Door belangstellenden te raadplegen en te lenenDovnload 0.88 Mb.
Pagina12/23
Datum22.07.2016
Grootte0.88 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   23

DOUMA H; zie rubriek: Didactiek

DROOGE C VAN; Leerboek der Vlakke Meetkunde met vraagstukken, Dl.1: 2ezj, 6ezj, Dl.2: 1e1925, 6ezj, Dl.3: 1e1926, 1e(+supplement kegelsneden)1926, 2ezj

Leerboek der Beschrijvende Meetkunde, 3e(alleen atlas)1924, 5e(+atlas)1941, 6e(+atlas)1945DROSTE J, DE GROOT; FUNCTIES leerboek ten dienste van het onderwijs in....,

Dl.1(Grafische Voorstellingen): 2e1926, Dl.2(Grondbeginselen der D&I-rek.): 1e1924DUPARC HJA; Inductie en iteratie (Torusreeks - 2), 1968

DUUREN LKA VAN, RUTTERS; REKENKUNDE hoofdzakelijk..., 1e1922

DUURSMA J, DUURSMA A; Rekenboek voor het landbouwonderwijs,

Dl.1: 4e1943, 7e1948, Dl.2: 1e1931, 3e 1944, 8e1954DUURSMA J, LAMMERSE; Zie onder serie: (De) Brug.

EDIE JE; Eindexamen-opgaven wiskunde van gymnasia en lycea, 1936 (bloemlezing schoolexamens tem. 1935). Losse centrale examens gymnasium 1936-1944, 1947.

EEK WM VAN; ALGEBRAÏSCHE OPGAVEN met bijbehorende theorie voor....(bew.d.JW van Eek), 9e1931

EEKELEN AJM VAN, NIJSSE; Rekenen voor Lagere Technische Scholen, Dl.1: 2e1956

EENIGE EIGENSCHAPPEN EN FORMULES UIT DE MEETKUNDE (N.N.); 1ezj

EILANDER M; Vlakke meetkunde voor het VHenMO,

Dl.1(theorie): 1e(+los inhoudsoverzicht)1949, Dl.2A(vrgstn): 1e1949, Dl.2B(vrgstn): 1e1949ELFRINK WF; Wiskundig Vade-mecum voor Stuurlieden en....., 2e1913

EUSTACHIUS W; Verz.van wiskundige vraagstukken /voor ’t eindexamen aan de kweekschool...1926

BRUNO ERNST; Werkboek der algebra voor M.U.L.O., Dl.1: ?ezj, Dl.2: ?zj (Zie ook: POELMAN)

ESCHER BG; De Methode der Grafische Voorstelling, 1e1924, 2e1934

EUSTACHIUS W; Repeteren en controleren (wiskunde) /heet mondeling examen voor de onderwijzers-akte en de hoofdakte /ongeveer 700 vragen en opgaven ter repetitie, verzameld en gerangschikt, 1ezj

EVERDINGEN M I M VAN; Algebra opgaven A.....Art.12 H.-O.Wet ...jaren 1902-1918, 1e?(uitg.Théonville)zj

Trigonometrie en Algebra Opgaven B.....Art.12 H.-O.Wet /in de jaren 1902-1918,

1e(uitg.Théonville)zj, 2e(uitg.Van der Hoek(kaft) Théonville(titelblad))zj

"EXAMEN-OPGAVEN MULO"; Losse boekjes, examenopgaven voor alle vakken, aparte RK-uitgaven)

1929 (zonder uitgeversaanduiding), 1948(druk H.Engelbregt Breda), 1953(id),

1955(Herdruk 1962, Drukkerij Teeuwen-Haarlem), 1956(Herdruk 1962, laatste jaar examenvak Rekenen),

1957- 1969 (Teeuwen)

1950RK, 1969RK-reserve-II

FADDEGON HA; zie serie B, Voortgezet en middelbaar nijverheidsonderwijs

FELIX H; Beschrijvende Meetkunde met toepassingen /tdv.het MTO, 3e1943

FORMULES VAN REKEN-EN STELKUNDE, PLANI.....(N.N.); 1e1907

DE FORMULES DER LAGERE WISKUNDE (N.N.); 3ezjFRANK JMG; Ruimtemeetkunde (UTS-niveau), 2e(+ losse formulekaart)1964

FREDERIK PW; De Basis /Rekenboek v.d. eerste...inrichtingen (door L.U.B.A.S.), Dl.1(m.Visser): 2e1934

Teeken en Reken /Meetk. ....inrichtingen, Dl.2(m.Visser):1e1929, Dl.5(m.V.Milaan): 1e1932

De perspectievische verschijnselen /tdv.de onderwijzersopleiding, 4e1951

FREDERIK PW, VERMAAS; Teken en Reken /meetkunde voor nijverheidsscholen, Dl.4: 3e1952

GAILLAARD JLJ, ALLAART; De wiskunde door /Vragen over de theorie der ….. volgens het

MULO-programma A en B, Dl.1(algebra): 6e1947, Dl.2(meetkunde): 4e1941GALAN C DE; Hoe werk ik met de rekenliniaal?, 10e1966

GAST S DE; zie rubriek 19e eeuw

GELDER TJ VAN, DE BOCK; Reken- en meetkundige vakken, Dl.1: 3e1964 (grootformaat)

GEMERT PVAN,PLOEGSMA,TREURNIET;Rekenen(Leerboeken v.arbeiders avondscholen), A1: 10e1955

GERRETSEN JCH; Beginselen der beschrijvende meetkunde, 1940

GERRITS GC; Schriftelijke opgaven van de eindexamens der hoogere burgerscholen van af 1868, 22e1931

GERRITSE WJ; zie serie 't Daaglijks Leven

GERRITSMA BH, KOUDIJS; zie bij de series: O.L.N.O en Onze Technische Serie

GODEFROY; Het schetsen van machinedelen voor technici (projectivisch, axonometrisch, dimetrisch en

perspectivisch), 8e1942GODEFROY J, LOOMAN; Beginselen d.Beschrijvende Meetk., leerb.tdv...MTO, Dl.1: 1e1939, Dl.2: 1e1940

(zie ook onder Looman, met aangepast ingeplakt titelblad)GONGGRIJP B; Overzicht der Vlakke Driehoeksmeting voor.....(met J.Lepoeter), 1e1924

Leerboek der goniometrie en trigonometrie (met Wijdenes), 1e(+losbladig Voorbericht)1916, 2e1920

Vlakke meetkunde voor de jeugd /met oefeningen, 1e1921

Beknopte driehoeksmeting (met Wijdenes) 2e1922GOOTE M; Naar de praktijk /Rekenboek vh 7e en 8e leerjaar,

Dl.1:1e1943, Dl.2(voor jongens):1e1944, Rekengids, behorende bij ......GOULOOZE L, KAMPMAN, VAN BOVEN; Verhoudingen /.....geprogr.instr. (Samson-schakelboek), 3e1968

Procentrekenen I /....geprogr.instructie (Samson-schakelboek), 4e196?GRIEND Jr J VAN DE; Voortgezette algebra voor de akte L.O., 1e1923

Trigonometrische Vraagstukken met bekn. theorie, 3e1931, 4e(+suppl. par.22i)1938

Voortgezette trigonometrie voor de akte L.O., 1e1923

Planimetrische vraagstn./v. HBS en Gymnasium, 5e1928, 8e1933, 10e(herz.d.Belinfante)1940, 11e(id.)1946

Voortgezette planimetrie voor de acte L.O., 1e1923

Voortgezette stereometrie voor de akte LO, 1e1923

Beschrijvende-meetkunde Vraagstukken met beknopte theorie, (1e, met losse atlas)1930

GROBBEN JAJ; Waarschijnlijkheidsrekening en Proefveldtechniek, wiskundige....., 2e1946

GROEN F; Algebra voor gymnasium Valfa en VIalfa volgens programma 58 (met Pels), 2e1965,

GONIOMETRIE voor vhmo, 1e1964

Leerboek der Analytische Meetkunde voor...bèta, 1e1964

GROOT DP; ALGEBRA - Werkboekje tdv het onderwijs aan lagere nijverheidsscholen, (1e?)1939

zie ook: Nieuwe serie voor het technisch onderwijsGROOT W DE; Goniometrie voor het Machinistenonderwijs en andere....., 1e1941

Goniometrie voor scholen voor Scheepswerktuigbouwkundigen en andere....., 8e1965

zie ook: UTO-REEKS

GROOT WF DE; Leerboek der Algebra ten ....HBS(met De Jong),

Dl.1: 1e1931, 2e1933, 3e1941, Dl.2: 1e1931, Dl.3: 1e1931, 2e1936, 3e1939

Leerboek der Trigonometrie(met De Jong), 1e1932

Dertig jaar staatsexamen /Planimetrische vraagstukken /van aanwijzingen tot de oplossing voorzien, 1e1933HAALMEIJER BP; Leerboek der Vlakke Meetkunde met vraagstukken voor....., Dl.1: 3e1936, 5e1945,

Dl.2: 5e1946, Dl.2supplement(kegelsneden), 2e1937HAARING PJAM; Lrb.der Beschr. Meetk., 1e(plus atlas)1914, 2e(met Postma; plus grootform.atlas)1921

HARKINK F; Inleiding tot het praktisch rekenen, 1e(met losse Uitkomsten)1941, 2e(met idem)1949, 3e1960

Gerichte vlakke driehoeksmeting en elementaire landmeetkundige berekeningen, 2e 1957HARST AD VAN DER; Inleiding der stereometrie /en gelijkvormigheid van ruimtefiguren, 1e1901

HASELEN A VAN; Technisch rekenen: aansluitend….machinistenexamens, 1e(+antw.)1935

HASELEN A VAN, DE GROOT; REKENEN ten behoeve van het UTO en....., 6e1962

HEIJDEMAN WJ; DE REKENLINIAAL Beschrijving...., 3ezj, 4ezj, 8e(herz.Van Mierlo)zj, 12e1970

Beginselen der Beschrijvende Meetkunde, 3e1924(grootformaat)

Vlakke Driehoeksmeting voor den technicus....., 3e1924(zónder vooromslag)

Wiskundige Hoofdstukken /dienende .... leeren /de eigenschappen en constructies der kromme lijnen, 4e1924

Differentiaalrekening voor den technicus, 4ezj

Integraalrekening voor den technicus, 2e1916, 3e1924

Differentiaal- en integraalrekening voor den technicus /Beknopte uitgave, 2e1926

HEMPENIUS J; ALGEBRA beknopt overzicht der theorie met vraagst., Derde stuk: 1e1901

HENFI J (=J H Philipsen); Kapstok Rekenen, Opzoekgids voor rekenzaken, 3e1983

HENNEMAN F, STEENBERGEN; Meetkunde in taken, Dl.2A:1e(+losse kaart)1957, Dl.2B:1e(id.)1957

HENNEMAN F, SUZENAAR; Zie serie: Denkend Doen

HENNEPE G TER, OOSTENGA; Algebra /leerboek voor het ulo-onderwijs,

Dl.1: (1e?)1962, Dl.2: (1e?)1962, Dl.3:(1e?)1962, Dl.4:(1e?)1963HETTEMA C; Beknopte Meetkunde voor lln van MULO-scholen, Dl.1: 2e1919, Uitgave A: 4e1924

HEUVEL REINDERS H VAN DEN; zie bij Derksen & De Laive

HEYT DKF, Nieuwe School-algebra van Wijdenes en Beth,

Dl.1: 22e(vereenvoudigde druk)1957, Dl.3: 15e(met Van Nieuwkasteele)zj(na 1964)

Idem /Uitgave B volgens het programma 1958, Dl.1: 24e1965, Dl.2: 21e1959,

Dl.4: 14e(+formulekaart)1960, Antwoorden IV-B 6ezj

Beknopte Driehoeksmeting van Wijdenes, 12e1953

Goniometrie voor het vhmo, voortzetting van: Wijdenes Beknopte Driehoeksmeting A en B,

dl.A(onderbouw): 14e1961, dl.B(bovenbouw): 14e1960, 15e1965

HIELE PM VAN, VAN HIELE-GELDOF; Werkboek der Algebra, Volledige leergang......, Dl.1: 1ezj, 6e1961, Dl.2: 2e1950, 6e1963, Dl.3: 2ezj, 3e1963

Werkboek der Goniometrie, 3e1967

Werkboek der Meetkunde,Volledige leergang....., Dl.1: 1e1947, Dl.2: 1e1948

Van Figuren naar Begrippen-Werkb. d. meetk. vh vhmo, Dl.1: 1e1963, Dl.2: 1e1963, 2e1966, Dl.3: 1e1963

Werkboek der Stereometrie, 2e1953, 4e1963

Werkboek der analytische meetkunde, 1e1953HIELE-GELDOF D VAN, KROOSHOF(mmv V.Hiele&De Miranda); Wisk.vd MMS, Dl.1: 2e1961, Dl.3: 1e1962

HOED A DEN; Beknopt leerboek van de Vlakke Meetkunde voor..., 2e1914, 8e(herz.Kruithof)1940

HOEKSTRA J; Meetkunde I voor het LNO en voor opleidingscursussen ter verkrijging...., 1ezj

Vlakke meetkunde voor het Nijverheidsonderwijs en voor Opleidingscursussen...., 1ezjHOEPMAN J, YNTEMA; Planimetrie, Dl.1: 2e+overzicht stellingen 1962

HOESTRA P; Inleiding tot de Meetkunde, ten dienste van ULO......, Eerste deeltje: 1e1907

HOLSTER C, KOEN; Projectieleer

HOLWERDA, VAN DER NEUT; Werkschrift /ter inleiding in de meetkunde, 5e1961(grootformaat)

HONIG PJ, HELING; Axonometrisch tekenen en schetsen /tbv. ...nijverheidsonderwijsakten...., 1e1955

HOOGENDOORN JJ; Meetkundig Rekenen en Teekenen, 1e1921(werkschrift ontbreekt)

HOPSTER F, VAN GELDROP; Planimetrie, Dl.1: 5e1954

HUIZER J; Meetkunde voor het Technisch Onderwijs, Dl.1: 1e1952, Dl.2: 1e1952,

IJZEREN J VAN; Moderne Vlakke Meetkunde, 1e1941

INGEN SCHENAU E VAN, WESTERHOF; Het A-Boek voor MEETKUNDE voor MULO-Scholen,

Dl.1: 11e(+Antwoorden/Repetitie-opgaven)1950, 12e(+idem)1951, Dl.2: 18e(+antw.18e)1956

Het B-boek voor meetkunde /voor MULO-scholen, 13e1962

JAGER BRUINING WW, PIJL; Theorie der Rekenkunde, 1e1912, 8e1931(laatste katern weg), 9e1934

Opgaven over de algebra, Dl.1: 2e1910, Dl.2: 2e1912

Leerboek der planimetrie /met vraagstukken, Dl.1: 1e1904, Dl.2: 1e1905

JANSEN HFJ, RIESENKAMP; zie onder serie: Voortgezet en Middelbaar Nijverheidsonderwijs

JANSEN JF; COMPENDIUM der beschrijvende meetkunde, 2e1948

JANSEN JJ; Algebra /Leidraad voor het land- en tuinbouwonderwijs, Dl.1: 1e(+antw.+proefwerkboekje)1961,

Dl.2: 1e1961JANSEN NCJ; Wiskunde voor hulp-en hoofdakte, 1e1924

JANSEN P, V. BRINK; Beknopte theorie der rekenkunde /met opgaven tdv. kweekscholen voor onderwijzers,

2e1930, 3e1932, 4e1939, 9e1951JANSEN P; Opgaven over theorie der rekenkunde (met aantekn) tdv kweekscholen..... hoofdacte, 3e1930

JANSSEN GEM, KOSTER; Beginselen der projectieleer, 1ezj

JASPERSE FAA; Beschrijvende Meetkunde (voor de examens der Machinistenscholen), 1e1942, 5e1953?

JONG C DE; Inleiding tot de analytische meetkunde van het platte vlak, 1e1927

Vraagstukken Meetkunde…examens als bedoeld in art.12 der Hooger-onderwijswet /in de jaren 1919-1925

Vraagstukken Trigonometrie en Analytische meetkunde ….examens(idem) /in de jaren 1919-1925

JONG CJW DE; Praktische Driehoeksmeting met toep.op versch.gebied v. P.Wijdenes, 6e1958

JONG P DE, VAN WAGENSVELD; Onze herhalingsschool: Rekenboek voor meisjes, Dl.2: 1e1903

JONGKEES JWA; Beginselen der Beschrijvende Meetkunde, 1e(+atlas)1916

JONKER AR, ZIJDERVELD; Rekenen met machten (uit het Duits: Rechnen mit Potenzen), 1e1969

WIS EN ZEKER-Algebra voor (M)ULO-scholen en….., Dl.1: 1e1953, Dl.2: 9e1966,

Dl.3: 8e1966, Dl.4: 4e(Supplement)1961, Dl.5: 1e1956

LINEA RECTA-Meetkunde voor ULO-scholen (na 1965: “en andere scholen voor voortgezet onderwijs”), Dl.1: 2e1951, 14e1966, Dl.2: 11e1965, Dl.3: 6e1962, 8e1966JONKER JJ, PÜPER; Leerboek der algebra /voor muloscholen e.d.,

Dl.1: 1e(+antw.1932)1931, Dl.2: 1e(+antw.)1932KALKMAN A; Wiskunde voor de MMS, Dl.1(meetkunde): 1e1951, 3e1960

Meetkunde-werkschrift /voor de middelbare meisjesschool, 1e1959

Meetkunde voor het nijverheidsonderwijs, 2e1941

KEIZER J; zie: Ten Thij

KEIZER JM; Analytische meetkunde, (1e)1959

zie ook bij Van VelthovenKERSSEBOOM A; MEETKUNDE voor het toelatings...., 1ezj

KETEL ABA VAN, VAN HORSSEN; Beginselen van het handelsrekenen /leercursus...., 6ezj

KETTNER A; Honderd planimetrische vraagstukken /gedeeltelijk uitgewerkt, tdv........, 1e1922

KEULEN J; Grondconstructies van de orthogonale parallelprojectie /voor HBS, MTS,......., 1e1957

KIERS GE; Vademecum der Wiskunde, voor de derde...., 3e1957

Goniometrie en trigonometrie /met vraagstukken (met Kleyn), 1e1953

Leerboek der Beschrijvende Meetkunde voor.... (met Dijkshoorn), 1e1939, 3e1951

Kern der beschrijvende meetkunde: zie bij RothuizenKIMPE J DE; Construeer... /werkschrift stereometrie voor de hoogste klassen vh vhmo, 1e1966(grootformaat)

KISJES P; Meetkunde /Eerste klas, Ambachtsschool te 's-Gravenhage, ?ezj

KLEEFSTRA J; Leerboek der Goniometrie en der Vlakke Trigonometrie, benevens..., 1e1921

Leerboek der Stereometrie ten dienste..., 1e1921

Leerboek der Analytische Meetkunde en de Gronden der Analytische Stereometrie, 1e1920

Nieuwe Vondsten op ’t gebied der Wiskunde, 1e1921KLOUWEN J, KROOSHOF; zie bij de serie: Voortgezet en Middelbaar Nijverheidsonderwijs

KLUWERS SERIE VOOR HET TECHNISCH ONDERWIJS; zie bij “series”

KNAPPER Kzn C; zie rubriek 19e eeuw rekenkunde, meetkunde

KOBUS ML; zie onder Van Thijn (Duitse tijd !)

KOK JC, ea.; Differentiaal en Integraalrekening voor het vhmo, 1e1962, 4e1970

KOK THCL; Inleiding tot de Analytische Meetkunde in de ruimte, ten..actuarieel ex.B, 1ezj

KOLENBRANDER H; Algebra /Beknopt leerboek voor het ULO, Dl.1: 9e1965, Dl.2: 8e1964,

Dl.3: 7e1964, Dl.4A: 6e1964, Dl.4B: 1e1952KOLK BJ VAN DER; Algebra (A.V.O.-reeks), ?e1962

KOOIJMAN MF, VD COEVERRING; Cijfervormen /tdv hoogste klassen der LS,....vervolgonderwijs, 8e1930

KOOIKER D; REKENBOEKJE ten....slagersleerlingen....., 1e1951

KOP MWG, VAN DER BRUGGE; Het handelsrekenen. /Handboek voor allen, die examen in...., 7e1913

KOPPERT LAM; Wiskundig vademecum, 1912(klein, oblong)

KOPPESCHAAR Jr. WF(Frits); Leerboek der Planimetrie voor Middelbare Scholen, 1e1916

Theorie der logarithmen /met opgaven, (1e?)1913. Zie ook 19e eeuw, rubriek rekenkundeKORS J; zie 19e eeuw

KOSTER EDHGJ, BRUSCHKE; Wis-en Natuurk. vakken, voor de aannemer, 2e1958

KREDIET C; zie rubrieken Didactiek en Geschiedenis

KRELING W; zie 19e eeuw

KRIENS J, LIPS, VAN ZOONEN;

Plus of min /een vraagstukkenverzameling voor de algebra /voor het LTO, Dl.2: 1e1959

Reken en meet /een vraagstukkenverzameling voor de meetkunde /voor het LTO, Dl.2: 1e1959

KRUIJTBOSCH DJ, RICHTER; Schrift.Opgaven Eindex.HBS-B, 5e(1885-1925)1925, 22e1956, 29e1969

KRUIJTBOSCH DJ; zie ook rubriek Didactiek

KRUITHOF G; zie serie Ons Nieuwe Leerplan

KUIPERS MG, SIEPELINGA,TROELSTRA,TROMP;Gemoderniseerde Meetkunde op basis van afbeeldingen, Dl.1(1vh): 2e1969, Dl.2V: 1e1969, Dl.3V: 1e1970

KUIPERS N, ZANDVOORT; Cijferen voor het ULO, 1e1963

KUNST A, ROODA, VD VLIET; Elem.Wisk.v.Econ.Wetenschappen,

Dl.1: 3e1969, 5e1971, Dl.2: 3e1970, 5e1973KYLSTRA A, VREESWIJK; Goniometrie en trigonometrie, 1e1912

Stereometrie /ten gebruike bij het middelbaar onderwijs, 1e1913

Beschrijvende Meetkunde /tgb.het middelbaar onderwijs, 1e1913 plus los Figuren-deel

LAIVE GLNH DE; Het mondeling examen wiskunde, lager onderwijs /Ruim vierhonderd vragen, zd1916

Inleiding tot de analytische meetkunde vh platte vlak (met Vd Heuvel Reijnders), 1e(+antw.+form.overz.)1926LAMMERSE L; zie TOP-serie

LANDRÉ CL; Stereometrische Hoofdstukken ter uitbreiding van de elementaire leerboeken, 2e1905

LANKWARDEN EJ,WENNINK; Practisch rekenen /Rekenboek vh landbouw-vervolgonderwijs..winterscholen,

Dl.1: 3e1937, Dl.2: 3e1939"LEERBOEK/voor arbeiders-avondscholen"; Rekenen A1(Gemert cs.): 8e1951,

Rekenen A2(Esveldt cs): 3e1948LEOPOLD R; De rekenschijf /verklaring van het principe....gebruiksmogelijkheden...., 1e1947

LEPOETER PE; Gids voor de algebra van de b-afdelingen vh vhmo, 2e1964, 3e1968

Gids voor de Goniometrie van de b-afdelingen vh vhmo, 2e1969

Gids voor de analytische meetkunde van de b-afdelingen vh vhmo, 3e(+antw.)1968

Zie ook bij: W.J. BosLEUJES D, Planimetrie voor vhmo, Dl.1: 1e(+antw.)1961, 3e1965,

Dl.2: 1e(id.)1962, 2e(id.)1965, Dl.3: 1e(id.)1962, 2e1966

Complexe getallen, 1e1967

LEVISON ES; Grafische voorstellingen en functies, 1e1925

LIEFKENS AJ, GERRITSMA; zie bij de series: Onze Technische Serie; Onze Uitgebreide Technische Serie

LIEUWEN JC; zie Bossen

LIJN B VAN DER; Mondelinge examens wiskunde/ voor de hoofdacte, 1e1925

LIKET ThME, DE POEL: xyy Algebra voor mulo en mavo, Dl.2: 2e1966

LIKET ThME, DE POEL, SCHOEMAKER: Op weg naar Statistiek /werkschrift voor het economisch en administratief onderwijs, 1ezj(ca1967?) geplaats bij grootformaat

LINDEN JCM VAN DER; Eenvoudige hogere wiskunde gericht op de toepassing, 2e1969

LOOMAN H; Goniometrie met toepassingen /voor het MTO en voor zelfstudie, (1e?)1954

Beginselen der Beschrijvende Meetkunde....MTO, Dl.1: 1e1940 (zie ook Godefroy&Looman)

Ruimte-meetkunde (Stereometrie en Beschr. Meetk.)...MTO en voor zelfstudie, 1e1954(zónder BM-atlas)

LOON J VAN, WIJMENGA; zie: Schooluitgave (1e klasse) - Ijmond MTS

L.U.B.A.S. (Leraren Utrechtse BurgerAvondSchool); Zie onder Frederik.

LUCIEER AA; Stereometrie voor M&VHO, 10edr.vh Schoolboek van Molenbroek&Wijdenes1953,

12e(+stellingenkaart)1960LUDOLPH GL, POTMA; Algebra voor het MTO, 1e1922

Coördinatenleer voor het MTO...., 4e1940, 8e1950, 9e(herz.Ludolph,Montagne)1952, 12e(id)+antw.1961MAASSEN AJTh, VAN OOSTEN; Planimetrie voor het vhmo,

Dl.1: 1e1961, Dl.2: 1e(met werkschrift)1961, Dl.3: 1e1962, 2e1966MAK A; zie: Nieuwe serie voor het technisch onderwijs

MAMEREN JW VAN, OOSTERKAMP; De Aspirant-Onderwijzer / Opgaven van het schriftelijk gedeelte van “schoolexamens” voor onderwijzer(es) in 1933&1934, Dl.5(Rekenkunde)1934, Dl.6(Wiskunde)1934

MARIUS B; Algebra voor de Kweekschool(met Valkenaars), 1e1961

Stereometrie voor de Kweekschool, 5ezj, 6e1968

CONTACT-Meetkunde voor Kweekscholen, 2e1959

MEIJER E; Eerste/tweede/derde verzameling van algebraïsche vraagstukken /tdv.het middelbaar....,

Dl.1: 7e(bew.d.Fetlaar)1937, Dl.2: 8e(id.)1947MEIJER JE, VAN FRANKENHUYSEN; Rekenen voor het Middenstands-examen, 5e1949, 12e1962

Repetitieboekje Rekenen (voor het Middenstands-examen), 1e1947MERKX JMH; Algebra /tdv.Technische Scholen, Dl.1: 2e(herz.Segaar)1955, Dl.2: 2e(id)zj, Antw.1+2: 2ezj

MEULEMAN G, VAN HEKKEN; Schriftelijk en Mond. Wiskunde /Examenwerk voor MULO-candidaten, 1927

MEULEN F VAN DER; Coördinatenleer(H.ten Brink’s UTSserie), 1ezj(±1967?)

Gonio- en Trigonometrie(id), 1ezjMEULEN W VAN DER; Practische rekencursus voor het M.U.L.O., Dl.2: (1e?)(1926?)

MEURS GN, DE VRIESJr.;

zie de series: Op Hoger Plan, Ons Lager NO en TOPMOLENBROEK P; Theorie der Rekenkunde: zie 19e eeuw

Leerboek der Meetkunde, Dl.1(Planimetrie): 2e1902, Dl.2(Stereometrie): 2e1902, 3e1907

Leerboek der Vlakke Meetkunde & Leerboek der Stereometrie (drukken na 1922), zie bij: Hoger Onderwijs

Vlakke driehoeksmeting voor M&VHO(met Wijdenes), 1e(+formulekaart)1923

Planimetrie voor M&VHO (met Wijdenes), Dl.1: 1e1924, 2e1929, Dl.2: 1e1924

Stereometrie voor M&VHO(met Wijdenes), 5e(+stellingenkaart)1938, (10e, 12e druk: zie onder Lucieer)MONKHORST HF; zie bij de serie: Voortgezet en Middelbaar Nijverheidsonderwijs

MONTAGNE H; Wiskunde voor de hts, Dl.1C(analytische meetk.): 2e(+antw.1ABC)1967

MOONEN AM, HERMANS; Projectie tekenen(Lbs), 1ezj

MUISWINKEL FL VAN, KIVIT; REKENEN v. d. ondernemer in het kleinbedrijf, Dl.1:15e1946, Dl.2: 12e1944

MULLER WA; Leerboek der algebra, Dl.4: 1e1939

Leerboek der Vlakke Driehoeksmeting, 1e1926, 2e1932MULO-EXAMENS, zie onder ‘Opgaven….’

MUNK C, SCHAAFSMA; ALGEBRA bestemd voor het Kweekschoolonderwijs, 1e1960, 2e1963

N.N.; Eenige Eigenschappen en Formules uit de Meetkunde, 1ezj

N.N.; DIT MOET IK WETEN!! Korte samenvatting en verklaring van......lagere school, 5ezj

N.N.; FORMULES van Reken-en Stelkunde; Plani-en Stereometrie; Gonio-en Tri....., 1e1907

N.N.; DE FORMULES der Lagere Wiskunde, bijeengebracht ten dienste van allen,....., 3ezj

N.N.; Handelsrekenen voor het middenstands-diploma /Uitgave N.O.I. Baarn, Dl.A: 19ezj

N.N.; KAPSTOK REKENEN - Opzoekgids voor rekenzaken(J Henfi = JH Philipsen), 3e1983

N.N.; OPGAVEN Examen M.U.L.O. 1948

NEUT DN VAN DER, HOLWERDA; MEETKUNDE met de beginselen der Goniometrie,

Dl.1: 5e1945, 12e1959,

Dl.2: 3e(+form.kaart)1942, 10e(+idem)1959,

Dl.3: 6e(+form.kaart)1951, 7e1954, 13e1967

Dl.4(ellips hyperbool parabool): 1e1938

Meetkunde van de Ruimte, 4e1959, 5e1968
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   23


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina