rapid
  Tribunal de cuentas europeo
  IP/99/668 Brussel, 9 september 1999 Commissie sluit dossier over stelsel van vaste boekenprijzen in Nederland
  Perscommuniqué nr. 31/13
  Bestrijding seksueel geweld tegen minderjarigen tijdens wk voetbal: eu start campagne
  Europese Commissie Persbericht Brussel, 25 september 2014 Europese Dag van de talen: diversiteit zit in ons dna
  Ip/01/1393 Brussel, 10 oktober 2001 Commissie verbiedt Schneider Electric verwerving controle over Legrand
  Financiële diensten: de Commissie zet een buitengerechtelijk klachtennetwerk op om de consumenten meer vertrouwen te geven
  Staatssteun: Commissie geeft groen licht voor steun aan nieuwe multifunctionele kernreactor in Nederland
  Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken
  De Europese economie heeft een stevige industriële basis nodig
  Advies van de Commissie over tijdelijke arbeidstijdverlenging voor arts-assistenten in Hongarije, Nederland en het Verenigd Koninkrijk
  Grote coalitie voor ict-banen: Europese Commissie geeft startschot
  Commissie trekt 60 miljoen euro extra uit voor humanitaire hulp aan kwetsbare bevolkingsgroepen in Soedan en Tsjaad
  Commissie verwelkomt nieuw beleid van de uefa inzake de verkoop van de mediarechten op de Champions League
  Weg met mythen en glazen plafonds: lancering databank van "Vrouwen voor topfuncties"
  Persmededeling
  Persmededeling
  10 jaar Single European Sky: de verhoopte resultaten blijven uit
  Perscommuniqué nr. 122/12
  Consumentenrechten in het digitale tijdperk: voortaan staan de 507 miljoen Europese consumenten sterker
  Europese Commissie Persbericht
  Perscommuniqué De eu-assemblee van regionale en lokale afgevaardigden cor/12/5
  Persmededeling
  Commissie geeft groen licht voor verwerving van Danone’s bieractiviteiten door Scottish & Newcastle
  Goedkeuring Commissie voor participatie Scottish & Newcastle in Portugese brouwer Centralcer
  Cje/06/65 18 juli 2006 Pers en Voorlichting perscommunique nr. 65/06
  Winnaars van European Border Breakers Awards 2015 (ebba's) voor pop-, rock- en dancemuziek zijn bekend
  Tophits: winnaars van de tiende European Border Breakers Awards bekendgemaakt
  Life-derde Landen 2005: De Commissie trekt meer dan 6 miljoen euro uit voor de financiering van milieuprojecten in derde landen
  Roaming-afzetterij
  Europese Commissie Persbericht
  Vrij verkeer: werknemers uit acht in 2004 tot de eu toegetreden lidstaten genieten eindelijk volwaardige rechten
  Europese Commissie memo brussel, 8 juli 2013 Het Erasmus-programma in 2011/2012: de cijfers toegelicht
  IP/04/723 Brussel, 9 juni 2004 Betrekkingen Irak-eu: een strategie voor de middellange termijn
  Irak: Voorstel van de Europese Commissie voor de conferentie van Madrid over wederopbouw
  De Europese Commissie op Velo-city Wat doet de Europese Commissie om de mobiliteit van haar personeel te bevorderen?
  Raad van de europese unie
  Klimaatactie: Landen in Stille Oceaangebied krijgen hulp bij bestrijding klimaatverandering
  Filmfestival de Berlinale toont 17 door het Media-programma van de eu ondersteunde films
  Europese Commissie Persbericht
  Eu-regels inzake sekseneutrale tarieven in de verzekeringssector treden in werking
  De Commissie stemt in met steunmaatregelen ten behoeve van de Duitse steenkoolindustrie voor het jaar 2002
  Maand van de eenheidsmarkt begint met debatten over werkgelegenheid
  De Commissie stelt een grondige herziening van de regels voor dierentransporten voor
  IP/10/1604 Brussel, 25 november 2010 Winnaars European Border Breakers Awards 2011 bekendgemaakt
  Perscommuniqué nr. 52/13
  Manifest voor creativiteit en innovatie in Europa
  Handel in emissierechten: de Commissie beslist over tweede reeks nationale toewijzingsplannen voor de handelsperiode 2008 2012
  Iets online gekocht en u wil uw geld terug? Commissievoorstel inzake geringe vorderingen helpt consumenten en kmo's
  C/03/217 Bruxelles, den 25. juli 2003 11604/03 (Presse 217) Udnævnelser til domstolen
  De noord- en zuidpool als indicatoren voor de klimaatverandering De Commissie presenteert het meest recente poolonderzoek
  Nieuwe Europese filmstrategie om culturele diversiteit en concurrentievermogen in digitale tijdperk nieuwe impuls te geven
  IP/03/1179 Brussel, 29 augustus 2003 Europese film: al 300 partners voor de tweede editie van cinedays
  Raad van de europese unie
  Raad van de europese unie
  Raad van de europese unie
  Secretariat general
  Algemene zaken
  Het Hof bevestigt het arrest van het Gerecht waarbij een geldboete is opgelegd wegens een met het gemeenschapsrecht strijdig kartel op de Belgische biermarkt
  Raad van de europese unie
  Debat over de toekomst van Europa: Commissie geeft burgers het woord in online-raadpleging
  Besproken punten statuut van de leden van het europees parlement V voorbereiding van de europese raad van feira
  Europese Commissie Persbericht
  Raad van de europese unie
  De Commissie keurt een strategie voor het audiovisuele beleid in het digitale tijdperk goed
  Europese Commissie memo brussel, 16 oktober 2014 Inbreukenpakket voor oktober: voornaamste beslissingen
  IP/06/446 Brussel, 5 april 2006 Vrij verkeer van goederen: stappen van de Commissie tegen België, Hongarije en Spanje en stopzetting van de procedures tegen Oostenrijk en Frankrijk
  Europese Commissie memo brussel, 25 september 2014 Inbreukenpakket voor september: voornaamste beslissingen
  Europese Commissie Persbericht
  Ict-onderzoek: De door de eu gefinancierde woundmonitor helpt bacteriën opsporen en versnelt het genezingsproces van brandwondenpatiënten
  Raad van de europese unie nl c/06/148
  Raad van de europese unie nl c/07/284
  Redactie: phs 6A47
  Concentraties: Commissie geeft groen licht voor plannen Fortis om activa abn amro over te nemen onder voorwaarden
  Commissie geeft joint venture vnu en wpp voor kijkcijfermeting groen licht
  Milieu: nieuwe regels voor e-afval om efficiënter met hulpbronnen om te springen
  Commissie beëindigt onderzoek naar uefa-regel inzake meervoudig eigenaarschap van voetbalclubs
  Verkeersveiligheid: levens redden door strengere regels voor technische controle
  IP/99/690 Brussel, 20 september 1999 Commissie hecht goedkeuring aan het nieuwe systeem voor informatie-uitwisseling tussen producenten van trekkers en landbouwmachines na aanpassingen
  Antitrust: Commissie legt vlakglasproducenten een boete van 486. 9 miljoen euro op wegens prijskartel
  Persbericht bei/10/205
  IP/00/844 Brussel, 26 juli 2000 Commissie keurt fusie van agrochemische divisies van AstraZeneca en Novartis goed, mits een wezenlijk deel van de activiteiten wordt afgestoten
  IP/02/1141 Brussel, 24 juli 2002 Commission geeft groen licht voor overnamebod van Carnival op P&o princess
  De Commissie neemt nieuwe maatregelen tegen negen lidstaten wegens niet-naleving van de wetgeving inzake stralingsbescherming
  Commissie geeft groen licht aan overname van Grundig door Beko (Turkije) en Alba
  Industrieel concurrentievermogen: de Commissieverslagen benadrukken dat de eu en de lidstaten krachtig op moeten treden
  "Europese dag van de consument" 15 maart 2000 in het gebouw van het Economisch en Sociaal Comité
  Europese unie
  Commissie stelt kabelrichtlijn vast – een belangrijke stap in de richting van mededinging op het aansluitnet
  Ip/01/698 Brussel, 15 mei 2001 Concurrentiebeleid nam hoge vlucht in 2000
  Eu keurt Nieuw-Zeelandse gegevensbeschermingsnormen goed om de handel te helpen bevorderen
  Nieuw partnerschap
  Goedkeuring Commissie voor fusie staalproducenten Usinor en Arbed/Aceralia nà toezeggingen
  Cje/03/42 20 mei 2003 Arresten van het Hof in de zaken c-469/00 en c-108/01
  IP/10/1157 Brussel, 22 september 2010 Milieu: Detailhandel komt groene beloften na
  De eu-assemblee van regionale en lokale afgevaardigden
  Commissie geeft het groene licht voor de overname van Kruidvat door as watson in de sector kleinhandel in lichaamsverzorgingsartikelen
  Commissie legt boeten op aan vijf ondernemingen in natriumgluconaatkartel
  Europese Commissie Persbericht
  Gezamelijk persmededeling
  Press release
  Top-webondernemers presenteren manifest voor succesvolle start-ups
  Vrij verkeer: Europese Commissie publiceert studie over integratie van eu-burgers in zes steden
  Perscommuniqué nr. 125/12
  Europees Jaar van gelijke kansen voor iedereen: officiële partner van het Eurovisiesongfestival 2007
  Tien nieuwe leden bij het hof van justitie van de europese gemeenschappen
  IP/10/874 Brussel, 1 juli 2010 Tekenen als protest tegen de armoede: veertien kinderen zijn de winnaars van de tekenwedstrijd 2010 voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
  Commissie stelt communautaire maatregelen voor om de Europese aalstand te beschermen
  Europese Commissie Persbericht
  Raad van de europese unie nl p/07/8
  Schreeuw het van de daken: 300 steden uit 33 landen vieren de Nacht van de onderzoekers
  Europees Economisch en Sociaal Comité ces/07/93
  Raad van de europese unie nl c/07/217
  Raad van de europese unie nl c/07/6
  Rev 1 (Presse 345)
  De Commissie beëindigt haar onderzoek naar de fifa-regels inzake voetbalmakelaars
  IP/02/1453 Brussel, 10 october 2002 Ambitieus stadsvervoerbeleid: start van het civitas forum
  Eu-luchthavens 2030: uitdagingen voor de toekomst De 10 voornaamste feiten en cijfers
  Consumenten: Vakantiegangers beter beschermd bij timesharevakanties en vakantiekortingclubs
  Vakantiegangers beter beschermd: Commissaris Kuneva is blij met de stemming in het Parlement over timeshare
  IP/01/1681 Brussel, 28 november 2001 Evaluatie van de eu-economie in 2001: investeren in de toekomst
  Evaluatie van de eu-economie in 2002: er is nood aan verdere economische hervormingen
  Perscommuniqué nr. 23/13
  Europese Commissie – Persbericht
  I. arresten bij het Hof van Justitie aanhangige zaken Zaak c-434/97
  De Europese Commissie stelt een pakket maatregelen voor ter verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening in havens
  IP/99/655 Brussel, 6 september 1999 Commissie keurt fusie tussen Reckitt en Benckiser goed
  Directe belastingen: Commissie verzoekt Nederland om wijziging van discriminerende belastingwetten
  Europese Commissie Persbericht
  De europese unie
  Rev 1 (Presse 344)
  Gezamenlijke verklaring over samenwerking ter bestrijding van terrorisme
  IP/02/1357 Brussel, 24 september 2002 Verzekering van de luchtvaart na 11 september: de Europese Commissie stelt minimumeisen voor voor de verzekering van alle luchtvaartmaatschappijen die in Europa vliegen
  Trans-Europees netwerk: de Commissie zet alle krachten op de knelpunten en een beperkt aantal grote projecten
  IP/09/142 Brussel, 28 januari 2009 Commissievoorstel ter ondersteuning van het eu-herstelplan: 5 miljard eur extra investeringen in energie- en breedbandinternetinfrastructuur in 2009 en 2010
  Vragen en antwoorden over levensmiddelenadditieven Wat zijn levensmiddelenadditieven?
  Werk Europese civiele bescherming in Haïti gaat door na aflossing eerste coördinatieteam
  Persmededeling 3023e raad van de Europese Unie Buitenlandse Zaken
  Memo/11/13 Brussel, 11 januari 2011 Gemeenschappelijke verklaring van vice-voorzitter/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid, Catherine Ashton, eu-commissaris voor Ontwikkeling, Andris Piebalgs
  Europese Commissie Persbericht
  Europese Commissie Persmededeling
  Eu versterkt het recht van de burgers op consulaire bescherming en bijstand in derde landen
  Persmededeling 3013e zitting van de Raad Onderwijs, Jeugdzaken en Cultuur
  Eu-garantie voor een eib-leningsfaciliteit van 600 miljoen € voor de wederopbouw van Turkije na de aardbeving
  Commissie keurt fusie van Exxon en Mobil (beide us) goed, onder bepaalde voorwaarden
  Europese Commissie Persbericht
  De Commissie start met de uitvoering van het initiatief betreffende de mondiale bewaking inzake milieu en veiligheid (gmes)
  Europese Commissie Persbericht
  Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over de moord op aartsbisschop Michael Courtney in Burundi
  Wto bevestigt: miljardensteun van vs aan Boeing illegaal
  Our streets, our choice Unie lanceert Europese mobiliteitsweek 2014
  Europese universiteiten krijgen label voor uitmuntende ondersteuning studentenmobiliteit
  Consumentenbescherming: Commissaris Kuneva geeft startschot voor nieuwe Europese masteropleiding in consumentenzaken
  Eu gaat op reis om onderzoekers te helpen werk en advies te vinden
  Euroopan unionin neuvosto
  Brussel, 18 november 2009 16181/09 (Presse 339)
  Raad van de europese unie nl c/07/18
  Winnaars van de eu-prijs voor cultureel erfgoed / Europa Nostra-prijzen van 2014 bekendgemaakt
  Europese unie
  Europese unie
  Europese Commissie Persbericht Brussel, 23 mei 2013 Tegen 2030 moet ieder kind de lagere school kunnen afmaken
  Eu-prijs voor hedendaagse architectuur – Mies van der Roheprijs: finalisten 2013 bekend
  Conseil/00/901 Top Afrika-Europa onder auspiciën van de oae en de eu caïro, 3-4 april 2000 Verklaring van Caïro
  Raad van de europese unie nl c/05/27
  Terrorismebestrijding actualisering van de lijst van terroristische organisaties
  IP/06/1459 Brussel, 24 oktober 2006 Migratie en ontwikkeling: Louis Michel op bezoek in West-Afrika
  Vervoer en Milieu: Aberdeen en Zagreb winnen de duurzame vervoersprijzen van de eu
  Twee jaar na de ramp met de erika: Europese Unie koploper op het gebied van maritieme veiligheid
  Persmededeling buitengewone zitting van de Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken
  Persmededeling 2965e zitting van de Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken
  Klimaatverandering: Europees Commissaris Dimas dringt aan op start onderhandelingen over internationale overeenkomst als vervolg op Kyoto
  Commissie keurt bijdrage van euro 72 miljoen voor 70 nieuwe natuurbehoudprojecten goed
  Klimaatverandering De Commissie roept op tot een discussie op basis van gegevens over de effecten van een versterking van de eu-emissiereductie­doelstelling tot 30% op het moment dat de voorwaarden daarvoor aanwezig zijn
  IP/99/920 Brussel, 1 december 1999 Voorstel voor een richtlijn betreffende het recht op gezinshereniging
  IP/02/1517 Brussel, 18 oktober 2002 eu-onderzoek naar de "koolstofputten" van Europa
  Raad van de europese unie nl p/06/26
  Commissie financiert leerstoelen toponderzoek in minder ontwikkelde regio's
  Busquin kent de Descartesprijs voor wetenschappen ter waarde van € 660. 000 toe
  Startende bedrijven strijden om eit-prijzen voor ondernemerschap
  Brussel, 30 juli 2004 11835/1/04 rev 1 (Presse 240)
  IP/09/284 Brussel, 19 februari 2009 Zeven door de eu-gefinancierde films genomineerd voor een Oscar
  De Europese films "The Artist" en "The Iron Lady" winnen zeven Oscars
  Commissie voegt daad bij het woord en stelt 100 miljoen euro beschikbaar voor beginnende technologiebedrijfjes en kmo's
  Commissie vraagt Verenigd Koninkrijk om meer details over regels bij winkelen aan de overkant van het Kanaal
  Fusies: Commissie keurt voorgenomen overname van Carlson Wagonlit door cci en oep goed
  Europese Commissie memo brussel, 22 juni 2012 Update – De bankenunie
  IP/00/98 Brussel, 2 februari 2000 De Commissie stelt nauwere betrekkingen tussen de eu en Indonesië voor
  Milieu en klimaat: Europese Commissie trekt 282,6 miljoen euro uit voor 225 nieuwe milieu- en klimaatprojecten
  Eu-conferentie: 500 steden verbinden zich ertoe hun co2-uitstoot met 20% te verminderen
  De Commissie legt geldboetes op aan adm, Ajinomoto en andere ondernemingen die een kartel in de lysinesector hadden gevormd
  IP/03/225 Brussel, 13 februari 2003 Vrij verkeer van goederen: de Commissie treedt op tegen vijf lidstaten
  Na actie van de Commissie mogen de Nederlandse vissers hun vangsten in buitenlandse havens aanlanden en op de afslag brengen
  Concentraties: Commissie geeft Liberty Global toestemming voor overname Nederlandse kabelaar Ziggo onder voorwaarden
  Voorstel van de Commissie: grote stap richting eengemaakte telecommarkt
  Klimaatverandering: Vragen en antwoorden over de Routekaart naar een concurrerende koolstofarme economie in 2050 Waarom heeft de Commissie een Routekaart naar een concurrerende koolstofarme economie in 2050 uitgestippeld?
doc
  1ste partij tegen Ynze Mengerink
rapid
  Updated version of first memo published on 15/04/2014 Bankenunie: herstellen van financiële stabiliteit in de eurozone
  De eu en de eib-groep slaan de handen ineen om O&I-investeringen tot 48 miljard euro te ondersteunen
  Europese Commissie Persbericht Brussel, 15 april 2013
  2513e zitting van de Raad Economische en financiële zaken Luxemburg, 3 juni 2003
  Milieu en water: voorstel om risico's op waterverontreiniging te verminderen
  Vertaling in de Commissie: hoe ver staan we twee jaar na de uitbreiding?
  Naar uitbreiding van de Unie Aanbeveling Commissie: onderhandelingen met tien kandidaat-lidstaten afsluiten
  Uitbreiding goed op schema: 10 kandidaat-lidstaten willen onderhandelingen in 2002 afronden
  Achtste zitting van de associatieraad europese unie-hongarije
  Fusies: Commissie keurt geplande overname van diverse activa van Hagemeyer en Rexel door Sonepar goed
  C/03/217 Brüssel, den 25. Juli 2003 11604/03 (Presse 217) Ernennungen beim gerichtshof
directory rapid  


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina