interfdanl/nl/ncts/downloads
  Inhoudstafel 1Inleiding
interfdanl/nl/ed/downloads/nl documenten
  Plaats van de goederen
  5 oktober 2012: Voorafgaande opmerking
interfdanl/bedrijven/e_diensten/paperless/bestanden
  Belastingen en invordering
interfdanl/nl/accijnzen/downloads
  Overbrenging van accijnsgoederen
interfdanl/nl/ed/downloads/nl documenten
  Faq’s van het Enig document
interfdaNL/nl/ed/downloads/nl documenten
  Ontwerp internet 12. 2007 – Bijvoegsel 6 d
interfdanl/nl/ed/downloads/nl documenten
  Vermelding van btw-identificatienummers op douaneaangiften vanaf 2 juni 2014
  Algemene administratie van de douane en accijnzen
interfdanl/nl/aeo/downloads
  Veelgestelde vragen (faq) Akkoord wederzijdse erkenning eu vs
interfdanl/nl/ed/downloads/nl documenten
  Invoering van de nieuwe toelichting op het enig document
interfdanl/bedrijven/e_diensten/enig_document/bestanden
  Certificaten en vergunningen
interfdanl/nl/ed/downloads/nl documenten
  Aard van de transactie
interfdanl/bedrijven/e_diensten/enig_document/bestanden/01052007
  Codes voor bijzondere nationale vermeldingen 0) Horizontale vermeldingen
interfdanl/nl/enterprises/files
  Douaneprocedures
interfdanl/bedrijven/e_diensten/enig_document01112005/bestanden
  Certificaten en vergunningen
interfdanl/nl/ed/downloads/nl documenten
  De regeling actieve veredeling of tijdelijke invoer
  Ontwerp internet 12. 2007 – Bijvoegsel 6 b
interfdanl/bedrijven/e_diensten/enig_document/bestanden/01052007
  Codes voor communautaire documenten, certificaten en vergunningen te vermelden in vak 44 Codificatie: alfanumeriek (één letter gevolgd door drie cijfers) Code Axxx
interfdanl/nl/ed/downloads/nl documenten
  Ontwerp internet 12. 2007 – Bijvoegsel 6 c
interfdanl/nl/ncts/downloads
  Eori economic Operator’s Registration and Identification Registratie en Identificatie van de marktdeelnemer
  Douaneprocedures toepassing van het ncts
  Toepassing van het ncts-tir
interfdanl/bedrijven/e_diensten/enig_document/bestanden/01052007
  K. opslag in douane-entrepot van het type d
interfdanl/nl/ed/downloads/nl documenten
  Ontwerp internet 12. 2007 – Toelichting regeling b b
  K. opslag in douane-entrepot van het type d
interfdanl/bedrijven/e_diensten/enig_document/bestanden/01122006
  H. formaliteiten bij het in het vrije verkeer brengen
interfdanl/bedrijven/e_diensten/enig_document/bestanden
  Ontwerp internet 15 2005
interfdanl/nl/enterprises/files
  Douaneprocedures
interfdanl/nl/ed/downloads/nl documenten
  Iso alfa-2 en iso alfa-3 codes voor de vakken 14, 15a, 17a, 21, 22, 29, 34a en 49
  Algemene administratie van de douane en accijnzen
  H. formaliteiten bij het in het vrije verkeer brengen
interfdanl/bedrijven/e_diensten/NCTS/NL_notes
  Financien d. C. 227. 174 Nota voor de kantoren van zekerheidstelling ncts
interfdanl/bedrijven/e_diensten/enig_document/bestanden/01122006
  C. wederuitvoer na plaatsing onder een economische douaneregeling andere dan het stelsel van
interfdanl/nl/ed/downloads/nl documenten
  C. wederuitvoer na plaatsing onder de regeling actieve veredeling of tijdelijke invoer
interfdanl/bedrijven/e_diensten/enig_document01112005/bestanden
  C. wederuitvoer na plaatsing onder een economische douaneregeling andere dan het stelsel van
interfdanl/nl/aeo/downloads
  Administratie
interfdanl/nl/ncts/downloads
  Belastingen en invordering
interfdanl/nl/enterprises/files
  Geen summiere aangifte bij binnenkomst moet worden inge­diend voor de volgende goederen
interfdanl/nl/aeo/downloads
  Aanvraag van een aeo-certificaat
interfdanl/nl/ed/downloads/nl documenten
  Directoraat-generaal belastingen en douane-unie
interfdanl/nl/aeo/downloads
  Informatienota met betrekking tot de wederzijdse erkenning aeo/c-tpat tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Unie. Procedure om eori nummer en mid nummers aan elkaar te koppelen
  Gemeenschap belastingen en invordering
interfdanl/fr/oeafr/downloads
  Negende ontwerp aeo – visie1 in België
interfdanl/nl/aeo/downloads
  Toelichtingsnota betreffende de evaluatie van het self assessment met als doel aeo certificering
interfdanl/bedrijven/e_diensten/enig_document/bestanden/01122006
  Iso alfa-2 en iso alfa-3 codes voor de vakken 14, 15a, 17a, 21, 22, 29, 34a en 49
interfdanl/fr/dau/downloads/fr documenten
  Localisation des marchandises
interfdanl/bedrijven/e_diensten/paperless/bestanden
  Belastingen en invordering
interfdanl/bedrijven/e_diensten/paperless/bestanden/tmp
  Papierloze aangifte inzake douane en accijnzen (plda) D. D. 273. 416
interfdanl/nl/enterprises/files
  Douaneprocedures douaneaangiften met toepassing van directe vertegenwoordiging
interfdanl/nl/ncts/downloads
  Federale Overheidsdienst Financiën Administratie der douane en accijnzen
interfdanl/nl/ed/downloads/nl documenten
  Nationale aanvullende codes inzake douanerechten
interfdanl/bedrijven/e_diensten/enig_document/bestanden
  Aard van de transactie
interfdanl/bedrijven/e_diensten/enig_document/bestanden/01052007
  Iso alfa-2 en iso alfa-3 codes voor de vakken 14, 15a, 17a, 21, 22, 29, 34a en 49
interfdanl/nl/accijnzen/downloads
  Ministerieel besluit van 18 maart 2010 betreffende de algemene regeling inzake accijnzen
  Algemene bepalingen en definities
interfdanl/bedrijven/nat_forum/files
  Belastingen en invordering
interfdanl/bedrijven/e_diensten/enig_document/bestanden/01122006
  Be belgium
directory interfdanl  


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina