Dit document is geschreven in opdracht van Gemeente RotterdamDovnload 0.54 Mb.
Pagina1/12
Datum20.08.2016
Grootte0.54 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Dit document is geschreven in opdracht van Gemeente Rotterdam door Folkert-Jan de Groot van M&I/Partnersbv.
Amersfoort, 17 maart 2008

Document bij project Aanbesteding BI, versie 1.3


Bestek Business Intelligence Software

Aanbesteding van de Gemeente Rotterdam
Inhoudsopgave

Inhoudsopgave 3

1 Inleiding 6

1.1 Leeswijzer 62 Opdrachtomschrijving 7

2.1 Doel van de aanbesteding 7

2.2 Resultaat 7

2.3 Scope en omvang van de opdracht 7

2.3.1 Software 8

2.3.2 Implementatie 93 Procedure 10

3.1 Algemeen 10

3.2 Het bestek 10

3.2.1 Vertrouwelijkheid 10

3.2.2 Voorbehoud 10

3.2.3 Onjuistheden 10

3.3 Inschrijving 11

3.3.1 Schriftelijke vragen 11

3.3.2 Indienen offertes 11

3.4 Beoordeling op geschiktheid van de inschrijvers 12

3.5 Beoordelingsfase 12

3.5.1 Te offreren onderdelen 12

3.5.2 Gunningscriteria en weging 12

3.5.3 Proof of Concept 15

3.6 Gunning en afstemming 16

3.7 Planning 16

3.8 Geschil 16

4 Eisen aan de offerte 17

4.1 Contactpersonen 17

4.2 Taal 17

4.3 Managementsamenvatting 17

4.4 Eisen en vragen 17

4.4.1 Toelichting begrippen 17

4.4.2 Vorm beantwoording 18

4.5 Gestanddoeningstermijn 18

4.6 Controlelijst 18

4.7 Kosten van de offerte en Proof of Concept 18

4.8 Voorbehouden 18

4.9 Referenties 195 Financiële en juridische voorwaarden 20

6 Geschiktheidseisen van leveranciers 21

6.1 Combinaties en onderaanneming 21

6.2 Eisen aan leveranciers 21

6.2.1 Concernverklaring 21

6.2.2 Uitsluiting en algemene eisen 21

6.2.3 Bewijsstukken i.v.m. uitsluitinggronden en algemene eisen 21

6.2.4 Financiële en economische draagkracht 22

6.2.5 Eisen met betrekking tot ervaring en geschiktheid 22

6.2.5.1 Algemene eisen met betrekking tot ervaring en geschiktheid 22

6.2.5.2 Referenties 227 Programma van eisen 23

7.1 Algemene eisen 23

7.1.1 Omschrijving van de doelstellingen met BI 23

7.1.2 Bronsystemen 24

7.2 Functionele eisen 24

7.2.1 Vragen ten aanzien van Architectuur, Autorisatie en Integratie 24

7.2.2 Vragen ten aanzien van Analyse 27

7.2.3 Vragen ten aanzien van Presentatie 28

7.2.4 Additionele functionaliteiten 30

7.3 Technische eisen 31

7.3.1 Basis omgeving 31

7.3.2 Database omgevingen 32

MSSQL Platform 32

Oracle Platform 32

7.3.3 ICT infrastructuur Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam (OBR) 34

7.3.4 Overige vragen 34

7.4 Implementatie 35

7.4.1 Plan van aanpak 35

7.4.2 Aangeboden applicaties 35

7.4.3 Kostenstructuur 36

7.4.4 Roadmap 36

7.4.5 Training 36

7.4.6 Onderhoud en ondersteuning 36

8 Financieel model 38

8.1 Software 38

8.2 Implementatie 39

9 Bijlagen 40

BIJLAGE A: Controlelijst 41

Eisen aan de leverancier 41

Algemene eisen 41

Functionele eisen 42

Technische eisen 45

Implementatie eisen 45

Financieel model 45

BIJLAGE B: Eigen verklaring 46

BIJLAGE C: Modelformulier referenties 47

BIJLAGE D: Conceptovereenkomst 50

BIJLAGE E: Algemene inkoopvoorwaarden 51

BIJLAGE F: Model bankgarantie 52
1Inleiding


De Bestuursdienst van de gemeente Rotterdam heeft het voortouw genomen om een gemeenschappelijk selectie- en aanbestedingstraject voor Business Intelligence (BI) software te starten. De aanleiding hiertoe is tweeledig.


  • De Bestuursdienst (BSD) verzorgt op regelmatige basis rapportages over een veelheid aan onderwerpen rondom het collegeprogramma van de gemeente. Voor deze rapportages is de BSD afhankelijk van de aanlevering van gegevens door de diensten. Momenteel gebeurt deze aanlevering nog in hoge mate handmatig en is er een veelheid aan vormen en media in gebruik, wat ertoe leidt dat dit proces veel inspanning kost en moeilijk beheersbaar is. Met het invoeren van een BI-platform wil de BSD bereiken dat rapportages meer geautomatiseerd, meer flexibel en voor meer gebruikers beschikbaar komen.
  • De diverse diensten en deelgemeenten van de gemeente Rotterdam hebben een groeiende behoefte om de veelheid aan data in te zetten ter ondersteuning van een betere bedrijfsvoering en dienstverlening. In de afgelopen maanden hebben verschillende diensten proefprojecten uitgevoerd om de functionele behoeften en toepasbaarheid van applicaties in kaart te brengen. Deze ontwikkeling is aanleiding voor de Bestuursdienst om activiteiten te ondernemen die zullen leiden tot een concernstandaard voor Business Intelligence. Daarmee wordt het mogelijk om meer schaalgrootte te bereiken voor het gebruik van een gemeenschappelijke BI-software, wat kan leiden tot lagere kosten per eenheid. Bovendien kunnen alle diensten en deelgemeenten profiteren van het delen van kennis ten aanzien van het gebruik en het beheer van het BI-platform.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina