuil graaft voor een ander ... 20

μι -werkwoorden 21

Oefening 22

Coniunctivus finalis 23

Aisopos 12 De vader en zijn dochters 23

Coniunctivus dubitativus 24

Coniunctivus adhortativus 24

Loukianos 3 Charon heeft geldgebrek 24

Accusativus van betrekking 25

Perfectum 27

Plusquamperfectum 28

Oefening 28

Loukianos 4 De straf van Tantalos 28

E-futurum 29Uitgangen

De vormleer van het Grieks is tamelijk ingewikkeld. Daarom is het heel belangrijk om de naamvals- en persoonsuitgangen goed te kennen. Die zijn namelijk veel minder onregelmatig.


Zonder volledig te kunnen zijn, is hier een overzicht van de belangrijkste uitgangen:
Lidwoorden – de basis bij het herkennen van zelfstandige naamwoorden
M V O M V O
nom ὁ ἡ τό οἱ αἱ τά

gen τοῦ τῆς τοῦ τῶν τῶν τῶν

dat τῷ τῇ τῷ τοῖς ταῖς τοῖς

acc τόν τήν τό τούς τάς τά


De uitgangen van de zelfstandige en bijvoeglijke naamwoorden van -ος, -η, -ον zijn hiervan rechtstreeks afgeleid. Die ontbreken hier dan ook.
Zelfstandige/bijvoeglijke naamwoorden van de derde groep:
M V O participium M/O V
nom * * * ν, ς α * Allerlei uitgangen

gen ς ς ς ντος ας, ης – zie woordenboek

dat ι ι ι ντι ᾳ, ῃ

acc α, ν α,ν α,ν ντα αν, ην


nom ς ς α,η ντες, ντα αι

gen ων ων ων ντων ων

dat σι σι σι σι(ν) αις

acc ς ς α,η ντας, ντα αςWerkwoorden
actief medium/passief
pers. -ω -μι part. inf. -ω -μι part. inf.

hed. hed. verl. hed. hed. verl.

1 ω μι ν, α ων ειν μαι μαι μην μενος σθαι

2 ς ς ς ς αι ῃ σαι ου

3 ει σι - ται ται το
1 μεν μεν μεν μεθα μεθα μεθα

2 τε τε τε σθε σθε σθε

3 σι (α)σι ν νται νται ντο
Let op: het overzicht op deze bladzijde is niet volledig!  1   2   3   4   5   6   7   8


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina