Dienst cultuur afdeling cultureel erfgoedDovnload 18.68 Kb.
Datum27.08.2016
Grootte18.68 Kb.
PROVINCIE WEST-VLAANDEREN

DIENST CULTUURAFDELING CULTUREEL ERFGOED


Provinciale Prijs
voor Volkskunde 2007


REGLEMENT

Artikel 1. Met toepassing van de beslissing van de Bestendige Deputatie van de Provincieraad van 16 mei 1966 schrijft de Provincie West-Vlaanderen een prijs uit, beurtelings voor Volkskunde en voor Geschiedenis.

Volgens de beslissing van de Bestendige Deputatie van 31 augustus 2006 is de prijs in 2007 bestemd voor Volkskunde.


Artikel 2. Voor het verlenen van prijzen en premies wordt een bedrag van € 6.200,00 ter beschikking gesteld:

 1. voor studies geschreven door academisch gevormden1. De prijs bedraagt € 2.500,00;

 2. voor studies geschreven door niet-academisch gevormden. De prijs bedraagt € 2.500,00.

Bij niet-toekenning van een Prijs kan het bedrag ervan, geheel of gedeeltelijk, in premies worden omgezet.
Artikel 3. Alle personen die aan de volgende voorwaarden voldoen, kunnen deelnemen:

 1. van Belgische nationaliteit zijn;

 2. in West-Vlaanderen geboren zijn of er op 15 juni 2007 ten minste vijf jaar wettig gedomicilieerd zijn.


Artikel 4.

§1. Elke deelnemer mag één of meerdere studies over een onderwerp dat de Volkskunde van West-Vlaanderen aanbelangt, indienen. De studies moeten origineel en in het Nederlands gesteld zijn. Het minimale volume is vastgesteld op ongeveer 30 000 woorden, wat overeenkomt met circa 100 pagina’s formaat A4, getypt met tussenregel. Ze moeten bovendien aan de volgende voorwaarden voldoen: 1. ofwel niet gepubliceerd zijn;

 2. ofwel gepubliceerd zijn tussen 1 januari 2000 en 1 juni 2007.

§2. Studies van ambtswege geschreven voor of in opdracht van een openbaar bestuur komen niet in aanmerking.

§3. Academische proefschriften die niet grondig bijgewerkt en aangevuld zijn, worden niet aanvaard.

§4. Studies die al bekroond werden met de Prijs of een premie van de Provincie West-Vlaanderen of de Prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor het genre, komen niet in aanmerking.


Artikel 5. De deelnemers moeten hun studie tegen uiterlijk 15 juni 2007 bezorgen aan het Provinciebestuur van West-Vlaanderen, dienst Cultuur, afdeling Cultureel Erfgoed, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41 in 8200 Sint-Andries
(contactpersoon: Mariette Jacobs tel.: 050 40 34 44/ fax: 050 40 31 05/
e-mail: mariette.jacobs@west-vlaanderen.be).

 1. voor niet-gepubliceerde studies:

   1. de inzendingen moeten getypt en in vijf exemplaren ingediend worden, al dan niet onder kenspreuk;

   2. eventueel illustratiemateriaal hoeft slechts in één exemplaar ingediend te worden.

 1. voor de gepubliceerde studies:

 1. elke inzending omvat vijf exemplaren.


Artikel 6. De deelnemers moeten, bij het indienen van hun studie(s), rekening houden met de volgende voorschriften:

§1. Niet-gepubliceerd werk onder kenspreuk ingediend: 1. op de eerste pagina van elk exemplaar worden de volgende gegevens vermeld:

 1. de kenspreuk;

 2. de hoofdletter(s) A voor academisch gevormden of NA voor niet-academisch gevormden.

 1. de auteur dient, samen met de studie(s), een gesloten envelop in:

 1. met op de buitenzijde de vermelding van de kenspreuk en de hoofdletters A of NA;

 2. waarin zich de volgende gegevens en documenten bevinden:

  • de identiteit van de deelnemer (voornaam, naam en adres);

  • een fotokopie van de identiteitskaart of een attest afgeleverd door het gemeentebestuur, met vermelding van de datum waarop de deelnemer wettig in de provincie West-Vlaanderen gedomicilieerd is.

 1. een verklaring op erewoord van de auteur met de specificering dat:

 1. de studie niet gepubliceerd is;

 2. hij/zij:

§2. Niet-gepubliceerde studies die niet onder kenspreuk ingediend worden en gepubliceerde studies.

Deze studies moeten vergezeld zijn van een open envelop die de volgende gegevens bevat: 1. de identiteit van de deelnemer (voornaam, naam en adres);

 2. een fotokopie van de identiteitskaart van de deelnemer of een attest uitgereikt door het gemeentebestuur, met vermelding van de datum waarop de deelnemer wettig in de provincie West-Vlaanderen gedomicilieerd is;

 3. een verklaring van de auteur dat hij/zij:

  • ofwel niet academisch gevormd is;

  • ofwel academisch gevormd is, met aanduiding van de academische graad of graden en de titel en het jaar van het proefschrift;

 1. voor niet-gepubliceerde studies een verklaring op erewoord van de deelnemer dat de studie niet gepubliceerd is.


Artikel 7. De jury bestaat uit vijf leden, door de Bestendige Deputatie (van de Provincieraad van West-Vlaanderen) aangesteld.
Artikel 8. De jury neemt geen kennis van de identiteit van deelnemers aan wie geen prijs of premie toegekend wordt.
Artikel 9. De uitspraak van de jury, bekrachtigd door de Bestendige Deputatie (van de Provincieraad van West-Vlaanderen), is onherroepelijk.
Artikel 10. Vier exemplaren van de ingediende studies worden aan de deelnemers terugbezorgd. Het vijfde exemplaar wordt eigendom van het Provinciebestuur van West-Vlaanderen en is bestemd voor de Provinciale Bibliotheek en Documentatiecentrum, waarbij de raadpleging van niet-gepubliceerde studies slechts toegestaan wordt met toestemming van de auteur.
Brugge, 31 augustus 20061 academisch gevormd: in het bezit zijn van een academische graad
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina