Dit middel is uitsluitend bestemd voor niet-professioneel gebruikDovnload 9.12 Kb.
Datum25.08.2016
Grootte9.12 Kb.
Dit middel is uitsluitend bestemd voor niet-professioneel gebruik
BIJLAGE I bij het besluit d.d. 11 maart 2013 tot toelating van het middel TOXA OVERDOSE, toelatingnummer 13973 N

A.

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT


Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van huismuizen in ruimten, met dien verstande, dat het middel moet worden uitgelegd in speciaal hiervoor bestemde aan de bovenzijde afgesloten lokaasdoosjes. Plaats het lokaas buiten bereik van kinderen, vogels en (huis)dieren. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.
De dosering zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzing moet worden aangehouden.
Het middel is uitsluitend bestemd voor niet-professioneel gebruik.
B.

GEBRUIKSAANWIJZING
TOXA OVERDOSE is een lokaas van blauwe granen tegen huismuizen, kant en klaar voor gebruik en verpakt in luchtdichte zakjes van 25 gram. Het zakje waarin TOXA OVERDOSE zich bevindt niet openen – de knaagdieren eten hier doorheen.
Plaats het lokaas in hiervoor geschikte lokaasdoosjes buiten bereik van andere dieren (bijvoorbeeld vogels, zoogdieren, huis- of landbouwdieren) en kinderen. Het lokaas en lokaasdoosjes zo vast maken dat deze niet weggesleept kunnen worden (zakjes niet kapot maken!). De lokaasdoosjes markeren zodat duidelijk is dat ze muizengif bevatten.
De lokaasdozen vervolgens uitzetten op plaatsen waar muizen geregeld komen: in de nabijheid van holingangen, op looppaden (sporen!), in verborgen ruimten zoals verlaagde plafonds en op plaatsen waar de dieren voedsel halen of knagen. De lokaasdozen niet toepassen in de buurt van oppervlaktewater. Na gebruik handen wassen.
Voorkom toegang tot het lokaas door kinderen, vogels en andere (landbouw)dieren. Zet het lokaas veilig uit zodat het risico van consumptie door andere dieren en kinderen wordt geminimaliseerd.
Het middel dient gedurende een aantal dagen in voldoende mate te worden gegeten door de huismuizen.
Dosering:
Bestrijding van muizen:

Plaats de lokaasdoosjes op een afstand van 2-5 meter van elkaar afhankelijk van de grootte van de muizenpopulatie. Plaats 50 g lokaas (2 zakjes) per lokaasdoosje.


Vervolg bestrijdingsactie:

Controleer het aangeboden aas elke dag en vervang onmiddellijk het opgenomen aas, want er mag geen onderbreking van de behandeling zijn gedurende de eerste dagen. Middel dat beschimmeld of verontreinigd is totaal vervangen. Indien bij een lokaaspunt alle lokaas verdwenen is, onmiddellijk lokaas bijvullen en meer lokaaspunten inrichten en/of de controlefrequentie verhogen. Het lokaas verversen tot er in het geheel geen opname meer plaatsvindt.


Wanneer de opname van lokaas is gestopt, de resten van het lokaas verzamelen en in plastic verpakt aanbieden bij het Klein Chemisch Afval (KCA) depot. Dode dieren (de eerste kunnen na ca. 3 dagen gevonden worden) eveneens verzamelen en in plastic verpakt in het vuilnisvat deponeren, opdat huisdieren en andere dieren niet door het opeten van de kadavers worden vergiftigd. Katten en honden tijdens een bestrijdingsactie extra goed voeren. Verder de nodige maatregelen (laten) treffen in het belang van muiswering (ingangen afdichten, mogelijk voer verwijderen, etc.).
Als 28 dagen na start van de behandeling de bestrijding van de muizen niet afdoende is dient een professionele plaagdierbestrijder ingeschakeld te worden.

Neem voorzorgsmaatregelen om herbesmetting met muizen te voorkomen.


N.B.: Indien in aangebouwde ruimten ook huismuizen aanwezig zijn, zullen de resultaten slechts blijvend zijn, wanneer ook daar een bestrijdingsactie wordt uitgevoerd.
Eerste Hulpmaatregelen:

Houd dit etiket beschikbaar wanneer medisch advies wordt ingewonnen.In geval van nood contact opnemen met een dokter.

Tegengif: Vitamine K1 (onder medische begeleiding).
: ctb files
ctb files -> Wgga behorende bij het besluit Ctgb lijst gewasbeschermingsmiddelen en biociden 2007
ctb files -> Het college voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden
ctb files -> Het college voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden
ctb files -> Wettelijk gebruiksvoorschrift
ctb files -> Het college voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden
ctb files -> Vivando, toelatingsnummer 14231 n wettelijk Gebruiksvoorschrift
ctb files -> Bijlage bij de beslissing op bezwaar dd 13 februari 2015 met reg nr 2013-11, inzake Proxel bz plus
ctb files -> Het college voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden
ctb files -> Het college voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden
ctb files -> Part a national Assessment The Netherlands
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina