Dit is een gezamenlijk persbericht van de Stichting fom en Wetsus



Dovnload 8.47 Kb.
Datum20.08.2016
Grootte8.47 Kb.
Dit is een gezamenlijk PERSBERICHT van de Stichting FOM en Wetsus
FOM en Wetsus duiken samen in wateronderzoek
De Stichting FOM en Wetsus, centre of excellence for sustainable water technology, tekenden deze week voor de start van een gezamenlijk fundamenteel onderzoek op het gebied van de zuivering en kwaliteitscontrole van water. Het programma wordt de komende vijf jaar uitgevoerd in de laboratoria van Wetsus, de Universteit Twente, FOM-instituut AMOLF en de Technische Universteit Delft. Hiermee versterken zij de Nederlandse positie als high tec land op het gebied van water. Opgeloste deeltjes in water vormen samen met de aangrenzende watermoleculen één nieuw gecombineerd deeltje met nieuwe eigenschappen. Begrip van de manier waarop die gecombineerde deeltjes zich gedragen is essentieel voor de ontwikkeling van nieuwe zuiveringstechnieken.
Programmaleider dr. Herman Offerhaus (Universiteit Twente) is verheugd over de start: "We willen deze fascinerende wetenschappelijke vraagstukken aanpakken en de Nederlandse positie als high-tech land op het gebied van water versterken met fundamenteel onderzoek op onderwerpen met een duidelijke potentie voor toepassingen." Alle projecten gebruiken niet-lineaire optische spectroscopische technieken om het gedrag van deeltjes in water te bestuderen. Vier onderwerpen krijgen specifieke aandacht: het gedrag in de buurt van hydrofobe membranen, ion-specifieke membranen, het begin van kalk-aanslag en de vroegtijdige detectie van ziekteverwekkers. De toepassingen liggen op verschillende gebieden: de ontzilting van water, de zuivering van water, het tegengaan van kalkaanslag en de controle van de waterkwaliteit.
Water in de wereld

De vraag naar schoon water wordt steeds groter door een toename in de wereldbevolking, door vervuiling en klimaatveranderingen. Om in de toekomst over voldoende schoon water te kunnen beschikken zijn nieuwe technologieën nodig om water duurzaam te zuiveren. Energiezuinige processen en hergebruik van water zijn daarbij noodzakelijk. Kennisontwikkeling op het gebied van verschillende zuiveringsprocessen is nodig om te komen tot nieuwe technologieën.


Wetenschappelijke uitdaging

Het onderzoek richt zich op de interactie tussen water en de daarin opgeloste deeltjes. Ionen of andere opgeloste deeltjes worden omringd door 'schillen' van watermoleculen. De interactie tussen de deeltjes en die schillen kan zo sterk zijn dat de deeltjes en de schillen niet meer als aparte deeltjes moeten worden bekeken maar als één gecombineerd geheel. Die gecombineerde deeltjes zijn veel groter en hebben andere eigenschappen, zoals een eigen polariseerbaarheid en mobiliteit. Het gecombineerde deeltje is tegelijkertijd niet heel scherp gedefinieerd; er kunnen watermoleculen loslaten of aanplakken zodat de grootte en vorm zich kan aanpassen aan veranderende omstandigheden.


Ook prof.dr. Cees Buisman, wetenschappelijk directeur, van Wetsus is blij dat het onderzoek nu van start kan gaan: “We verwachten heel veel van de krachtige samenwerking tussen Science en Technology. Deze samenwerking valt bij het multidisciplinaire platform van Wetsus in vruchtbare aarde”.
Publiek-private samenwerking

FOM en Wetsus werken samen in een Industrial Partnership Programme (IPP) van FOM. IPP's zijn onderzoeksprogramma's waarin FOM academische kennis koppelt aan industriële ambities door middel van hoogstaand natuurkundig onderzoek in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven. Het bedrijfsleven financiert minimaal vijftig procent. Het onderzoeksprogramma van FOM en Wetsus heeft een looptijd van vijf jaar en wordt door vier promovendi uitgevoerd binnen de laboratoria van Wetsus, de Universteit Twente, FOM-instituut AMOLF en de Technische Universiteit Delft.


Voor de redactie:

Voor meer informatie neem contact op met

Marcel Bartels. Programmacoordinator IPP, marcel.bartels@fom.nl telnr

Dr. G.J.W. Euverink Wetsus, telefoon +31 (0)58 284 30 00, gertjan.euverink@wetsus.nl


Over FOM

De Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM) bevordert fundamenteel natuurkundig onderzoek in Nederland. Activiteiten van FOM komen het algemeen belang ten goede, in het bijzonder dat van het hoger onderwijs en het bedrijfsleven. Met ruim duizend medewerkers en een jaaromzet van 91,2 miljoen euro voert FOM natuurkundig toponderzoek uit binnen drie instituten en 149 werkgroepen aan Nederlandse universiteiten. Voor samenwerking met industriële onderzoekers (Industrial Partnership Programmes) heeft FOM een budget van 3 miljoen euro per jaar beschikbaar. Meer over FOM op www.fom.nl.


Over Wetsus

Wetsus, centre of excellence for sustainable water technology is een faciliterende intermediair voor trendsettende kennisontwikkeling op het gebied van duurzame watertechnologie. Wetsus creëert een unieke omgeving en strategisch samenwerking voor de ontwikkeling van winstgevende en duurzame 'state of the art' watertechnologie. De inspirerende en multidisciplinaire samenwerking tussen meer dan 90 bedrijven en 16 kennisinstellingen uit acht EU landen in Wetsus draagt significant bij aan innovatieve oplossingen van de wereldwater problemen. Zie ook. www.wetsus.nl.




De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina