Doe aanbevelingen voor het ontwikkelen van onderzoekDovnload 11.13 Kb.
Datum06.12.2017
Grootte11.13 Kb.
Werkgroep geriatrische revalidatie
Plan van aanpak dd januari 2009


 1. doe aanbevelingen voor het ontwikkelen van onderzoek

 • wat is al gedaan in Nederland?

Onderzoek naar effectiviteit van stroke services

Onderzoek naar ( kosten) effectiviteit van vervroegd ontslag uit het ziekenhuis naar verpleeghuizen van heupfractuur patiënten

Beschrijving van aantal, kenmerken, uitkomst en intensiteit van de revalidatie binnen de AWBZ


 • welke richtlijnen gericht op de doelgroep bestaan er?

CBO richtlijn CVA

Richtlijn behandeling van proximale femurfracturen bij de oudere mens • welk onderzoek wordt gedaan of gepland?

GRAMPS naar kenmerken, uitkomsten en predictoren van revalidatie van CVA- en amputatiepatiënten (Nijmegen, onderzoekster M Spruijt)

Kosten effectiviteit van psychogeriatrische reactivering en implementatie van integratieve reactivering en revalidatie (Ton Bakker)

Valangst bij heupfractuurpatiënten, cross sectioneel + prospectief onderzoek ( Amsterdam, Jan Visschedijk).

ACRE (trainingsrobot voor bovenste extremiteiten) effecten en kosten ; RCT ( Marian Schoone, TNO)
 • aan welk onderzoek is er behoefte?

Beschrijvend onderzoek van de groep “overigen”; ketenzorg COPD, hartfalen etc

Best practice beschrijving ; interventie onderzoek best practice vs gebruikelijke zorg

Ontwikkeling zorgprogramma

Vaststellen risico/prognostische profielen en dan met name gericht op persoonlijke factoren: cognitie, stemming en persoonlijkheid ( coping).

Nazorg (polikliniek, dagbehandelcentra) kosteneffectiviteit

Effectiviteit van alternatieve vormen van intensivering therapie: groepstherapie, zelftraining dmv robotica, inschakeling/scholing verpleging. Interventie onderzoek waarbij verschillende groepen vergeleken worden niet onderverdeeld op basis van hoofddiagnose maar op functioneringsprofiel ongeacht de verblijfplaats.NB : zijn er al onderzoekslijnen per universiteit te benoemen? 1. Doe aanbevelingen voor het ontwikkelen van onderwijs

De verpleeghuisartsen opleiding

De drie opleidingen verzorgen programma’s over geriatrische revalidatie; uniformering/afstemming is nodigKadercursus ouderenzorg huisartsen Leiden

Geen specifieke aandacht voor geriatrische revalidatie.Basiscurriculum artsenopleiding

Blok ouderen: revalidatie een onderdeel?Opleiding revalidatiegeneeskunde en klinische geriatrie

?

Nascholing verpleeghuisartsen

Kadercursus geriatrische revalidatie

Divers en niet op elkaar afgestemd symposium aanbod

Nascholing verpleeghuisarsten en huisartsen

Leerboek geriatrische revalidatiePrioriteit

Verpleeghuisartsenopleiding> afstemmen/uniformering

Kadercursus ouderengeneeskunde huisartsen> aanbieden scholing

Leerboek geriatrische revalidatie
 1. Doe aanbevelingen voor het ontwikkelen van best practices

 • er dient in ieder geval sprake te zijn van ketenzorg met soepele overgang van de ene zorgaanbieder naar de andere; afstemming van protocollen en goede overdracht. Er zijn landelijk voorbeelden in de stroke services en zorgpaden mbt heupfractuur- en orthopedische revalidatie. Er is nog weinig ontwikkeld ten aanzien van de groep “overigen”.

 • Er is behoefte aan de ontwikkeling van “zorgstandaarden” waarbij de rol/inbreng van patiënt/vertegenwoordiger nadrukkelijk vastgelegd is.

 • Er dient sprake te zijn van concentratie en specialisatie ( per doelgroep minimaal 10 bedden?)

 • Samenwerking met revalidatie centra is nog voor verbetering vatbaar; op diverse plekken worden wel voorzichtige stappen gedaan ook op het gebied van poliklinische revalidatie

Prioriteit:

Ontwikkeling van een zorgstandaard bij voorkeur voor ( een deel van) de groep “overigen”. Gezien de complexiteit/ onduidelijkheid van deze groep kan ook gekozen worden voor de CVA omdat daar al veel evidence is.Inventarisatie samenwerkingsverbanden met revalidatiecentra; voorstellen voor intensivering. 1. Doe aanbevelingen voor het wegnemen van belemmeringen in wet- en regelgeving

 • de ZZP financiering zal de mogelijkheden/formatie ten behoeve van geriatrische revalidatie beperken; met name de CVA revalidatie gaat in financiële tegemoetkoming achteruit.

 • Het is nog onduidelijk welke budgettaire consequenties de overheveling naar de zorgverzekeringswet heeft.

 • Er zijn met zorgverzekeraars afspraken te maken over poliklinische geriatrische revalidatie. Voorwaarde is dan wel dat een revalidatie arts de indicatie stelt en verantwoordelijk is voor de behandeling.

Plan:

 • formuleer een protest met betrekking tot de achteruitgang in CVA revalidatie; dit mede in relatie tot de minimale inzet van therapie die geformuleerd wordt in de CBO richtlijn beroerte.

 • Neem deel aan het ACTIZ (bestuurders) + VWS overleg t.a.v. de overheveling AWBZ naar Zvw.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina