Diocesane Pedagogische Begeleiding Secundair OnderwijsDovnload 10.99 Kb.
Datum25.08.2016
Grootte10.99 Kb.
Aartsbisdom Mechelen-Brussel – Vicariaat Onderwijs

Diocesane Pedagogische Begeleiding Secundair Onderwijs

_____________________________________________________


Aan de leraren informatica

Schooldirect van 19 februari meldt volgend bericht:VIA bindt strijd aan met ECDL

De Vlaamse Onderwijsraad (VLOR) stelt voor een Vlaams ICT-attest (VIA) uit te reiken op het einde van het tweede leerjaar van de tweede graad van het voltijds secundair onderwijs aan leerlingen die informatica in het lessenpakket hebben (als AV of TV). Wel moeten leerlingen effectief de doelstellingen bereiken. Het toekennen van het attest mag geen automatisme worden. Andere leerlingen kunnen op eigen kracht het VIA-attest behalen in secundair of volwassenenonderwijs. Daarvoor heeft de VLOR een checklist opgesteld waarop leraren aanduiden welke streef­doelen bereikt zijn. Met het VIA-attest wil de VLOR de doelstellingen van ECDL evenaren zonder bijkomende kosten voor ouders of leerlingen. Aan de minister wordt gevraagd dit attest op te nemen in de lijst van officiële studiebewijzen met het oog op een zo groot mogelijk civiel effect van VIA.

VLOR-advies over VIA-attest als gratis alternatief voor ECDL (pdf 174 Kb)

http://www.vlor.be/bestanden/documenten/rso-adv007.pdf
Hierbij enige woorden verklaring
Van bij aanvang was de begeleiding (en ook het VVKSO) weigerachtig tegenover ECDL. Niet meteen op het initiatief zelf, wel op de financiële consequenties die het verwerven van het rijbewijs met zich meebrengen. De weigering van de ECDL-organisatie om onze leerlingen die hun ECDL-bekwaam­heid via hun diploma kunnen bewijzen gratis dit rijbewijs toe te kennen (zoals het attest bedrijfs­beheer in de handelsrichtingen) heeft een overkoepelend initiatief in de steigers gezet om een alternatief attest uit te reiken: het VIA (Vlaams ICT-attest).
Dit heeft consequenties voor de ICT- en informaticaopleidingen in de 1e en de 2e graad: de einddoelen van dit attest (de checklist in bovenstaand pdf-document – klik daartoe op de verwijzing) moeten immers bereikt worden, en waar dit vanzelfsprekend lijkt in de handelsopleidingen (waar het aantal lestijden gevoelig hoger ligt) is dat niet zo voor de andere opleidingen.
De visie van het VVKSO bij de uitbouw van de nieuwe leerplannen informatica voor de 2e graad spiegelt zich dan ook aan het VIA-attest: grosso modo zal het overgangsleerplan voor de 2e graad zich oriënteren als volgt:


  • heel wat leerstofonderdelen uit het huidige leerplan (apparatuurkennis, basis­kennis tekstverwerking, werken op het WWW en e-mail) worden geacht reeds gekend te zijn vanuit de 1e graad;

  • de vrije ruimte van 10 uren die nu geboden wordt in de huidige leerplannen zal noodgedwongen terug ingevuld worden;

  • gegevensbeheer (lees Access) en presentatie (lees PowerPoint) zullen de vrijgekomen uren opslokken;

  • MAAR: de ruimte voor algoritmiek blijft nog steeds intact; dit betekent:

Na de paasvakantie zullen de scholen uitgenodigd worden voor een uitgebreide presen­tatie van het nieuwe leerplan. Plaats en tijdstip zullen tijdig meegedeeld worden.


Maar intussen is er nu een eerste tip van de sluier over de 2e graad gelicht. Hopelijk tot opluchting van velen.
Natuurlijk krijgen alle visies hun kans. Onze nieuwsbrief biedt alle mogelijkheden om je visie ter discussie aan te reiken aan uw lotgenoten. Niet aarzelen dus om je beden­kingen, zowel positieve als negatieve, naar mij toe te mailen. Ik zorg voor de verspreiding (in principe anoniem, tenzij je uitdrukkelijk je referenties onder je bijdrage vermeld wilt).

Hervé WellensPedagogisch begeleider informatica
herve.wellens.mb@kerknet.be

Wens je in te schrijven op onze nieuwsbrief? Klik dan voor een automatische inschrijving via het internet.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina