Dinsdag, 6 maart, staken veel scholen in NederlandDovnload 5.53 Kb.
Datum17.08.2016
Grootte5.53 Kb.
Dinsdag, 6 maart, staken veel scholen in Nederland.
Het team van De Akker staat achter de actie, maar heeft ervoor gekozen om de school open te houden. Toch willen wij onze stem laten horen en hebben daarom gekozen voor deze ludieke actie!

Om half drie zijn we gestart en kwamen de ouders binnen.


De klassen waren overvol, leerlingen met ‘rugzakjes’ zaten tussen de andere kinderen en kregen niet de aandacht die ze nodig hadden, als gevolg van de bezuinigingen. We zullen een afweging moeten maken: Meer tijd voor een zorgleerling betekent minder tijd voor de anderen!

Juf Anne-Wil is “wegzuinigd”. In heel Nederland zullen door de bezuinigingen en krimp van het aantal leerlingen vele goede leerkrachten op straat komen te staan.


Juf Anja ziet het niet meer zitten. Door het vele extra werk(druk) wat erbij komt: groepsplannen, groepsoverzichten, extra begeleiding, handelingsplannen, meer zorgleerlingen in de groep, ouders, nieuwe methode enz. enz. Door de bezuinigingen zullen minder kinderen naar het speciaal onderwijs gaan. Dat betekent dat er meer zorgleerlingen in een groep zullen komen. Er is minder geld om extra hulp te bieden aan deze leerlingen. Die extra hulp zal de leerkracht steeds meer in de groep moeten
geven.
De financiering van de rugzakleerlingen wordt op een laag pitje gezet of verdwijnt, wat betekent dat de RT in de klas gegeven moet worden.
De IB-er zit met een overvolle agenda: groepsbesprekingen plannen, groepsplannen maken, overleggen met leerkrachten, gesprekken met ouders, bijwonen bijeenkomsten Zorgplatform, besprekingen met ambulante begeleiders, daarnaast wordt ze ook ingezet als groepsleerkracht.

Er moet bezuinigd worden op directieniveau. De directeur zal meer voor de klas moeten.De bezuinigingen gaan ten koste van de schoolkwaliteit.
Kortom, het gaat ten koste van de zorg van uw kinderen. We hopen dat de Tweede kamer afziet van deze desastreuze maatregel, dat zij gaan voor kwaliteit in het onderwijs.
dus zeggen we met zijn allen: de maat is vol

Wij bedanken de kinderen voor hun goede medewerking en de ouders voor de grote belangstelling.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina