Die getrouwheid is één van uw talrijke eigenschappenDovnload 10.39 Kb.
Datum26.08.2016
Grootte10.39 Kb.
In naam van de faculteit Rechtsgeleerdheid en van de juristen van 't jaar zestig moge ik aan de zorgzame en moedige echtgenote, Mieke, die André’s laatste levensjaren heeft opgefleurd, en aan de vijf kinderen waarop hij zo fier was, evenals aan hun levenspartners en de dertien kleinkinderen mijn warme sympathie betuigen.

Beste André, minzame jaargenoot,


Onze faculteit zijt ge - sinds ge er, na opberging van uw Congolese plannen, met onderscheiding uw eerste stappen hebt gezet - uw leven lang trouw gebleven.
Die getrouwheid is één van uw talrijke eigenschappen.
Trouw ook aan uw geboortestad Halen, hoewel ge daar moeilijke en traumatiserende jaren hebt meegemaakt.
Voor mij roept de naam Halen glorieuze herinneringen op aan het terugslaan van de Duitse aanval in augustus 1914, de overwinning van het regiment cyclisten, de zwarte duivels, op de ulanen. Maar in mei 1940 herhaalt de geschiedenis zich op dezelfde plaats, aan de brug over de Velp, maar deze keer helemaal niet meer glorieus. Voor u als zes, zevenjarig manneke was het een verschrikkelijke ervaring, omdat een ondoordacht militair manoeuvre het ouderlijke huis - een gerenommeerde patisserie - met de grond gelijk maakte.
Met het Halense volk hebt ge u immer verbonden gevoeld. Ge waart lid van de fanfare (wat ik erg bewonder en benijd), en ge hebt er de Chiro gesticht en jaren geleid.
Na uw huwelijk op 28 jarige leeftijd met Mieke - 55 jaar geleden- zijt ge er echter uit getrokken. Ge hebt u gevestigd in Kuringen. Aan die aloude stad waar zich één der domeinen van de afstammelingen van Pepijn bevond en waar Gertrudis van Nijvel (dochter van Pepijn van Landen) haar jeugd doorbracht, zijt ge van dan af uw hart verloren.
Hoe kon het dan anders dan dat de bijeenkomst van de jaargenoten in 2008 plaats greep in de prachtige abdij van Herkenrode.
Trouw, goede vriend André, aan een stad, aan mensen, aan een faculteit ... maar ook aan uw godsdienstige overtuiging.
Met recht en rede hebt ge nooit een tegenstelling gevonden tussen geloof en wetenschap. Hierbij stond u voor de geest de beroemde professor astronomie, die in onze studentenjaren nog in Leuven doceerde in een gebouw in de Naamsestraat, met name prof. Georges Lemaître, een uitstekende vriend van Albert Einstein. Het was een vroom priester, die prof, wat niet in de weg stond dat hij een internationaal erkende, groot wetenschapper was, die aan de oorsprong stond van de big bang theorie.
Ge putte uit uw geloof sterkte en motivering. Ge aarzelde ook nooit om u persoonlijk in te zetten, bijvoorbeeld bij Oost priester hulp van wijlen pater Werenfried van Straaten.
Ook aan ons, uw jaargenoten van de faculteit Rechten, waart ge trouw.
We hebben u in de schone Leuvense dagen - zoals Ernest Claes het zei - niet gekend als een studentikoze kroegloper. Uw tweede kandidatuur (zoals het tweede jaar baccalaureaat toen heette) werd gecumuleerd met uw legerdienst, en de latere jaren werden gecumuleerd met een job als ambtenaar bij de fiscale administratie, - een unicum dat van een groot doorzettingsvermogen en grote werklust getuigt.
Pas na onze studies en de start van uw schitterende advocatencarrière zijn we vrienden geworden. Ge waart iemand die zeer gevoelig is aan vriendschap. Ge werd de Limburgse draagpijler van onze vereniging.
Wanneer we onlangs nog met zijn allen bijeen kwamen in de Norbertijnse abdij van Tongerlo waart ge reeds getekend door de ziekte - de donkere Minotauros -, maar tijdens de feestdis konden we allen zien dat ge nog van ons samenzijn genoot.
We zullen, goede vriend, uw charme missen.
Ik besluit met enkele poëtische regels die Federico Garcia Lorca neerschreef in 1934 - het jaar van uw geboorte in Halen - bij de dood van een vriend, een stierenvechter:
Tardera molto a nascere, se nasce,

un amico cosi chiaro, cosi ricco d'avventura.

Io canto la sua eleganza con parole che gemono

e ricordo una brezza triste negli ulivi.

Vattene ,amico. Non sentire il caldo bramito.

Dormi , vola, riposa. Muore anche il mare.


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina