Door belangstellenden te raadplegen en te lenenDovnload 0.88 Mb.
Pagina17/23
Datum22.07.2016
Grootte0.88 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   23

20e eeuw, HOGER ONDERWIJS, NederlandsACKERMANS STM, VAN LINT; Algebra en analyse, 1e1970

ALLER C VAN; Beginselen der Analytische Meetkunde (KMA), 3e 1916,

Leerboek der hoogere stelkunde, 2e1914BARRAU JA; Analytische Meetkunde, Dl.I het platte vlak: 1e1918, Dl.II de ruimte: 1e1927

BERG JC VAN DEN; Voordracht Hoogere Wiskunde (D&I-rek.voor adelborsten), 1917

BEST J; Vraagstukken van het examen middelbaar wiskunde K I (periode 1940-1954), 1955

BETH EW; Inleiding tot de wijsbegeerte der wiskunde, 2e1942

Summulae Logicales / Supplement der formele logica, 1e1942

Geschiedenis der Logica (Servire, kleinformaat), 1e1944

Natuurphilosophie (Noorduijn’s Wetensch.Reeks No30), 1e1948

Symbolische Logica (Servire No. D2 / 5, kleinformaat), 1e1950

BETH HJE; Meetkundige toepassingen vd Differentiaalrekening, 1e1948

Het Probleem der Gravitatie, 1e1948

Inleiding tot de D&I-rekening/Met toepassingen op verschillende gebieden,

1e1934, 7e(bezorgd d EW Beth)1958

Inleiding in de niet-euclidische meetkunde op historische grondslag, 1e1929

Newton’s “Principia”, Dl.I: 1e1932, Dl.II: 1e1932

Kinematica in het platte vlak (Noorduijn’s wetenschappelijke reeks No.32), 1949

BOCKWINKEL HBA; Kollege Integraalrekening/met een aanh. over dubbele integralen/v.J.Wolff, 1932

Syllabus college Exacte Analyse delen I, II, III, 1947BOLCK H; NIEUWE GIDS vh Examen Wiskunde LO&MO K-I / mmv.Broersma, Quist, Zimmerman.

Uitgave RESA / Velp-Arnhem-Hilversum,

Dl.I planimetrie: 2e(herz.d.Ruben +atlas)1949, Atlas bij Dl.I planimetrie, 1e1934

Dl.II stelkunde: 1e1935, 2e(herz.d.Ruben)1949,

Dl.III stereometrie mmvRuben: 2e(+atlas)1946,

Dl.IVa vlakke driehoeksmeting, Tweede Afdeling, getypt: 2e(+Atlas /Figuren Tweede Afd.)1950

Atlas Voorloper III (Meetkunde: Figuren 81 t/m 133, pp.25-48)

Voorloper IV (Gonio- en Trigonometrie) van de Nieuwe Gids IV, 1e?1940


BOOMSTRA W; Aantekeningen bij het College D&I-rekening(T.H. Bandoeng), Dl.I: 1e1924

BOTTEMA O; De elementaire meetkunde van het platte vlak, 1e1938

Hoofdstukken uit de elementaire meetkunde, 1e1944 (Servire, kleinformaat))

Verscheidenheden / uitgave vd NVvW, 1977

Wiskundige Vraagstukken ontleend aan de Propaed. ....., 2e(herz.Almering)1957 (Handleiding a-6, Delft)BREEN AJ VAN, Vraagstukken van het Examen Middelbaar Wiskunde K-I, 4e(bezorgd Wijdenes)1922

Idem, losse supplementen tem.1928, 1931, 1933-1936BREMEKAMP H; Partiële differentiaalvergelijkingen / met toepassingen / naar het college..Delft, 1e1939

Algebra Hoofdstukken vh propaedeutisch examen a/d TH (met Van Os), 2e1945 (Handleiding 54, Delft)BRUIJN NG DE; Beknopt leerboek der D&I-rekening, 1e1949, 2e1958

Kwadratische vormen en Kwadratische oppervlakken, 1e1952 (Handleiding a-2, Delft)BRUINS EM; Numerieke Wiskunde, 1e1951 (Servire, kleinformaat)

Inleiding in de Mathesis, 1e+figurenboekje1951CHARLOUIS MD; Handleiding bij de studie der integraalrekening, ?e1901

DELFT, Studieboeken der TH


Vereeninging tot het uitgeven van BEKNOPTE HANDLEIDINGEN bij het onderwijs a/d TH, v.a.

HANDLEIDINGEN bij het onderwijs a/d TH te Delft – onder red.vd Centrale Cie.v.StudieBelangen

v.a. Vereniging voor Studie- en Studentenbelangen te Delft:

No.9 Beekman / Integraalrekening, 2e1912(titelblad ontbreekt)

No.40 Beekman / Wiskundige Opgaven vh propaedeutisch examen aan de TH, 3e1916?, 6e1930, 10e1943

No.a-8 Bijl&Salet / Analytische Meetkunde, Dl.1: 3e1961, 5e1964

No.a-11 Bijl&Salet / Analytische Meetkunde II, 1e1958, 7e1973

No.54 Bremekamp&Van Os / Algebra Hoofdstukken vh propaedeutisch examen a/d TH, 2e1945

No.a-2 Bruijn NG de / Kwadratische vormen en Kwadratische oppervlakken, 1e1952

No.80 Bottema / Wiskundige Vraagstukken ontleend aan de Propaed. ......, 1e1949

No.a-6 Bottema / Wiskundige Vraagstukken ontleend aan de Propaed. ......, 2e(herz.Almering)1957

No.85 Os CH van / Vectoranalyse, 1e1949

No.a-4 Steggerda e.a. / Vraagstukken over Anal. Meetk. en Lineaire Algebra, 2e1955, 4e1958, 9e1971

No.a-12 Timman / Vectoranalyse, 1959

No.50 Vollewens / Repetitiedictaat Analytische Meetkunde, Dl. A(het platte vlak): 2e1947

No.51 Vollewens / A.M.II / Analytische Meetkunde / Tweede studiejaar /bewerkt naar college Rutgers / 1918

No.51 Vollewens / Repetitiedictaat Analytische Meetkunde, Dl. B(de ruimte): 2e1947

No.55 Vollewens / Vraagstukken over hogere algebra, 1e1949

No.56 Vollewens / Repetitiedictaat Analyse /Diff.rek. Int.rek. Diff.vgln. en Hoogere algebra ( ééndelig), 1e(+formuleboekje 1925)1925

No.53-56 Vollewens / Repetitiedictaat Analyse - twéédelig,

Dl.1: 2e(No.53?) (1933?) + Dl.2: 2e(No.56)1933 , los Dl.2: 2e(No.56, HHGvE)1933,

Dl.1: 5e(No.53)1946 + Dl.2: 4e(No.56)1946

No.a-7 Vollewens / Repetitiedictaat Analyse, Dl.1: 9e1956

No.70 Vollewens / Repetitiedictaat Differentiaal-Vergelijkingen, 2e1946, 4e1953

No.a-9 Wille & Kallenberg / Vraagstukken over vectoranalyse en differentiaalmeetkunde, 2e1962

No.a-1 Zaanen / Analytische Meetkunde, 1952(getypte versie, hs.1-11), 1954(gedrukte versie, hs.1-12)

VSSD Almering e.a. / Analyse, 1e(alleen hss.7-11)1974, 2e1977, 5e1986

Overige series:


Donker O; Handleiding No.1 / Analyse / Determinanten, Functies, Differentiëren, 1ezj

Handleiding No.3 / Analyse / Reeksen, 1ezj (serie: Handleidingen O.Donker)

Donker Ir.OL; Analyse /Differentiaalrekenkunde, 2ezj (Dictatenserie deel 5)

Meetkundige toepassingen der differentiaalrekening, 2ezj (Dictatenserie no.6)

Analyse /bepaald en onbepaald integreren, 2e1957 (Dictaten serie deel 8)

Differentiaalvergelijkingen, 1e1962beschadigd (Dictatenserier deel 9)

Reichert Ir.JM; Analyse / Vraagst. m.bekn.aand.d. theorie...., 1ezj(1943?) (Handleidingen-Serie No.1)

Salet WJH ea; Vraagstukken over Analyse en Algebra, Dl.1: 8e1966, 11e1970, Dl.2: 1e1955, 5e1969

Schuh Fred.; Determinanten(Algebra I), 1e1945, (Waltman’s Technisch-Wetensch. Serie, No.1)

Schuh Fred.; Complexe en Reële getallen(Algebra II), 1e1948 (idem, No.5)

Vollewens WJ; Repertorium der Wiskunde voor Ingenieurs, Dl.1(lagere wisk.) 1e1950, (idem, No. ?)

Vollewens WJ; Dl. 3A(hoogere algebra en diff.rekening): 1e1946 (idem, No.3)

Vollewens WJ; Repetitie-dictaat Beschrijvende Meetkunde, 1e(zonder titelblad, 1921?), 4ezj(1932?)

DERKSEN HA; Inleiding tot de Hoogere wiskunde / behandelende Grafische.....D&I-rekening, 1e1919

DERKSEN JBD; Inleiding tot de Correlatierekening, 1e1935

DIJK PJ VAN; Beginselen uit de theorie der Determinanten / en eenige hunner toepassingen, 1e1926

DIJKSTERHUIS EJ; Simon Stevin / met afbeeldingen en 6 platen, 1e1943

De Elementen van Euclides,

Deel I de ontwikkeling der Grieksche wiskunde voor Euclides/Boek I.., 1929(bruine jugend-band)

Deel II de boeken II-XIII der elementen, 1930(verkleurde roomwitte band)

De Mechanisering van het Wereldbeeld, 4e1980

DOELDER PJ DE; Gids voor het examen wiskunde M.O.A, 1e1969

DORMOLEN J VAN; Eenvoudige topologie /Chinn&Steenrod, 1e1971

ELFRINK WF; De meetkunde der Kegelsneden / en enige harer toepassingen, 1e1907

ESBACH V; Hogere wiskunde, Dl.1: 1e1948

FREUDENTHAL H, Exacte logica (Volksuniversiteits bibliotheek, Tweede reeks no. 67), 1e1961

Waarschijnlijheid en statistiek (Volksuniversiteits bibliotheek, Tweede reeks no. 57), 3e1966FREUDENTHAL H, VONK; Projectieve meetkunde, 2e1975

GERRETSEN JCH, Inleiding tot een topologische behandeling van de meetkunde van het aantal, 1e1939

Niet-Euclidische Meetkunde, 1e1942, 2e1949

Raaklijn en Oppervlakte/een inleiding tot de infinitesimaalrekening op aanschouwelijke grondslag, 1e1959

Grondslagen van de leer der reële getallen en de reële analyse/CMLW, 1e1967 (243pp typescript, grootf.)GONGGRIJP B; Nieuwe Methoden op het gebied der Algebr. en Transcendente vergelijkingen, 1e1917

GRIEND Jr. J van de, SCHURING; Vraag en Antwoord/volledige verslagen van mond.ex.LO’33, 1e1934

GROTENDORST NC; Beginselen der Waarschijnlijkheidrekening en van de Theorie der fouten, 1e1903

Beginselen der D&I-rekening, 3e1910HAAFTEN M VAN; Leerboek der Intrestrekening, 1e1929

HAANTJES J; Inleiding tot de Differentiaalmeetkunde, 1e1954

HAALMEIJER BP, SCHOGT; Inleiding tot de leer der Verzamelingen, 1e1927

HAASBROEK ND; Nomografie / Leerboek voor hen die zelf nomogrammen ......construeren, 1e1949

HARKINK F; Gerichte vlakke driehoeksmeting en elementaire landmeetkundige berekeningen, 2e1957

HEUVELINK J; Zakboekje voor landmeten en waterpassen (KIVI), 3e1919

HEUX JWN LE; Beginselen der Nomografie/Bekn.handl.v.grafische formule-berekening, 1e1926, 2e1941

HEYTING A; Mathematische Grundlagenforschung Intuitionismus-Beweistheorie, 1e1934

Matrices en Determinanten, 1e1946 (Servire, kleinformaat)

Projectieve Meetkunde, 1e1963

IJZEREN J VAN; Moderne Vlakke Meetkunde, 1e1941

JOSSELIN DE JONG G DE; Beginselen vd Waarschijnlijkheidsrekening..fouten..Ballistiek(KMA), 1e1917

KUIPERS L; (met Timman, mmv.....) Handboek der Wiskunde,

Dl.1: 1e1963 (854pp.), 2e1966; Dl.2: 1e1970; Dl.3: 1e1972

Leerboek der Analyse, (deel I)1e1960, Dl.II: 1e1962

KUIPERS L, SCHOONDERWOERD; Vraagstukken over Analytische Meetkunde (...MTS), 1e1948

LANGE MJ DE; Beginselen der Vector Meetkunde (Hazemeyer Hengelo), 1e1941

LEENDERS JH; Moderne wiskunde /met opgaven /groepen-ringen-vectorruimten-algebra’s-topologie, 1e1965

LEUSEN HJ VAN; Landmeten en waterpassen, 5e1943

Landmeten en waterpassen (beknopte versie) /Leidraad voor het land-en tuinbouwonderwijs, 6e1953LISMEN JHC Wiskundige Propaedeuse voor Econometristen, mmv....., 2e1963

LOBATTO-RAHUSEN; Lessen over de hoogere algebra / 2e st./gev.d.een verz.vraagst.v.Wijdenes, 1922

LOOMAN H; Beginselen der Hoogere Wiskunde / Leerboek....MTO....uitgewerkte opgaven,

Dl.1(algebra en coördinatenleer): 1e1938, Dl.2(D&I-rekening): 2e1946

Differentiaal- en Integraalrekening / Leerboek MTO uitgewerkte opgaven, 1e1940

LIT RR; Beginselen van de Leer der Determinanteb, / met voorbeelden en toepassingen, 2e1913

LOONSTRA F; Inleiding tot de Algebra, 1estuk(Hs.I-III, p.1-104)zj, 1e1958, 5e1972

LUDOLPH GL, POTMA; Beginselen der Nomografie / Handleiding....technische doeleinden, 1e1931

MANNOURY G; Woord en Gedachte / Een inl. tot de Signifika, inz.met het oog op de wiskunde, 1e1931

Mathesis en Mystiek /een signifiese studie van kommunisties standpunt, herdruk 1978 van oorspr.uitg.1924MEERTENS AJH; Landmeetkunde, 1e1949 (Servire, kleinformaat)

MEULENBELD B, BAART; Analyse/voor propaedeutische examens, Dl.I: 1e1957, Dl.II: 1e1959

MEULENBELD B, GROOTENDORST; Analyse 1, 6e1974 (voortzetting van Meulenbeld-Baart)

MIALARET JHA; Handleiding tot de practijk der scheefhoekige en der rechthoekige Axonometrie, 1e1917

Handleiding tot de Practijk der Perspectief /..ingenieurs..architecten..teekenaars.., 2e1922 (grootform.?)MOLENBROEK P; (N.B. Vanaf 1922 verschenen vereenvoudigde uitgaven "Molenbroek en Wijdenes": Planimetrie voor VHMO dl.1, 2; Stereometrie voor VHMO; Vlakke driehoekmeting voor VHMO)

Leerboek der vlakke meetkunde, 6e1924, 7e1931, 10e1948

Oplossingen van de vraagstukken uit Dr.P.Molenbroek, Leerb. der vlakke meetk.(d. Wijdenes), 2e1939

Leerboek der stereometrie, 7e1928, 9e(+los inhoudsoverz.)1941, 12e1952

Oplossingen van de vraagst. in de 11de druk van de Stereometrie van Molenbroek(d.Wijdenes), 5e1949

Theorie der quaternionen, 1891

Anwendung der quaternionen auf die geometrie, 1893(meegebonden met: Theorie der quaternionen)

NOTTROT JCG; Leerboek der Nomografie / De constructie.....drie veranderlijken, 1e1930

NOTHING ALL(= NOTTROT); Inzicht in de Vierde Dimensie / met een voorwoord van Van Os, 1e1954

OS CH VAN; Moderne Integraalrekening / (Inleiding tot de leer der puntverzamelingen ....), 1e1925

Inleiding tot de Functietheorie, 1e1935

Vectoranalyse, 1e1949 (Handleiding 85, Delft)

PIETS WA; Leerboek der Beschrijvende Meetkunde / tdv.studeerenden aan de TH te Delft,

Dl. I: 2e(+atlas)1912, 3e(+atlas)1917,

Dl. II: 1e(vignetje op titelblad +atlas)zj, 1e(rugtitel direct!)zj, 2e(zonder titelblad +atlas)zj,

3e(+atlas(op de band: “tweede druk”))1920

Leerboek der Analytische Meetkunde, Dl.I: 1e1912, Dl.II: 1ezj

POOL JM; Leerboek der D&I-rekening / KMA, Dl.I: 1e1933, Dl.II: 1e1937

Leerboek der Waarschijnlijkheidrekening en haar......waarnemingsfouten / KMA, 1e1938ROODA RH; Analyse / I Differentiaalrekening / Repetitieboek...HTO....toepassingen, 1ezj(1947??)

Analytische meetkunde /repetitieboek tdv.het hooger technisch onderwijs en voor……..voorbeelden, 1ezjROOTSELAAR B VAN; Wiskundige analyse, 1e1970

VRAAGSTUKKEN ANALYSE 2 1/2 / d.M.H.Hendriks / afgestemd op het boek van B.van Rootselaar, 1976

Lineaire Algebra, 2e1975

RUNHAAR JOH; Wiskunde voor hogere beroepsopleidingen van laboratoriumpersoneel, 1e1970

RUTGERS JG; Inleiding tot de Analytische Meetkunde, Dl.1(Het platte vlak): 2e1928

Dl.2(De ruimte): 1e+atlas1923

Beknopte Analytische Meetkunde A+B: 1e1925, 2e1938, 6e1953

Leerboek der Beschrijvende Meetkunde,

Dl.1 Stuk1: 1e1933, 2e1948, Dl.1 Stuk2: 1e1933, 2e1948, Dl.1 Stuk3: 1e1935, 2e1948,

Dl.2 Stuk1: 1e1950

Centrale Projectie / Tweede druk van een hoofdstuk uit het Leerb.d.Beschr.Meetk. II-I

Meetkunde der Kegelsneden, 1e(met aparte atlas)1924, 2e1939, 3e1946RUTGERS WOLTER; Nieuwe hoofdzaken van de stelkunde, 1e1909

SCHEFFER M; Rekenkunde voor K-I / Met een honderdtal Opgaven en Vragen....K-I, 1e1937

SCHERMERHORN W, VAN STEENIS; Landmeten en waterpassen voor bouwkundigen /leerboek voor het onderwijs en (voor) de praktijk, 1e1943, 4e1962, 6e(bew. Schermerhorn, Wagenaar)1971

SCHILFGAARDE P VAN; De Logika van Aristoteles, 1e1944 (Servire, kleinformaat)

SCHMID JJ VON; Inleiding in de Logica, 2e1944 (Servire, kleinformaat)

SCHOUTEN G; De Grondslagen der Rekenkunde / met toepassingen..........dubbelreeksen, 1e1916

De Beginselen van de leer der Congruentiën, 1e1917(niet gebonden)

Analytische Meetkunde van Kegelsneden en Oppervlakken vd tweeden graad, 3e1905

SCHOUTEN JA; Vectoranalyse / naar colleges en aanteekeningen / bewerkt door Manders, 1e1921

Einführung in die neueren Methoden der Differentialgeometrie (met Struik), Erster Band: 2e1935,

Zweiter Band: 2e1938

SCHUH Fred; Didactiek en Methodiek van de wiskunde en de mechanica / een leidraad....geeft, 1e1940

Over de mk.pl.d.punten....som d.afstanden tot n geg.rechten....standvastig.../ Verh.KAW / Dl.IX.No5, 1908

Vraagstukken over D&I-rekening en over anal.&beschr.meetkunde / ihb. ... het examen Wiskunde K-V,

Dl.1A: 1e1925, Dl.2: 1e1923(+Suppln.1923-’26, ’28, ’29, ’31, ‘36), Dl.3: 1e1923

Compendium der hoogere wiskunde (met Rutgers), Dl.3: 1e1919, Dl.4: 1e1928

Leerboek der Nieuwe vlakke driehoeksmeting / vraagstukken K-I en LO 1904-1938, 1e1939 (Van Goor)

Leerboek der boldriehoeksmeting / vraagstukken examen Wiskunde K-I 1904-1939, 1e1940 (Van Goor)

Nieuw leerboek der vlakke driehoeksmeting / ten dienste vh VHMO (met Vollewens), 1e1939, 2e1946

Leerboek der Theoretische Rekenkunde, Dl.1: 1e1919

Leerboek der elementaire theoretische rekenkunde, Dl.1: 1e1919, Dl.2: 1e1921

Het Natuurlijke Getal / in zoo streng mogelijke behandeling, 1e1928(groene band)

Het getalbegrip, ihb het onmeetbare getal / met toepassingen....algebra D&I-rek., 1e1927

Axiom.behandeling der meetb.en onmeetb.verhoudingen en grootheden / een toepassing....., 1e1929

Theorie der hoogere-machtscongruenties en der hoogere-machtsresten(uitg.VdHoek),1e1928(slappe kaft)

Toepassingen vd theorie der getallencongruenties ihb op repet.breuken, 1e1928(zwarte rug-marmerband)

Beknopte hoogere algebra, Eerste stuk(400pp): 1e1925(slappe kaft), (Compl.688pp): 1e1926(leren rug)

Lessen over de hoogere algebra /uitgegeven als negende dr v.Lobatto’s Lessen over de hoogere algebra,

Dl.1: 1e1921, Dl.2: 1e1924, Dl.3: 1e1926

Oneindige producten, 1e1918

Kansrekening, 1e1922

Leerboek der Nieuwere Meetkunde van het vlak en van de ruimte, 1e1938

Grepen uit de Moderne Meetkunde, Dl.1: 1e1916

Nieuw leerboek der hogere algebra(Thieme), Dl.1(determinanten en vergelijkingen): 1e1943,

Dl.2(functies,reeksen en kettingbreuken): 1e1944

Leerboek der differentiaal en integraalrekening(Thieme), Dl.1: 1e1941, Dl.2: 1e1941, Dl.3: 1e1942

Determinanten(Algebra I) / (Waltman’s Technisch-Wetensch. Serie, No.1) Zie onder: DELFT

Complexe en Reële getallen(Algebra II) / (idem, No.5) Zie onder: DELFT

Wonderlijke problemen / leerzaam tijdverdrijf door puzzel en spel(Thieme), 1e1943

Wiskundige puzzels en spelen / Voordracht ..Diligentia Den Haag op 4 Februari 1944(Thieme), 1e1944

De macht van het getal / zijn wetensch. en occulte betekenis ..(mmv.AH de Bruijn; uitg.Segboer), 1e1949

Spelen met getallen / een fascinerend boek voor jong en oud(Thieme), 1e1951

Zuivere puzzels (met Van Leeuwen; AO-reeks nr.688), 1957

Hoe bepaal ik mijn kans? / Kansrekening met toepassing op spel en statistiek(Agon Elsevier), 1e1964

Leerboek der theoretische mechanica / met inbegrip der kinematica(uitg.Sijthoff),

Dl.1-eerste stuk: 1e1931(mist titelblad), Dl.1-tweede stuk: 1e1935, Dl.2-eerste stuk: 1e1931

Vraagstukken over theoretische mechanica / ihb....cand.ex.te Delft (met CJN Graafland), Dl.1: 1e1926SERVIRE’S-ENCYCOPAEDIE(kleinformaat); Wisk.: 40(’44) A1/2(’46) A1/3(’49) A1/4(’51) A1/5(’51), Logica: 7(’44) 8(2e’44) 37(’44) D2/5(’50), Sterrenk.: 38/39(’44), Geodesie: C5/1(’49)

SMID LJ; Levensverzekeringswiskunde, 1e1949 (Servire, kleinformaat)

SPRUYT MH; Homogene coördinaten in het platte vlak (Driehoekscoördinaten), 1e1917

TARSKY A; Inleiding tot de logica /en....de methodenleer der deductieve wetensch.(bew.d.E.W.Beth), 2e1964

TINBERGEN J; Grondproblemen der theoretische statistiek, 1e1936 (VU-bibl., kleinformaat)

VAES FJ; GRAPHOSTATICA, Dl.1: 2e1923, Dl.2: 1ezj, Dl.3-A: 2e1922, Dl.4: 1e1914, Dl.5: 1e1915

INDEELINGEN(overdruk van een artikel in het Wiskundig Tijdschrift, ca 1905)VEEN HJ VAN; Leerboek der beschrijvende meetkunde, Dl.1: 1e+atlas1925, Dl.2: 1e+atlas1929

Beknopt leerboek der beschrijvende meetkunde (A+B+C), 1e+atlas1931, 3e+atlas1946

Inleiding tot de Nomographie, 1e1937

Systematische verzameling van Opgaven over Analytische Meetkunde, 2e(+antw.)1942, 4e(id.)1951VEEN M VAN DER: Analytische meetkunde /repetitieboek...HTO...toepassn /Dl.I+II in één band, 1ezj(193?)

VEEN SC VAN; Passermeetkunde / de constructies van Mascheroni (Noorduijn’s wet. reeks-37), 1951

VELDKAMP GR; Inleiding tot de analyse / leerboek der D&I-rek.met inbegrip....reeksen, 1e1957

Lineaire algebra en analytische meetkunde (met Schuh), Dl.1: 1e1961VERKAART HGA; TIEN JAARGANGEN / Art. en vraagst. uit de eerste tien jrg.vh NTVW; Dl.1 (LO)1924

Schriftelijke opgaven van het examen Wiskunde LO 1891-1929, 1e1929

Mondelinge examens wiskunde L.O., K-I (door Wijdenes) en KV (door Schuh), 1919

Gids voor het examen Wisk. LO, 1e1915(1905-1914), 4e1937(1930-1937+Suppl.LO’38-40+KI’40-41),

6e(bew.Herreilers)1951, 7e(id)1957

VERRIJP DPA; Determinanten, 1928

VERSLUYS J - (alle titels bij 19e eeuw)

VRIES Hk DE; Leerboek der beschrijvende meetkunde,

Dl.1: 1e(+atlas)1908, 2e(zwartblauw +id.platenband)1919, 3e(rood +id.platenband)1931,

Dl.2: 1e(+atlas)1911, 2e(zwartblauw +id.platenband)1922, 2e(rood +id.platenband)1922

Beknopt leerboek der projectieve meetkunde, 1e1923

“DE VIERDE DIMENSIE”, / een inleiding tot...verschillende meetkunden, 2e1925

Historische Studiën, Dl.1: 1925(bruin, mist titelblad), Dl.2: 1934(bruin), Dl.3: 1940(rood)

Inleiding tot de studie der meetkunde van het aantal, 1e1936

Leerboek der D&I-rek, en ....diff.vergelijkingen, Dl.1: 1e1919, Dl.2: 1e1920, Dl.3: 1e1922WAERDEN BL VAN DER; Differentiaalrekening, 1e1951 (Servire, kleinformaat)

De logische grondslagen der euclidische meetkunde, 1e1937

Ontwakende wetenschap / Egyptische, Babylonische en Griekse wiskunde, 1e1950

ALGEBRA / unter Benutzung von Vorlesungen von Artin und Noether,

Erster Teil: 5e(der Moderne Algebra)1960, 7e(id)1966, Zweiter Teil: 4e(id)1959

WEITZENBÖCK R; Invarianten-theorie, 1e1923 (‘Nieder mit den Franzosen’)

WESTENDORP JJC; Vraagstukken over de hoogere algebra. 1e1911

WIJDENES P; REKENKUNDE VOOR K-I, 2e1923

THEORIE DER REKENKUNDE, 1e+overzicht1926

BEGINSELEN VAN DE GETALLENLEER(= Dl.II van Theorie der Rekenk.), 1e1937, 2e1949

LAGERE ALGEBRA Leerboek voor de acte wisk. LO en voor.....uitgebreid wiskunde-programma,

Dl.1 De algebraïsche grootheden en hare(hun) bewerkingen:

1e1919, 2e1925, 3e1933, 5e1949, 8e1960

Antwoorden dl.1: 1e1920, 3e1933, 4e1942, 6ezj

Dl.2 Vergelijkingen, functies en grafieken(vanaf 2e of 3e druk: .......grafieken en reeksen): 1e1920, 3e(+antw.)1935, 5e1949, 7e1958, 8e1965

Antwoorden dl.2: 3e1935, 4e1944, 8ezj

MIDDEL-ALGEBRA Verschillende onderwerpen uit de lagere algebra en inleiding tot de hoogere algebra; met een aanhangsel over Kansrekening door F.Schuh, 1e(+antw.1924)1921

MIDDEL-ALGEBRA (geen ondertitel), 2e1934

MIDDEL-ALGEBRA /Leerboek voor akte-studie en inl. tot de analyse (vanaf 3e druk in 2 dln.),

Dl.I: 3e(+antw.)1943, 4e(+antw.)1948, 6e1957, Dl.II: 3e(+antw.)1944, 4e(id)1948, 5e(id)1954

LEERBOEK DER GONIOMETRIE EN TRIGONOMETRIE(1e en 2e zie rubriek Voortgezet Ond.bij Gonggrijp), 3e(+form.)1927, 4e(+form.+Antw.)1932, 5eAntwoorden1940, 8e1953, 11e1964

BOLDRIEHOEKSMETING(=Tiende druk van J.Versluys Boldriehoeksmeting), 1950

VLAKKE MEETKUNDE voor voortgezette studie, 1e1952, 3e(antwoorden en uitwerkingen 4e druk)1964

VRAAGSTUKKEN OVER HOOGERE ALGEBRA EN REKENKUNDE, 1e(+antw.1913)1912, 2e1924

UITGEWERKTE MONDELINGE EXAMENS HOOGERE ALGEBRA, 1e1917, 2e1923

OPGAVEN K-I /Verz.vd schr.vrgstn.vh examen middelbaar wiskunde K-I, van 1914 tot heden,

zd1918 + suppl.1918 + suppl.1925

TIEN JAARGANGEN / Artikelen en vraagst. uit de eerste tien jaarg. vh NTVW; Dl.2 (K-I)1924

WIND F; Technische meetinstrumenten en hun gebruik /handleiding tot.....stroomsnelheidmeten, 1e1920

WOLFF J; Fourier’sche Reihen / mit Aufgaben, 1e1931

Inleiding tot de analytische meetkunde van het platte vlak / uitg.ipv.Van Geer’s...anal.meetk.-I, 1e1922ZWIERS L; Beknopte handleiding voor het landmeten en waterpassen, 1e1904, 4e1929

ZWIKKER C; Advanced plane geometry, 1e1950

ZWIKKER NP, HAM; Analyse, Dl.1: 1e1969, Dl.2: 1e1970


1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   23


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina