Dinsdag 7 juli 2015 De laatste loodjes…Dovnload 31.75 Kb.
Datum17.08.2016
Grootte31.75 Kb.

Dinsdag 7 juli 2015
De laatste loodjes…..
Nog een paar daagjes en de zomervakantie staat weer voor de deur. Wat is het ongelofelijk hard gegaan dit jaar en zeker de laatste periode. We hebben met elkaar veel leuke activiteiten beleefd. Hieronder ziet u er een overzicht van!
Fietsexamen groep 7

Ouder- bedank-middag

Afscheidsmusical groep 8

Wennen bij de nieuwe juf of meester

Het waterfeest

Afscheid nemen….
We nemen dit schooljaar van behoorlijk wat mensen afscheid.
Allereerst twee ouders van onze ouderraad; Zohra en Sonja.

Allebei ontzettend enthousiaste en hardwerkende hulpouders. Zeker Sonja was vaak op school te vinden en heeft ons met allerlei klussen en activiteiten geholpen. We willen beiden bedanken voor alle gezelligheid, inzet en het altijd klaar staan voor onze school.


Ook vanuit team nemen er een aantal mensen afscheid. Juf Poesiat heeft een flink aantal jaren op De Bron gestudeerd en gewerkt. Zij gaat op de andere scholen binnen onze vereniging aan het werk en wellicht zien we haar nog eens voorbij komen. Tenminste, dat hopen we heel erg.
Juf Toet gaat genieten van een welverdiend pensioen. Na een lange werkperiode binnen de VCPO is het nu tijd om afscheid van haar te nemen. We zullen haar kennis en inzet zeker missen.
Juf Van Wijk wordt directeur op De Marimba. Zij geeft na een aantal jaren het stokje door aan juf Van der Bend.
We wensen iedereen heel veel geluk toe bij alle nieuwe uitdagingen en de nieuwe kansen. Er zal geen speciaal afscheidsmoment zijn voor bovenstaande leerkrachten. U kunt gewoon even binnen stappen wanneer u hen nog een hand wil geven.


Beste ouders,

Een aantal weken geleden is er vanuit de Medezeggenschapsraad (MR) een oproep gedaan voor nieuwe kandidaten voor de oudergeleding. Daar zijn twee reacties uit voortgekomen. Omdat er slechts een plaats was voor een kandidaat heeft u een paar weken geleden de gelegenheid gehad om uw keuze kenbaar te maken.

Er zijn 42 stemmen uitgebracht, waarvan 18 stemmen op Sheila Teeuwen en 24 stemmen op Eveline Zoetmulder. Dat betekent dat Eveline m.i.v. het nieuwe schooljaar namens de ouders plaats zal nemen in de Medezeggenschapsraad.

Alle mensen die hun stem hebben uitgebracht willen wij bedanken voor hun betrokkenheid bij de MR verkiezing.

Met vriendelijke groet namens de MR,
Manja Yousaf (ouder-vertrekkend MR-lid)
Charissa van Rhee (ouder)
Astrid van der Bend (leerkracht groep5)
Esther Deijl (leerkracht kikkergroep)
Nieuwe ouders ouderraad
Drie nieuwe ouders hebben zich aangemeld om onze ouderraad te komen versterken. Mevrouw van Sitteren, mevrouw Molendijk- Doddema en mevrouw Didden zijn bereid om ons te helpen en te ondersteunen bij extra activiteiten op school. Welkom bij de ouderraad en veel succes!

Groepsindeling


Groep

Leerkracht(en)

Werkdagen

Groep 1 Kikkergroep

Juf Deijl
Juf De Vries

Ma, di, woe (om en om)

Woe (om en om), do, vrGroep 2 Vlindergroep

Juf Meijer
Juf Van der Torren

Ma, di, woe, do

Do(af en toe), vrGroep 3

Juf Barto
Juf Van Linden

Ma, di, woe (om en om)

Woe (om en om), do, vrGroep 4

Juf Van der Gronden

Juf TasmaMa, di
Woe, do, vr

Groep 5

Juf Jansen
Juf De Wekker

Juf Van der BendMa, di, do en vr

Woe


Vrije dagen juf Jansen

Groep 6

Juf Mutsaers

Hele week

Groep 7

Juf Bandhoe

Juf De WekkerMa, di, woe

Do en vr


Groep 8

Meester Bus

Hele week

Juf Mutsaers is binnen onze vereniging een goede bekende. Zij is al komen wennen in groep 6 en zal de komende dagen ook af en toe op school te vinden zijn.


Directie 2015-2016
Het nieuwe schooljaar zal er een nieuw directielid komen. Juf Van der Bend wordt locatieleider op De Bron. Wij wensen ook haar veel succes.
Gymtijden nieuwe schooljaar
Op dinsdag wordt de les verzorgd door meester Rob van wingerden. De groepsleerkracht geeft de gymles op donderdag.
Dinsdag


08.30 uur -09.15 uur

09.15 uur -10.00 uur

10.00 uur -10.45 uur

10.45 uur -11.30 uur

13.00 uur -13.45 uur

13.45 uur -14.30 uurGroep 4

Groep 6


Groep 5

Groep 3


Groep 7

Groep 8Donderdag


08.30 uur -09.15 uur

09.15 uur -10.00 uur

10.15 uur -11.00 uur

11.00 uur -11.45 uur

13.00 uur -13.45 uur

13.45 uur -14.30 uurGroep 8

Groep 4


Groep 7

Groep 5


Groep 3

Groep 6
Schoolreis september 2015
In het nieuwe schooljaar gaan we, maandag 14 september 2015, op schoolreis.


De leerlingen van groep 1/m 4 gaan naar Diergaarde “Blijdorp” in Rotterdam

Kosten: €23,50


Let op: wanneer u in het bezit bent van een abonnement op dierentuin “Blijdorp” betaalt u alleen voor de bus. U moet dan wel een kopie van een geldig abonnement tijdig inleveren bij juf Van Wijk of meester Groenendijk.

De kosten voor alleen de bus zijn €12,00


De leerlingen van groep 5 t/m 7 gaan naar “Avifauna” in Alphen aan den Rijn

Kosten €21,50


Het totale bedrag voor uw kind (eren) moet uiterlijk 1 september 2015 bij ons binnen zijn. U kunt het bedrag voor uw kind/eren overmaken op:

Giro nr. NL20INGB0005290719
T.n.v.: oudercommissie De Bron

Graag vermelden: naam van uw kind (eren) + schoolreis
Opbrengst sponsorloop
Met elkaar hebben we het fantastische bedrag van €1600,00 bij elkaar gelopen voor KIKA. De juffen hebben daarna tijdens de KIKA run ook nog eens voor geld gelopen en bij elkaar heeft de VCPO zo een bedrag van €4000,00
Donderdag 9 juli 2015

Rapport mee/ middag vrij

Vrijdag 10 juli 2015

Leerlingen zijn hele dag vrij. Start zomervakantie

Maandag 24 augustus 2015

Eerste schooldag nieuwe schooljaar.


Het team van CBS De Bron wil u hartelijk bedanken voor uw hulp, uw aanwezigheid bij activiteiten en uw vertrouwen in de school.
We wensen iedereen die De Bron gaat verlaten een hele goede volgende stap toe. Veel geluk!
We wensen u een hele goede zonnige vakantie toe en maak er allemaal wat moois van.
Tot 24 augustus!
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina