Dit document is geschreven in opdracht van Gemeente RotterdamDovnload 0.54 Mb.
Pagina9/12
Datum20.08.2016
Grootte0.54 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

7.4Implementatie

7.4.1Plan van aanpak


De BI-software zal geïmplementeerd worden voor twee organisatieonderdelen, namelijk:

 1. Bestuursdienst Rotterdam, concernvoorzieningen EBS Human Resources en EBS Financials.

 2. Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam (OBR).

De twee implementaties bestaan ieder uit drie onderdelen: 1. Installatie van de software op alle gewenste omgevingen (ontwikkel-, test-, productie- en opleidingsomgeving).

 2. Inrichting van de software tot zover dat gestart kan worden met de ontwikkeling van toepassingen.

 3. Training van Administrators en Power Users.

De implementatie voor de Bestuursdienst kan op één van twee locaties plaatsvinden: 1. In de centrale serveromgeving van de Servicedienst Rotterdam, of

 2. op de externe hostingslocatie van Vertis in Veendam.

De keuze zal in samenspraak met de leverancier gemaakt worden, voor het PvA en de offrering kunt u uitgaan van keuze 1. De implementatie voor OBR zal plaatsvinden op de infrastructuur van OBR. Zie voor een beschrijving van de desbetreffende infrastructuur § 7.3.
(V) 7.4.1.1 Geef aan op welke manier de OTAP werkwijze het meest efficiënt ingericht kan worden.
(V) 7.4.1.2 Geef een Plan van Aanpak om de implementatie van de BI Software voor de gemeente te realiseren. U dient daarbij uit te gaan van de situatie zoals beschreven in:

 • De scope in paragraaf 2.3;

 • De algemene eisen in paragraaf 7.1;

 • De technische eisen in paragraaf 7.3;

In het plan dient minimaal aan de orde te komen (duidelijk identificeerbaar): 1. Implementatieplan met daarin aandacht voor het stappenplan, organisatie en uitvoering.

 2. Installatieplan met daarin de door u voorgestelde OTAP werkwijze.

 3. Configuratieplan voor de parametrisering van de BI-Software.

 4. Trainingsplan met daarin de doelgroepen, wijze van training en documentatie.

Punten van aandacht zijn: • de wijze waarop het inrichtingsproject wordt gemanaged
  (bij voorkeur volgens Prince 2);

 • de wijze waarop de kwaliteit van het project wordt geborgd;

 • wat verwacht wordt van de (medewerkers van de) dienst;

 • de projectorganisatie, samenstelling van het team, besluitvormingsstructuren e.d.;

 • (inzet)planning, inclusief planning aannames;

 • acceptatiecriteria;

 • uitgangspunten en randvoorwaarden;

 • projectrisico’s;

7.4.2Aangeboden applicaties


(E) 7.4.2.1 Geef een opsomming van de applicatienamen en versies van de bij de beantwoording van deze vragen bedoelde applicatie(s), alsmede de additionele modules en versies. Geef hierbij aan welke applicaties en additionele modules open source zijn.
(V) 7.4.2.2 Geef een opsomming van alle (beschikbare) aan de opgegeven applicaties gerelateerde applicaties die volgens u mogelijk relevant zijn voor de gemeente en niet bij de Offerte begrepen zijn op basis van uw beantwoording van het Programma van Eisen.

7.4.3Kostenstructuur


(V) 7.4.3.1 Beschrijf de kostenstructuur van de geoffreerde applicatie(s) en eventuele extra modules. Geef aan welke kosten eenmalig zijn, en wat de jaarlijkse onderhoudskosten zijn. Beschrijf hoe de licentiestructuur is opgebouwd (bijvoorbeeld afhankelijk van het aantal CPU’s, het soort omgeving (OTAP), het aantal klanten, gebruikers en dergelijke). Vermeld daarbij tevens de kosten van noodzakelijke en optionele, al dan niet third-party, add-on modules en eventueel maatwerk, indien deze zijn genoemd bij de beantwoording van het Programma van Eisen.
NB: De prijs wordt gevraagd in hoofdstuk 8.

7.4.4Roadmap


(V) 7.4.4.1 Beschrijf uw visie op de toekomstige ontwikkeling van de geoffreerde applicaties. Ga bovendien in op functionele en technologische aspecten, eventuele uitfasering / vervanging van (onderdelen van) per applicatie, releaseplanning, focus op gemeenten en overige overheden, integratie tussen de verschillende geleverde applicaties, etc.
(V) 7.4.4.2 Geef van de geoffreerde applicatie(s) aan wat de bekende te verwachte datum en versie van nieuwe releases zijn. Geef per applicatie tevens aan wat de release politiek is (het aantal grote releases, aantal kleine releases, patches en dergelijke) van de applicatieleverancier. Geef aan in welke mate de aangeboden applicatie(s) en de bijbehorende ontwikkelaar / leverancier toekomstvast is in termen van product- en bedrijfstrategie en de daarbij behorende ontwikkelinspanning voor de komende jaren.
Indien open source, geef aan of, hoe en welke commerciële partijen betrokken zijn bij nieuwe releases. Geef aan wat het beleid is rondom het voor alle typen gebruikers- en ontwikkelaars aanbieden van documentatie van nieuwe versies.

7.4.5Training


(V) 7.4.5.1 Geef aan welke mogelijkheden u voor de geoffreerde applicatie(s) beschikbaar heeft voor opleiding, training en support per rol. Denk hierbij onder meer aan de volgende rollen:

 • technisch beheerders

 • functioneel beheerders

 • ontwikkelaars

 • power users

 • report viewers

Vermeld onder meer de duur en inrichting van opleidingstrajecten, prijzen en dergelijke. Geef hierbij onder meer aan of opleidingen bij gemeenten op locatie kunnen plaatsvinden, of opleidingen eventueel gecombineerd kunnen worden over meerdere deelnemende gemeenten en welke mogelijkheden u biedt op het gebied van het ‘train de trainer’ en soortgelijke opleidingsmethoden.

7.4.6Onderhoud en ondersteuning


(V) 7.4.6.1 Geef aan of er gebruikersgroepen (formeel of informeel, bijvoorbeeld via forum of website) bestaan voor de geoffreerde applicatie(s) en beschrijf deze. Maak hierbij een onderscheid tussen zowel eindgebruikers als ontwikkelaars.
(V) 7.4.6.2 Geef een overzicht van de beschikbare documentatie per rol.
(V) 7.4.6.3 Beschrijf de soorten onderhoud die u ten aanzien van de geoffreerde applicatie(s) kunt bieden. Denk hierbij onder meer aan preventief / correctief onderhoud, onderhoud op standaardproducten / maatwerk, servicelevels, responsetijden, ondersteuning on-site / of-site, (telefonische) helpdesk en bereikbaarheid daarvan, functionele / technische ondersteuning, on-line ondersteuning en dergelijke. Indien open source, geef aan of, hoe en welke commerciële partijen betrokken zijn bij onderhoud en support.


1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina