Diensten van de Vlaamse overheidDovnload 39.67 Kb.
Datum25.07.2016
Grootte39.67 Kb.Aanvraag voor voltijdse loopbaanonderbreking om palliatieve zorgen te verstrekken, voor bijstand aan of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid of ouderschapsverlof - contractuelen (recht)
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////Diensten van de Vlaamse overheid

Beleidsdomein …Managementondersteunende DienstenIn te vullen door de behandelende afdeling

ontvangstdatum


Contactpunt cel personeel :


Gegevens aanvrager

1

Uw persoonsgegevensvoornaam en naam

     graad

     beleidsdomein

     dienst van de Vlaamse overheid

     afdeling

     telefoon kantoor

     personeelsnummer (Vlimpers)

     

arbeidsrelatie

 statuut

 contractueel bepaalde duur

 contractueel onbepaalde duur


Uw aanvraag

2

 Aanvraag voor voltijdse loopbaanonderbreking om palliatieve zorgen te verstrekken (1 maand, verlengbaar met 1 maand) (K.B. van 2 januari 1991 betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen, en art. X 41, § 3 VPS van 13 januari 2006) (art. V 11, § 1, V 27, V 42, § 2 VPS van 13 januari 2006)periode

van

     

tot en met

     Voeg hierbij het formulier voor de aanvraag van onderbrekingsuitkeringen. Dit formulier kan u verkrijgen bij de MOD of op het gewestelijk werkloosheidsbureau van de R.V.A. Voeg hierbij ook een attest afgegeven door de behandelend geneesheer van de persoon die palliatieve zorgen behoeft, waaruit blijkt dat u zich bereid heeft verklaard deze palliatieve verzorging te verstrekken.

3

 Aanvraag voor voltijdse loopbaanonderbreking voor bijstand aan of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid (per patiënt: max. 12/24(1) maanden. Minimumtermijn waarvoor een aanvraag kan worden ingediend: 1 maand. Maximumtermijn waarvoor een aanvraag kan worden ingediend: 3 maanden. Opneembaar in al dan niet aaneensluitende periodes van 1, 2 of 3 maanden) (art. X 41, § 2 en art. X 34-35 VPS van 13 januari 2006) (art. V 11, § 1, V 27, V 42, § 2 VPS van 13 januari 2006)
periode

van

     

tot en met

     
Voeg hierbij het formulier voor de aanvraag van onderbrekingsuitkeringen. Dit formulier kan u verkrijgen bij de MOD of op het gewestelijk werkloosheidsbureau van de R.V.A. Voeg hierbij ook een attest afgegeven door de behandelend geneesheer van de persoon die bijstand of verzorging behoeft


4

 Aanvraag voor ouderschapsverlof onder de vorm van loopbaanonderbreking (per kind: max. 3 maanden. Minimumtermijn waarvoor een aanvraag kan worden ingediend: 1 maand. Maximumtermijn waarvoor een aanvraag kan worden ingediend: 3 maanden. Opneembaar in al dan niet aaneensluitende periodes van 1 maand)
(
art. X 41, § 2 en art. X 36-38 VPS van 13 januari 2006) (art. V 11, § 1, V 27, V 42, § 2 VPS van 13 januari 2006)
periode

van

     

tot en met

     
geboortedatum van het kind of
datum van inschrijving in het bevolkings- of vreemdelingenregister

     
Voeg hierbij het formulier voor de aanvraag van onderbrekingsuitkeringen. Dit formulier kan u verkrijgen bij de MOD of op het gewestelijk werkloosheidsbureau van de R.V.A.

datum

dag

  

maand

  

jaar

    handtekening

     (U bezorgt dit formulier, eventueel samen met andere documenten, aan uw lijnmanager)

Beslissing van de lijnmanager
(uitvoerig motiveren op het formulier ‘motivering van de weigering van een verlof’ indien het verlof geweigerd wordt)


 verlof toegestaan

 verlof geweigerddatum

     handtekening


Antwoord aan de aanvrager

Bezorg een kopie van het volledig ingevuld formulier aan de aanvrager van het verlof.Datum ontvangst aanvrager

dag

  

maand

  

jaar

    


handtekening

     


(1) De maximumduur van 24 maanden geldt alleen voor contractuelen die uitsluitend en effectief samenwonen met 1 of meer kinderen, en het medisch bijstandsverlof aanvragen voor een zwaar ziek kind van hoogstens 16 jaar. Deze contractuelen moeten tevens een attest bijvoegen van de gemeentelijke overheid waaruit blijkt dat zij op het moment van de aanvraag uitsluitend en effectief samenwonen met 1 of meer kinderen.


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina