Document mailen of faxen naarDovnload 96.63 Kb.
Datum23.08.2016
Grootte96.63 Kb.

BE

FORMULIER BEVEILIGINGSINFORMATIE VOOR SCHEPEN VÓÓR AANKOMST VOOR ALLE SCHEPEN VOORAFGAAND AAN DE AANKOMST IN EEN HAVEN VAN EEN EU-LIDSTAAT
(Voorschrift 9 van hoofdstuk XI-2 van het Internationaal Verdrag voor de Beveiliging van Mensenlevens op Zee van 1974 (SOLAS) en Artikel 6, lid 3, van Verordening (EG) nr. 725/2004)

Document mailen of faxen naar: ispsbelgium.reg9@minfin.fed.be - Fax : +32 257 96 883

Inlichtingen over het schip en contactgegevens


IMO-nummer
Naam van het schip
Haven van registratie
Vlaggenstaat
Scheepstype
Roepnaam
Brutotonnage
Inmarsat-oproepnummers

(indien beschikbaar)


Naam en identificatie- nummer van de maatschappij
Naam en 24-

uurscontactgegevens van de BBF


Aankomsthaven
Aankomsthavenfaciliteit (indien gekend)
Haven- en havenfaciliteitsinformatie

Verwachte datum en tijd van aankomst van het schip in de haven (ETA)
Voornaamste doel van de aanloop
Volgens SOLAS-voorschrift 9.2.1 van hoofdstuk XI-2 vereiste informatie

Heeft het schip een geldig internationaal scheepsbeveiligingscertificaat (ISSC)?

JA

ISSC

NEE — waarom niet?

Afgegeven door (naam, instantie of EBB)

Vervaldatum (dd/mm/jjjj)

Heeft het schip een goedgekeurd scheepsbeveiligingsplan aan boord?

JA

NEE

Huidig beveiligings- niveau van het schip

Beveiliging Niveau 1

Beveiliging Niveau 2

Beveiliging Niveau 3

Locatie van het schip op het tijdstip waarop het verslag wordt opgemaaktVermeld de laatste tien aanlopen in havenfaciliteiten in chronologische volgorde (meest recente aanloop eerst):
Nr.


Van

(dd/mm/jjjj)
Tot

(dd/mm/jjjj)
Haven


Land


UN/LOCODE (indien voorhanden)

Haven faciliteit


Beveili-gingsniveau

1BN =
2BN =
3BN =
4BN =
5BN =
6BN =
7BN =
8BN =
9BN =
10BN =
Zijn er voor het schip speciale of aanvullende beveiligingsmaatregelen genomen, behalve die van het goedgekeurde scheepsbeveiligingsplan?
Zo JA, vermeld hieronder de speciale of aanvullende beveiligingsmaatregelen voor het schip.

JA


NEE

Nr.
(zoals hierbo-ven)

Speciale of aanvullende beveiligingsmaatregelen voor het schip

12345678910Vermeld de schip-tot-schipactiviteiten, in chronologische volgorde (meest recente eerst), die tijdens de laatste tien aanlopen in de bovenvermelde havenfaciliteiten werden uitgevoerd. Breid de tabel hieronder zo nodig uit of ga verder op een afzonderlijke pagina — vermeld het totale aantal schip-tot-schipactiviteiten:9Werden de in het goedgekeurde beveiligingsplan bepaalde beveiligingsprocedures gehandhaafd tijdens elk van deze schip-tot-schipactiviteiten?
Zo NEE, verstrek in de laatste kolom details van de toegepaste beveiligingsmaatregelen.

JA

NEE
Nr.


Van (dd/mm/jjjj)


Tot (dd/mm/jjjj)


Locatie of lengte- en breedtegraad


Schip-tot-schipactiviteit


Ter plaatse toegepaste beveiligingsmaatregelen

12345678910Algemene omschrijving van de lading aan boord van het schip


Bevat het schip gevaarlijke substanties die behoren tot de klassen 1, 2.1, 2.3, 3, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2, 7 of 8 van de IMDG-code?

JA

NEE

Zo JA, bevestig dat het Dangerous Goods Manifest (of het relevante uittreksel) als bijlage is toegevoegdBevestig dat een exemplaar van de bemanningslijst van het schip als bijlage is toegevoegd

JA

Bevestig dat een exemplaar van de passagierslijst van het schip als bijlage is toegevoegd

JAAndere veiligheidsinformatieWenst u enige andere beveiligingskwes-ties te melden?

JA

Verstrek details:

NEEAgent van het schip in de vooropgestelde aankomsthavenNaam:

Contactgegevens (telefoonnr.):Identificatie van de persoon die de informatie verstrektTitel of functie (schrappen wat niet past): Kapitein/SBF/BBF/agent van het schip (als boven-vermeld)

Naam:

Handtekening:Datum/tijdstip/plaats waar het verslag werd op-gemaaktDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina