Door belangstellenden te raadplegen en te lenenDovnload 0.88 Mb.
Pagina13/23
Datum22.07.2016
Grootte0.88 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   23

NIESEN HH; Leerboek der beschrijvende meetkunde voor hbs'en en lycea, 3e1949

NIEUWENHUIJSE W; Elementaire gornio- en trigonometrie, 1e(+losse kaart)1952

NIJSSE MP, WELLES; Rekenen en algebra /voor de algemene leerjaren (voor lto), 1e1965

NOORDHOEK EM; Meetkunde voor ambachtsscholen /mede tdv.leerlingen........,

Dl.1: 1e1918, Dl.2: 2e1931, Dl.3: 1e1918NOOTENBOOM P, WESTERHOF OH; Algebr.vrgstn voor MULO /met beknopte theorie, Dl.1: 5e1949

OOSTENDORP FJW, VISSER; Projectieleer, 3e1969

OOSTING HJ; Anal.Meetk. zie 19e eeuw

"OPGAVEN EXAMEN M.U.L.O." zie onder: “Examen MULO”

OSINGA S; REKENBOEK voor aspirant-machinisten en......, 2e1919, 6e1932

Beknopt leerboek der algebra (vanaf 2e druk in twee deken), 1e1918, Dl.1: 2e1921(met los formulevel)

Beknopt leerboek der Meetkunde, 1e1906, 4e1919

OUWEHAND NJ, RUBEN; Leerboek der vlakke meetk. m.vraagst. v.HBS...,

Dl.1: 2e(+los overzicht)1936, 3e(+id.)1940, 4e(+id.)1946,

Dl.2: 2e(+id.)1938, Dl.3: 2e(+id.)1938, 4e1946

Atlas, bij het leerboek der beschrijvende meetkunde voor MO, 1e 1941OVERDIEP RA, TURKSTRA; ANTWOORDEN behoorende bij Het Nieuwe Admissie-Examen, 2e1932

OVEREEM Jr. HMJ VAN; Gonio-en Trigonometrie-leerboek v. schoolgebruik.., 4e(+formulekaart)1958

OVEREEM M VAN; Financiële Rekenkunde voor HBS-A en Handelsscholen, 2e(herz.id)1948

Leerboek van het Handelsrekenen /tdv. ...werkzaam zijn,

Dl.1(Crediet): 7e1933, 10e(herz.V.Genne Jr.&Vd.Vliet)1941

Dl.2(De Betaalmiddelen.........Handelsverkeer): 6e1934

Dl.4(De Goederenhandel): 5e1935

Beknopte uitwerking der vraagstukken /voorkomend in het Leerboek vh Handelsrekenen Dl.1:

10e11e(bew.d. V.Genne Jr.&Vd.Vliet)1943

Beknopt leerboek van het Handelsrekenen /tdv. ...acte handelswetenschappen, Dl.2: 2e1919PAARDT SCTH VAN DER, ABRAM; RUIMTE-CONSTRUCTIES......, 8e1948, 17e1970

PAUW JC; Zie bij series: UTO-reeks

PBNA-BIBLIOTHEEK /Studieboeken voor PBNA-cursisten”; No.1 Planimetrie(D.B(attenberg)) 1e?1931,

No.2 Stereometrie (D.Battenberg) 2ezj, No.3 Beschrijvende Meetkunde (besch.) 1e?zj

PEKELHARING Azn NR, RUTGERS; Leerboek der werktuigkunde /met opgn /tdv het middelbaar onderwijs,

Dl.1: 3e1932, Dl.2: 2e1932PELT D VAN; De nieuwe rekencursus /Tiende Stukje of "De derde Verzameling" (niet voor de LS), 1e1907

Zie ook de rubriek: Lager onderwijsPEPER J; Elementair Handelsrekenen /eenvoudig leerboekje…voor MULO-scholen,

Dl.1: 18e(ontbr: 1-2 en 63-65)1930, 22e1935

Zie ook de rubriek: Lager onderwijs

PESCH AJ VAN; Leerboek der Beschrijvende Meetkunde, 4e(bew.Wijdenes)1916

PEUSKEN EJ, DE BOER; zie bij de serie: Voortgezet en Middelbaar Nijverheidsonderwijs

PIETERSEN K; Rekenvaardigheid 1 (NOI), 10e1984

PIETS WA; Leerboek der Beschrijvende Meetk. tdv.het MO, 3e(+atlas)zj, 4e(+atlas, met Robijns)zj

Zie ook: rubriek Hoger OnderwijsPIGMANS AJ, JESPERS; Algebra en coördinatenleer, 1e1961, 6e1969

Metrica, leerboek der planimetrie goniometrie en stereometrie /volgens het leerplan der U.T.S.,

Dl.1: 1e1960, 7e(…M.T.S.)1969, Dl.2: 1e1960, 5e1968

PIGMANS AJ, VREEKEN; Meetkunde /voor schakelklassen van het UTS, 1e1962

PINKE F; Astronomische plaatsbepaling op zee, 1e1935

PLETTE JG; Beknopt leerboek der stereometrie voor gymnasium, lyceum en hbs, 1e1926

Eindexamen-opgaven Wiskunde van verschillende gymnasia in het jaar 1924(eerder Bremekamp), 1e1924,

Idem, van verschillende gymnasia en de HBS (5-jar.cursus) in het jaar 1927, 1e1927

PLOEG HJ VAN DER (mmv.Wijdenes); Rekenen voor het nijverheidsonderwijs, 1e1928

POELMAN AJ; Denken, inzicht en tekenen /Modern meetkunde-werkboek,

Dl.1: 1e(+los steln&defs), Dl.2: 1e1958(+los form.bl.), Dl.3: 1e(+id.)1959POELMAN AJ, VAN DER BRUGGE; Verken en bewijs /meetkunde voor mulo,

Dl.1: 1e1962, Dl.2: 1e1963, Dl.3A: 1e1964POELMAN AJ, BRUNO ERNST; Gids door de algebra /werkboek vh. vhmo, Dl.1+2+3+repetitieboek: 1ezj

POLAK J; Beknopt leerboek der goniometrie en trigonometrie /met vraagstukken /voor MO&VHO, 1e1924

POLDERMAN AM; Naar gymn., lyceum en hbs! /Verzameling van opgaven bij toelatingsexamens, 1953

POLDERMAN AM, SCHEEVELENBOS; Denkend cijferen /cijferboekje voor de hoogste klasse........en de

eerste klassen van voortgezet onderwijs, Dl.1: 1e(+antw.)1939, Dl.2: 1e(+antw.)1939, 3e1948POORTMAN WC, ea; Volgens Bartjens /rekenen voor de brugklas vh.lbo, 1e(+uitwerkingen)1968

Volgens Bartjens I /bedrijfsrekenen vh.lbo, 3e(+uitwerkingen)zj

Volgens Bartjens II /bedrijfsrekenen vh lbo en voor het middenstandsdiploma, 2e(+uitwerkingen)zj

POSTMA D; Leerboek der Vlakke en Ruimtemeetkunde gelijktijdig behandeld....MTS, 1e1913

POT H, VERLOO; Bouwkundige berekeningen, 1e1958, 4ezj

PÜPER H; Leerboek der vlakke meetkunde /voor ulo-, kweek-, handelsdagscholen, e.d.,

Dl.1A: 2e1936, 3e1948, Dl.1B: 2e1936, 3e1948, Dl.2: 1e1930RAAIJ WF VAN; Geprogrammeerde Instructie Wiskunde ter.....vak statistiek, 1e1968, 2e1971, 4e1975

RAUWERDA A; Rekenboek voor den jongen landbouwer, Dl.1(Vrgstn.over de Melk): 3e1917,

Dl.2(Vrgstn.over veevoedering en greidebedrijf): 3e1916RAVENSTEIJN J; Rekenboek /voor hen, die het geleerde op de LS …..herhalen en uitbreiden, 2e1929

REICHERT JM, ZWIKKER; Elementaire hogere wiskunde, 2e1957

REYNDERS P (=REIJNDERS); Stereometrie voor het MTO, 1e1936

Scheve parallelprojectie voor de nijverheids- en tekenakten, 1e1944

Beginselen van de analytische meetk. en de grafische algebra, leerb...MTO (met Vrijlandt), 1e1937, 3e1948

Differentiaal-en Integraalrekening ....MTO..., Dl.1(Diff.rek.): 1e1948, Dl.2(Integraalrek.): 1e1948REYNDERS P, WITKOP; Meetkunde van de ruimte, Dl.IA(stereometrie-tekst): 2ezj(1958?),

Dl.IB(idem-figuren): 1ezj(1954?), Dl.II(beschr.meetkunde): 1e1955REINDERS EJ; De Ambachtsjongen – Opgaven voor lln v. ambachtsscholen....., 6e1923

REINDERSMA W; Beknopt leerboek der Vlakke Meetkunde.....,2e1924, 6e1939, 11e(herz.Vreeken)1952

Nieuw leerboek der vlakke meetkunde, Dl.1 (Inleidende cursus): 3e1919, Dl.2: 2e1918, Dl.3: 1e1914

Inleiding tot de vlakke meetkunde, 4e1935

REININK W, TEUNIS; Meetkunde voor MULOscholen en....., Dl.1A: 10e1964

RETERA W, GEYL; Perspectief in de Practijk/Een leerb. tbv.het MTO, 1e1955(grootformaat)

RICHTER SJ; Schriftelijke opgaven van het eindexamen der gymnasia, 8e1971

RIDDER FCJ DE, DE VRIES; Het Rekenen op de herhalingsschool,

Dl.1(inleidende cursus)voor jongens en meisjes: 1903, Dl.3 voor meisjes: 1903RIDDERHOF WCA; LEERBOEK DER PERSPECTIEF....zelfstudie, Dl.1: 7e1928

Derde deel(Leiddraad tot het PERSPECTIEFTEEKENEN zonder constructie....): 1910 (mist atlas)

SCHEEVE PARALLELPROJECTIE.....scholen, 1e1913, 3e1925

MERKWAARDIGE PUNTEN bij de perspectief van kegel, cilinder en bol, 1e1925RIETBERGEN JE; Vlakke meetkunde /voor ULO en andere inrichtingen voor v.o., Dl.2: 1e1930

RIJCKE P DE; Eenvoudige algebra /voor scholen met zeer beperkt wiskunde-program,

Dl.1: 1e(+antw)1930, Dl.2: 1e(+antw)1930

Algebraïsche opgaven voor u.l.o.-scholen, Dl.2A: 1e(diploma A)1925, Dl.2B: 1e(diploma B)1925

Eenvoudige meetkunde (met veel figuren en opgaven) /voor scholen met beperkt wiskunde-program.......,

Dl.2: 1e1931, Dl.3(slotstukje): 1e1931

Oppervlak en inhoud der lichamen /voor het voortgezet onderwijs, ........onderwijs-inrichtingen, 1e(+tafel)1924

Eenvoudige opgaven over oppervlak en inhoud van lichamen /voor lagere….., (1e?)1934

Meetkunde /Berekening van lichamen /vh.voortgezet en uitgebreid voortgezet onderwijs …, 2e1941, 4e1953ROBIJNS HJ; Leerboek der algebra /voor scholen met een beperkt wisk.-program, Dl.1: 1e1915, Dl.2: 1ezj

Kleine algebra voor MULO /Uitsluitend diploma A, Dl.1: 1e1924, Dl.2: 1ezj

Antwoorden bij Kleine algebra /Mulo diploma A, Dl.1: 2e1947, Dl.2: 2e1947

Eenvoudige algebra voor (M)ULO /(Uitsluitend diploma A), Dl.1: 1ezj, Dl.2: 1ezj

Leerboek der vlakke meetkunde /met vraagst. …voor MULO....., 1e1908, 2e1914, 6e1933

Kleine meetk. v. MULO(dipl.A), Dl.1: 3e(besch.)1927, 4e1930(margeteksten wat weggesneden!), 7e1941

Planimetrie, 1e1927

Stereometrie /v.voorbereidend hooger ond., kweeksch., hoofdacten en nijverheidsacten, 1e1926(slecht papier)

Het schriftelijk examen algebra /Wiskunde L.O., 1e1931

RÖHNER JC; Meetkundig rekenboek voor Ambachts-…….scholen, en…..VLO, 4e(herz.d.Worp)1911

ROODENBURG S; Agon examengidsen voor eindexaminandi gymn.hbs mms,

Wiskunde I (algebra) (1963), Wiskunde II (meetkunde) (1963)ROORDA L; Theorie der algebra voor het VHMO, 1e1923(zonder de figuren-'atlas')

ROOSJEN AB, SCHUTTE; Repetitieboek v. algebra, meetkunde, stereometrie en handelsrekenen, 1e1926

ROTHUIZEN EJ; Grondbeginselen der beschrijvende meetkunde, Dl.1:1e(Tekst-grijs + Atlas-groen)1913

Kern der beschr. meetkunde, Dl.1(tevens bestemd v.HBS): 2e(herz.Kiers)1927, Dl.2: 2e(id)1932

Projectieleer(serie De Technische School No.3), 1e1915, 4e1930

Perspectiefleer(serie De Technische School No.4), 1e1915ROVERS KK; Praktisch rekenen voor de Middenstand – Uitgave B, 29/30e1961

RUBEN JBN; Rekenkunde /voor HBS’en....onderwijs (met Robijns), 1e1927

Leerboek der vlakke driehoeksmeting /(voor h.b.s.s………..acte wiskunde studeren), (1e?)1917

Beknopt leerboek der vlakke driehoeksmeting, (1e?)1925

Handboek der vlakke driehoeksmeting /voor hen, die voor een acte wiskunde studeeren, 2e1924RUTGERS HH; Meetkundige vraagstukken /ter voorbereiding vh schriftelijk MULO-examen...A, 1e1957

RUTGERS KW, PEKELHARING; Leerboek der algebra met vraagstukken,

Dl.1: 5e1946, Dl.2: 3e(+antw.)1933, 4e1946, Dl.3: 3e1936, Dl.4: 1e1924, 3e1939RUTH E AUG VAN; Beschrijvende meetkunde /werkmap, tevens leidraad tdv. .....Middelbaar Technisch-

en Voorbereidend Middelbaar Technisch Onderwijs /Honderd Bladen (losbladig in map), 1e1934SAAR J DU, VREESWIJK; Algebra /vraagstukken tgb. het middelbaar ond.,

Dl.1: 1e1917, Dl.2: 1e1918, Dl.3: 1e1919SAKKERS DJ; Vlakke meetkunde, Dl.1: 1e1913, Dl.2: 2e1931

Inleiding tot de driehoeksmeting, 1e(+antw.)1938

Beschrijvende meetkunde, 1e1940(grootformaat)

Vraagstukken /voor hbs-V, lyceum en wiskunde L.O., 1e1933

Vraagstukken /400 /voor gymn.b, hbs.Vb, lyceum en wiskunde L.O., 3e(herz.d.Zwaan)1949

Mondeling wiskunde (met V.Overeem) voor de eidexamens gymnasium en H.B.S., 1e1926, 2ezj(na1935)

Mondeling wiskunde(A) (met id) vh eindex.gymn.A en staatsex.A, 3e1951, 4e1956

Mondeling wiskunde(B) (met id) vh eindex. gymn.B, staatsex.B en HBS-5jc-B, 3e1951SALTZHERR JP, RITCHI; Algebra en Theorie rekenen /voor Mulo-scholen in Ned.Indi ë, Dl.1: 6e1936,

Dl.2: 4e1934, 5e1941, Dl.3: 6e(voor het voortgezet onderwijs in Indonesië)1949

Zie voor: Vlakke meetkunde voor Indische scholen, onder Wijdenes-Ritchi

SCHAAFSMA F; Projectieleer /leerboek tdv.het Nijverheidsonderwijs, 2e1949

SCHAMHARDT HC; Leerboek der algebra, Dl.1: 1e(inleidende cursus)1913, Dl.2: 1e(idem)1914

Dl.3: 1e1915, Dl.4: 1e1916, Dl.5: 1e1917SCHOGT JH; Beginselen der Vlakke Meetkunde – een leerboek voor beginners....., 1e1929

Oefeningen in de vlakke meetkunde /in aansluiting aan de beginselen der vlakke meetkunde, 1929

Stereometrie: zie onder Versluys; Verzamelingen: zie onder Haalmeyer

SCHOLTEN GA; Bouwkundig Rekenboek voor Ambachtslieden, 5e1915

Het Projectieteekenen als voorbereiding voor het vakteekenen, Eerste stuk: 4e1915, Tweede stuk: 2e1905SCHOLTENS A; zie THIJN A VAN & SCHOLTENS

SCHOONDERWOERD M, TROUERBACH; Beknopt leerboek der Analytische Meetkunde, 1e1961

SCHOUTEN AH; zie: Kluwers serie Brood en Banket voor het technisch onderwijs

SCHREK DJE; Beknopte Analytische Meetkunde, 2e(+antw.)1960

Beginselen der Analytische Meetkunde, 1e1919, 2e1924, 4e1934, 9e1947, 14e1960, Antwoorden: 11ezjSCHUH F; Nieuw leerboek der vlakke driehoeksmeting /VHMO (met Vollewens), 1e1939, 2e1946

SEDEE ATh; Gonio-en trigonometrie voor Wiskunde LO en..., Dl.1: 1e1948, Dl.2+3: 1e1948

Een honderdtal vragen van mondelinge examens wiskunde L.O. met korte aanwijz., (1e?)zjSEESINK HAG; Tussen haakjes /Repetitiestof algebra, 1ezj
SERIES, voor technisch onderwijs en nijverheidsonderwijs:
(serie) de BRUG serie voor het lager N.O. (uitgave Ten Brink, red.Lammerse),

REKENEN(Duursma cs) 4e1942, 11e1951

ALGEBRA(Meurs cs) 12e1951 +antwoorden 10ezj

MEETKUNDE(Duursma cs), Dl.1: 8e1948, Dl.2: 6e1948, 8e1952(serie) ’t DAAGLIJKS LEVEN (uitg. Stenvert&zn)

Jongens serie /Rekenen, Dl.1(Weiss,Andreae): 6e1943, 10e1947, Dl.2 (Weiss,Vlasblom): 9e1947, 10e1951,

Dl.3(Weiss,Vlasblom): 2e1944

Meisjes serie /Rekenen, Dl.1(V.Loghem, Weiss): 2e1939, 3e1939, Dl.2(V.Loghem cs): 17e1956,

Dl.3(V.Loghem cs): 1e(met antw.)1941

Het Voorportaal – Nieuwe Serie, Meisjesserie Rekenen(Weiss) , Dl.A1: 2e1958, Dl.A2: 4e1962,

Jongens- en meisjesserie Rekenen(Gerritse cs.), Dl.C1: 2e1956

(serie) DENKEND DOEN (uitg. Kemperman)

Rekenboek voor het Nijverheidsonderwijs(Henneman,Suzenaar),

Dl.1: 7e(Rekenb.vh.Technisch Ond.)1954, Dl.2: 3e1948, 5e(Rekenb.vh.Technische Ond.)1955

Meetkundeboek voor het Nijverheidsond.(De Bock),

Dl.1: 3e(mmv.Suzenaar)1946, 8e(mmv.Suzenaar)1957, Dl.2: 1e1941, 4e(mmv.Suzenaar)1955

(serie) IJMOND MTS / Schooluitgave(typescript)

Algebra (50A , Van Loon, Wijmenga,), (Titelblad met jaartal en inhoudsopgave ontbreekt)

Meetkunde/Goniometrie (in één band, 50B, Dijkstra/Wijmenga/Koomen), Herziene uitgave 1984

(serie) KLUWERS SERIE VOOR HET TECHNISCH ONDERWIJS;

Rekenen en grondbeginselen Algebra /Eerste algemene leerjaar, 5ezj

Rekenen /Derde leerjaar, 4ezj

Meetkunde /Eerste algemene leerjaar, 2ezj, Meetkunde /Tweede leerjaar, 4ezj

Meetkunde-Algebra-Rekenen-Goniometrie /4e leerjaar, 2ezj

(serie) KLUWERS SERIE BROOD EN BANKET VOOR HET TECHNISCH ONDERWIJS;

Rekenen(Schouten), Dl.BB1: 3e(+inlegkaart)1972, Dl.2: 2e(+inlegkaart)1971(serie) NIEUWE N.O.-SERIE (uitg. Kluwer),

Algebra voor lagere nijverheidsscholen(Suzenaar), Dl.1: 6e1947,(serie) NIEUWE SERIE VH TECHNISCH OND. (Leergang vh ond.in de alg.vormende vakken, uitg.Wolters)

REKENEN(Groot), Dl.1: 1e(hout)1956, 2e(bouw(=hout&schilderen))1958, 6e(metaal)1965, Dl.3: 5e1968

VOORTGEZET REKENEN (Theorie), Dl.1(Mak cs): 1e1958

ALGEBRA(Van Sluyters), Dl.1: 6e1961, 9e(+antw.1968)1967, Dl.2: 8e1969, Dl.3: 6e(bew.d.Zaturdag)1969

MEETKUNDE(De Boer), Dl.1: 6e1962, Dl.2: 5e1963, Dl.3: 4e1968

(serie) NIJVERHEIDSONDERWIJS HET (uitg.Wolters/WN, orv. Van Sluyters en Van Zelm);

REKENBOEK voor het LNO(Vd Boogaart cs), 2e1942, 6e1946, 12e1955, 17e1964, 18e(Rekenboek)1966, 19e(Rekenboek)1969

REKENKUNDIGE VAKKEN-werkboekjes voor techn.avondscholen, Dl.1: 3e1958, Dl.2: 3e1959, Dl.3: 3e1960

ALGEBRA voor het LNO(De Boer cs), 7e1949, 10e1955, 12e1960

MEETKUNDE voor het LNO(De Boer), 4e1952, 6e1956, 8e1960, 10e1962, 13e1968

(serie) O.L.N.O. (Ons Lager Nijverheids Onderwijs, uitg.Ten Brink, onder redactie v.Wolters ea),

ALGEBRA(Meurs cs): Dl.1:3e19?, Dl.2:1e1930, Dl.3: 1e1931

MEETKUNDE THEORIE(Gerritsma cs): 1e1928, 4e1939

MEETKUNDE VRAAGSTUKKEN(Gerritsma cs): Dl.1: 2e1932(serie) Ons Nieuwe Leerplan (serie leerboekjes voor het LNO, uitg. Muusses)

ALGEBRA (W.de Groot) 1e1936

MEETKUNDE(Kruithof) 2e1942

(serie) Onze Technische Serie (uitg. Noordhoff),

REKENEN(Koudijs cs), Dl.1: 5e1952, Dl.2: 3e1954

ALGEBRA(Liefkens cs), Dl.1: 2e1942, 6e1953, Dl.2: 1e1938, 5e1959

MEETKUNDE(Gerritsma cs), Dl.1: 4e1943, Dl.2: 1e1936, 3e1943, 6e1954(serie) Onze Uitgebreide Technische Serie (uitg. Noordhoff)

VLAKKE MEETKUNDE(Liefkens cs), Dl.1: 2e1948(serie) OP HOGER PLAN (Werkboekjes voor ULNO,VMTO,MACH OPL.; red. Meurs; uitg.Ten Brink);

THEORIE REKENEN(Meurs cs), 2e1939, 4e1944, 7e1950

PRACTISCH REKENEN(De Vries, verzorgd d.Lammerse), 8e1950, 9e1952

ALGEBRA(Meurs cs), Dl.1: 2e1940, 5e1946, 8e1950, Dl.2: 5e1950

GONIOMETRIE(Bruna cs) vanaf 2edruk1944 ééndelige uitgave, Dl.1: 1e1936, 3e1946, 8e1963

MEETKUNDE(Meurs cs), Dl.1: 5e1945, 7e1949, Dl.2: 2e1943

RUIMTEMEETKUNDE(De Wall), 1e1941, 3e1948, 4e1957

(serie) TAAKBOEKEN tdv.het Lager Nijverheidsonderwijs voor jongens,

later: taakboeken tdv.het lager technisch onderwijs, later: taakboeken vh technisch onderwijs

REKENEN(Velders), Dl.1: 8e1961, Dl.2: 10e1965

ALGEBRA(Velders), Dl.1: 9e1962, Dl.2: 1e1954, 6e1962

ALGEBRA-nieuwe-stijl(Velders), Dl.2: 2e1968, Dl.3: 2e1969

MEETKUNDE(Velders), Dl.1: 4e(met formulekaart)1956, Dl.2: 1e1954, 8e1962

MEETKUNDE-nieuwe stijl(Velders), Dl.1: 2e1964, Dl.2: 1e1964

(serie) TOP-serie uitg.Ten Brink /orv. Lammerse&Meurs,

REKENKUNDE(Lammerse), 6e(met antw.)1963

ALGEBRA(Meurs cs), Dl.1: 5e196?

(serie) UTO-REEKS voor Uitgebreid Technisch Onderwijs (uitg. NV Uitgeverij voorheen A. Kemperman,

vanaf 1968? Technische uitgeverij H.Stam NV)

REKENEN(Pauw), 2e1954, 9e1971

ALGEBRA(Vergoossen), Dl.1: 1e1950, 7e1969, Dl.2: 4e1963

VLAKKE DRIEHOEKSMETING(W de Groot), 5e1962

STEREOMETRIE(Ticheler), 2e1964(serie) VORMING EN TECHNIEK. (uitg. NV Uitgeverij voorheen A. Kemperman)

REKENEN (vdWiel), Dl.2: 3e1964(serie A) VOORTGEZET& MIDDELBAAR NIJVERHEIDSOND. (uitg.Wolters, orv. Monkhorst)

ALGEBRA voor ULNO en VMTO-cursussen(De Boer cs) 8e1963

MEETKUNDE voor VMTO-cursussen, ULNO, Machinistenscholen enz., (Van Sluyters cs) 3e1954

(serie B) VOORTGEZET& MIDDELBAAR NIJVERHEIDSOND. (uitg.Wolters, orv.Veldkamp/Monkhorst cs)

LEERBOEK DER ALGEBRA(Peusken cs), 3e1959

TRIGONOMETRIE vd techn.vakken(Wasscher), 1e1956, 2e1962, 3e1964, 5e(bew.Zwartjes)1970

PLANIMETRIE(Monkhorst cs), 1e1955, 4e1966

STEREOMETRIE(Faddegon cs), 1e1955, 2e1960

BESCHRIJVENDE MEETKUNDE(Klouwen cs), Dl.I: 2e1966, Dl.II: 1e1958

HOGERE WISKUNDE(Faddegon cs), 1e1964

UITSLAGEN (HFJ Jansen cs), 2e(Figuren en Tekstboekje)1962

VERZAMELING VAN OPGAVEN /van de schoolexamens vh Ned.Gen.....nijverheidonderwijs /met antw.

(Monkhorst cs), 1e1957, Suppl.1957, Suppl.1958(serie) ZO REKENEN WE OP DE HUISHOUDSCHOOL Thieme’s rekenserie tbv. het huishoudonderwijs

Zo cijferen de VAVO-, de Huishoud- en de Naaldvakassistenten (met Jüngst, Ardesch), 2ezj

Zo rekent de huisvrouw (met Jüngst,Ardesch), Dl.IV(De Inrichtingsassistente…....Inas-opleiding): 4ezj

Rekenen voor het LHNO (met Jüngst,Ardesch), Deel 3P: 3e(met Proefwerkboekje)1969(serie) DE KERN (uitg. Thieme, Eenv.en prakt.leerstof vh land-en tuinbouwonderwijs)

Uitwerkingen beh.bij Zo rekenen de landbouwer en de tuinder(met Rikkers), Cijferdeeltje, Dl.II en Proefwerkb.

Zo gebruiken de landbouwer en de tuinder de Wiskunde (met Rikkers, Brouwer) /serie: De Kern, Dl.1(meetkunde, Stoelhorst cs): 13e1969
SIERSMA H; Vraagstukken over de Analytische Meetkunde van het platte vlak...., 1e1904

SINNEMA J, ZWIERSTRA; Kompas voor meetkunde /voor ulo-scholen en….onderwijs (mmv. Bos&Lepoeter),

Dl.1: 2e1964, Dl.2: 1e1963, Dl.3: 2e1966, Dl.4a: 1e1965

TOELICHTING bij Kompas voor meetkunde, 1964

SLOFSTRA JW; Rekenen voor ULO, Dl.2: 8e1936, 9e1938, Dl.4: 3e1935, Antwoorden dl.4: 3e

Algebra voor ULO, Dl.1: 1e1948, 6e1961, Dl.2: 2e(+ formulekrt)1951, 5e1964, Dl.3: 2e1957, 3e1962SLOOT MA, TIMMER; Algebra voor de U.T.S. /met enige rekenkunde en handelskennis, 1e1957

Meetkunde voor de U.T.S. /met de beginselen van de goniometrie en de stereometrie, 1e1956(ééndelig),

Meetkunde voor de U.T.S. /met beginselen van goniometrie en stereometrie, Dl.1: 2e1963, Dl.2: 2e1963

SLUIS A VAN DER; Computers en algoritmen (Torusreeks-5), 1969

SLUYTERS B VAN, WICHERS; Meetkunde /Werkboekje tdvh.ond. aan lagere nijverheidsscholen, 1e1938

zie ook de serie: NijverheidsonderwijsSMEELEN JW; Rekenkunde / nieuw leerboek der theorie voor kweek- en normaalscholen, voor inrichtingen van M.O. en voor zelfstudie, Dl.1: (1e1913), Dl.2: (1e1914),

Supplement (op dl.2) voor de hoofdacte, alleen fotokopie

Getal en getallenleer, Brochure behoorende bij Rekenkunde, 1912

Een stervend vak /Rekenkunde en rekenkundige wenken (Opvoedkundige brochurenreeks No.15) 1923 (ook als complete fotokopie)SMITS G; Verzameling van Algebraïsche Vraagstukken met de (hoofdpunten der)theorie (en aantekeningen),

Dl.1: 11e1912, 12e1914, 17e(herz.Visser)1927, 19e(id)1933, 21e(id)zj,

26e(Rekenk.&algebr.vraagst. met de theorie, herz.Geurts)1965, Antwoorden dl.1(herz.Visser)zj,

Dl.2: 15e(herz.Visser)1928, 22e(id)1947, 23e(herz.Geurts)1956, Antwoorden dl.2(bew.Visser)zj,

Dl.3: 1e1887, 17e(herz.Visser)1940, 21e(herz.Geurts)1960, Antwoorden dl.3(bew.Visser)zj,

Dl.4: 1e(bew.Visser)1938, 3e(id)1947

Verz.van Meetkundige Vraagstukken /met aant.(Planimetrie)(eerste druk1883), 9e1904, 22e(herz.DeVan)1940

Leerboek der vlakke meetkunde (eerste druk1894), 12e1923

Nieuwe verz.van meetkundige opgaven (behoorende bij het leerb. der vlakke meetk.), 2e1900, 11ezj

Nieuw leerboek der vlakke meetkunde, 18e(herz.De Van, +losse goniotafel)1940SNOEK AP, STREEFKERK; Praktische ruimtemeetkunde(mmv Van Dijk), 1e1965

Inleiding tot de analyse voor het technisch onderwijs, 1e1967SOLDT B VAN, STREEFKER; Gonio-en trigonometrie /vh voorbereidend jaar h.t.s., 1e?(met antw.)1966

SPAAN JBJ; Zo kunt u sneller rekenen (Kanarie-boekje 185), 1951

SPEK J VAN DER, WESTERBEEK; Supplement-Repetitorium voor het vak wiskunde /op de Hoofdacte-

examens /de schriftelijke opgaven van de jaren 1925, 1926, 1927 en 1928 met de uitwerking, 1e1929SPRINGER M, LOHMANN; REKENKUNDE ten dienste..scheepswerktuigkundigen, 2e1940

ALGEBRA ten dienste van het technisch onderwijs…..scheepswerktuigkundigen,

Dl.1: (1e)1940, Dl.2: (1e?)1940, 5e1955, 7e(met Brolsma)1964

GONIOMETRIE EN TRIGONOMETRIE ten dienste van …..scheepswerktuigkundigen, 2e1947

MEETKUNDE ten dienste ....scheepswerktuigkundigen, 4e1949, 11e(met Brolsma)1967

STEINMETZ EA; zie: Atkins

STEREOMETRIE”, “STEREOMETRISCHE VRGSTN” , St.Franciscuskweekschool Breda, gestencild zjSTOELHORST HW; Praktisch Rekenwerk eerste klas...ULOschool...(met Brouwer), 5e1966

Zie ook onder Series uitg.Thieme: Zo rekenen...., Zo cijferen...., Zo gebruiken ..... De KernSTOELINGA ThGD, V.TOL; Leerboek der algebra /v.HBS, Gymn.en Lyceum,

Dl.1: 8e1948, 15e(+uitk.)1956, 18e(+uitk.)1964,

Dl.2: 11e1952(besch.), 12e1954(besch.), 13e1955, 17e(+uitk.)1963,

Dl.3: 8e1955, 10e1959, 11e1961,

Dl.3A: 2e1950, 4e(Hoofdstukken voor gymnasium-A, +uitk.)1959

LEERBOEK DER GONIO- EN TRIGONOMETRIE voor HBS, Gymn. en Lyceum, 3e1953, 6e1963, 7e1968

PLANIMETRIE leerboek voor HBS, Gymn. en Lyceum, Dl.1: 4e1950, 8e1961, Dl.2: 5e1955, 8e1963

Werkschrift behorende bij de Inleidende Cursus "Planimetrie I", 9e1963, 11e1967

STEREOMETRIE leerboek voor HBS, Gymn.en Lyceum, 2e1948; TEKENCAHIER bij id., 4e1959

WISKUNDE-OPGAVEN vd toelatingsexamens tot de Universiteiten 1925-‘58, 8e(+Suppl.1962-1966)1958STOKMANS GS; Verzameling van Opgaven voor Lijnteekenen(met aanwijz.), 1e(+atlas)1930

STORM GJ; Ontwikkeling van het ruimtelijk zien /40 voorwerpen...bouwen...houten blokjes, 2e1962

STREEFKERK H; Nieuw meetkundeboek voor MO en VHO, Dl.1: 1e1951, Dl.2: 1e1951, Dl.3: 1e1952

STRUIK JWJ; X /algebra voor ULO, Dl.4A: 1e?1963

STUTVOET HJ; Kern der differentiaal- en integraalrekening (voor MTS, Polytechnische bibl. Nr.91), 1e1933

SUZENAAR K; Zie serie: Nieuwe N.O.-serie

SWEEP JM; Beknopt leerboek der Beschrijvende Meetkunde, 1e1924

SYSWERDA AH; ANALYSE voor VWO, 2e(+antw.)1968

ANALYSE voor HAVO, 1e1968TEUNIS GA, REININK; Algebra /voor Mulo-scholen en andere onderwijs-inrichtingen, Dl.1: 2e1932

THIJ AHB ten, KEIZER; Rekenen, Dl.1a: 5e1972, Dl.1b(auteur alleen J.Keizer): 4e1972

THIJN A VAN; Rekenkundige hoofdstukken /met opgaven, Dl.1: 1e1924, 4e1938, Dl.2: 1e1924, 2e1931

Leerboek der Algebra met vraagstukken, Dl.1: 5e1931, Dl.2: 2e(besch.)zj, 3e1923, Dl.3: 2e1918

Algebraïsche Vraagstukken,

Dl.1: 6e1927, 10e(mmv.Kobus)1939, 11e(bezorgd d.Kobus)1941, 12e(idem)1945, 14e(mmv.Kobus)1949,

Dl.2: 7e(mmv.Kobus)1936, 9e(id.)1940, 11e(bezorgd d.Kobus)1946, 14e(mmv.Kobus)1951,

Dl.3: 2e(bezorgd d.Kobus, zónder Van Thijn!!)1942, 5e(samen met Kobus)1950

Algebraïsche hoofdstukken, 1e(met Kobus)1933, 2e(met Kobus)1938, 3e(bezorgd d.Kobus)1946

Nieuw leerboek der Algebra-met vraagstukken voor het vhmo(d.Wasscher, vanaf 1952),

Dl.1: 6e(herz.Abram+antw.)1966,

Dl.2: 1e1954, 6e(herz.Abram)1967

Dl.3: 1e1956

Leerboek der Vlakke Driehoeksm.met vraagstn, 3e1914, 6e(+los suppl.1922 Goniom.& cyclom.vgln) 1922, 10e1931, 16e(mmv Kobus)1940, 18e(bezorgd d.Kobus)1943,

22e(mmv.Kobus+graf.krt+antw.1949)1950, 23e(d.Wasscher+graf.krt+antwn)1953,

26e(titel: Leerboek der vlakke driehoeksmeting (goniometrie en trigonometrie), d.Wasscher+ Supplement betr. differentiëren bij 25e1959 door Abram)1960,

27e(titel: Leerboek der goniometrie met vraagstn, d.Abram, + antwn)1961

De goniometrie van de enkele hoek, met toepassing op de meetkunde, 1e1937

Trigonometrie voor gymnasiaal en middelbaar onderwijs,

Eerste afdeling(3e klasse van de HBS A en B): 8e(met Kobus)1949, 11e(door Wasscher)1956,

Tweede afdeling(4e en 5e klasse van de HBS B): 2e(samen met Kobus)1940, 3e(bez.d. Kobus, zónder Van Thijn!!)1943, 6e(mmv.Wasscher)1952

Logarithmische en goniometrische tafels in vier decimalen /behorende vij de wiskundeboeken van

Dr. A. van Thijn mmv. Kobus, door Kobus en Domisse, 1e1937

LEERBOEK DER VLAKKE MEETKUNDE met opgaven,

Dl.1: 7e1925, 15e(mmv.Kobus)1940, 22e(mmv.Wasscher)1952,

Dl.2: 2e1916(besch.), 5e1925, 11e(mmv.Kobus)1938, 12e(bezorgd d.Kobus)1941, 14e(id.)1943,

19e(mmv.Wasscher)1952

LEERBOEK DER PLANIMETRIE, 5e1925, 9e1938, 11e1945, 12e1947

HOOFDPUNTEN DER PLANIMETRIE met vraagstukken, Dl.1: 2e1953

VERZAMELING v. planimetrische vraagstn /met supplement...aanwijzingen..,

5e1920, 10e(mmv.Kobus)1935, 19e(d.Wasscher)1954

MEETKUNDE VAN HET PLATTE VLAK VOOR HET VHMO /door E.J.Wasscher,

Dl.1: 1e1958, 2e(d.Abram)1960, 3e(id.)1963, Dl.2: 1e1959, 3e(d.Abram)1965,

Dl.3: 1e(d.Abram)1960, 2e(id.)1965

INLEIDING TOT DE MEETKUNDE DER KEGELSNEDEN(met Kobus), 1e1938, 2e1939

LEERBOEK DER STEREOMETRIE, 1e1903, 3e1913, 9e1929, 11e(mmv Kobus)1933,

13e(id. + los supplement kegelsneden)1936, 15e(bezorgd d.Kobus, zónder Van Thijn!!)1941,

21e(d.Abram; bijdruk, +losse kaart)1964

BEKNOPT LEERBOEK DER STEREOMETRIE, 1e1906, 5e1930, 9e(bezorgd d.Kobus)1946

HOOFDPUNTEN DER STEREOMETRIE, 3e(bezorgd d.Kobus)1940, 4e(id)1946, 10e(d.Wasscher)1957

STEREOMETRISCHE VRAAGSTUKKEN(mmv Kobus), 1e1936, 3e1940

INL. TOT DE BESCHRIJVENDE MEETKUNDE, 1e1916, 4e1924, 11e(mmv.Kobus)1939,

12e(bezorgd d.Kobus)1941, 14e(mmv.Kobus)1947, 19e(Wasscher)1957

ANALYTISCHE MEETKUNDE (met Reindersma), 1e1929

INLEIDING TOT DE HOOGERE ANALYSE /tdv de hoogste klassen der…..wetenschappen, 1e1920

THIJN A VAN & SCHOLTENS; Reeks: "Van Thijn en Scholtens' wiskundige leerboeken"

REKENKUNDE /voor kweekscholen /met opgaven, 3e1933

ALGEBRA /voor kweekscholen en gymnasia, Dl.1: 1e1928, 2e(+antw.1929)1932, Dl.2: 2e(+antw.1929)1932

VLAKKE MEETKUNDE /voor kweekscholen en gymnasia, Dl.1: 3e1933, Dl.2: (1e)1925, 3e1934

STEREOMETRIE ten dienste van Kweekscholen en Gymnasia, 3e1931, 5e1940(mist p.3-4, zónder Van Thijn!!; titel: Stereometrie voor …..)

TICHELER JHA; zie UTO-reeks

TIEMERSMA D, TIEMERSMA; Tekenen en berekenen /met proefwerken /Voorloper op het Wiskunde-

onderwijs, 1e(+antw.+toelichting + 36proefwerken)1953TIMMER JK; KORT EN KLAAR Compendium der schoolwiskunde, 1edr.1954

Lagere wiskunde, Deel2 (Planimetrie(studieb.voor....acte LO) / Uitgegeven als vijfde druk van het

Leerboek der Vlakke Meetkunde deel IV door Derksen en De Laive): 1e1948

TOUSSAINT H Ch; Nieuw algebraboek /voor vhmo, Dl.1: 1ezj, Dl.2: 1e1950

Nieuw meetkundeboek /voor vhmo, Dl.1: 1ezj, Dl.2: 1ezjTRINICUS G; ALGEBRA voor nijverheidsscholen……..vglo-scholen, 1e?zj,

MEETKUNDE voor het nijverheids- en voortgezet ondewijs, Dl.1: 2ezjTROELSTRA R, HABERMAN, DE GROOT, BULENS; Transformatiemeetkunde, Dl.1: 4e1967,

Dl. 2: 3e1967, Dl. 3: 3e1970TUNS C; Vlakke meetkunde tdv. MULO-scholen….enz., Dl.2: 1e(met antw.)1915

TURKSTRA HESSEL, GEURSEN; Kern der vlakke meetkunde /met benodigde goniometrie.., 1e(+antw.)1953

Werkschrift vlakke meetkunde, Dl.1: 2e1955

Psychologisch-didactische inleiding /behorende bij het Werkschrift vlakke meetkunde 1

UBACHS AJG, VERGOOSSEN; Rekenen /voor ambachtsscholen en scholen VGLO, 1e1947

UITTENBOGAARD W; 'n Cijferuurtje /cijfer- en rekenopgaven….,

Dl.4(vh.voortgezet ond.): 2e1916, 3e(+antw.)1919

Dl.5(tdv.het (M)ULO): 3e+antw.1929

VAES FJ; Leerboek der stereometrie, 1e1911

Hoofdzaken uit de beschrijvende meetkunde en eigenschappen uit de stereometrie, 1e1914

Scheeve Projectie (stereometrisch teekenen) met vele figuren, 1e1914

Graphische Voorstellingen en de beginselen der Differentiaal- en Integaalrekening, 1e1907

Logarithmen met vier decimalen, 3e1924, 7ezj (zie rubriek Tabellenboeken)

TAFELS van 2emachten, wortels, renten, sinus-tangens, logarithmen in 3 decim.:

Lijnteekenen /teekeninstrumenten, constructies, kromme lijnen, teekenvoorbeelden, 1e1912

VALK G VAN DER; Voor het mondeling M.U.L.O. examen (Meetkunde B), 1953

VALKENAARS AC; Stereometrische Oriëntatie, 2e+antwoorden1966(grootformaat)

VAN AJTh DE; Eenvoudige planimetrische beschouwingen van de kegelsneden, 1ezj

VELDERS NW; zie onder (series) TAAKBOEKEN

VELTHOVEN JC VAN; Rekenkundige hoofdstukken voor het gymnasiaal- en middelbaar onderwijs,

1e1935, Supplement ‘Onnauwkeurige getallen’ bij 2e1938, 3e1941

Rekenen en algebra voor vhmo, Dl.1: 1e(mmv.Köster)1949

Leerboek der algebra /met JBH Köster, Dl.1: 1e1932, Dl.2: 2e1935, Dl.3: 1e1935

Overzicht der algebra /voor het eindexamen gymnasium en hbs, 1e1935

Gonio-en Trigonometrie voor vhmo, 2e1949

Leerboek der planimetrie /voor middelb.en voorb.hoger onderwijs, Dl.1: 4e1955, Dl.2: 2e1939, Dl.3: 2e1939

Leerboek der stereometrie, 3e(...v.lycea,gymnasia&HBS)1936, 6e(...v.middelb.&voorb.hoger ond.)1946,

7e(...v. v.h.m.o.)1948, 10e(auteur: J.M.Keizer, titel: Stereometrie)1960

Overzicht der meetkunde voor het eindexamen gymnasium en hbs, 1e1936VENEMA HJ; Practische en Theoretische Handleiding /voor Aspirant-Kommies bij 's Rijks Directe Belastingen, Dl.1: 1e1913

VENSTRA, H; Wiskunde voor de hoofdakte (Repetitieboek) 1926

Schriftelijk examen wiskunde voor de Hoofdakte 1924-’27 en onderwijzersakte’27 (nieuw programma), 1e1927

Het toelatingsexamen voor M.T.S. en Machinistenschool /Een serie vraagstukken...., 1e1927

Verzameling van wiskundige vraagstukken /voor kweekscholen en hoofdakte-cursussen, 1e(+antw.) 1930VERGOOSSEN H; Vlakke Driehoeksmeting voor MTS....300 vraagstukken (met Vrijlandt), 1e1938

zie ook: UTO-REEKSVERHAGEN H, SCHUTTE; REKENBOEK voor Kweek- en Normaal.....MULOscholen,

Dl.1: 1e1911, 4e(+antw.)1924, Idem Antwoorden bij Dl.2: 3ezj

REKENBOEK tdv.Onderwijzers en Onderwijzeressen, die voor de Hoofdakte studeren,

Dl.1: 2e(+antw.)1917, Dl.2: 2e(+antw.)1919VERMAAS J; Leer uzelf beter rekenen /voor hen, die de schoolbanken achter de rug hebben, 1?192X

VERRIJP DPA; Leerboek der Trigonometrie,

Dl.1(goniometrie en vlakke trigon.): 3e1919, 4e(+form.)1929, Dl.2(spherische trigon.): 1e1899VERSLUYS J - (alle titels bij rubrieken 19e eeuw)

VERWEY DE WINTER J - (alle titels bij rubrieken 19e eeuw)

VISSER KHW; Leerboek der Stereometrie....MTO...., 1e1923

Leerboek der Beschrijvende Meetkunde....MTO , 2e+atlas1919, 3e+atlas1923, 4e+atlas1928

Analytische Meetkunde-Differentiaal-en Integraalrekening voor MTScholen..., 1e1935, 2e1940, 4e1947

Grafische Voorstellingen, 1ezjVISSER P; Leerboek der Vlakke Driehoeksmeting(Eerste druk verschillend hbs vs. gymnasium!),

Dl.1: 6e1937, 8e1945, Dl.2: 2e(+antw.)1931, 7e(+antw.9e)1945

Grafische voorstellingen, maxima en minima en reststelling, (1e?)1924

VISSER W, WOLTHUIS; Rekenkundig Werken voor het VO, 1e1967

VOLLEWENS WJ; Inleiding tot de D&I-rekening en de beginselen der Anal. Meetk., 1ezj

VOOREN WL VAN DE; Grenswaarden-eene inleiding tot de D&I-rekening, 1e1919, 2e1934

VREDENDUIN PGJ; ALGEBRA(met Van Haselen), Dl.1(incl.rekenk.)v.vhmo: 1e(uitg.Rijnstad)1940,

2e(uitg.Rijnstad, met losse plakkers Wolters)1942, 3e(uitg.Wolters)1947

Dl.2(incl.rekenk.)v.vhmo: 2e1941, 5e1953,

Dl.3G v.VHO: 1e(uitg. Rijnstad f2.40)1941, 1e(uitg.Wolters f2,50)1941

Dl.3H v.MO: 3e1951

Dl.4G v.VHO: 1e1946,

Dl.4H v.MO: 1e1948

NIEUWE ALGEBRA voor vhmo(met Van Haselen), Dl.1: 1e1952, 2e1955, 9e(+antw.)1966,

Dl.1A(meer modern dan dl.1): 3e1965

Dl.2: 1e1952, 3e1958, 4e1959, 5e1960, 9e1968,

Dl.3: 1e(+antw.)1954, 2e(+antw.)1957, 9e1968,

Dl.4:1e(+antw.)1954

GONIOMETRIE voor vhmo, 3e1960, 7e1969

PLANIMETRIE voor vhmo, Dl.1: 1e(grondbeginselen en congruentie)1948, 7e1961, 10e1967,

Dl.2: 1e(metriek)1948, 9e(+formulekrt.)1968,

Dl.3: 3e1960, 7e(+formulekrt.)1968

STEREOMETRIE voor vhmo, 2e(+formules)1947, 10e(+tekenatlas+formules)1969

BESCHRIJVENDE MEETKUNDE(met Wichers), 1e1951

ANALYTISCHE MEETKUNDE, 1e(+formules)1949, 3e(id.)1957, 4e(id.)1959, 8e(id.)1965, 9e(id.)1971

DIFFERENTIAAL-EN INTEGRAALREKENING voor vhmo, 1e1959, 3e(met antw.)1961, 7e1970VRIES G DE; Beknopt leerboek der reken- en stelkunde, 1e?1907

VRIES HERMAN J; Meetkunstige constructies en meetkunstig vlakornament /Ruim 50 opgaven....., 1e1908

VRIES Hk DE, WIJDENES; Leerboek der Beschrijvende Meetkunde,

Dl.1: 5e(vijfde druk van Van Pesch-Wijdenes – zelfde titel)1927, Dl.2: 1e1925VRIES JAN DE, JANSSEN VAN RAAIJ; Leerboek der Vlakke Meekunde, 8e(herz.d.WJ Wisselink)1916,

12e(id)1922, 14e(id)1927, 19e(herz.Okken)1943, 21e(id)1946VRIES J DE; Evenredigheden, Worteltrekking, Logarithmen en Goniometrie, 2e1928, 5e1937

Vraagstukken over analytische meetkunde, 1e(+antw.)1933VRIES PL DE; Vlakke- en boldriehoeksmeting /voor zeevaartscholen, 7e1940

Goniometrie, Driehoeks-en Boldriehoeksmeting v.Zeevaartscholen, 12e(herz.Dambrink, gewijzigde titel)1960VRIEZEN BW; Grafische voorstellingen /voor MO, VHO, MTS en Kweekschool, 1e(+antw.)1933

Twintig Mondelinge Eindexamens HBS-B, 1e1950VRIJBURG M, VAN LEUSEN; Beginselen d.meetkunde met opg., /voor lln..., Dl.2(meetk.in de ruimte): 3ezj

VRIJLANDT W, DE WILDE; Leerboek der rechthoekige projectie vh MTO, Dl.1: 1e+atlas1923

Beginselen der Rechthoekige Projectie, beknopt leerboek...., 1e+atlas1937, 4e+atlas1946WAFELBAKKER C; Vlakke driehoeksmeting-Leerb.m.vraagst.(Bibl.Inst.Jacob v.Campen, No.25)

Stereometrie-Leerboek met vraagstukken(Bibliotheek vh Instituut “Jacob van Campen” No.36), zjWAGENINGEN R VAN; Algebra /met vragen en opgaven, 1e(met Antwoorden)1926

MEETKUNDE-BOEK voor MULO A en B, 1e1927

Meetkunde-Rekenboek, 1ezj

Stereometrie /met vragen en opgaven, 1e1925WAGENSVELD GG VAN; Oefeningen in de algebra /voor kweek- en normaalscholen......beperkt wiskunde program, St.1: 1e(+antw.)1919, St.2: 1e(+antw.)1919

WALL WG DE; zie de serie:Op Hoger Plan

WALSTRA KW, VAN DALFSEN; Leerboek der planimetrie /tdv.gymnasia...., 3e1933

Planimetrische vraagstukken /behorende bij het Leerboek der planimetrie tdv....., 3e1935WANSINK JohH; Reken- en stelkunde voor M&VHO,

Dl.1: 1e1939

Dl.2: 1e(+formules en schema's)1940, 7e(Leerb.d.algebra +antw.+forms)1956, Antw.deel2: 8e1959

Dl.3: 1e(+antw.+formules)1941, 2e(+form.)1946, 4e(Leerboek der algebra +antw.+formules)1955

Dl.3alfa(uitg.vh gymn.alfa): 1e(+formules)1941

ALGEBRA voor VHO&MO, Dl.1: 3e(+antw.+formules)1960,

Dl.2: 1e(+formules)1957, 3e1960, 5e(+antw.+formules)1966,

Dl.3: 2e1960, 3e(+antw.)1964

BESCHRIJVENDE MEETKUNDE(met Holwerda&Van der Neut), 2e1951, 4e1957

Repetitie-werkschrift voor beschr. meetkunde, 4e1948WASSCHER EJ; zie onder serie Voortgezet en middelbaar nijverheidsonderwijs, en onder Van Thijn

WEENINK J; Algebraïsche vraagstukken voor ULO-scholen, Vierde stukje: 2e1947

WEISS; zie serie: 't Daaglijks Leven

WERFF WF VD, VAN HERK; Het noodige uit de meetkunde /....MULO...3jarige...MMS’en,

Dl.2: 1e1923WERFF WF VD, LOBSTEIN; Het noodige uit de algebra en rekenk.voor lln.der MULOscholen, Dl.2: 2e1921

WERKMAN H; zie rubriek Didactiek

WESSELS J; Rekenen met kansen (Torusreeks - 4), 1969

WESTENDORP JCC; Leerboek der Boldriehoeksmeting(met vraagstukken), 1e(+antw.1917)1914,

2e(herzien doorVisschers)1922WESTERHOF A; Het examen wiskunde L.O. /Leiddraad voor hen..../bevattende o.a. eene verz., 1904

WESTERMANN LRJ; Meetkunde met vectoren (uitgave CMLW, ééndelig), 1966

Meetkunde met vectoren (uitgave W-N), Dl.1: 1969, Dl.2: 1970WIEL AJ VAN DER; zie serie ‘Vorming en Techniek’

WIJDENES P;

Voorloper /op de rekenboeken voor de hbs en voor mulo /tevens slotstukje.....LS, 1e(+antw.2ezj)1924

Rekenboek voor de ho(o)gere burgerschool(met De Lange),

Eerste stukje: 2e1911, 7e1918, 8e1920, 15e1932, 17e1938, Tweede stukje: 5e1920

Vraagstukken uit Rekenboek I, 3e1918

Vraagstukken uit Rekenboek II en Reken-opgaven der M.U.L.O.-examens,

1e1916-complete fotokopie, 3e1921, 4e1925

Beknopte Rekenkunde voor het M&VHO, 2e1932, 2e1932 (meegebonden met vier andere boeken)

Rekenboek voor MULO /en voor ...........beperkt wiskunde-program, Dl.1: 1e1919

Nieuw rekenboek voor het voortgezette rekenonderwijs(mmv.Birkenhäger,Machielsen),

Dl.1(achtste druk van het Rekenboek voor MULO): 1948, Dl.1: 9e1954, 12e1966,

Dl.2: 6e1942, 10e1968, Dl.3: 1e(+antw.)1932

Rekenen voor het nijverheidsonderwijs (bew.d. Bruinshoofd), Dl.1: 6e1952

Handelsrekenen, 4e1929

Algebra voor MULO en voor...., Stukje1: 2e1914, 11e(+form.krt)1921, 32e1941, 47e1951

Stukje2: 1e1913, 2e1916

Stukje2A: 5e1921, 9e1930, 11e1936, 17e1950, 21e(+formules)zj

Stukje2B(examenuitgave): 4e1920, 5e1922, 10e1932, 20ezj

Stukje3(voortz.v.2B, nwe titel: Algebra, grafieken en goniometrie voor MULO en voor....): 23e1961

Antwoorden Algebra voor MULO, bij dl.2A: 3e1922, bij dl.3: 6ezj, bij dl.2B-examenuitgave: 1e1918

Leerboek der Algebra(met De Lange), Dl.1: 3e1913, 6e 1919, 11e1947, Antwoorden bij Dl.1: 4e1932,

Dl.2: 2e1912, 5e1920, Dl.3: 2e1915, 4e1921

Beknopte Algebra, Dl.1: 1e1919, 3e1924, Antwoorden Dl.1: 13e1932, Dl.2: 1e1919, 5e1932, 7e1939

Klein leerboek der algebra /tdv.meisjesscholen, technische...onderwijzersopleiding,

Dl.1: 2e1933, Dl.2: 3e(+form.krt.)1948

Nieuwe school-algebra, Dl.1: 1e1924, 2e1926, 6e1932, 11e1939, Antwoorden bij Dl.1: 4e1939

Dl.2: 3e1928(besch.), 6e(met Beth)1934, 12e1942

Dl.3: 7e(met Beth)1940, 11e(met Beth)1947, Dl.3alfa: 5e(met Beth)1936,

Dl.4: 1e(met Beth)1930, Dl.4-bèta: (1e?)1936

(Voor hogere drukken, zie bij DKF Heyt)

Algebraïsche Vraagstukken /voor HBS met 5-j. cursus en gymnasia, Dl.1: 5e1923

Algebraïsche Vraagstukken /met hoofdpunten der theorie voor het M&VHO(omgewerkte versie vanaf 7e193?),

Dl.1: 8e1936, Dl.2: 8e1938, Dl.3: 8e1938

Antwoorden op: Algebraïsche Vraagstukken, deel 1: 3e1933, deel 3: 4e1938

Definities en formules behorende bij Algebr.Vraagst., 2e1920, 3e1925

Algebra voor het Nijverheidsonderwijs(mmv.Van der Ploeg), 2e1931, 3e1938, 12e(met Bruinshoofd)1963

Algebra voor middelbare handelsdagscholen, St.1: 5e1923, 7e(Alg.v.middelb.handelssch.)1938, 9e(id.)1946, St.2: 4e(titelblad: ...handelsscholen)1927, 5e(id.)1935

Algebra voor Hoogere Handelsscholen en voor de acte KXII(met Van de Vliet), 1e1925

Algebra en financiële rekenkunde voor de HBS A (met Vd Vliet), 8e1957, 12e(...vh economisch onderwijs)zj

Algebra voor examens in handelsrekenen, 4e1950, 6e(verzorgd d.Pleysier)1961

Functies en Grafieken en eenige theorie van de algebra voor het M&VHO, 1e1933

Leerboek der goniometrie en trigonometrie: zie onder Gonggrijp en in rubriek Hoger Onderwijs

Beknopte driehoeksmeting,3e(+forms.)1924, 7e(+forms.5e)1936, 10e1946(= Uitg.A Hs.I-VI+Uitg.B Hs.VII-XIV)

Kleine driehoeksmeting met toepassingen bestemd voor...beperkt programma, 1e1930

Practische driehoeksm. met toep.op versch.gebied (v.v. Kleine driehoeksm.....), 2e(+antw.)1938, 3e1943

VLAKKE MEETKUNDE(met De Lange), Dl.1: 1e1911, 4e1919, 10e1933, 11e1937, Dl.2: 1e1911, 7e1928,

Kaarten met ‘Inhoud’ en Formules: 5 typen, zj,z.dr.

MEETKUNDE VOOR M.U.L.O. /en voor verschillende inrichtingen...….beperkt wiskunde-progr.,

Dl.1: 1e1914, 10e(+inhoud-kaart)1928,

Dl.2: 1e1915, 4e1922, 8e(Meetkunde voor MULO en MO /en voor verschillende.....)1939

OPLOSSINGEN VAN DE VRAAGSTUKKEN UIT DE MEETKUNDE VOOR MULO, 3e1926

MEETKUNDE VOOR HET NIJVERHEIDSONDERWIJS(mmv.Van der Ploeg), 1e1928, 2e1934

PLANIMETRIE een eenvoudig schoolboek voor het (eerste) onderwijs in de vlakke meetkunde (Dl.1 en 2 met doorgenummerde pags), 2e(twee losse delen)+formulebladen+antw.1933,

3e(één titelblad voor het geheel)1941, Dl.1 en 2 in één band: 5e1949/4e1947,

Dl.1 en 2 in één band: 8e1957/8e1959

BEKNOPTE MEETKUNDE, Dl.1: 3e1923, 10e+Form./inh.1947, Dl.2: 2e1922, 6e+Form./inh.1932

OPLOSSINGEN VAN DE VRAAGSTUKKEN UIT DE BEKNOPTE MEETKUNDE, 1e1923, 2e1930

MEETKUNDIGE VRAAGSTUKKEN met de bewijzen....M&VHO, Dl.1: 1e1934, Dl.2: 1e1934

NIEUWE SCHOOLMEETKUNDE, Dl.1: 1e(+formulekaart)1950, Dl.2: 3e(+overzicht)zj(1960?)

Toelichting bij de NIEUWE SCHOOLMEETKUNDE en antwoorden op vraagst., 1e1950, 2e1958

STEREOMETRIE /voor M&VHO(eerdere drukken: Molenbroek, Lucieer), 13e(met Lucieer)1964

BEKNOPTE STEREOMETRIE, 3e1933, 7e(+losse inhoud-kaart) 1957

KLEINE STEREOMETRIE, 1e1928

STEREOMETRISCH TEKENEN(overdruk NTVW), 1935

DE KEGELSNEDEN VOOR HET M.O., 1e1938

BEKNOPTE BESCHRIJVENDE MEETKUNDE, 2e1931, 4e1940

OEFENBLADEN / Methodisch gerangschikte verz.v.350 vraagstukken uit de

Beschrijvende Meetkunde op 82 losse bladen, 4e1926 (supergrootformaat)

OEFENBLADEN /volledige leergang inde Beschrijvende Meetkunde voor de HBS (geheel omgewerkt d. reefkerk, in 2 delen), Dl.1: 5e1949, Dl.2: 5e1949 (grootformaat)

HANDLEIDING bij de OEFENBLADEN voor de BESCHRIJVENDE MEETKUNDE(met Streefkerk), 6ezj

BEKNOPTE ANALYTISCHE MEETKUNDE, 1e(+antw.)zj (1962?)

ANALYTISCHE MEETKUNDE VOOR HET VHMO, 1ezj (1965?)

Wiskunde voor zeevaartscholen(in overleg met Vermeulen), Dl.1(rekenen,alg.,meetk.): 1e(+formules)1930

TEEKENBLADEN /voor graphische voorstellingen/verz.v.30 kwarto-bladen 2 mm-papier (in portefeuille-grootf.)WIJDENES P, BRUINSHOOFD; Rekenen voor het lager technisch onderwijs en....., St.1: 10e1964

WIJDENES P, RITCHI; Vlakke meetkunde voor Indische scholen, Dl.1: 5e1940

WIJK HW VAN; De beginselen der Algebra verklaard voor vaklieden...beknopte handl.., 4e1927

WIJK LA VAN; Elementaire statistiek, (1e?)1960

WIJN CJ DE; Meetkunde /doortekenen en knippen, 1e1947

WILT FW VAN DER; Toegepaste wiskunde en rekentechniek ten beh....leerling-analist, 1ezj, 2ezj

ELEMENTEN/Leerboek der meetkunde/voor VHMO,

Dl.1: 3e1954, 4e1956, 8e1965, Dl.2: 4ezj, Dl.3: 3ezj, 5ezj

Werkschrift B bij Elementen/Leerb.d.meetk. 2 VHMO (grootformaat)

Werkschrift C bij Elementen/Leerb.d.meetk. 3 VHMO (grootformaat)

Werkschrift 5 bij Elementen/Leerb.d.meetk. Dl.3(grootformaat)WILT JC VAN DER; ELEMENTEN/Leerboek der meetkunde/voor voortgezet onderwijs (MULO-A),

Dl.1: 5e1965, Dl.2: 4ezj, Werkschrift 1-2 bij Elementen/Leerb.d.meetk. 1 (grootformaat)WILTSCHUT W; Rekenboek voor de schoolvrije jeugd/....herhalings-en voortg.ond.,

No.5(Tweede klas/cursus voor vakjongens)zj (±1920)WIND F; Algebra/leerboek met vraagstukken (Polytechnische Bibliotheek No.17), 4e1918, 7e1931, 8e1937

Technisch Vademecum, 1ezj(1914?)

Bouwkundige berekeningen(vraagstukken)/Verzameling van 250..hoofdzaken der theorie, 3e1929

WINKEL B; Het IS zo eenvoudig /Algebra voor de MMS, 1e1959

WISSELINK WH; zie rubriek 19e eeuw.

WITTEVEEN JM; Inleiding tot de meetkunde (bedoeld bij Birkenhäger-Machielsen), ca 1951

WOLDA G; Atlas behoorende bij de Beschrijvende Meetkunde voor de HBS, 1e1921

WOLFSWINKEL CW, VERMEER; De exacte vakken op het eindexamen HBS-B (Examenreeks 2),

Dl.1A: 1e+suppl.’57/1957, Dl.1B: 1e+suppl.’57/1957WORP M, SENGERS; Meetkundig Rekenboek/voor Nijverheidsonderw., Dl.1: 6e1927, Dl.2: 6e1928

YNTEMA L, DREWES, BLOTEN; ALGEBRA/voor vhmo, Dl.1: 1e(+antw.)1925,

Dl.2: 1e(+antw.)1925, 4e1939, Dl.3: 1e1926, Dl.4: 1e1927YOUNG RG; Verzamelingen /een geprogr.cursus (Ned.vert.Beunk; Samson-schakelboek), 1e196?

ZANDVOORT RH; Antwoorden bij Cijferboek voor het nijverheidsonderwijs, 1963

ZANTEN Jzn L VAN; Zie bij 19e eeuw.

ZERNIKE CFA; Voortgezet Rekenonderwijs /Methodisch gerangschikte verzameling van rekenkundige vrgstn. voornamelijk tdv. kweek- en normaalscholen (1edruk 1906-08),

St.1A: 5e1918, St.1B: 5e1918, St.2A: 4e1918, St.3A: 3e1916

Zie ook bij 19e eeuw, lager onderwijs

ZIJL A VAN; Rekenen voor M.U.L.O. /Theoretisch-Practische Leergang /voor…. , Dl.2: (1e?)1926

ZWIERSTRA Y; Kompas voor meetkunde /voor Ulo-scholen en andere........, Dl. IVb: 1e19671   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   23


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina