Door belangstellenden te raadplegen en te lenenDovnload 0.88 Mb.
Pagina19/23
Datum22.07.2016
Grootte0.88 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23

EngelsADAMS LJ; Applied calculus, 1e1963

ADLER I; The new mathematics, 1e1960

AITKEN AC; Determinants and matrices (serie: University Mathematical Texts), 5e1948

AREF MN, WERNICK; Problems and solutions in euclidean geometry, 1e1968(Dover)

AUSLANDER L; What are numbers?, 1e1969

COURANT R; Differential and integral calculus (vert.v.Duits or.d.McShane), Dl.1: 2e1937(reprint1953),

Dl.2: 1e1936(reprint1962)COXETER HSM; The real projective plane, 2e1955

FREEMAN H; Mathematics for actuarial students, Part I (Elementary D&I calculus): 1e1939(Reprint 1951)

FORSYTH AR; Zie 19e eeuw

GIBBS JW, WILSON; Vector analysis /founded upon the lectures of Gibbs, by Wilson, 1913(reprinting1916)

GOLDBERG RR; Fourier transforms, 1e1961(repr.1965)

GROSSMAN JANE; Meta-calculus: differential and integral, 1e1981

GROSSMAN MICHAEL; The first nonlineair system of differential and integral calculus, 1e1979

HAGUE B; An introduction to vector analysis for physicists and engineers, 4e 1950

HARDY GH; A course of pure mathematics, 10e1952(reprint1958)

HARDY GH, WRIGHT; An introduction to the theory of numbers, 2e1945

HUNTER J; Number theory (serie: University Mathematical Texts), 1e1964

HYSLOP JM; Real variabele (serie: University Mathematical Texts), 1e1960

LAMB H; An elementary course of infinitesimal calculus, 3e1919(reprint1927)

LENNES JB; Sequences....../(What is an infinite decimal?), 1e1973

LIPKA J; Graphical and mechanical computation, 1e1918

LIPSCHUTZ S; Theory & problems of Lineair algebra /SI(metric)edition (Schaum’s outline series), (1968)1974

MARGENAU H, MURPHY; The mathematics of physics and chemistry, 2e1956(reprint1957)

MELLOR JW; Higher mathematics/for stud.of chemistry&physics /...practical work, 4e1912(republ.Dover1955)

MIDDLEMISS RR; Differential and integral calculus, 2e1946

QUADLING DA; Mathematical analysis, 1e(corrected reprint 1968)1955

RAMANUJAN; Collected papers of Srinivasa Ramanujan (ed.Hardy,SeshuAiyar,Wilson), 1e1927(reprint1962)

RUDIN W; Principles of mathematical analysis, 2e(Intl student edition)1964

SIERPINSKY W; Elementary theory of numbers (vert.v.Pools d.Hulanicki), 1964

STOLT B; Geometri - euclidisk och icke-euclidisk, 1968

OSGOOD WF; A first course in the differential and integral calculus, Revised edition1926

PEDOE D; Circles (Intl series of monographs on pure and applied mathematics, vol.2), 1e1957

ROGOSINSKY WW; Volume and integral (serie: University Mathematical Texts), 1e1952

RUTHERFORD DE; Vector methods /applied to differential geometry,mechanics,and potential theory, 9e1957

SMART WM; Text-book on Spherical Astronomy, 1e1931

SPIEGEL MR; Theory and problems of College algebra (Schaum’s outline series), 1956

Theory and problems of STATISTICS (Schaum's outline series), (1961)1972THURSTON HA; The number-system, Dover-republication(of 1e-’56)1968

TITCHMARSH EC; The theory of functions, 2e1939(reprint1950)

TOPPING J; Errors of observation and their treatment, Revised edition1957(reprint1958)

USPENSKY JV; Introduction to mathematical probability, 1e1937

WHITEHEAD AN, RUSSELL; Principia Mathematica *56, Paperback edition1962(reprint1967)

WHITTAKER ET, WATSON; A course of modern analysis /an introduction ..., 2e1915, 4e1927(reprint1963)

FransDELACHET A; Calcul différentiel et intégral (serie: «Que sais-je?» no. 466), 5e1963

Calcul vectoriel et calcul tensoriel (serie: «Que sais-je?» no. 418), 5e1963GODEFROY M; Théorie élémentaire des séries /Limites-.....fonction gamma, 1e1903

HUMBERT P; Le calcul symbolique (Actualités scientifiques et industrielles-147), 1934

LAINÉ E; Précis d’analyse mathématique/à l’usage.....différentiel et integral, Tome I; 1927

VERRIEST G; Cours de mathématiques générales /à l’usage .....en sciences naturelles, Dl.1: 1e1923

VOGT; Éléments de mathématiques supérieures /à l'usage….sciences, 9ezj(1919?)

ZAMANSKY M; Introduction à l’algèbre et l’analyse modernes, 1e1958

DIDACTIEK, ORGANISATIE, ACHTERGRONDEN – Nederlands+VlaamsBOUMAN PJ, VAN ZELM; DE REKENKUNDIGE DENKBAARHEDEN IN LOGISCHEN SAMENHANG / met – als proeve van toegepaste logica – Een Rekenmethode voor de Lagere School, 3e1930

BRANDENBURG WJ; Modernisering van het wiskundeonderwijs, 1968

BRASSEUR P; Rekenkunde / Theorie en Practijk / tdv Normaal- en Middelb. onderwijs, 4e1913

BRINK GW VAN; ALGEBRA / STEREOMETRIE voor kweekscholen, zie onder Voortgezet Onderwijs

BUNT LNH; De leerstof van ons wiskunde-onderwijs / een onderzoek naar opvattingen....,1949

DE DIDACTIEK VAN HET REKENEN” Verslag vd werkweek Leraren Wiskunde ... P.C.Kweekscholen, 1958DIELS PA; Op paedagogische verkenning /Studiën over moderne onderwijsverschijnselen, 2e1933

DOCTER W; Rekenkunde (voor kweekscholen), 1e?(Eerste Deel)zj, 2e1960

DORMOLEN, J VAN; Didactiek van de wiskunde, 1e1974, 2e1976

DOUMA H; Onderwijs en opvoeding /Leerboek voor hen, die tot onderwijzer(es) worden opgeleid, 1e1897

Proeven van behandeling /Uitgewerkte examenopgaven over de "methode van onderwijs en opvoeding /tdv. hen die studeeren voor de hoofdacte en …. examens" /Dl.1 Het Rekenen 1e 1901EHRENFEST-AFANASSJEWA T;Übungensammlung zu einer geometrische propädeuse,1931

Meetkunde en ervaring (in publicatie Nieuwe Wegen...vd werkgemeenschap VOO -2), 1953

Discussie-bijdrage, in: Turkstra, 1938

FREUDENTHAL H; De juiste maat / Lichaamsafmetingen van Nederlandse vrouwen als basis van een nieuw maatsysteem voor damesconfectiekleding (eerste auteur: J.Sittig), 1951

Inleiding tot het denken van Einstein, 1e1952

Van sterren tot inlegzolen, 1954

Report on the Relations between Arithmetic and Algebra, 1962 (zie onder Subcommittee …..)

De betekenis van de wetenschappelijke basis voor de leraar, 1966 (zie rubriek Voordrachten: Verslag van…..)

De eerste ontmoeting tussen de wiskunde en de sociale wetenschappen, 1966

Wiskunde in wetenschap en dagelijks leven, 1967

Mathematics as an educational task, 1e1973

Feestboek / 17 september 1975 / Hans Freudenthal 70 jaar + De avonturen van Folie Antje, 1975

Five years IOWO / On Freudenthal’s Retirement from the Directorship of IOWO (bundel), 1976

Weeding and sowing / preface to a science of mathematical education, 1e1978(reprint1980)

Didactische fenomenologie van wiskundige structuren (deel I), 1984

Schrijf dat op Hans / knipsels uit een leven, 1987

Hans Freudenthal /Working on mathematics education (door Goffree), 1992GAST Jz. S DE; Het Rekenonderwijs op de Lagere School /Handleiding bij het onderwijs in de Methodiek van het Rekenen aan Normaal- en Kweekscholen, 2e1895(volledige fotokopie)

GELDER L VAN; Grondslagen van de rekendidactiek (Meded.APC-Dl.IV), 3e1964

GERVEN JC VAN; Rekenonderwijs op de basisschool (serie: Opvoeding en onderwijs in een.....), 1e1967

GOFFREE F, HIDDINK, DIJKSHOORN; Rekenen en didactiek, 1e 1966, 4e1970

GOFFREE F; Ik was wiskundeleraar (vijf interviews), 1985

Rekenen anno 2002 (met Treffers en De Lange) /tien jaar nvorwo, 1992GRIENDT A VAN DE; Beknopte Handleiding vh Rekenonderwijs in de LS, 1e1896(volledige fotokopie)

HIDDINK AA; Schematische oriëntering van het vak Rekenen op de lagere school, 2e1964

HIELE PM VAN; Begrip en Inzicht / werkboek van de wiskundedidaktiek, 1973

HUFFER EJE; Wiskunde als deductieve wetenschap, 1946

JANSEN P, VAN BRINK, Rekenkunde voor kweekscholen, zie onder Voortgezet Onderwijs

JANSSENS G, STOFFELEN F; Inleid. tot de didactiek vd wiskunde in het lager secundair onderwijs, 1e1956

KLEP JHFM; zie rubriek Proefschriften

KOOPS Azn. W; Leerboek der paedagogiek tdv.aankomende en jonge onderwijzers, 3e1921

KREDIET C; Rekenkunde, 1e1915

KRUIJTBOSCH DJ; Bijdragen tot de methodologie van de beginselen der meetkunde, 1e1931

Avontuurlijk wiskunde-onderwijs /bijdragen tot een meer boeiende didactiek vd beginselen der wisk., 1e1937LEEN A; De ontwikkeling van het rekenonderwijs…. - zie rubriek Proefschriften

LIGTHART J; In Zweden, 2e1917

MACHIDA S; New Computation System with flexibility (stencil, 18pp.), 1980

MEIJER JH; Theorie en praktijk /Rekenboek voor de kweekschool, 2e1963,

Rekenen en moderne wiskunde voor de pedagogische academie, 1e1972NEUHAUS O; Geheimen van het snelrekenen /met /voor ... (herz.d.Huibregtsen), 3e1909

ONTWERP VAN EEN LEERPLAN; zie onder Rapporten

PHILIPPENS M; Rekenkunde / Theoretische en practische leergang /.......België, 1e1923

Elementen der rekenkunde /voor het Lager Middelbaar Onderwijs /Nieuwe uitgave door

Van de Werke, Van Staey, Vatriquant (Verzameling Philippens), 1947

PRINS M; Het boek voor den koopman /door getallenvaardigheid naar winstmaken, 1e1926
RAPPORTEN

Commissie Modernisering Leerplan Wiskunde

1. Interimrapport, 1967

4. Toelichting op het Leerplan Wiskunde van de mavo, onderbouw havo en onderbouw vwo, 1969

6. Leerplan Wiskunde/Statistiek van het Hoger Economisch en Administratief Onderwijs, 1971

De universitaire opleiding tot leeraar in wiskunde en aanverwante vakken /Rapport van de cie…, 1927

Het veelomstreden vraagstuk van het wiskunde-onderwijs op de middelbare school /Voordracht Turkstra,1938

Ontwerp van een leerplan voor het onderwijs in wiskunde, mechanica en kosmographie op de H.B.scholen met vijfjarigen cursus, 1926

Publicatie uit de Wiskunde-werkgroep van de Werkgemeenschap voor Vernieuwing van Opvoeding en

Onderwijs:

2. Nieuwe wegen……….., 1953

3. Het wiskunde-programma voor het v.h.m.o., 1952

4. Het wiskunde-onderwijs voor de niet-mathematische richtingen, 1954

6. Grepen uit de Psychologie van het denken in verband met het Wiskunde-Onderwijs, 1956

Stemmen uit de praktijk /Vernieuwing van het wiskunde-onderwijs /Conferentieverslag deel 5, 1964

Subcommittee for the Netherlands of the ICMI (serie rapportages),

III(Freudenthal)1958, V(Freudenthal)1962,

VI(Loonstra-Vredenduin)1962, VII(Bunt)1962, VIII(VanRootselaar-Vredenduin)1965


REINDERSMA W; Over het inleidend onderwijs in de meetkunde(Rede voor Liwenagel), 1926

SAWYER WW; Wegwijs in de wiskunde (Aula 104, vert.v.Prelude to maths ‘55), 3ezj

SCHOONJANS F; Aanvankelijk lessen in de Theoretische Rekenkunde / Tweede uitgave, 1882

SKEMP RR; Wiskundig denken (Aula 501, vert.v. The psychology of Learning maths ’71), 1973

SUBCOMMITTEE; zie onder Rapporten

The TRACHTENBERG speed system of basic mathematics (vert.uit ?? d.Cutler&McShane),

Souvenir Press-dec. 1962, PanBooks Paperback-1965, Zie ook: M.Schröder

TUMMERS JH; De opbouw der meetkunde (college univ.Nijmegen 1937-38), 1e1941

TURKSTRA H, JK TIMMER; Rekendidactiek, Dl.1: 2e1956, Dl.2: 1e1953

TURKSTRA H; zie onder Rapporten

VERSLUYS J; Handleiding bij het Rekenonderwijs,

Dl.1: 4e1892, Dl.2: 4e1890, Dl.3: 3e1884, Dl.4: 3e1884, Dl.5(laatste): 1e1883

Handleiding bij het hoofdrekenen, III.(breuken, interest-rekening, enz.): 1e1879

De methodiek van het rekenen (ten dienste van Kweekelingen), 2e1899

Methoden bij het onderwijs in de wiskunde, 2e1885

WANSINK Joh W; Didactische oriëntatie voor wiskundeleraren, Dl1:1966, Dl2:1967, Dl3:1970

WERKMAN H; Practisch Rekenonderwijs /Hoofdstukken uit de rekenkunde voor de rijpere jeugd, 3e1919

WIJK WA VAN; Opvoeding en Onderwijs /Paedagogiek v.aanst. en jonge christelijke onderwijzers, 1e1923

WOESTENENK P; Rekendidactiek, 3e1970

WOLTERS MAD; Diss. / Van rekenen naar algebra / een ontwikkelingspsychologische analyse, 1978

ZIJLSTRA JG; Het Rekenonderwijs in de Lagere School /Eene Methodische Schets tdv. kweekelingen en jonge onderwijzers, 2e1893(volledige fotokopie)1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina