Dit is een uitnodiging om lid te worden van de Bond Gepensioneerden BoerenbondDovnload 13.64 Kb.
Datum21.08.2016
Grootte13.64 Kb.

secretariaat: Beatrijslaan 49, 3110 Rotselaar – 016/58 09 27 – Bond.gepens.bb@gmail.com
Dit is een uitnodiging om lid te worden van de Bond Gepensioneerden Boerenbond.

Beste,
De Boerenbond heeft meer dan 2000 gepensioneerden en weduwen van gepensioneerden. Meer dan 1000 daarvan zijn lid van de Bond Gepensioneerden Boerenbond.


De BGB werd opgericht in 1969. De ledenbijdrage bedraagt € 10.00 per jaar. Daarvoor krijgt ieder lid, ieder jaar opnieuw een zeer gevarieerd programma aangeboden: 3 voordrachten in de wintermaanden en 5 reizen in de zomer. In april trakteren wij onszelf op een feestelijk eetmaal en in november gebruiken wij het vieruurtje, terwijl we stemmen over het nieuwe jaarprogramma. Andere bijeenkomsten ressorteren onder ‘varia’; er is alleszins minstens één activiteit per maand.

Op de voordrachten zijn gemiddeld meer dan 100 aanwezigen en onze uitstappen herhalen we minstens 2, soms 3 maal..


Bovendien krijgt elk lid ook nog de maandbrief: altijd goed gevuld met allerlei informatie over o.a..de BB-voordelen voor gepensioneerden; over wat te doen bij ziekte en ongeval; over sparen, beleggen, verzekeringen en andere voorzieningen voor gepensioneerden.

De BGB zorgt ook voor een attentie bij jubilea en ieder bestuurslid is, indien gewenst, steeds tot hulp bereid met raad of daad… Zodoende onderhouden en vergroten wij de kring van vrienden en kennissen! En dat lukt… bevraag je maar, je zal vernemen dat iedereen, jong en oud, gebonden of alleenstaand, zich gezellig thuis voelt in onze Bond! Het aantal leden groeit snel: ’t kan niet missen tegen € 10.00 lidmaatschap per jaar en met dit aanbod!


Onze leuze, ’t moet goed zijn en vooral gezellig, we hebben lang en hard genoeg gewerkt!
De leiding van de Boerenbond is telkens verrast omdat er zoveel leven in de BGB zit en is dan ook erg attent ten overstaan van de wensen en verwachtingen die wij namens de gepensioneerden formuleren: BB doet al het mogelijke om daarop in te gaan; meer dan 1.000 leden; ’t is niet niks!
Ook jij behoort nu of binnenkort tot die groep van jonggepensioneerden. Je blijft dus tot de Boerenbondfamilie behoren en je hebt derhalve, ongeacht je leeftijd – ergens tussen de 50 en 65 jaar – recht op het lidmaatschap van onze BGB. Namens het bestuur nodigen we je uit om lid te worden! Je moet daarom niet aan alles meedoen, maar het is toch interessant te weten wat er ‘op ons niveau’ gebeurt. ’t Is één van de middelen om vitaal en geïnteresseerd te blijven. Probeer het alleszins voor één jaar.
Welkom namens de 11 van het bestuur.

Germain Wyseur Odette DEKEYSER

Secretaris Voorzitter
Odette Dekeyser (BB), Luc De Zayer (KBC-V), Jeanine Fonteyn (groep KVLV), Maurice Geerts (KBC-B), Julien Milis (Omnia), Nestor Moors (AVEVE), Roger Ronsmans (KBC-B), Nieke Rutten (KVLV), Paul Van Mierloo (BB), Jos Sannen (BB), Thérèse Van Steyvoort (KBC-V), Germain Wyseur (KBC)


Secretariaat: Germain Wyseur

Beatrijslaan 49

3110 Rotselaar


TOETREDINGSFORMULIER
Invullen in drukletters en terugsturen op hierboven vermeld adres.

Na betaling van 10.00€ op rekening nummer739-0093001-76 word je beschouwd als lid van BGB


Naam en voornaam: …………………………………………………………………………….…………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres:…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tel.: ………./…………………………………. GSM : ………………………………………
E-mailadres : …………………………………………………………………………………………………………….
Geboortedatum ………./………./………………..
Naam echtgenoot (-genote): ……………………………………………………………………………………
Geboortedatum partner …../…../………. Datum huwelijk …../…../………… .
Echtgenoot (-genote) leeft nog / is overleden .
Datum indiensttreding …../…../………. Bij BB/AVEVE/SBB/KVLV/…………………
Datum uittreding …../…../………. (pensioen of vervroegd pensioen) of Senior-lid .........
Laatste werkgever was: BB/AVEVE/SBB/KVLV/……………
Wens je onze berichten elektronisch te ontvangen, of krijg je de maandbrieven liever per post?
Elektronisch ( ) op papier ( )


Datum: Handtekening:De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina