dirk van mechelenDovnload 20.93 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte20.93 Kb.
dirk van mechelen

vlaams minister van financiën en begroting en ruimtelijke ordening

gecoördineerd antwoord

op vraag nr. 142 van 21 

van stefaan sintobin
In de beslissing van de Vlaamse regering werd per gebied de beleidsmarge omschreven om in een volgende fase nog een gewestelijk ruimtelijke uitvoeringsplan op te maken om delen van het agrarisch gebied te differentiëren als agrarisch gebied met overdruk natuurverwevingsgebied.

Uit verder detailonderzoek en overleg in het kader van de opmaak van de ruimtelijke uitvoeringsplannen zal verder moeten blijken welke agrarische gebieden effectief als natuurverwevingsgebied in overdruk bestemd kunnen worden. De ruimtelijke visie geeft enkel een aantal ruimtelijke principes voor de mogelijke aanduiding van natuurverwevingsgebieden weer.Het gaat om delen van volgende gebieden:

m.b.t. de deelruimte Kustpolders:


 • gebied 2: ruilverkavelingen Ramskapelle, Wulpen, Stuivenskerke en delen van ruilverkavelingen Eggewaartskapelle en ’s Heerwillemskapelle, polder bij Kaaskerke.

  • Het gebied tussen de luchtmachtbasis van Koksijde en het (nog te realiseren) golfterrein van Oostduinkerke (Hof ter Hille) wordt opgenomen als te herbevestigen agrarisch gebied, maar er wordt een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt om delen van het gebied gelegen tussen de Parlementgracht en het kanaal Veurne-Nieuwpoort te differentiëren als agrarisch gebied met overdruk natuurverwevingsgebied, met een richtinggevende taakstelling van max. 40 ha;

  • Het gebied tussen het (nog te realiseren) golfterrein van Oostduinkerke (Hof ter Hille) en de N355 in Nieuwpoort wordt opgenomen als te herbevestigen agrarisch gebied, maar er wordt een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt om delen van het gebied gelegen tussen het Oostduinenleed en de N355 te differentiëren als agrarisch gebied met overdruk natuurverwevingsgebied, met een richtinggevende taakstelling van max. 150 ha.

 • gebied 3: deel ruilverkaveling Lo en polder van Nieuwkapelle

  • Het gebied ten noorden van de IJzer en ten zuiden van de Grote Beverdijkbeek wordt opgenomen als te herbevestigen agrarische gebied, maar er wordt een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt om delen van het gebied ten zuiden van Nieuwkapelle (omgeving graslanden Pereboom, put van Nieuwkapelle) te differentiëren als agrarisch gebied met overdruk natuurverwevingsgebied, met een richtinggevende taakstelling van max. 285 ha.

 • gebied 4: ruilverkavelingen Wilskerke, Leffinge, Gistel, Moere, Zande, Slijpe en deel van ruilverkaveling Spermalie.

  • Het gebied tussen het kanaal Plassendale-Nieuwpoort en de Nieuwendammeweg/Polderdijk wordt opgenomen als te herbevestigen agrarisch gebied, maar er wordt een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt om delen van het gebied gelegen langs de Kreek van Nieuwendamme te differentiëren als agrarisch gebied met overdruk natuurverwevingsgebied, met een richtinggevende taakstelling van max. 10 ha.

  • Het gebied tussen N318, de luchthaven van Oostende, N33, het kanaal Plassendale-Nieuwpoort en de kern van Westende wordt opgenomen als te herbevestigen agrarisch gebied, maar er wordt een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt om delen van het gebied rond het Duivelijnsgeleed en de Graningatevliet gelegen ten westen van de Loviestraat/Abdisweg te differentiëren als agrarisch gebied met overdruk natuurverwevingsgebied, met een richtinggevende taakstelling van max. 200 ha.

  • Delen van het gebied Bourgognepolder ten zuiden van Westkerke worden opgenomen als te herbevestigen agrarisch gebied, maar er wordt een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt om delen van de Bourgognepolder, het gebied rond de Bourgognevaart en ten zuidoosten van de Moerdijkvaart te differentiëren als agrarisch gebied met overdruk natuurverwevingsgebied, met een richtinggevende taakstelling van max. 175 ha.

 • gebied 12: omgeving ruilverkavelingsgebied Westkapelle

  • Het gebied rond de Grote Keuvelhoeve wordt opgenomen als te herbevestigen agrarisch gebied, maar er wordt een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt om delen van het gebied te differentiëren als agrarisch gebied met overdruk natuurverwevingsgebied, met een richtinggevende taakstelling van max. 60 ha.

 • gebied 29: Wale-, Schore- en Kapelleweiden

  • De Wale-, Schore- en Kapelleweiden worden opgenomen als te herbevestigen agrarisch gebied. Voor de omgeving van Schore, de omgeving van het Klein Walegeleed en het centraal gelegen gedeelte van de Kapelleweiden wordt een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt om delen van het gebied te differentiëren als agrarisch gebied met overdruk natuurverwevingsgebied, met een richtinggevende taakstelling van max. 720 ha. Het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan zal geen betrekking hebben op volgende gebieden:

   • de omgeving van hoeve Schoorbakke: het gebied ingesloten door de Schorestraat, de IJzer en beide eendenkommen, hoeve Zijdelinkstede en de Tervaetestraat

   • de omgeving van het Spermaliehof en het Spermaliegeleed

   • het gebied, direct ten zuiden aansluitend bij de Zandestraat-Kapellegeleed

   • een deel van de omgeving, direct ten westen aansluitend bij de Vijvermolenbeek en het gebied ten oosten van de N369

 • gebied 30: Komgronden van Lampernisse

  • Voor het te herbevestigen agrarisch gebied ten zuiden van Zoutenaaiestraat - Oude Zeedijk - as Cayenne-herberg Lettenburg wordt een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt om delen van het gebied te differentiëren als agrarisch gebied met overdruk natuurverwevingsgebied, met een richtinggevende taakstelling van max. 1500 ha.

m.b.t. de deelruimte Zandleemplateau van Izenberge


 • gebied 16: Zandleemplateau van Izenberge

  • Het gebied tussen N8, Pollinkhove, Lovaart en IJzer wordt opgenomen als te herbevestigen agrarisch gebied, maar er wordt een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt om delen van het gebied te differentiëren als agrarisch gebied met overdruk natuurverwevingsgebied, met een richtinggevende taakstelling van max. 45 ha.

m.b.t. de deelruimte Zandleemplateau van Poperinge-Ieper


 • gebied 17: Gemengd akkerbouwgebied bij Proven

  • Het gebied tussen de Nachtegaalstraat en de gewestgrens wordt opgenomen als te herbevestigen agrarisch gebied, maar er wordt een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt om de vallei van de Heidebeek te differentiëren als agrarisch gebied met overdruk natuurverwevingsgebied, met een richtinggevende taakstelling van max. 90 ha.

 • gebied 19: Gemengd akkerbouw- en groententeeltgebied bij Merkem-Houthulst

  • De vallei van de Sint-Jans-Beek en Korversbeek wordt opgenomen als te herbevestigen agrarisch gebied, maar er wordt een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt om delen van het gebied te differentiëren als agrarisch gebied met overdruk natuurverwevingsgebied, met een richtinggevende taakstelling van max. 115 ha.

 • gebied 20: Akkerbouw- en groententeeltgebied bij Klerken

  • De valleien van de Ronebeek en de Steenbeek tussen N369 en Jonkershove worden opgenomen als te herbevestigen agrarisch gebied, maar er wordt een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt om delen van het gebied te differentiëren als agrarisch gebied met overdruk natuurverwevingsgebied, met een richtinggevende taakstelling van max. 90 ha.

 • gebied 22: Akkerbouwgebied bij Elverdinge

  • De vallei van de Kemmelbeek van Vlamertinge tot Zuidschote wordt opgenomen als te herbevestigen agrarisch gebied, maar er wordt een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt om de vallei van de Kemmelbeek te differentiëren als agrarisch gebied met overdruk natuurverwevingsgebied, met een richtinggevende taakstelling van max. 280 ha.

  • Het gebied rond het kanaal Ieper-IJzer, ten zuiden van Zuidschote, wordt opgenomen als te herbevestigen agrarisch gebied, maar er wordt een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt om delen van het gebied te differentiëren als agrarisch gebied met overdruk natuurverwevingsgebied, met een richtinggevende taakstelling van max. 50 ha.

 • gebied 23: Gemengd akkerbouwgebied bij Poperinge

  • Het gebied tussen de Sint-Sixtusabdij en N321 én de vallei van de Poperingevaart wordt opgenomen als te herbevestigen agrarisch gebied, maar er wordt een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt om de vallei van de Poperingevaart te differentiëren als agrarisch gebied met overdruk natuurverwevingsgebied, met een richtinggevende taakstelling van max. 165 ha.

  • Het gebied rond het Helleketelbos wordt opgenomen als te herbevestigen agrarisch gebied, met uitzondering van een uitbreidingsperimeter rond het Helleketelbos. Voor Vuile Seule wordt een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt om delen van het gebied te differentiëren als agrarisch gebied met overdruk natuurverwevingsgebied, met een richtinggevende taakstelling van max. 20 ha. Voor een agrarisch gebied aansluitend bij de zuidoostelijke hoek van het Helleketelbos (‘Helhoek’) wordt een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt om delen van het gebied te differentiëren als agrarisch gebied met overdruk natuurverwevingsgebied, met een richtinggevende taakstelling van max. 3 ha.

m.b.t. de deelruimte West-Vlaamse Heuvels


 • gebied 24: Gemengd akkerbouwgebied bij Reningelst

  • Het gebied ten zuiden van de N315, tussen Westouter en Reningelst, wordt opgenomen als te herbevestigen agrarisch gebied, maar er wordt een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt om delen van het gebied (vallei van de Franse Beek) te differentiëren als agrarisch gebied met overdruk natuurverwevingsgebied, met een richtinggevende taakstelling van max. 35 ha.

 • gebied 25: Gemengd landbouwgebied van Nieuwkerke-Kemmel

  • De vallei van de Douvebeek, ten zuiden van Dranouter, wordt opgenomen als te herbevestigen agrarisch gebied, maar er wordt een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt om delen van het gebied te differentiëren als agrarisch gebied met overdruk natuurverwevingsgebied, met een richtinggevende taakstelling van max. 300 ha.

  • Het gebied rond de valleien van de Grote Kemmelbeek, de Wijtschatebeek en de Steenbeek, tussen Kemmel, Klijte, Dikkebus, Ieper, Wijtschate en Mesen, wordt opgenomen als te herbevestigen agrarisch gebied, maar er wordt een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt om delen van het gebied te differentiëren als agrarisch gebied met overdruk natuurverwevingsgebied, met een richtinggevende taakstelling van max 1.060 ha.

Het operationeel uitvoeringsprogramma geeft aan voor welke gebieden, binnen welke randvoorwaarden en met welke prioriteit de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor landbouw, natuur en bos in een gebied aangevat wordt. Op basis van de opgestelde ruimtelijke visie en de adviezen van de actoren hierover zal de ruimtelijke visie vertaald worden naar een concreet afbakeningsvoorstel op perceelsniveau.


Formeel zijn er door de Vlaamse regering nog geen agrarische gebieden met overdruk verwevingsgebied aangeduid. Dit kan overigens uitsluitend via de opmaak van RUP’s. Alleen de zones waarbinnen dergelijke RUP’s opgemaakt kunnen worden, zijn aangeduid met bovendien een maximale taakstelling.

Het is niet de bedoeling buiten de reeds opgesomde gebieden nog andere zones in het agrarisch gebied in de regio Kust-Polders-Westhoek aan te duiden waarbinnen mogelijks natuurverwevingsgebied aangeduid zou kunnen worden.


De Vlaamse regering heeft op 31 maart 2006 beslist de tot nu toe gehanteerde werkwijze, aan de hand van de genomen beslissingen over Haspengouw-Voeren en Kust-Polders-Westhoek te evalueren. Ik zal aan de strategische stuurgroep, die mij adviseert over dit planningsproces hierover een advies vragen en een voorstel inzake de mogelijke bijsturing van het overlegproces voorleggen aan de Vlaamse regering.

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina