Dinsdag 17 mei 2016Dovnload 25.31 Kb.
Datum26.08.2016
Grootte25.31 Kb.

notulen MR

ST- GREGORIUS COLLEGE


Dinsdag 17 mei 2016Aanwezig:

Personeel: Marie-Claire van der Stap (voorzitter), Daan de Graaf, Willibrord Mokveld, Leo Tonus,

Ineke van Bunnik (verslag)Ouders: Nico van den Berg, Arie Noordermeer

Leerlingen: Jonathan Schoen, Suzanne Stobbe, Gijs van Doorn

Vanuit de ouderraad: Vera Krol, Susan Rahder

Afwezig: Jakob Kolk, Angelique van der Voorde  1. Opening en vaststelling agenda

De voorzitter opent de vergadering.


  1. Mededelingen en ingekomen stukken

  • Verkiezingen docenten: uitslag onderwijzend personeel Jarka Buijs en Ferry Greevenbroek.

  • Verkiezingen ouders: Angelique van der Voorde stopt met het MR werk. Nieuwe verkiezingen. De verkiezingscommissie pakt deze taak op.
Titel

Datum

Afzender

Verwerking

2016_01KF_00_Onderwijsresultaten.pdf

12-4-2016

Rector

Zie notulen 12 april


2016-04-05 01KF rapport OKV afd. vwo 12 november 2015

12-4-2016

Rector

Zie notulen 12 april


Nieuwsbrief SterkVO april 2016

24-4-2016

SWV Vechtstreek

Ter info


20160422 Taakbeleid Gregorius 2016-17 voorgenomen besluit 22 april 2016

24-4-2016

Rector

Agendapunt 5

Taken 2016-2017 versie 22 april 2016

24-4-2016


Rector

Agendapunt 5

Taakuren 2015-2016

24-4-2016


Rector

Agendapunt 5

Diverse mails betreffende taakbeleid

-2016


Ron van der Poll

Agendapunt 6

Mail betreffende taakuren Leipzig-excursie

-2016


Michel de Esch

Jan BargerbosAgendapunt 6
  1. Notulen 12 april 2016

Het verslag wordt vastgesteld.


  1. Actielijst

Communicatie: Jonathan neemt de taak van Angelique over.

Gezonde school: op 17 mei hebben Leo, Ineke en Harmen v.d. Panne een gesprek gehad met Abrona. Aangezien Abrona een verandering in de bedrijfsvoering heeft doorgevoerd is het voor onze school niet meer interessant om met hen in zee te gaan. Abrona richt zich uitsluitend nog op de zorg van de cliënten en niet meer op de inrichting en bedrijfsvoering van (school) kantines. Op dit moment is alleen Zovital nog in beeld.
De school gaat op korte termijn in overleg met de firma Van Dijk om de gezonde kantine gefaseerd in te voeren. Aanpassing van de automaten, aanleg van watertappunten en beperkte verkoop van gezonde producten. Voor de lange termijn wordt er gewerkt aan een beleidsplan. Gijs meldt zich aan voor de commissie gezonde kantine.

Financiën: de financiële commissie heeft op 6 juni a.s. een afspraak met de rector. De maandelijkse rapportages zijn niet ontvangen. Vraag voor Nynke.

Verkiezingen: ouderverkiezing toevoegen.


  1. Taakbeleid

Diverse stukken ontvangen waaronder een overzicht van taakuren over 3-tal schooljaren. Het komend schooljaar worden de taakuren van 14.438 teruggedraaid naar 9.935.

De MR heeft een aantal vragen/opmerkingen over: organisatie voettochten, uren vertrouwenspersoon, ID beraad, de facilitering van de MR-leden en de 1,5% regeling. Wat betreft de 1,5% regeling wordt vastgesteld dat deze in strijd is met het kader stellend taakbeleid van de Willibrord Stichting.

Bij de MR is niet duidelijk of de terugloop van het leerlingaantal in het urenoverzicht van 2016-2017 is verwerkt. Verder is er onduidelijkheid over de keuzes van de bezuiniging. Heeft de visie van de school hierbij een rol gespeeld?


  1. Ouderparticipatie

Bij een goede participatie van ouders binnen ons onderwijs zijn twee zaken van groot belang nl.de professionaliteit en de continuïteit. Het is voor ouders op een middelbare school lastiger om te participeren dan op een basisschool. Op verschillende punten wordt de hulp van ouders al gevraagd bijv. sportdagen. De ouders vragen om een visie waarin duidelijk wordt wat er van de ouders verwacht wordt, wat haalbaar is en hoe de verantwoordelijkheden verdeeld zijn.


  1. Huisvesting

In de MR overlegvergadering komt Harmen van der Panne, teamleider bedrijfsvoering, hierover aan het woord.
Actielijst:


Datum vergadering

Omschrijving

Actie voor

Vast actiepunt

Communicatie

Angelique van der Voorde

Jonathan Schoen (nieuwe schooljaar)Vast actiepunt

Gezonde school

Leo Tonus

Ineke van Bunnik

Gijs van Doorn

Harmen van der PanneVast actiepunt

Financiën

Daan de Graaf

Nico v.d. BergVast actiepunt

Verkiezingen ouders

Willibrord Mokveld

Gijs van DoornIneke van Bunnik


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina