files/vng/vng/Documenten/Extranet/Bjz/Bb
  Notulen ledenraadpleging Vereniging Drentse Gemeenten en vng overijssel, 10 juli 2006 Aanwezigen
files/vng/vng/Documenten/vngdocumenten/2008_lbr
  Uitvoering aangenomen moties in Buitengewone alv 10 september 2007 Aangenomen moties Motie Gemeente Heerlen
files/vng/vng/Documenten/vngdocumenten
  Bijlage bij ledenbrief met kenmerk sez/U200600078, Lbr. 06/08
files/vng/vng/Documenten/vngdocumenten/2008_lbr
  Notulen van de buitengewone algemene ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, gehouden op maandag 12 november 2007 om 16. 00 uur in de Grote Kerk te Den Haag. Aanwezig
  Algemene plaatselijke verordening Transponeringstabellen
files/vng/vng/Documenten/Extranet/Internationaal
  Staatsinrichting Officiële Naam Republiek Suriname Staatsvorm
files/vng/vng/Documenten/Extranet/Bjz/Jz
  Datum 22 februari 2006 Ons kenmerk
files/vng/vng/Documenten/Extranet/Marz/CVA/CvA/16112005
  Verslag van het Managementoverleg (MO) vng 24 oktober 2005
files/vng/vng/Documenten/Extranet/Sez/ZWS
  Terugblik vng ledenbijeenkomst over de Wmo 29 maart 2006
files/vng/vng/Documenten/Extranet/Cultuur/Film en media
  Inleiding: Digitale Cinema
files/vng/vng/Documenten/Extranet/Marz/CVA/Integriteit
  Landelijke klachtencommissie ongewenst gedrag voor gemeenten
files/vng/vng/Documenten/Extranet/Fei/WenE
  Directoraat-Generaal Wonen, Wijken en Integratie
files/vng/vng/Documenten/vngdocumenten
  Relatie gemeente
files/vng/vng/Documenten/vngdocumenten/2010_lbr
  Informatie om werknemers in te lichten over de mogelijkheid van maandelijkse uitbetaling van de werkgeversbijdrage in de vakbondscontributie en fiscalisering
files/vng/vng/Documenten/Extranet/Bjz/Jz
  Tekst 11032004 Handreiking
files/vng/vng/Documenten/Extranet/Marz/CVA/CvA/28092005
  Buitengewoon normaal
files/vng/vng/Documenten/Extranet/Gemeenterecht
  Schematisch overzicht op hoofdlijnen overlast in de openbare ruimte
files/vng/vng/Documenten/Extranet/Gemeenterecht/2011
  Nieuwe toelichting bij art 2: 1 lid 2 van de model-apv
files/vng/vng/Documenten/Extranet/Actuele berichten
  Samen bouwen aan schone lucht
files/vng/vng/Documenten/actueel/beleidsvelden/arbeidsvoorwaarden_personeelsbeleid/2012
  Tweede kamer der staten-generaal
files/vng/vng/Documenten/actueel/beleidsvelden/recht/2011
  Toeristisch regime
files/vng/vng/Documenten/Extranet/Internationaal
  Staatsinrichting Officiële Naam Het Koninkrijk Marokko Staatsvorm
files/vng/vng/Documenten/Extranet/Bjz/Bb
  Notulen ledenraadpleging Vereniging Friese Gemeenten, Heerenveen, 5 juli 2006 Aanwezigen
files/vng/vng/Documenten/Extranet/Milieu
  Duur: 5 minuten Dames en Heren
files/vng/vng/Documenten/Extranet/Sez/ZWS
  Meest gestelde vragen over aanbesteden voor de website
files/vng/vng/Documenten/Extranet
  1Inleiding 1Algemeen
files/vng/vng/Documenten/Extranet/Sez/JOC
  Algemene toelichting Algemeen
files/vng/vng/Documenten/actueel/beleidsvelden/belastingen/2011
  Afvalstoffenheffing en kamerbewoning (juridische en praktische aspecten)
files/vng/vng/Documenten/vngdocumenten/2009_lbr
  Februari 2009 Handleiding gebruik model indexering bww-uitkeringen op grond van hoofdstuk 10a car
files/vng/vng/Documenten/vngdocumenten/2008_lbr
  Modelverordening leerlingenvervoer Datum wijziging: 06/02/2008 Datum aanpassing
files/vng/vng/documenten/extranet/cva 2009/vrijwillige brandweer
  Verzekeringsplicht en schadevergoeding brandweervrijwilligers
files/vng/vng/Documenten/actueel/beleidsvelden/recht/2011
  Model aangescherpte motiveringsplicht toerismebepaling (artikel 3 lid 3 onder a Wtw) I. Inleiding Algemeen
files/vng/vng/Documenten/Extranet/Sez/JOC/Kinderopvang
  Datum: Betreft: Aanwijzing
files/vng/vng/Documenten/Extranet/Bjz/Jz
  Aanwijzingen voor het wijzigen en intrekken van regelingen § 1 Wijzigen van regelingen
files/vng/vng/Documenten/Extranet/Internationaal
  Staatsinrichting Officiële Naam Republiek Turkije Staatsvorm
files/vng/vng/Documenten/Extranet/Sez/JOC
  Vraag aan de commissie
files/vng/vng/Documenten
  Governance in het openbaar onderwijs II
files/vng/vng/Documenten/Extranet
  Een injectie in preventie is een vaccinatie tegen zorg Inleiding
files/vng/vng/Documenten/Extranet/Marz/CVA/Arbeidsvoorwaarden
  Extra aanbod Centraal Beheer Achmea
files/vng/vng/Documenten/Extranet/Sez/JOC
  Concept-verslag van de vergadering van 27 november 2003 jk, december 2003
directory files vng  


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina