Dierenasiel : Dossiernummer : Adoptiecontract voor een hond Wij ondergetekende AdoptantDovnload 18.67 Kb.
Datum16.08.2016
Grootte18.67 Kb.
Bijlage VIII C bij het koninklijk besluit van 27 april 2007


Dierenasiel :Dossiernummer :

Adoptiecontract voor een hond
Wij ondergetekende


 1. Adoptant :
Naam en Voornaam

Geboortedatum

Volledig adres

Telefoon

Fax indien beschikbaar

e-mail indien beschikbaaren

 1. Verantwoordelijke van het dierenasiel


Verklaren dat het dier


 1. Geadopteerd dier :

Naam van de hond:

Signalement :


 • Identificatie: Micro chip / Tatoeage. Nr. ………………. (*)

 • Plaats :Oor / Nek / Bil Links / Rechts (*)

 • Geboortedatum:

 • Geslacht: Mannelijk / Vrouwelijk Gesteriliseerd: Ja / Nee (*)

 • Vacht (soort en kleur):

 • Bijzondere kenmerken:

Nr. bijgevoegd vaccinatieboekje of paspoort:


Stamboom :

aan de adoptant werd toevertrouwd na regeling van de volgende kosten :

Bijdrage :

Dierenartskosten :

Kosten voor identificatie en registratie:

Administratiekosten :

Diversen :


Totaal :

Dierenasiel :

Dossiernummer :


De verantwoordelijke van het dierenasiel verklaart dat hij in voorkomend geval, zonder resultaat geprobeerd heeft om het dier aan zijn vorige eigenaar terug te geven,

De adoptant verklaart zich bereid de hierna volgende voorwaarden te respecteren (minimale clausules waaraan andere voorwaarden in onderling akkoord toegevoegd kunnen worden): 1. Het welzijn van het dier te respecteren voor wat betreft de voeding, de verzorging en de huisvesting.
 1. De BVIRH binnen de acht werkdagen na het overlijden van het dier op de hoogte te brengen.
 1. De BVIRH onmiddellijk te verwittigen bij verlies van de hond en, in samenwerking met het asiel, alle nuttige maatregelen te nemen om hem terug te vinden.
 1. Niet te fokken met het dier.


De Partijen verklaren samen te hebben doorgenomen: (de correcte hokje(s) aankruisen)
de lijst van vragen die gesteld moeten worden vóór de verwerving van een hond

de verklaring van afstand van een hond

de evaluatiefiche van het gedrag in het asiel
en hebben dus kennis genomen van bepaalde bijzonderheden van de hond.
Opgemaakt in twee exemplaren waarvan één exemplaar werd overhandigd aan de adoptant en het andere aan het asiel.

te : ………………. Datum:
Adoptant : ………………. Verantwoordelijke van het dierenasiel: …………De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina