Door belangstellenden te raadplegen en te lenenDovnload 0.88 Mb.
Pagina11/23
Datum22.07.2016
Grootte0.88 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   23

20e eeuw, LAGER ONDERWIJS, niet - Nederlands
Duits


HENZE D; Afgaben für den ersten Rechenunterricht /mit....Tillich’schen Rechenkastens, Heft 1+2: 1903

NOODT G; Rechenbuch /Ausgabe B /Viertes Heft – Klasse 7, 2e1912

THIEME UND SCHLOSSERS Rechenübungen für Volksschulen /Ausgabe A in 6 Heften, Heft 5: 1935

THÜRINGER RECHENBUCH /Schülerheft für das zweite Schuljahr, 3e1928

Schülerheft für das 3. Jahr der Grundschule (mit Honndorf u.Kratsch, bearbeitet von Henkler), 1922TILSNER K; VON 1 BIS 1000 /Rechenbuch für die 1. Klasse, 1958(grootformaat)

ZAHL UND FORM /Rechnen und Mathematik für die Grundschule /6.Schuljahr, 2e1948


Frans


FENARD, BEAUFILS; Arithmétique et calcul mental, 3e1907?

MORTREUX X&O; Nouvelle Arithmétique des écoles primaires /Cours élémentaire nouveau, 8e1929


Zweeds


ALVÉN O; Räknebok för folkskolan /....flera klasser undervisas samtidigt,

Första delen: 2etryckningen1937+facit1937, Senare delen: 1e1937ASPLUND & HJÄRTSTÄDT; Provräkningsblad för folkskolan, Klass III, Klass IV - 1926

DALIN E; Geometrie /med arbetsuppgifter för folkskolan /enligt 1919 plan, Nr.2: 4e1930

DALIN E, ANDERSSON; Barnens räknelära /enligt 1919 års ....plan / För småskolan, Första skolåret: 6e1932

Barnens räknelära /Muntlig och skriftlig räkning för folkskolan /enligt 1919 års....plan / A – för heltidsskolor,

Tredje skolåret: 4e1928(+svar-2e1927), Fjärde skolåret: 3e1928(+svar-2e1928),

Femte skolåret: 3e1927(+svar-2e1928)FABRICIUS A, HAAGE; Småskolans Räknebok / Andra årskursen, 1e1941

HELLSTEN CG, DOHLWITZ, FRUNCK; Räknelära /i tal och bild,

Första skolårets kurs: 5e(fjärde tryckn.)1940, Andra skolårets kurs: 7e1938HOFSTEDT L; Exempelsamling för huvudräkning /i folk- och fortsättningsskolor, 1e1928

HULTMAN C, KRISTIANSSON, LJUNG; Sexans matematik för grundskolan, 2e1964+facit+anvisningar....

JONSSON KG, ERICSSON; Lärobok i räkning för folkskolan / fjärde årskursen, 3e1941

LÄROBOK I RÄKNING OCH PRAKTISK GEOMETRI /.....Arméns Underbefäls-skolor ......, 7e1909

LARSON LT, LUNDAHL; Räknebok för folkskolan N:r 1, Häft1+2+3+4: 8e(samengeb.)1929, Facit Häft2+3+4

Räknebok för folkskolan N:r 2 /Förkortad uppl, Häft1+2: 4e1915, Häft3+4: 4e1917

Räknebok för folkskolan N:r 2 /Förkortad uppl, Häft1+2+3+4: 5e(samengebonden)1932

LAURIN JO, LUNDHOLM; Exempelsamling i räkning /för folkskolan, Första häftet: 2e1928+svar1930,

Andra häftet: 1e1927+svar1932, Tredje häftet: ?e1931+svar1930, Fjärde häftet: ?e1931+svar1930LÖVGREN A, NORDSTRÖM; Lärobok i räkning och geometrie för folkskolan /enligt 1919....plan,

Tredje årskursen: 5e1937, Fjärde årskursen: 6e1937NORGREN H, CARLSON; Småskolans räknebok, Första delen: 2e1937

ROMAN, WIGFORS; Arbetsböcker i räkning /Häfte 1 (Provtryck), 1948

Räkneprov för folkskolan /tredje årskursen, 1932RYDÉN V (FRANK,NORGREN,BJURULF); Folkskolans räknebok, Första delen: 4e1938+facit1939,

Andra delen: 4e(2etryckning)1942+facit1942+facit1949, Tredje delen: 5e+facit1941,

Fjärde delen: 5e(3etryckning)+facit1945, Femte delen: 6e+facit1944


Overige talen/landen


BISDORFF IP, SCHMIT; Neues Rechenbuch für das fünfte und sechste Schuljahr (Luxemburg), 1e1910

SIMÉONS G; Rekenkunde en metriek stelsel /in concentrische leergangen (Vlaams),

Tweede graad 1ste studiejaar (Getallen van 1 tot 10.000) 8e1919


20e eeuw, VOORTGEZET ONDERWIJS, NederlandsAARSEN CA; Handelsrekenen voor het middenstandsdiploma, Dl.1: 5ezj

ABRAM I; Inleiding in de stereometrie, 8e1964

ADOLF R, DE GEUS; Eenvoudige meetkundige constructies (voor ambachtsscholen), 1e1937

ADRICHEM PJW VAN, SCHMIDT; Rekenen /voor hen......ziekenverpleging, 1e1940

ALDERS, CJ; Algebra voor MO&VHO,

Dl.1: 2e1940, 15-17e1952, 46-50e1962(+antw.zj), 51-55e1964, 56-60e1966

Dl.2: 1e1935, 32-35e(met supplement 1959) 1959, 41-45e1961(+ antw.1960),

51-55e1965(+antw.), 56e-60e 1967

Dl.2A(Hs.XII-XXIII,voor HBS tem.klas 3 en gymn.alfa): 6e1948, 21-22e1953,

Dl.2B(Hs.XXIV-XXX): 9-11e1952

Dl.3: 14e1959, 21-23e1963(+antw.),

“Iets gemoderniseerde uitgave” Dl.2B(Hs.I-X): 1e1966, Dl.3B: 1e1967

Uitgave voor Ned.-Indië: Dl.1: 2e1940, Dl.2: 2e1940

Algebra voor Kweekscholen (met Hietbrink) 3e dr.1959

Goniometrie voor MO&VHO, 6-10e1959, 26-32e1969

Driehoeksmeting voor MO&VHO, 2e1939, 3e1942, 5e1947, 14-17e(+antw.11-13e1952)1952,

18-20e1953, 22e1959, 26-32e1969

Vlakke Meetkunde voor MO&VHO, 7e1948, 8-10e(+losse goniotabel)1950, 14-16e1953, 28e1962

Planimetrie voor MO&VHO, 10-12e1960, 35e-40e1964

Stereometrie voor MO&VHO, 1e1938, 3e1948, 6-7e1951, 13-14e1959, 28e1969

Beschrijvende Meetkunde voor de HBS, 1e1939, 4-5e1950, 6-7e1952

Inleiding tot de Analytische Meetkunde, 1e1952, 6-10e(+antw.)1960, 26-31e(+antw.)1969

Planimetrie Gonio- en Trigonometrie /voor de kweekschool (met Oort), 1e1961, 3e1967

250 Opgaven /samengesteld in de geest vh ontwerp-leerplan vd WIMECOS-cie (met Bunt e.a.), 8e1966

Talex, Compendium van de Exacte Vakken (met Lier, Dahlmans), 4ezj

Verzamelingen en verzamelingssymbolen /Een geprogrammeerde instructie (auteur E.C.Harvey); 1e1968

ALGEMEEN REKENBOEKJE” t.d.v........dagcursus der Amsterdamsche grafische school, 1e1922

AMENT JHA, SPIJKERS, VERHOEVEN; Wiskunde op niveau (Proefversie?), Deel 4 VWO, 1e1987

ANDRIESSE G; Leerboek der financieele rekenkunde /ten dienste.....accountantsexamens, Dl.1: 1e1946

Repetitieboek Handelsrekenen /tdv studeerenden voor Het Staatspraktijkdiploma en….., (1938?)APPELDOORN CDC, HEIMEL; Vlakke Meetkunde, Dl.1: 6e1930, Dl.2: 4e1927, Dl.3: 3e1928

ARKEL PC VAN; Algebraïsche vraagstukken /gedeeltelijk uitgewerkt /voor de ....burgerscholen, 1e1923

ATKINS JFJ; Beschrijvende meetkunde /bewerkt naar een handschrift van E.A.Steinmetz, 1e1926(dubbel)

AUSTWICK K; Het vermenigvuldigen van tweetermen (Ned.vert. Beunk; Samson-schakelboek), 1e196?

Twee vergelijkingen met twee onbekenden/een geprogr.cursus (vert.Dekker; Samson-schakelboek), 1e1968BAART, WK; HOGERE WISKUNDE, 1e(...voor het MTO; +antw.)1949, 2e(id)1952,

Dl.1 (...voor het Technische Onderwijs, herz.Streefkerk): 4e(+antw.)1962,

Dl.2 (id): 2e(+antw.)1963, (Analyse 2 hogere wisk. vh techn.ond.) 4e(herz.Streefkerk +antw.)1969

BAART WK, MEULENBELD; Goniometrie 1e(..voor het MTO..+antw.)1938, 5e(..voor HTScholen..)1959

Supplement /Goniometrie vh.MTO, Technische examens en Zelfstudie, 3ezj

Beknopte goniometrie /voor scholen met beperkt wiskundeprogramma, (1e)1938

BAAS J; Voor het mondeling mulo examen /algebra b, 1e1954

BAKKER H, DE JONG; Zelfstandig en vaardig rekenen /vervolgcursus voor scholen MULO en vervolgklassen

Dl.1: 1e1911, Dl.2: 1e1911, Dl.3: 1e1911BAKKER O, DE WOLFF, VENEKAMP; Oefeningen in elementaire statistiek, Dl.1(opgaven): 8e1963,

Dl.2(uitwerkingen): 6e1963BAKKER Nzn, P; Projectieteekenen voor vaklieden, zj (Polytechnische Bibl. No 40)

BARTELINGS HJ, TJEPKEMA; Vlakke en boldriehoeksmeting v.Zeevaart- en mach.scholen, Dl.1: 1e1938

BATTENBERG, D; Vlakke Meetkunde (De Technische School No 16), 1e1920, 2e1931

Stereometrie(De Technische School No 18) 1e1922BECKMANN CHD; zie 19e eeuw-algebra

BEEK, CA VAN, VAN HEEK; Rekenkunde /voor Onderwijzersopleiding, (1e)1928

Algebra /voor Onderwijzersopl...hoofdakte-studie, 2e1926, 5e1936

Planimetrie /voor Onderwijzersopleiding en hoofdakte-studie, 2e(enkele pp.ontbr.)1927, 3e1931

Stereometrie /voor onderwijzersopleiding en hoofdakte-studie, 4e1936BEEKHOF C, GEEL, STASSEN; Algebra (Het ULO-boek /Leergang Wiskunde),

Dl.1: 1e(+repetitieboekje)1941, 5e(+id.)1956, Dl.2: 2e(+id.)zj, Dl.3: 1e(+id.)zj,

Dl.4A: 1e(+antw.+rep.boekje)zj(195?)

BEMMEL PM VAN; Beschrijvende meetkunde /leeboek voor het mo, TEKST + ATLAS: 1e1909

De Ruimtedriehoek of Drievlakshoek, (1e)1911BERGER AW, DE BOER, PIETERSMA; Eenvoudig handelsrekenen /voor ULO en .....avondscholen,

Dl.3: 7e(met Beknopt Overzicht Dl.1,2 1946)1946

Schiftelijk handelsrekenen /op het mulo-examen, 2e1941

BERGHOUT C, BOEREFIJN; Handelsrekenen v.h. MULO-examen /Nwe opgn vd.examenklassen, ?e1948

BETH HJE; Meetkunde van de ruimte /een leerboek.......middelbaar onderwijs, 1e1935

BEUMER MG; Inleiding tot de rekenkunde, 1e1951

BEUNDERS SPM, PLOEG: Grafieken /voor hbs-b, gymnasia en lycea, 1e1937

Meetkunde van de Ruimte, bestemd voor... 1e1935,

Beschrijvende Meetkunde, bestemd voor... 1e1935

BEUNK J, LENDERINK; Eenvoudige Meetkunde, Dl.1: 2e1930, Dl.2: 1e1927, Dl.3: 1e1930

BEVEREN J VAN, MOLENAAR; BESCHRIJVENDE MEETKUNDE,

3e(...voor MTScholen....opgaven)1951, 5e(...voor HTScholen...opgaven)1957BIJ DE LEY L; Leerboek der rekenkunde (voor hoofdakte-examen), Dl.1: 3e1912, Dl.2: 2e1911, 3e1913

Beknopt leerboek der Rekenkunde (voor onderwijzers-examen), 9e1923, 14e(mmv.Tjepkema)1933

Theorie-vraagstukken …. Rekenkunde / bij het leerb......rekenkunde,

Dl.1: 8e(+antw.)1923, Dl.2: 6e1920, Dl.3: 2e(+antw.)1916BIJL J, D KIJNE, SALET; basis v d analytische meetkunde - nieuw leerb v. vhmo,

1e(+antw.)1959, 2e1963, 4e1968BIJL J, VELDKAMP; Algebra /leerboek voor gymnasia, H.B.S. en lycea, Dl.1: 1e(+formules)1951

BIJPOST M, TIMMER; Met Passer en Liniaal /Het ULO-boek, een volledige serie.../Leergang wiskunde….. ,

dl.1: 7e(+Repetitieboekje 1)1957BIRKENHÄGER MGH, MACHIELSEN;

Nieuw Algebra-boek, Dl.I: 4e1939, 16e1958, Dl.II: 16e1963, Dl.III: (1e?)1933(titelblad ontbr.), 8e1956, Dl.IV A: 2e1942, Dl.IV B: 1e1933

Goniometrie en grafieken /voor examen MULO-B, 7e1962

Nieuw Meetkunde-boek, Dl.I: 14e1959, Dl.II: 8e(+formulekrt)1957, 13e(+formulekrt)1965

Meetkundige Vraagstukken, Dl.1: 18e1967, Dl. II: 15e(+formulekrt)1966

Meetkunde voor MMS, Dl.I: 2e1962BLEEKEMOLEN HCJ, BOS; Stereometrie, 5e(+vouwbladen)1968

BLINK H, BOERMAN; Wis- en Natuurkundige Aardrijkskunde, een leiddraad... 5e1923

BOCK GA DE; Zie serie: Denkend Doen

Rekenen-Meetkunde /voor het onderwijs aan avondvaktekenscholen (met Houwen), Dl.1: 1e1941, Dl.2: 1ezjBOEKHOF G, BOEKHOF; Nieuw Meetkundeboek voor vhmo, Dl.1: 1e1947, Dl.2: 1e1948

BOEL JOS.; Beschrijvende Meetkunde, toegepast op het uitslaan van schepen, 1e(grootformaat)1941

BOELHOUWER A; Leerboek der Lijnperspectief..... 3e(alleen TEKST-deel)1956

Beschrijvende Meetkunde – Rechthoekige projectie /met symbolen....Normalisatie, 2e(tekstboek&platen)1952BOER AJ DE; zie bij de series: Nieuwe serie voor het technisch onderwijs en Het Nijverheidsonderwijs

BOER B DE, CNOSSEN; “Nou, reken maar” /Nw.Rekenboek v.Ulo-scholen Kweekscholen...., 9e(+uitw.)1965

BOER O DE; Rekenen voor Middelbare Land- en Tuinbouwscholen, 2e 1958

BOERMEESTER Chr, BURGER; Alg.-A /Nwe examens Algebra A(vv.VanIngenSchenau/Westerhof),

17e/18e(met antwoorden)1963BOLCK H; zie onder Hoger Onderwijs

BOOGAART JBJ VAN DEN; zie de serie: Nijverheidsonderwijs

BOOM R; Beschr. Meetk. (rechthoekige projectie), ten dienste van...(met 327 figuren) 1e1925

Beschr. Meetk. Rechthoekige Projectie Eerste Deel, Ten gebruike op...(met 386 figuren) PBNA zj

Beschr.Meetk.(met Hofsteede) /Verz.v.eenv.opgaven....projectie /1e serie: 3e1946, 5e1951, 7e1958

BOOMSMA A, VRIEZEN; Algebra voor mulo, Dl.II Voor het B-diploma: 4e1961

M.U.L.O /20 mondelinge examens ALGEBRA voor het B-diploma, 4e1957

Meetkunde voor MULO, Volledige stof v h A-diploma, Dl.IA: 4e1949, 5e1952, Dl.IB: 5e1953,

Dl.IC: 5e1953, 6e1958, Dl.II(Voor het B-diploma): (1e?)1937

M.U.L.O /20 mondelinge examens MEETKUNDE voor het B-diploma, 3e1952

BOS PJ; zie rubriek 19e eeuw

BOS WJ; wegwijzer in de algebra, voor alle...vhmo(met PE Lepoeter),

Dl.I: 2e1959, 4e’66, Dl.II: 3e1964, Dl.III: 3e1964

Wegwijzer in de Trigonometrie, voor alle...vhmo(id), 1e(+toel.)1956

Wegwijzer in de Meetkunde, voor alle...vhmo(id),

Dl.I: 1e(+toelichting)1954, 3e(+toelichting)1957, 12e1966

Dl.II: 1e(+toelichting)1955, 4e(mmv Van Muyden) 1959, 11e(HAVO/VWO)1968,

Dl.III: 1e1956, 8e(mmv Van Muyden)1967

Grondslag voor Meetkunde (verkorte editie Wegwijzer), Dl.I: 1e1965, Dl.II: 1e1966, Dl.III: 1e1967BOSCH VAN DEN, VAN HASELEN; Algebra /v. scholen met een beperkt wisk.progr.,

Dl.1: 1e(+antw.)1952, Dl.2: 1e(+antw.)1953BOSSEN P; Zeevaartkundige opgaven, voor aspirant DERDE-stuurlieden ter koopvaardij, 4e1913,

14e(bew.d.Lieuwen)1964

Zeevaartkundige Opgaven, voor adspirant TWEEDE-stuurlieden (met Van Leeuwen), 7e1946

Bossen's zeevaartkundige opgaven, voor aspirant EERSTE en TWEEDE stuurlieden ter koopvaardij,

10e (bewerkt d. Lieuwen mmv.Fray)1963(met losse aanvulling: Almanak Opgaven 1958)

Zie ook in de rubriek Tabellen. Zie ook bij LIEUWEN.BOSWIJK D, WALSTRA; zie 19e eeuw meetkunde

BOUMAN F, GEERTS, LOCK; ALGEBRA, een geprogrammeerde cursus voor het VHMO

Dl.1: 1965, Dl.2: 1965, Dl.3: 2e1968, Dl.4: 1966, Dl.5: 1967, Dl.6: 1967, Dl.7: 1968BOUMAN JOH., KLERK, VD VLIET; Handelsrekenen,

Dl.1: 3e1906, 19e1924, 21e1928, 31e1951, Dl.2B: 6e1913, 19e1942, Antwoorden dl.2B: 16e1933BOUWHOF AAD, LAGERWERFF; Handelsrekenen, Dl.1:2e1928, Dl.2:1e1926, Dl.3:10e1942, Dl.4: 8e1942

BRANGER EJ; Goniometrie vh het technisch onderwijs, 8e1972(voortz.v. De Groot: Vlakke driehoeksmeting)

BREETVELD L, DE HAAN, KROMBEEN; Praktische Uitslagen, leerboek tdv. het NO, 4e1969(grootform.)

BREGGEN J VAN DER;

Vademecum der wiskunde (uitg.Versluys 1916; Gonio-en trig. stereom. werktuigk.)

Vademecum der wiskunde, 2ezj(uitg.Thieme; Rekenkunde, Alg., Meetk., Tafels)

BREMEKAMP H; Eindexamen-opgaven Wiskunde van verschillende gymnasia in de jaren 1915,

1916 en 1917 (later Plette), 1e1918BRESTER CJ, ROBIJNS; Stereometrie voor gymn. en hbs, 2e1937?, 4e1953

BRINK GW VAN, JANSEN; Beknopt leerboek der algebra /met opgaven tdv.kweekscholen v. onderwijzers, Dl.1: 3e1950, Dl.2: 6e1956

BRINK GW VAN, SCHIPPERS; Beknopt leerb.d.stereometrie, tdv.kweekscholen…hoofdakte, 2e1934, 5e1950

BROCX WL, Algebra voor het middelbaar nijverheidsonderwijs (met Kerkhofs), 4e1964

Grafische Voorstellingen, ten dienste..., 1e1939

Beknopte coördinatenleer, 3e1956, 8e1968

Coördinatenleer voor het MTOnderwijs(met Kerkhofs), 1e1949

Eindexamenopgaven der Machinistenscholen (Examens A en B 1936-1944), 2e1947

Examenopgaven /Toelatingsexamens voor de MTS’en; jaren 1940-1950 en ...., 2e1950

Examenopgaven /Toelatingsexamens voor de schakelklasse der HTS’en 1959 tem.1963 en ...., 6e1964

BROLSMA U; STEREOMETRIE voor kweekscholen van scheepswerktuigkundigen en........, 3ezj, 4e1966,

6e(Stereometrie vh voortgezet technisch onderwijs)1971BRONKHORST P, GROENEVELD; Stereometrie, 1e1958, 5e(St. voor het vhmo)1969

BROUWER GK; WISKUNDE compendium voor stuurlieden, 1e1954

EXAMEN-VRAAGSTUKKEN aansl.op WISKUNDEcompendium, 2e1966?BRUNA HA, VERGOOSSEN; zie de serie: Op Hoger Plan

BUIJZE AJ, NIEUWENHUIJSE; Eenvoudige rekenkunde (voor kweekscholen), 3e1950, 6e1958

BUNK EAC; Rekenkundige Opgaven /voor hbs en ander inrichtingen voor M.O. , 1e(+antw.)1925

Rekenkundige vraagstukken tdv de lagere klassen der hbs en mulo scholen, 1e1920?

Eenvoudige meetkunde /voor 3-jarigeHBS met handelsprogramma, MULO..........., 1e1924

BUNT LNH; STATISTIEK voor het vhmo, 1e(+tabellenblad)1956

Van Ahmes tot Euclides / hoofdstukken uit de geschiedenis van de wiskunde, 2e1959, 5e1968BUREN J VAN, NOOTEBOOM, QUIST; Eenvoudige Algebra voor leerlingen van Mulo-scholen,

Dl.1: 4e(+antwoorden)1941, 8e1952, Dl.2: 6e(+antwoorden)1950(2 ex. band verschilt)

Eenvoudige Planimetrie voor lln van Mulo-scholen, Dl.1: 9e1952, 11e(+antw.)1959

BURGERS WAM; Goniometrische vraagstukken /voor de hoogste klassen v.h.m.o., 1e1960

Planimetrische vraagstukken /voor de hoogste klassen vh VHMO, 1e1958

Stereometrische vraagstukken /voor de hoogste klassen van het VHMO, (1e?)1959

BUSQUET AJA; Aanteekeningen over rekenkunde, stelkunde en vlakke meetkunde, (1e?)1914

CHERPION FJ; Vlakke-driehoeksmeting, logarithmen en rekenliniaal, met vraagstukken, ten behoeve....., 2e(herz.Keus +antwoorden)1936

CIKOT CA - (zie rubriek 19e eeuw) Vier honderd Stereometrische Vraagtukken, met een..., 3e1904

Complement der Stereometrie, 2e1924

Beginselen der beschrijvende meetkunde, 4ezj(ca.1916)

COSTER B, VAN DOP, STREEFKERK; Algebra voor de onderbouw,

Dl.1: 1e(met los supplement I)1953, 2e1955, Dl.2: 3e(met los supplement II)1957

Algebra voor het eindexamen, 1e1950, 3e1956,

Algebra-vraagstukken voor de hogere klassen van gymn.en hbs, 1e1950, 2e1953, 4e1955

Nieuwe Algebra voor de onderbouw,

Dl.1: 7e1966, Dl.2: 1e1954, 3e1960, 6e1966, Dl.3: 2e1959, 4e1962, 6e+antw.1967

Nieuwe Algebra voor het eindexamen, 1e1960, 4e1965, 5e1967

Nieuwe Algebra-vraagstukken, 1e1959, 4e1964, 5e1965, 6e(+antw.)1970COUVÉE PH, VAN EYNDHOVEN; Eenvoudige algebra, 1ezj

CHRISTIAANSE P; (Reeks: De Ambachtsschool) Algebra, Dl.2(met antwoorden): 1e?1948

CROWHURST NH; basis wiskunde (vertaling van ?? mmv. Kon.Ned.Marine, jaren 60??) Dl.1, Dl.2, Dl.3

DAM J, PEDDEMORS; GRAFIEKENLEER ten dienste van..., 2e1969

DEIJS FR; Een smid tot een smid, handleiding voor den jongen plaatwerker, 2e1942

DEKKER M; UITSLAGEN voor de(n) Plaatwerker, Dl.1: 3e1950, Dl.2: 1e1946, Dl.3: 1e?1948

DEKNATEL J; Werkschrift voor beschrijvende meetkunde, 1e?1942(grootformaat)

DERKSEN HA, DE LAIVE; Theorie en Praktijk /Leerboek der Rekenkunde voor Hoogere Burgerscholen,

Dl.1: 5e1914, 6e1917, 9e(herz.door De Laive en Vd Heuvel Rijnders)1928, Dl.2: 5e1915

Algebra voor M.U.L.O., Dl.I: 1e1917

Leerboek der Algebra met vraagstukken, Dl.1: 9e1915, 10e1917, 20e(herz.VdHR, +antw)1943, 22e(id.)1945,

Dl.2: 3e1902, 9e1918, 15e(Leerb.der Algebra, herz.VdHR)1937, 21e(idem, herz.Gorter)1951

Dl.3: 4e1905, 9e1923, 10e(Leerb.der Algebra, herz.DeLaive&VdHR)1929, 11e(idem)1932,

16e(Leerb.der Algebra, herz.VdHR, titelblad en voorwoord? ontbreekt)1945?

Dl.3B: 1e(Leerb.der Algebra, herz.VdHR)1938

Dl.4: 2e1907, 6e(+antw.)1933

Beknopt Leerboek der Algebra, Dl.1: 3e1909, 12e(herz.DeLaive&VdHR)1929, 20e(herz.VdHR)zj,

26e(herz.d.Gorter, +antw.25ezj Gorter)zj, 29e(herz.d.Gorter)zj,

Dl.2: 7e(herz.d.DeLaive&VdHR)1930, 13e(herz.d.VdHR, +antw.13e1951 Gorter)1949

Leerboek der Vlakke Driehoeksmeting met vraagstukken,

1e1903, 2e1906(samengebonden met stereometrie), 7e1924, 11e(herz.VdHR)1947

Leerboek der Vlakke Meetkunde met vraagstukken,

Dl.1: 5e1908, 9e1916, 13e(herz.d.DeLaive & VdHR)1930, 15e(herz.VdHR)1942,

Dl.2: 4e1909, 5e1911, 10e1931, 12e(herz.VdHR)1942, 15e(herz.Gorter)zj

Dl.3: 5e1914, 10e(herz.VdHR)1946, 12e(herz.Gorter)zj

Dl.4: 1e(Leerb.d.Vlakke Meetkunde(Methoden bij het....))1907, (5e zieTimmer)

Beknopt Leerboek der Vlakke Meetkunde, 1e1908, 3e1912, 4e1914, 7e1921, 17e(herz.Gorter)1950

Vlakke Meetkunde voor ULO-scholen en inrichtingen die...., Dl.1: 3e(herz.Kuiper)1936, Dl.2: 1e1922

Nieuw Beknopt Leerboek der Planimetrie met de beginselen der Gonio-en Trigonometrie,

5e(herz.VdHR)1933, 8e(herz.VdHR)1942, 13e(herz.Gorter)1954

Vermenigvuldiging van figuren /supplement bij het tweede deel van....., ......, ....... , 1e1937

Meetkunde in de ruimte /bestemd voor…… onderwijzer en hoofdonderwijzer,

1e1923, 3e(herz.De Laive)1927

Meetkundige behandeling van de kegelsneden (door Van den Heuvel Rijnders), 2e1941

Leerboek der Stereometrie, 2e1907(samengebonden met ander deel), 10e(herz.d.VdHR)zj

Beknopt Leerboek der Stereometrie, Dl.1(theorie): 1e1921, 2e1931, Dl.2(vrgstn.): 2e1931

Stereometrische Vraagstukken behorende bij Beknopte Stereometrie, Tweede deeltje: 1ezj

Leerboek der Beschrijvende Meetkunde, 1e(+atlas1e)1908, 3e(+atlas2e)1918, 4e(geen atlas)1924

Analytische Meetkunde: zie De LaiveDERKSEN HC, Theorie der rekenkunde /voor candidaat-(hoofd)onderwijzers, Dl.2: 2e1917

ALGEBRA vraagstukken met theorie,

Dl.1: 1e1918, 4e1930(+antwn 3e1924), Dl.2: 1e1918, Dl.3: 1e1919, 3e1926(+antwn 4e1931)

Grafieken en Functies /voor HBS, Gymnasium en akte-studie, 3e(herzien en uitgebreid d. Sedee)1946

Vlakke Meetkunde, 1e1903, 3e1914, 8e(bez.d.Schwantje)1951

Inleiding tot de stereometrie, 1e1923, 4e(bez.d.Kooyman, met los overzicht)1943

Stereometrie /Theorie met vraagstukken, (1e1925?)

DEUSS J CHR; Beginselen der Beschrijvende Meetkunde, 1e1913, 2e(+atlas)1923, 4e(+atlas)1938

DIESENER H; Projectie-teekenen /bewerkt naar het Duitsch (Jacob van Campen no.33) ca.1918

DIJK G VAN, VOS; Stereometrie ten dienste van MTO...., 1e1933, 2e1938, 4e1944,

8e(herz.d.Van Dijk,Streefkerk)1955, 10e(id)1961DIJKSHOORN M, KIERS, KLEYN; Leerboek der algebra /voor het M&VHO,

Dl.4A(gym-alfa): 1e1953, Dl.4B(gym-beta,HBS-B): 1e(+antw.)1952DIJKSTRA D, WIJMENGA,KOOMEN; zie: Schooluitgave (1e klassen) - Ijmond MTS

DINTER H VAN; Gonio en trigonometrie, 6e1940

DIT MOET IK WETEN!! Korte samenvatting en verklaring van enkele....(N.N.), zj

DOCTER W; zie onder Didactiek

DOOREN JL VAN, DE JONGH; Practisch rekenen vh zevende lj. en lagere nijverheidssch., Dl.2: 2e1928

DOP A VAN, VAN HASELEN; Goniometrie en trigonometrie voor VH&MO, Dl.2: 3e1956 (vanaf 5e druk ééndelig: Goniometrie voor VHenMO) 7e1963, 9e1968, Antwoorden 5e1960, 8e1967

Leerboek der Goniometrie met vectoren, 1e1960

Vlakke Meetkunde voor vhmo, Dl.1: 2e1952, 7e1964, Dl.2: 4e1957, Dl.3: 6e1965

Nieuwe vlakke meetkunde, Dl.1: 1e1951, Dl.2: 4e1962, Dl.3: 4e1963

Stereometrie voor vhmo, 1e1950, 5e1957, 8e1961, 12e(+antw., voor vwo en havo)1969

Analytische Meetkunde, 1e1959, 6e1969

Afbeeldingsmeetkunde (met Groeneveld), Dl.1: 1e1966, 4e1969, Dl.2: 2e1969, Dl.3: 2e19701   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   23


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina