Door belangstellenden te raadplegen en te lenenDovnload 0.88 Mb.
Pagina2/23
Datum22.07.2016
Grootte0.88 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

19e eeuw, LAGER ONDERWIJS, NederlandsANSLIJN N; Rekenboek voor meisjes / ten dienste der scholen, Derde stukje: 7e1837

Karaktertrekken, getrokken uit de algem.en vaderl. geschiedenissen /een leesboek voor de derde klasse....,

2e1808

BENTHEM Gzn A VAN, NIJENHUIS; Rekenboek voor de lagere school /Rekenkundige opgaven, voor

zooveel noodig naar typen gerangschikt, St.1(alleen antw. 4e1895), St.2: 1e(+antw.)1886,

St.3: 1e(+antw.)1886, St.5: 1e1886, St.6: 2e1891

BESSELING J, VAN DER PUTTEN; Practisch rekenboek voor de lagere school, Vierde stukje: 1e1878

HET BESTUUR der Nederduitsch-hervormde diaconie-scholen te Utrecht;

Tweede rekenboek, 2e1868, Derde id, 1e1862, 2e1870, Vierde id, 1e1862,

Vijfde id, 1e(vochtschade)1862, Zesde id, 1e1862, Zevende id(evenredigheden), 1e1862BOESER AL; 1e-5e REKENBOEKJE / Verz. v.voorstellen. .,

EERSTE: 29e(+antw.)1877, 32e(id.)1879,

TWEEDE: 15e1868, 25e(+antw.25e en 24e)1876, 33e1886, 35e1891, 37e(Thieme, +antw.)zj,

DERDE: 6e1863, 21e(+antw.)1879, 24e1885, 26e1891

VIERDE: 4e1864, 7e1867, 15e1883, 18e(Thieme, +antw)1900,

VIJFDE: 13e(+antw.)1876, 14e(+id.)1878, 17e1885, 17e1885(ander omslag)

1e-3e VERZAMELING van rekenkundige voorstellen voor de hoogste klasse der lagere school,

EERSTE: 5e1862, Antw.17e, 23e(+antw.23e en 22e)1899

TWEEDE: 4e(+antw.)1863, 5e(+id.)1865, 12e(+antw.)1877, 13e(+antw.)1879,

DERDE: 2e(+antw.)1864

Vervolg op de handleiding bij ’t rekenen uit het hoofd, 1874

Nieuw rekenboek voor de lagere scholen, St.1: 21e(+antw.)1880, 28e1891, St.2: 25e1892,

St.3: 20e(+antw.12e)1895, St.4: 3e(+antw.3e)1869, St.5: 6e(+antw.6e)1875

Rekenboek voor meisjesscholen,

St.1: 2e1860, St.2: 2e1860, St.3: 3e(ontbrekend vanaf p.55)1865, St.4: 4e1878

2 Losse antwoorden-pagina's (mogelijk niet uit Boeser-boekjes), 1e afdeeling(1-100) - 2e afdeeling(1-100)sse antwoorden-pagina opgaven,BOSWIJK D, ZIJLSTRA; Het rekenen in de LS, Tien deeltjes - gebonden: Stukje1: 2e1890, St.2: 3e1893,

St.3: 4e1893, St.4: 4e1893, St.5: 4e1893, Voorloper v.St.6: 1e1891, St.6: 4e1893, St.7: 3e1892

St.8: 3e1892, Rekenkundige vraagstukken /een vervolg op stukje8: 1e1888

Idem – losse deeltjes: Stukje7: 6e1906, Stukje8: 2e1889, 6e1905

Rekenonderwijs /Een stel rekenboekjes tdv. lagere scholen, Leerjaar4: 2e1909

Theorie der rekenkunde /ten dienste van inrichtingen voor voortgezet onderwijs en van de laagste klassen van normaal- en kweekscholen, hoogere-burgerscholen en gymnasiën, 1e1888BOUMAN H; De Vormleer in de lagere school /eene handleiding....aankomende onderwijzers, 5e1869

Vormleer /Meetkunde in de lagere school /eene handleiding bij het onderwijzen en tot zelfoefening, 9e1886BOUWMAN L; Nieuw rekenboek voor de LS, Dl.3A: 1e?1893

Meetkundig rekenboek voor lagere scholen, 2e(op omslag: 3e)zjBRUNT J; Eerste beginselen der rekenkunde/voorgesteld in vragen en antwoorden / ten dienste der scholen,

Derde stukje: 4e1811, Bijvoegsel op het eerste stukje(veranderd en vermeerderd.... d.Anslijn)-1817,

Tweede stukje(idem): 2e1821

CALLEGOED N VAN; Rekenboek ten dienste der scholen i.h.Koningrijk der Nederlanden,

Eerste stukje: 6e1829, Tweede stukje: 9e1854CLOSSE J Th, ea; Rekenboek voor de volksschool, Vijfde stukje: 1e1872, Zesde stukje: 3e(incl.antw)1884

DOUMA H; zie rubriek: Didactiek

EVERDINGEN E VAN; De gewone en tiendeelige breuken /eenvoudige leergang met……, St.1: 1e1883

GAST Jz. S DE; Zie rubriek Didactiek

GOEDHART JP, TEMPELAAR; Nieuw practisch rekenboek /voor de lagere scholen, Vijfde stukje, 1853

GRIENDT A VAN DE; Zie rubriek didactiek

HEMKES Kz. H; Arithmetische voorstellen / tdv.gevorderde lln, kwekelingen en aankomende onderwijzers,

Eerste stukje: 1e1848, Tweede stukje: 2e1867

Rekenboek voor jongens van den landelijken stand, Dl.2(Over de Meetkunde): 2e1847

Allereerste beginselen der Meetkunst, of meetkundig rekenboek tdd scholen, Dl.1: 1e?1848HINSE DW; Rekenopgaven /over onderwerpen uit de natuurkunde /tgv.de lagere scholen, 1eStukje 2e1867

HOOGENDAM J; Derde tweehonderdtal - Voorstellen ter beh.en toep.van de leer der gewone breuken, 1869

HOGERLAND J; Getallen van 1 – 20 / Rekenboekje bevattende opgn ter schriftelijke ........rekenbord, 1879

HOONAARD W VAN DEN; Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden, ingerigt stelsel .,

Eerste stukje: 6e1832, Derde stukje-eerste gedeelte: 3e1842, Derde stukje-tweede ged.: 1e1824HOUWEN FJ; Rekenboek voor de lagere scholen, Tweede stukje-1834

KOLFF AH VAN DER; Schrijf het antwoord / Opgaven voor het hoofdrekenen voor de lagere school,

Eerste leerjaar-1891, Tweede leerjaar-zj, Derde leerjaar-zj, Vierde leerjaar-zj, Zesde leerjaar-zj

Praktisch Rekenboek / voor de hoogste klasse der lagere school, Eerste stukje: 2e1897

KOOIMAN K; Zesde Rekenboek / Leer der gewone breuken en evenredigheden....., 3ezj

KREGTEN R VAN; Praktisch rekenboek der arithmetica / tgd. ...(herz. omgew.d.Blouw), Derde stukje:3e1850

KREMER Hs; Meetkundig rekenboek /voor de jeugd, 5e1848

LAGERWEIJ H (uitgever); Allereerste beginselen der cijferkunst, Tweede stukje(bevattende de vier hoofdregelen der tiendeelige breuken zoo wel benoemde als onbenoemde) 1e1837 (zonder auteursnaam)

LAGERWEIJ Gz J; Practisch cijferboek voor de scholen /bevattende de toepassing van de leer der evenredigheden....... /zijnde een vervolg op de drie stukjes van de Allereerste gronden /Eerste afdeling,

1e1842(aanvankelijke titel: Vierde en laatste stukje van de Allereerste gronden der Cijferkunst), 3e1855LINTZ A VAN; Koopmans rekeningen (veranderd naar de behoefte van onzen tijd en ....stelsel d.Witlage),

Eerste deel: 11e1855, Tweede deel: 5e1838, Derde deel: 12e1830,

In schoonschift: Dl.3 opg.1-117 met uitwerkingen

MACÉ JEAN; De historie van twee appeljongens, of hoe een grootpapa... (navert.d.Andriessen), 2e1868

(zie ook onder Niet-Nederlands: L'arithmétique de mlle. Lili)MAGNUS; Beschouwend en beoefenend rekenboek / ten gebruike vd scholen in België, 1853

MANIER om de kinderen in ’t kort het getal te leren / Laatsten en verbeterde Druk, zj (8pp. microformaat)

MATHESIS SCIENTIARUM GENETRIX; zie rubriek Voortgezet en Hoger Onderwijs - 19e eeuw

MEULEVELT WG; Handboekje/voor de lln. der lagere scholen (Theorie der rekenkunst p.125-149), 10e1876

MOLL JDR; Vormleer, zie voortgezet onderwijs - meetkunde

OLM J VAN; Rekenboek (vermeerderd d. Matth.v.Olm, veranderd en vermeerderd overeenkomstig het

nieuwe stelsel v.Ndl. munten, maten en gewigten d.HE Bosch), 1e1820, 3e1824, 8e(d.Rijkens)1845PELT D VAN; Zie 20e eeuw

PIETERS RH; Grondbeginselen der rekenkunde / ten dienste der scholen, St.3: 2e1842, St.4: 3e1865

Practisch Rekenboek /tdd scholen”; door de Tweede Afdeeling van het Schoolonderwijzers-gezelschap te ’s Gravenhage, St.3: 8e1862PRINSEN PJ; Aanleiding tot de meetkunde / voor de verstgevorderde lln.op de lagere scholen, 3e1829

Beschouwend en beoefenend rekenboek, Tweede stukje: 4e1847RAADERSMA Lzn H; Het schriftelijk rekenen in de lagere school, Dl.5: 2e1893

Het rekenen uit het hoofd /in de Lagere School, Stukje5(Gewone Breuken): 3e1886

Rekenboek voor de lagere school, Dl.1: 21e1908, Dl.3: 4e1879, 18e1900, Dl.5: 10e1889, Dl.7: 9e1909

Rekenboek voor herhalingsscholen en de hoogste klasse der lagere school, Dl.1: 2e1896

Rekenboek tdv. Normaal- en kweekscholen v. Onderwijzers: zie rubriek Voortgezet Onderwijs

S. ; Eenvoudig rekenboekje voor de Land-jeugd / bevattende....., (uitg.: Groningen, P.van Zweeden)-1853

SCHOLTE H; Zie 20e eeuw

VEENSTRA B; De getalleer /Praktisch rekenboekje bij het LO, Dl.4: 1e1860

Vijfde rekenboekje voor de volksschool, 2e1876VERSLUYS J; Rekenboek voor de lagere school (acht stukjes),

Dl.4C: 2e1886, Dl.5: 12e1897, Dl.7: 5e1886(p.3-6ontbr.), 8e1897

Antwoorden op het zesde rekenboekje, 1e1903

Vraagstukken voor het rekenen uit het hoofd, Dl.1: 3e1888

Meetkundig rekenboek voor de lagere school, Dl.3: 2e1899

Vraagstukken bij het onderwijs in de Vormleer, Dl.1: 3e1880, 5e1888, Dl.2: 3e1883

Handleiding bij het Rekenonderwijs /in vijf gedeelten, De methodiek vh rekenen – zie rubriek Didactiek

WALDA RH; Rekenboekje voor eerstbeginnenden /Vraagstukjes ter toep. ........, Stukje1: 2e1890

Rekenboek voor de lagere school, Stukje6: 2e1895WISSELINK WH; Rekenschool / oefeningen voor het aanschouwelijk, uit het hoofd en schriftelijk rekenen,

Dl.1: 2e1883, Dl.5: 5e(besch., mist p.39-42)1885, 6e1886, Dl.6: 9e1891, Antw.bij Dl.6: 4e1894,

Dl.7: 6e1888, 12e1898, 17e(herzien d.Verkaart)1919, Antw.bij Dl.7: 11e1897, Dl.8: 6e1913

WOLTERING FAR; Rekenkundige opgaven voor de hoogste klassen van lagere scholen /.,1e stukje: 7e1877

Zie ook: 19e eeuw - voortgezet onderwijs / rekenkundeWOLTERING FAR, VAN DER GRINTEN; Rekenboek voor de volksschool,

Dl.3-2: 2e1884, Dl.5-2: 7e(+antw.)1907, 6estukje: 2e1884, Dl.8-1: 4e1896

Verzameling van opgaven ter herhaling en uitbreiding van...., 1egedeelte: 2e1887

WUYSTER J; De vier hoofdregelen / Oefeningen voor eerstbeginnenden, 1869

ZERNIKE CFA; Ons rekenonderwijs /Een volledig stel rekenboeken….voor de LS, Dl.5: 1e?1894

Zie ook bij 20e eeuw, voortgezet onderwijsZIJLSTRA JG; Zie rubriek Didactiek1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina