Dood ben ik pas als jij mij bent vergetenDovnload 163.71 Kb.
Pagina1/4
Datum25.07.2016
Grootte163.71 Kb.
  1   2   3   4

powerpluswatermarkobject31468189


@Nieuwsbrief 2014/01
aan alle afgestudeerden en cursisten,
leraars, gidsen en gewoon geïnteresseerden...
van/ in de opleiding reisleider / gids
________________________________________________________________________
Rumbeke, 19 januari 2014
Dood ben ik pas als jij mij bent vergeten
Op 26 december 2013 overleed totaal onverwacht Christian Scharlé, toegetreden lid van de vzw Reisleiders Vlaanderen, in Australië. Zijn echtgenote Danielle wensen we sterkte in alles wat te doen en regelen valt in dergelijke omstandigheden. Moge ze weten dat we aan haar denken en haar steun toewensen in het verder (moeten) gaan.www.facebook.com/reisleiders
een reisleidersplatform met allerlei toerisme-nieuws.
Speciaal voor u aangemaakt, dus graag uw klik op “vind-ik-leuk”…

EVEN GAAN ZIEN EN KLIKKEN, da’s alles wat nodig is om steeds meteen op de hoogte te zijn. Overigens krijgt elke 10de inschrijver een boek; zo kent u ons!
D A N K !!!!!!!!!!!


https://www.facebook.com/Reisleiders#!/busfan.be?fref=ts
De BUSFAN geniet van de vrijheid die een autocar hem biedt.
BEROEPSKAART TOERISME VLAANDEREN
Zoveel jaar na het invoeren van de beroepskaart van Toerisme Vlaanderen wordt het systeem ingrijpend gewijzigd. U ontving wellicht al uw “nieuwe kaart”, eentje zonder geldigheidsdatum (bezig). Dit betekent dat de kaart niet meer hoeft hernieuwd te worden na vijf jaar en dus ook niet meer gebonden is aan blijvende vorming, zoveel reisdagen/ jaar presteren, bewijzen van positieve evaluaties ; let wel: de vorming “Hulpverlener” (niet gelijk aan EHBO!!!) _ 4 uren bijscholing per jaar _ blijft verplicht; regeling wordt nog uitgewerkt).
Voor een reisleider, op stap met een groepen mensen (en dan maakt de leeftijd niet eens een echt verschil), betekent dit toch een bewust te dragen verantwoordelijkheid.
Meer info over het vernieuwd beleid vindt u op www.toerismevlaanderen.be/aanpassing-hernieuwing-van-erkenning.
Wie de vorige keer zijn kaart niet verlengde/ kon verlengen, kan dat nu opnieuw aanvragen. Contact: annemie.eycken@ytoerismevlaanderen.be _ Toerisme Vlaanderen, Grasmarkt 61 te 1000 Brussel.
U kan uw erkenning terug activeren, maar dan dient u aan een aantal minimumvoorwaarden te voldoen en hiervoor de nodige gegevens en documenten te bezorgen:


Reisleiderspool, Moorseelsesteenweg 2 te 8800 Rumbeke-Roeselare _ riet.espeel@busworld.org bij vragen.

  • uw correcte en actuele persoonsgegevens (naam, officiële voornaam, geboortedatum- en plaats, adres, tel., GSM, e-mail);

  • een recente pasfoto: ofwel een gewone pasfoto met op de achterkant naam, voornaam en geboortedatum; ofwel een digitale pasfoto: jpg-bestand van maximum 50 kB, bestandsnaam = naam + voornaam + geboortedatum (dd-mm-jj). Enkel pasfoto’s, die ook op een identiteitskaart kunnen gebruikt worden, worden aanvaard.

  • een door u ondertekende versie van de deontologische code _ www.toerismevlaanderen.be/sites/toerismevlaanderen.be/files/assets/documents_VORMING/Deontologische%20code%20voor%20G%26RL.pdf

  • een geldig brevet Hulpverlener, indien nodig met bijscholingsattesten;

  • een aanbevelingsbrief van een van uw belangrijkste opdrachtgevers als reisleider

Van zodra Toerisme Vlaanderen dit heeft ontvangen, wordt uw dossier geregeld en uw erkenning terug geactiveerd. Daarna ontvangt u een reisleiderskaart van Toerisme Vlaanderen zonder geldigheidsdatum.

Car & bus magazine &
www.car-bus-magazine.be

Leden van de vzw Reisleiders Vlaanderen genieten de uitzonderlijke abonnementsprijs 20 euro; tweemaandelijkse publicatie.


Info of verzoek om kennismakingsexemplaar: info@car-bus-magazine.be, of 051-22-6060, Annelies Verslype.
www.car-bus-magazine.be: met actuele toeristische info, beroepskalender, ABC, diensten toerisme en hun up-to-date info, nuttige links, het archief van de edito’s (beroepsgeschiedenis en -actualiteit), toerisme-gerelateerde artikelen, enz. Sinds enige tijd ook op linkerkant aan te klikken: De Grootte Oorlog…


1. BA-POLIS REISLEIDERS
Nee, een gewone BA-polis geldt niet voor een reisleider, werkend in opdracht, en in binnen- of buitenland op stap met groepen. Dus verwijzen we u graag door naar de door de vzw Reisleiders Vlaanderen geregelde BA-polis, waarvan u alle info treft op www.reisleidersvlaanderen.be.
Een lid van de vzw Reisleiders Vlaanderen betaalt 50,93 euro/jaar, een niet-lid 87,93 euro. Lidmaatschap? Info toerismecursussen@telenet.be
De aanvankelijk bij AIG Europe geregelde polis werd overgenomen door het Verzekeringskantoor Van Dessel, met Caroline Massie als uw contact. Begijnenweide 3 te 2800 Mechelen _ 015-459-778 _ caroline.massie@vandessel.be.
Bij ongeval moet de bijstandscentrale van AIG Europe worden gecontacteerd _ noodnummer +32/(0)2-739-9000 en +32/(0)3-253-6916 (doorverbinding).
Binnen de vzw Reisleiders Vlaanderen is Johan Blomme uw contactpersoon voor vragen rond de BA-polis of verzekeringsregelingen voor reisleiders of bij het opstellen van een ongevalsaangifte. U kan Johan contacteren via johanblomme@skynet.be _ 0496-861-541. Alle administratie blijft evenwel via Van Dessel te regelen, maar Johan zal er u graag bij adviseren. Waarvoor ons aller dank!


2. OPLEIDING, DIVERSE INFO

2014, Chinees Jaar van het Paard _ http://plazilla.com/alles-over-het-chinese-jaar-2014-het-jaar-van-het-paard-en-voorspellingen

2014, Jaar van Karel de Grote, 1200 jaar na zijn overlijden nog steeds levend gehouden in Aken _ http://plazilla.com/alles-over-het-chinese-jaar-2014-het-jaar-van-het-paard-en-voorspellingen
2014, Jaar van het Brein, zo uitgeroepen door de EBC, Europese Raad van het Brein _ www.flanderscare.be/sites/default/files/Uploads/2014%20jaar%20van%20het%20brein.pdf _ www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2011-011832+0+DOC+XML+V0//NL

2014, Jaar van de Kerkuil _ www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20131217_00891769

 t/m 19 januari 2014: vakantiesalon Utrecht. Gratis toegangskaart aanvragen is niet meer mogelijk.


 23-27 januari 2014: vakantiesalon Vlaanderen (Antwerpen), met link voor gratis toeangskaart, waarvoor dank aan Leo Spaey en 50+- e-tips
 6-10 februari 2014: vakantiesalon Brussel, met link voor gratis toegangskaart via de Nieuwsbrief van Atout France http://tr.europeouest.rendez-vous-en-france.com/do?30E0FB1179524E94F80351B2D4F6BAF18E20B6C14BC31960A2257E778A9331508FCBBC00D121CDDAA5A2E2212E2207267549CE3C33EF5C99A868ED6D1D10E0ADB988E6C1E9EABE4D88F956576AA8360B (als u probeert, hoop ik dat de link opnieuw lukt…) of via http://be.rendezvousenfrance.com/nl/agenda/vakantiesalon-van-brussel-2014


20 februari 2014: donderdagavond, en de reisleidersclub Genk trekt met Vincenzo doorheen de straten van Rome
23 februari 2014: Algemene Vergadering van de vzw Reisleiders Vlaanderen, in Mechelen en met bijzonder dagprogramma

15- maart 2014: Proefreis “in de voetsporen van de Witte van Zichem”; info luc.houbrechts@skynet.be;

16 maart 2014: iedereen wordt uitgenodigd op de viering van het 20-jarig bestaan (27 juni) van de vzw Reisleidersclub Genk; concreet op de feestbrunch in de Holiday Inn te Hasselt!

maart 2014: uiteenzetting over geplande Italiëreis van de vzw Reisleiders Vlaanderen (zie 25-10/ 01-11)

29- maart2014: reis “Rome, door en voor een reisleider” _ info: reisleidersclub-genk@skynet.be
5-april 2014: Proefreis naar de centrumstad St. Niklaas

25-april 2014: The Longest Day, waarbij reisleidersclub Genk 70 jaar na datum de landing van Normandië nog even over doet; meer info te volgen

18 mei 2014: bezoek aan aantal Martelarensteden (Halen, Aarschot, Diest…) in kader van herdenking 14-18 (korting van 5 euro voor de vzw-leden; enkel het vzw-lid zelf geniet deze korting)

27 juni 2014: 20-jarig bestaan van de vzw Reisleidersclub Genk, dus de oudste reisleidersclub van België

25 oktober t/m 1 november 2014: studiereis Italië van de vzw Reisleiders Vlaanderen, georganiseerd door de FBAA-Commissie Italië; korting van 5 euro/dag/vzw-lid (enkel het vzw-lid zelf geniet deze korting)

Bijkomende specialisatieEen aantal EU-lidstaten let steeds meer op de door u behaalde specialisatie voor u er mag reisleiden. U dient dus te kunnen bewijzen dat u examen heeft afgelegd en geslaagd bent op het gebied dat u bezoekt met reizigers en waarbij u als reisleider optreedt.
De FBAA-reisleiderskaart met duiding van uw specialisatie is dus zeer belangrijk.
Specialisaties: u kan steeds terugkeren en uw FBAA-kaart verrijken.
Wat te doen? U mailt sonja.vandewiele@busworld.org en stuurt haar de omschrijving én een kaartje van het gebied.
De eerstvolgende proeven gaan door in Roeselare in september 2014, dus u heeft nog alle tijd om u voor te bereiden. Gewoon doen!

FBAA-Commissies
Een aantal commissies is goedwerkend op gang, en we hopen dat ook andere groepen het vuur aan de lont steken.
Als de geduide voorzitter en/of secretaris van een nog niet werkende commissie ook van start wil, dan volstaat het riet.espeel@busworld.org te verwittigen en we helpen graag bij de opstart.

VVIA: aan de leden en/of belangstellenden
1) VVIA kan maar werken dank zij de inzet en bijdragen van zijn leden. Lid worden kan altijd. Het bescheiden lidgeld omvat ook een jaarabonnement op het Vlaams-Nederlandse tijdschrift 'Erfgoed van Industrie en Techniek'. Meer info over het VVIA-lidmaatschap op www.vvia.be/lidworden.htm
2) Om de West-Vlaamse afdeling verder uit te bouwen zoeken wij nog enkele vrijwilligers die hun steentje willen bijdragen. Indien U wenst mee te bouwen, ideeën of voorstellen voor activiteiten heeft… contacteer west-vlaanderen@vvia.be
****Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie vzw, www.vvia.be _ administratie@vvia.be
Postbus 30 Postkantoor Stationswijk, BE-9000 Gent 12
VVIA steunen ? Dat kan ! WORD LID-ABONNEE
3) Op www.vvia.be onderhoudt de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie vzw een kalender van activiteiten en gebeurtenissen rond het industriële archeologie in Vlaanderen en ommelanden.
www.vvia.be/activiteiten/kalender.htm biedt dan ook o.m. een overzicht van studiedagen en congressen, seminaries, lezingen, tentoonstellingen, geleide bezoeken... op het vlak van industrieel en technisch erfgoed.
Organisaties kunnen hierin gratis activiteiten laten opnemen die met deze thema's verband houden.
Te volgen op _ https://www.facebook.com/vvia.vzw?ref=ts&fref=ts

3. Reisleiders Vlaanderen vzw  1   2   3   4


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina