Dit formulier opsturen (met recente pasfoto van uw kind) naar: Zwemschool de Anemoon Boksland 102 1566 gd, AssendelftDovnload 13.17 Kb.
Datum20.08.2016
Grootte13.17 Kb.
Aanmeldingsformulier
Dit formulier opsturen (met recente pasfoto van uw kind) naar:
Zwemschool de Anemoon
Boksland 102
1566 GD, AssendelftVoor de inschrijving dient u €12,- over te maken op girorekening: 1229441 t.n.v. Zwemschool de Anemoon, omschrijving: inschrijfgeld. Vergeet niet de naam van uw kind te vermelden!

Ja, ik wil mijn kind aanmelden voor zwemles. Omcirkel wat uw voorkeur is!
Voortraject A- diploma (Mytyl Tyltylschool) op:

Dinsdag, 16:00-16:45uur of 17:45-18:30uur of,

Woensdag, 17:00-17:45uur

B-, C- diploma (Sportfondsenbad oost) op:

Zaterdag, 17:00uur

Naam kind : Geb. datum :
Adres :
Postcode/ woonplaats :
Telefoonnummer 1) 2)
E-mail adres :
Handtekening : Datum:
Bijzonderheden :

Zwemervaring van uw kind


Pasfoto :

Boksland 102, 1566 GD Assendelft Email: zwemschooldeanemoon@hotmail.com Postbank Girorekeningnr: 1229441

Anemoontelefoon: 06-16789280 Website: www.zwemschooldeanemoon.nl K.v.K nr: 34279169

Automatische incasso

machtigingsformulier

Hierbij machtig ik Zwemschool de Anemoon om tot


wederopzegging het lesgeld welke bedraagt €62,50,- per twee maanden, af te schrijven van rekeningnummer ………………..

Bedrag is verschuldigd vanwege zwemles aan: ……………………………… (naam van uw kind)

Naam rekeninghouder :……………………………………………………

Adres :……………………………………………………

Postcode/ woonplaats :……………………………………………………

Telefoonnummer(s) :……………………………………………………

Email :……………………………………………………

NB: Indien ondergetekende niet akkoord gaat met een incasso, dan heeft hij/ zij de bevoegdheid om het afgeschreven bedrag, bij zijn/ haar (post)bank terug te vorderen. Dit is mogelijk binnen dertig dagen na afschrijving.

Plaats : ……………………………

Datum : ……………………………

Handtekening : ……………………………


Boksland 102, 1566 GD Assendelft Email: zwemschooldeanemoon@hotmail.com Postbank Girorekeningnr: 1229441

Anemoontelefoon: 06-16789280 Website: www.zwemschooldeanemoon.nl K.v.K nr: 34279169De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina