Door belangstellenden te raadplegen en te lenenDovnload 0.88 Mb.
Pagina22/23
Datum22.07.2016
Grootte0.88 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23

TABELLENBOEKEN - TAFELS - NEGOTIANTEN - ALMANAKS

1582 (facsimile) Tafelen van INTEREST / Midtsgaders De Constructie der seluer, ghecalculeert

Door / SIMON STEUIN BRUGGHELINCK. /

T’ANTWERPEN, / By Christoffel Plantijn in den gulden Passer. / M. D. LXXXII.

(Opgenomen in het proefschrift van C.M.Waller Zeper, 1937)
1681 Tabulae SINUUM, TANGENTIUM, et SECANTIUM, et LOGARITHMI SINUUM, TANGENTIUM, & Numerorum ab unitate ad 10000. Cum Methodo.... Ab A.VLACQ.

Amstelaedami, / Apud Henricum & Viduam Theodori Boom, / M DC LXXXI.


1697 Tabulae SINUUM TANGENTIUM ET SECANTIUM /Ad 10000000 partium Radium. /

Nec non LOGARITHMORUM, SINUUM AC TANGENTIUM /Ad 10000000000 partium Radium. /Auctore D. OZANAM Mathematicae Professore Regio. /AMTELODAMI. /Apud GEORGIUM GALLET. /M. DC. XCVII.


1742 Tabulae SINUUM, TANGENTIUM, et SECANTIUM, et LOGARITHMI SINUUM, TANGENTIUM, & Numerorum ab unitate ad 10000. Cum Methodo.... Ab A. VLACQ

Amstelaedami, Apud Janssonio-Waesbergios. / M DCC XLII.


1751? Den Nederlandschen NEGOTIANT, / ofte Tarief Generael van alle koophandelsche Rekeningen, / Soo tot het Calculeren der Munten,....................... / VYFDEN DRUCK. /

Tot Brussel, / By de Weduwe van Joannes Vleugaert. / Men vintse te Koop, / Tot Maestricht, by Jacob Lekens ontrent de PP.Predik-heeren.


1826 Nieuwen Nederlandschen NEGOCIANS / of Gemaekte Rekeningen, / in alle soorte van koopmanschappen, ............... / Brussel / J.-B. Dupon, Uytgever, / ontrent de stads-waeg, / 1826 (tweetalig, Ned.+Frans, +verklaring)
1870 Tafel der Tweede machten en Derde machten /alsmede vd. Tweede Machtswortels en Derde Machtswortels van de getallen van 1 tot 1000.
18?? Berekening van den KOOPPRIJS VAN ALLE EFFECTEN TEGEN ELKE KOERS /

door LAMMLETH. / Amsterdam, / Weytingh & Brave (kleinformaat, zj)


Zeevaart-tafels:
1862 STERRE-EN ZEEVAARTKUNDIGE TAFELEN, benevens eene korte verklaring van hare inrichting en haar gebruik, / door D.J. BROUWER / Nieuwediep / 1e1862
1885 Die harmonische Analyse der Gezeitenbeobachtungen / Von Prof.Dr. BÖRGEN in Wilhelmshaven / Berlin 1885
1912 Zeevaartkundige Tafelen /voor 30o N.B. - 72o N.B. /door P. BOSSEN en D. MARS /

2e druk 1912


1916 NOUVELLES TABLES / destinées a abréger les / CALCULS NAUTIQUES / azimut, variation de compas, ..................., par le / Vice-Admiral PERRIN / 5e1916
1918 ZEEVAARTKUNDIGE TAFELS / voorzien van eene korte verklaring van hare inrichting en haar gebruik / uitgegeven op last van het Departement van Marine /

bewerkt door P. HAVERKAMP, ....., Eerste Deel 1916, Tweede Deel 1918


1923 CEDEE FTA; Nautical Tables (drietalig: E-N-D) + Inlegblad: Breedtebepaling...middag
1934 Azimuths of the Sun / and other Celestial Bodies of Declination 0o to 23o for...... /

Fifteenth Edition / Published by the Hydrografic Office under the Authority of the Secretary of the Navy / 1934


1949 KORTBESTEK TAFEL / samengesteld door J.C. LIEUWEN ....../ 1949
1952 The abridged Nautical Almanac / for the year 1952, +Supplement + ‘Selected Stars’ /

Published in Order of the Lords Commissioners of the Admirality / London..... / 1951ABRAMOWITZ M, STEGUN; Handbook of Mathematical Functions /with formulas...,Dover1965

ADLER A; Fünfstellige Logarithmen / mit mehreren....(Sammlung Göschen 423), 1e1909

BALLSTEDT P; RECHEN-LEXIKON / Alles über den Umgang mit Zahlen in Schule...., 4e1970

BERGMANN J ; ALGEMEEN rekenwerk / voor dozijn-,meter-,stuk-,....berekeningen / een modern hulpboek vd.volledige rekenkunde, 16e(fancy letter)1919, 16e(rechte letter)1920

BOUVART C, RATINET; Nouvelles tables de LOGARITHMES a cinq décimales / Division centésimale – Division sexagésimale......., 10e1913, 19e1926, zonder druk 1962

BRACHET F, DUMARQUÉ;Tables de Logarithmes a cinq décimales/...degrés&grades, 20emille-1949

BREMIKER’S logar.-trigon. TAFELN mit sechs Decimalenstellen, 10e(bearb.v. Albrecht)1883

BREMIKER’S logar.-trigon. TAFELN mit fünf Decimalenstellen, 10e(bearb.v. Kallius)1906

BRETSCHNEIDER CA; PRODUKTENTAFEL, enthaltend die 2,3,4,5,6,7,8,9aller Zahlen, 1e1841

CALLET F; Tables portatives de LOGARITHMES, contenant........ / édition stéréotype gravée, fondue et imprimée par FIRMIN DIDOT, 1795 AN III.(Tirage 1812)

CHRÉTIEN H; Nouvelles tables des SINUS NATURELS / spécialement adaptées au Calcul des combinaisons optiques.........tangentes naturelles....., 1e1932

COLLINS ESSENTIAL CALCULATOR / and Profit percentage on sales or...., 1e1975

COMRIE LJ; Chambers’s six-figure MATHEMATICAL TABLES, Volume I(logar. values)1948

Chambers’s shorter six-figure MATHEMATICAL TABLES, 1961CRAHAY N-I, BRICHET; Manuel de Cubage des Arbres/sur pied ou abattus /suivi des Tarifs..,2e1903

CRELLE AL; Tables de Calcul /où se..assurent le calcul / avant-propos Bremiker, 5e1880(grootform.)

CRELLE’s RECHENTAFELN / welche alles.....ersparen.....sicherer machen,

NeueAusgabe(besorgt v. Seelinger)1919 (supergrootformaat)DERKSEN HA, DE LAIVE; Logarithmetafels in Vijf decimalen, voor schoolgebruik,

1e1911, 7eduizendtalzj, 24eduizendtalzj, 35eduizendtal(in vijf en vier decimalen)zj

Logarithmische en goniometrische tafels / in Vier decimalen / door H.vd Heuvel Rijnders,

8eduizendtalzj(1938?), 32eduizendtalzj(±1950)DUMEHA VADEMECUM (voor verm.-delen-machtsverh.-wortelgetallen-...., 4ezj (kleinformaat)

DUPUIS J; Tables de logarithmes / a cinq décimales / d’apres J.de Lalande .., zd1893 (kleinform)

EKBOM L; Räknetabeller och formler A / För gymnasiets naturvetensk. o tekniska linjer..., 4e1970

FERRO H; STATISTISCH VADEMECUM / een verz. tabellen...praktijk, 1e1951 (kleinform.)

GAUSS FG; FÜNFstellige vollständige logar.und trigon.TAFELN, 59e(Zum Gebrauch für Schule und Praxis)1899, 125e(idem)1912, 360e(Sexagesimal unterteilter Altgrad)1953

FÜNFstellige logar.und trigon.TAFELN NEUER TEILUNG / für hundertteilung des Rechten......,

20e(neu herausgegeben v. Gobbin)1940

VIERstellige vollständige logar.und trigon.TAFELN(Sexag.untert.Altgrad)/Gr.Schulausg., 65e1949GONGGRIJP B; Logarithmische en goniometrische tafels en bijtafels (5 decim. Uitgave D),

1e1916, 4e1929, 6e1935, 10e1951

Beknopte logarithmische en goniometrische tafels / Uitgave A (zonder bijtafels), 2e1923

Beknopte logarithmische en goniometrische tafels / met 10 bijtafels / Uitgave B, 3e1923, 5e1935GREVE A; Fünfstellige logar.und trigon. TAFELN / nebst.....Hilfstafeln, 9e1901

FOERSTER E; Simon Spitzers Tabellen für die Zinseszinsen- und Rentenrechnung / ergänzt durch Kurstabellen....., 6e1922

HAAFTEN M VAN; REZIPROKENTAFEL aller ganzen Zahlen von 1 bis 10000 / Ausgabe F von Noordhoff’s Tafeln, 1e 1926

HAGE Joh; KOERSTAFELS (tgv.75-jarig bestaan vd Nationale Levensverzekeringsbank), 1e1938

HALLO JJ, VAN EEK; Logarithmische en goniometrische tafels in VIER decimalen, 3e1940

HANSEN JA; Tafels /ten dienste bij het meetkundig rekenen /bevattende..../benevens...., 1e1844

HARKINK F; Squares ans square roots (E-F-N) / P.Noordhoff Groningen, 4ezj

HODGMAN CD; MATHEMATICAL TABLES from Handbook of chemistry&physics, 10e1954

HOEVEEL IS . . . . ? ; ...tijdbesparende tabellen voor technici en al wie dikwijls Engelse maten ..... omrekenen in continentale eenheden (ook omgek.) / Uitgeverij-Holland-Slikkerveer, zj1946?

HÖFER M; Taschenbuch zum Abstecken von Kreisbogen / mit und ohne...in 400g, 9e(Streble)1972

HOLTAPPEL HW; Tafels van ex, 1e 1938

JAARBOEKJE OVER 1827 / uitgegeven op last van Z.M. DEN KONING (door R. Lobatto)

JACKSON L D’A; Accented five-figure logarithms of numbers from 1 to 99 999..., New Ed. 1893

JAHNKE E, EMDE; FUNKTIONENTAFELN mit Formeln und Kurven, 1e1909

JORDAN W; Hilfstafeln für TACHYMETRIE, 9e1928

Logarithm.-trigonom.Tafeln/Neue (zentesimale) Teilung/Sechs Dezimalst., 1e1894, 3e(Eggert)1921KADT R DE; Bepaling der Prijzen /volgens verschillende berekeningen en Inhoudsmaten der Karns (9-900kg maal Gld.18-75per10kg; Van Den Berghs, Limited te Rotterdam; 461 pp.), zj

KOBUS ML, DOMMISSE; Logaritmische en goniometrische tafels in vier decimalen, 2e1938

(de 1e druk behoorde speciaal bij de serie Van Thijn)KÖHLER HG; Logarithmisch-Trigonometrischs HANDBUCH / .....gemeinen Logarithmen, ....... gaussischen Logarithmen....Logarithmen der trig.functionen.....Formeln....., 16e1898

JEROME DE LA LANDE’S logar.-trigonom. Tafeln. / Verm. ....Gauss.logar. ..., 3e1849 (miniform)LALANDE J DE, Tables de logarithmes / pour.../ revues p.Reynaud, 1888 (kleinformaat)

TABLES DE LOGARITHMES /pour les nombres et pour les sines /Avec../Éd. stéréotype./ 1805(id)

TABLES DE LOGARITHMES / étendues a sept décimales p. Marie, Nouvelle Édition1865 (id)

LENAERTS H; Snelheidsberekening/een handleiding om zonder ingewikkelde berekeningen in een oogwenk de vliegsnelheid van een postduif af te lezen uit de vliegtijd en de afstand, 1956

LOBATTO R; Verzameling van Formules en Tafelen /ten dienste der wiskundigen, 1e1833

JAARBOEKJE OVER 1827 / uitgegeven op last van Z.M. Den KoningLÖSCH F; Siebenstellige Tafeln der elementaren transzendenten Funktionen, 1e1954

NOORDHOFF’S schooltafel; 20eduizendtal1939, 7e1947, 20ezj

NOORDHOFF’S tafel in vier decimalen; 10eduizendtal(88pp)1937, 9e(87pp)1945, 19e(id)1954

NOORDHOFF’S logaritmentafel in vier decimalen en rentetafels in acht decimalen, 23e(95pp)1959, 24e(96pp)1961, 26e1966, 28e1973

NOORDHOFF’S Wiskundige Tafels in 5 decimalen / Daftar...decimales,

5e(druk v. Versluys-Wijdenes: Grote Tafel H)1953, 6e(door Wijdenes)1958, 7e(id)1964NOORDHOFF’S kleine log.tafel voor de kweekscholen / in vier decimalen, 1e1957

NOORDUIJNS wiskundige tafels, 3e1972

NOORDUIJNS wiskundige en statistische tafels, 2e1976

OAKES WH; Table of the RECIPROCALS of numbers........, 1e1864

OHLSON GM; Tillförlitliga.....RÄNTE-TABELLER /för Riksmynt à 2, 4,.....6 proc. ......., 1e1855

OVEREEM M VAN; TAFELS voor samengest.intrest, samengest.disconto en annuïteiten / vooraf..., 1e1937, ?e(bew. v.Genne, vd.Vliet)1947, ?e(bew.vd.Vliet)1959, (?e(id)1983,) ?e(id)1989

PERSSON PG, JÖNSSON; Räknetabeller / för gymnasiet (Zweden), 1953

PESCH AJ VAN; Logarithmentafels met Vijf Decimalen (tem.14e druk mét Gaussische logar.), 5e1897, 7e1907, 8e1911(ACSvanHeel), 14e(herz.Wijdenes)1930, 16e(id)1939, 21e(id)1958

PRISMA 1267; Wiskundige tafels /tdv.alle scholen ... VO, HO, akten...., 1e1967, 2e1971 5e1977,

RAUSCHELBACH H; Divisionstafel / enthaltend drei- oder vierziffrige Quotienten...., 1e1918

RISE Chr Ad; Der bekannte FAULENZER (Schnellrechner)/....Pfennig, 326.Tausend(Floeck)1949

SAAR J DU; Rente-, Annuïteiten- en Sterftetafels / met toelichting, 1e1915

SANTZ A; Santz-Multiplikator ...........Kleinste, das gesamte Zahlenreich umfassende

RECHENTAFEL / zum............, 1e1920SARRAZIN O, OBERBECK; Zakboekje voor het uitzetten van bogen / met en zonder overgangs- bogen / voor spoor-....kanalen, Ongew.herdruk(van Ned.bew.d.Veenstra 1903)zj (kleinform)

Taschenbuch zum Abstecken von Kreisbögen / mit und ohne......, 38e1922SCHADE C; Taschenrechner “FIX” / VEB Fachbuchverlag Leipzig, 11e1962

SCHLÖMILCH O; FÜNFSTELLIGE logar.-trigon. TAFELN / wohlfeile Schulausgabe, 21e1908

SCHMIDT JG; System elliptischer Bogen / zur Erleichterung der Integralrechnung / und zur

Bestimmung astronomischer Grössen / berechnet von Johann Gotthelf / Berlin / 1842SCHRÖN L; Siebenstellig gemeine LOGARITHMEN der Zahlen von 1 bis 108000,

10e(Tafel I.& II. + meegebonden Tafel III./Interpolationstafel)1870

26e(Tafel I des Gesamtwerkes in drei Tafeln)1907,

29e(Erster Tafel des drei Tafeln umfassenden Gesamtwerkes)1919

Gewone LOGARITHMEN met zeven decimalen der getallen van 1 tot 108000 / en der sinussen.......10 seconden, / benevens eenen Interpolatietafel..... (uit het Hoogduitsch d. Bierens de Haan), 2e(Het geheele werk in drie Tafels)1864

SCHUBERT H; Vierstellige Tafeln und Gegentafeln / für log.u trig.Rechnen(Samml.Göschen 81),

Neue Ausgabe v. Haussner / Neudruck1926SIEBER H; Mathematische Tafeln /Vierstellige Funktionentafeln...mit Formelsammlung A, 3e1977

SIGNEUL C; INTRESSEBOK/med üträkningar af ½,2,...10 procent m.m., 5e(Kraak)1904 (kleinf.)

STROOTMANH; Logarithmen-Tafelen tot in vijf decim., 1e1839, Nieuwe Uitg.zj (microform)

TIMPENFELD P; Tabellen /der Quadrate….Kuben….Kreisumfänge….Wurzeln, 18e1961

VAES FJ; Logarithmen met vier decimalen(met Gabel), 7ezj

TAFEL der tweede machten en derde ...alsmede.....wortels.....1 tot 1000 (Bronswijk, Oostburg), 1870

TAFEL van de Tweedemachten en Derdemachten en van de…Derdewortels IN ZEVEN DECIMALEN

der getallen van 1 tot en met 1000 (Thieme Zutphen), zj en zj(titel in kleine letter, jaren 70)

TAFELS van 2emachten, wortels, renten, sinus-tangens, logarithmen in 3 decim., 3ezj(besch.)

VEGA G VRIJHEER VAN; Logarithmisch-trigonometrisch HANDBOEK, 49e druk-(10e afdruk van den...40e stereotyp-druk) / bewerkt door Bremiker, vert.d.Terwen / Berlijn, 1866

VELTHOVEN JC VAN; Tafels in Vier decimalen / voor HBS en gymnasium, 3e1950

VERSLUYS J; GEWONE LOGARITHMEN IN VIJF DECIMALEN, Amst.-1887-W.Versluys

Idem (ingebonden, zonder kaft=titelblad), tabelhoofd: De gewone logarithmen der getallen, 3 ex.

GEWONE LOGARITHMEN IN VIJF DECIMALEN / Amst.-A.Versluys (32pp. andere cijfers)zj

GEWONE LOGARITHMEN IN VIJF DECIMALEN /Tafel A, 17e1931(Noordhoff-Gron-Bat, 32pp.)

LOGARITHMEN DER GONIOMETRISCHE LIJNEN / m.opkl.v.1 min., Gron.-1877-W.Versluys

GONIOMETRISCHE LOGARITHMEN ../m.opkl.v.1 min., Amst.–W.Versluys / 1889 (2ex.-JJP)

GAUSSISCHE LOGARITMEN IN VIJF DECIMALEN, Zonder titelblad-zj,

Titel op omslag / Amsterdam-A.Versluys. (ander zetsel als vorige) zj

VERSLUYS, GONIOMETRISCHE LOGARITHMEN in Vijf decimalen....Tafel C,

Zdzj(±1927, Noordhoff-Gron-f 1,50), Zdzj(na 1936, Noordhoff-Gron-Bat)

VERSLUYS’ /GEWONE EN GONIOMETRISCHE LOGARITHMEN /in vijf decimalen, Tafel D,

Zdzj(Noordhoff-Gron-Bat-f 1.25), Zdzj(Noordhoff-Gron-Bat-f 1.90*; afwijkende p.33),

Zdzj(Noordhoff-Groningen)

VERSLUYS J, WIJDENES; GROOTE(uitg.1948: GROTE) TAFEL in Vijf decimalen / Tafel H bevattende I-IV, 1e1924, 2e1930, 3e1936, 4e1948, (v.a.Noordhoff’s Wiskundige Tafels)

VOGEL A; Vierstellige FUNKTIONENTAFELN, 3e1963

VRIESENDORP W; DE REKENDICTIONNAIRE / Tabellen /....tdv....adm.en onderwijs,

1e(2 banden, ingeplakt supplement 1 p.)1937, 1e(1 band, ander bandopschrift)1937WEAST RC, SELBY, HODGMAN; HANDBOOK of MATHEMATICAL TABLES / Supplement to Handbook of chemistry and physics, 2e1964

WIJDENES P; LOGARITHMEN- en RENTETAFELS / Uitgave B , 8e1931, 12e1941

LOGARITHMENTAFELS in vijf decimalen / Uitgave C, 2e1929

RENTETAFELS / Tafel D, 1e1922, 2e1933

LOGARITHMEN-, RENTE-(vanaf 194?: INTREST-) EN DISCONTOTAFELS / Uitgave E van Noordhoff’s log.en rentetafels, 2e+hulpb.1932, 3e+id1940, 7e1950, 10e+id1963, 13e+id1971

(voor Tafel F, zie Van Haaften)

LOGARITMEN- EN RENTE(na 194?: INTREST)TAFELS / Uitgave G van Noordhoff’s log.en rentetafels / Schooluitgave van tafel E (met vdVliet),

1e1937, 12e1971, 16e1979, 21e1985, 22e1986

LOGARITHMEN-en SINUSTAFEL /in Vier decim./de hoeken..../Tafel H, 1e1940, 7e1953, 8e1955

FIVE PLACE TABLES / logarithms of integers / log. and natural values of trig.functions in the DECIMAL SYSTEM .....100 grades, 2e+formulaezj, herdruk1975

WITTSTEIN Th; Fünfstellige logar.- trigon. TAFELN, 11e1883, 30e1918

WOLTERS’ tafels voor schoolgebruik; 11e1956, 19e1969

WOLTERS’ nieuwe tafels van logaritmen en goniometrische functies, 1e1961, 6e1968

WOLTERS-NOORDHOFF; Tafels voor wiskunde, 1e1970, 2ezj

Tafels Wiskunde Statistiek, 1e(72pp)1973, 2e(80pp)1977

Interest- en logaritmentafels, 3e1983

Het tabellenboek / Tabellen statistiek/wiskunde, 3ezjZECH J; Tafeln der ADDITIONS- UND SUBTRACTIONS-LOGARITHMEN für sieben Stellen /

besonderer Abdruck aus der Vega-Hülssechen Sammlung......, 2e1863ZIMMERMANN L; Rechentafeln / ....die Produkte aller Zahlen unter..../ Grosse Ausgabe, 4e1923

PERIODIEKEN
Wiskundig Genootschap
1820 VERZAMELING VAN WISKUNDIGE VOORSTELLEN / door de leden vh Genootschap......;

Tweede deel, Tweede stukje 1820 (250 Nieuwe wiskundige voorstellen)

1850 VERZAMELING VAN WISKUNSTIGE OPGAVEN / door de leden vh Wiskundig Genootschap......

Eerste deel 1850 (250 Wiskunstige Opgaven met derzelver Ontbindingen), Tweede dl. 1854 (id.)

1903-1954 WISKUNDIGE OPGAVEN MET DE OPLOSSINGEN / door leden vh Wisk. Genootschap......;

Nieuwe Reeks. Achtste deel(1899-1902; 200 Wiskundige Opgaven met de Oplossingen)

Zeventiende deel(idem) ontbreekt: eerste stuk, Achttiende deel(idem), Negentiende deel(idem)

1911 REGISTER OP DE WISKUNDIGE OPGAVEN / uitgeg. door het Wisk.Gen. ..1875-1910(delen I-X)

1936-1951 PROGRAMMA VAN DE JAARLIJKSCHE PRIJSVRAGEN / ......door het Wisk. Gen......

1936-1943, 1946-1951


Overig
1823 CORRESPONDENCE ASTRONOMIQUE, GEOGRAPHIQUE, HYDROGRAPHIQUE ET STATISTIQUE / de BARON DE ZACH; Volume Huitième No.1 + No.6 1823

1827 JAARBOEKJE over 1827 (uitgegeven op last van Z.M. den Koning)

1828-1835 MAGAZIJN VOOR DE REKENKUNST, / een tijdschrift, hoofdzakelijk ten doel hebbende de bevordering der gewone of lagere rekenkunst (Vier ‘stukjes’ per jaargang); jrg.1-3

1839-1839 TIJDSCHRIFT VOOR DE AANVANKELIJKE BEOEFENAREN DER REKEN-, STEL- ENMEETKUNST; Jrg.1 No.2

1859-1874 ARCHIEF, / uitgegeven door het Wiskundig Genootschap: een Onvermoeide.....;

Derde Deel: eerste stuk1870, tweede stuk1871, derde stuk1873, vierde stuk1875

1863-1864...TIJDSCHRIFT VOOR ONDERWIJZERS / uitg. Afdeeling Deventer vh Ned. Onderwijzers- genootschap / onder red.v.Eites, Ten Entel, Moll, Jaargang 1 en 2 (driemaandelijks)

1864 JOURNAL FÜR DIE REINE UND ANGEWANDTE MATHEMATIK / ...Crelle..Journal; 64.Band

1867-1869 ARCHIEF DER WISKUNDE. / Maandschrift voor allen, die zich op de hoogere gedeelten

dezer wetenschap toeleggen / onder hoofdred.van GA VORSTERMAN VAN OIJEN; jrg.2

1870-1870 DE BEOEFENAAR DER WISKUNDE / Tijdschrift voor Reken-,Stel-en Meetkunde...., Jrg.6 1870

1876-1877...DE BEOEFENAAR DER REKENKUNDE / Tijdschrift voor hulp- en hoofdonderwijzers /

onder redactie van S. de Jong Jz. (tweemaandelijks), Jrg.1, Jrg.2, Jrg.8 nr.3,4

1878 VOLKSALMANAK voor het jaar 1878 (uitgegeven door de Maatschappij: tot Nut van 't algemeen

(hierin: een tractaat over W.Bartjens, door J.I.van Doorninck)

1879 DE VOLKSSCHOOL /Maandelijks tijdschrift…..het onderwijs (Kuipers&Labberton), Jaarg.2

1881..ZEITSCHRIFT FÜR MATHEM. UND NATURWISSENSCHAFTL. UNTERRICHT; 12.Jahrgang

1879-1882 TIJDSCHRIFT VOOR VORMLEER EN DE BEGINSELEN DER WISKUNDE / onder red.van

J.VERSLUYS; Jrg.3-4, in kopie de inhoudsopgaven van jrg.1-2

1886-1917 DE VRIEND DER WISKUNDE. / Tijdschrift voor allen, die Examen in dat vak moeten afleggen / onder redactie van AJ VAN BREEN / (jrg. 29 – 31afl.8, met ondertitel “Nieuwe Reeks”);

jrg.3-8, 10-11, 13, 17-19, 30

1917-1917 WISKUNDIG BIJBLAD / maandbijlage bij het weekblad De Vacature; 5 afl.(mrt.-juli): in kopie

1887-1913 SUPPLEMENT OP “DE VRIEND DER WISKUNDE” (ondertitel verlengd met: en de studie in de lagere wiskunde voortzetten (geen jaargang verschenen in 1889 en 1890); jrg.7-8, 12-16

1892-1898 ARCHIMEDES / Tijdschrift voor Lagere Wiskunde / onder red.van BROGTROP, VAN LEEUWEN, VAN ROEKEL; in kopie de inhoudsopgaven van jrg.1-4

1904-1921 WISKUNDIG TIJDSCHRIFT / onder red. van VAES, KREDIET, QUINT;

jrg.3afl.2, 3afl.3, 4afl.1, 5-6, 11, 14

1913-19?? NIEUW TIJDSCHRIFT VOOR WISKUNDE / onder red.van VERKAART en WIJDENES;

jrg.(okergele band): 1-21, jrg.(lila band): 28-29, 32(alleen II-VI), 33, 37-50,

jrg.(effen grijze band): 51-55

1915-1916 DE HERHALINGSSCHOOL weekblad voor herhalings- en voortgezet onderwijs,

ondertitel: weekblad voor taal en rekenen, [geplaatst bij Schoolboeken L.O.]

afl. 1(4 Nov.1915), 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17(24 Febr.1917)

1921-1940 CHRISTIAAN HUYGENS / Internationaal Mathematisch Tijdschrift / onder red.van SCHUH;

jrg.1, 2, 5(gebonden), in losse afl.: jrg.9-18 (ontbr.:14no1 en 18no6)

1924-.... EUCLIDES / Tijdschrift vd didactiek der exacte vakken / olv.SCHOGT, WIJDENES,

jrg.1-3 (“Bijvoegsel bij het NTvW”), 4 - 19, 20(niet gebonden), in 1944/45 geen jaargang verschenen,

21(niet gebonden) - 23(id.),

27-32, (33-34 met veel waterschade), 35-38, niet gebonden: vanaf jrg.39afl.2 tot heden2008

1928-1931 MATHESIS / Tijdschrift voor wiskunde / onder red. van RUBEN, ROBIJNS; jrg.1-3

1934-1937 ARCHIMEDES / Tijdschrift voor allen die de lagere Wiskunde beoefenen; ihb. .LO en K-I / Voorloper van het tijdschrift Mathematica / onder red. van VAN DE GRIEND, SCHEFFER; jrg. 1-3

1932-1946 MATHEMATICA (Thieme) / Tijdschrift voor studeerenden voor de acten Wiskunde MO en

voor stud. aan Universiteiten / onder red.van KOK, SCHEFFER, VAN VEEN (vanaf 1934: A en B);

jrg.1-2, 3A+3B(invers gebonden), 4A, 4B, 5A, 5B, 6A+6B,

hierna in losse afl. tot jrg.13afl.4 (ontbrekend: jrg.7A en jrg 12afl.4A+B(niet verschenen?)

1946-1947 MATHEMATICA (uitg.Noordhoff) / Voor wat betreft Vraagst.,Opl.,K5-artikelen, voortzetting van Mathematica-B / onder red.van HARLAAR, KOK, SCHEFFER; jrg.14afl.1-2(gebonden)

1946-1993 SIMON STEVIN / (mede voortzetting van: Christiaan Huygens, Mathematica-B, Wis-en Natuurkundig Tijdschrift(België)) / onder red.van HAANTJES, SOENS, SC VAN VEEN; geen nrs.

1955-1958 WISKUNDIGE KRONKELPADEN / Maandblad van het Amst. Math. Dispuutgez. Jrg.1 nr.6-7

1961-heden PYTHAGORAS /wiskunde tijdschrift voor jongeren, Compleet vanaf afl.1

1970-.... KVANT (Russisch), 22 jaargangen: 1971/1 – 1992/10 (ontbrekend: 1976/6 en 1981/1)

1971 NIKO / Driemaandelijks tijdschr.vh Belgisch Centrum voor Metodiek vd Wiskunde, 1971-7,8,9

1979-.... WISKUNDE EN ONDERWIJS / Driemaandelijks Tijdschr.vd Vlaamse VWL, jrg5nr17 – heden


PROEFSCHRIFTEN, ORATIES, VOORDRACHTEN
ABRAHAMSE APJ; Wiskunde en statistiek, gereedschap voor de econometrie (Openb.les-NEH) 1970

BARRAU JA; Bijdragen tot de theorie der configuraties, 1907

BELINFANTE MJ; Diss. / Over oneindige reeksen, 1923

Openbare les privaat-docentschap 1925 (“Convergentie en som van oneindige reeksen”) Kopie uit Bijvoegsel.BERGHUYS JJW; Grondslagen van de aanschouwelijke meetkunde /proefschrift 1952

BLIJ F VAN DER; Mathematica / en de dochters van mnemosyne (orat. rede – RUU), 1954

Het Wonder-Raadselrijk van de getaltheorie (afscheidscollege RUU), 1988Wiskunstmatigheden (jaarwisselings-present Malmberg), 1968/69

BRUIJN NG DE; Eenige beschouwingen over de waarde van de wiskunde(hoogleraar TU-Delft) 1946

CRAATS J VAN DE; Toegepaste wiskunde (Rede tgv. aanvaarding hoogleraarschap KMA) 1985

DEKNATEL J; Diss. / De meetkundige plaats van de punten op gelijke afst.van twee verzam., 1935

DIJKSTERHUIS EJ; Het getal in de Griekse wiskunde (Openbare les A’dam), 1930(alleen in kopie)

DUPARC HJA; Het getal en zijn toepassingen(hoogleraar TU-Delft) 1956

EST WT VAN; Enkele facetten van de wiskundige heuristiek, 1956

FOLKERS JS; Taal en wiskunde / denken en doen: om u te dienen (openb.voordracht lector THD), 1969

GELDOF JA; Diss. / Over de arithmetisering van axiomatische meetkunden, 1951

GILTAY, J; Diss. / Bijdrage tot de stochastiek van het telefoonverkeer, ihb vd volkomen bundel, 1953

GROSHEIDE GHA; Enkele merkwaardigheden van de meetkundige terminologie (rede 77jr VU), 1957

HAAN LM DE; Diss. /Over de meetkundige voorstelling van machtreeksen, 1953

HEEMERT A VAN; Wiskunde en eeuwige waarheden (openbare les Groningen) 1963

HEMELRIJK J; Diss. / Symmetrietoetsen, en andere toep.vd theorie van Neyman en Pearson, 1950

HEUVEL-PANHUIZEN MHAM VAN DEN; Hoe rekent Nederland? (oratie Utrecht) 2009

HIELE PM VAN; Diss. / De problematiek van het inzicht / gedemonstreerd aan het inzicht van schoolkinderen in meetkunde-leerstof, Proefschrift1957, Boekvorm-uitgave(ander voorwerk)zj

HIELE-GELDOF D VAN; Diss. /De didaktiek van de meetkunde in de eerste klas van het v.h.m.o., 1957

JAGER EM DE; De macht van de concrete ervaring (Afscheidscollege UvA) 1992

KLEP JHFM; Diss. /Arithmeticus, Simulatie van Wiskundige Bekwaamheid, 1998

KORTEWEG J; De wiskunde als hulpwetenschap (oratie Amsterdam), 1881

KORTHAGEN TJ; Diss. /Fundamentaal groepen voor algemene continua, 1955

KORVERZEE AE; Leven en werken van Dr. J.J.van Laar (Rede buitengew.hoogl. Delft) 1954

LAUWERIER HA; Diss. / Axiomatische onderzoekingen over de vlakke meetkunde, 1948

LEEN A; Diss. / De ontwikkeling van het rekenonderwijs op de l.s. in de 19e en het begin vd 20e eeuw, 1961

LINT JH VAN; Een blik in de getaltheorie (orat.rede THE), 1959

MANNOURY G; Over de sociale betekenis van de wiskundige denkvorm (Rede buitengew.hoogl. UvA)1917

MEIDEN W VAN DER; Wij werken met letters (Openbare les lectoraat THE), 1971

MOOIJ H; Diss./ Over de didactiek van de meetkunde benevens benaderingsconstructies....delen, 1948

NEUT DN VAN DER; Limitaties en Sommaties / Proefschrift...., 1933

PARREREN CF VAN; Pluralisme in de leerpsychologie (Openbare les – Amsterdam), 1958

POL Balth VAN DER; Merkwaardige eigenschappen van geheele getallen (voordr.Diligentia), 1946

PONSEN WJ; Een afbeelding van de lijnelementen van een monoïde op de puntenruimte, 1927

PUTTE JG VAN DE; Eenige Sommatiemethoden / Proefschrift, 1927

REINDERSMA W; Over het inleidend onderwijs in de meetkunde (Rede voor Liwenagel), 1926

ROSSUM H VAN; Diss. /A theory of orthogonal polynomials based on the Padé table, 1953

SAMENVATTINGEN van de korte voordrachten tijdens het jubileumcongres tgv het 200-jarig WG, 1978

SCHOUTE PH; De kegelsneden in de projectivische meetkunde(een hist.schets) / (oratie Gron.), 1881

Het voorbereidend onderwijs in de meetkunde (rectoraatsoverdracht Groningen), 1893SCHOUTEN JP; Diss. / Over de grondslagen van de operatoren-rekening volgens Heaviside, 1933

SCHUH Fred; Over de meetkundige plaats der punten in het platte vlak, waarvoor de som der afstanden tot n gegeven rechten standvastig is, en analoge vragen in......../ Verh.KAW / Dl.IX.No5, 1908

STREUN A VAN; Diss./ Heuristisch wiskunde-onderwijs / verslag van een onderwijsexperiment, 1989

STUBENROUCH GC / LEEMAN; Installatierede en Antwoord / Cie Modernisering Leerplan Wiskunde, 1961

TREFFERS A: Diss. /Wiskobas doelgericht /Een metode van doelbeschrijving...volgens wiskobas, 1978

TURKSTRA H; Het veelomstreden vraagstuk van het wiskunde-onderwijs op de middelbare school (Voordracht 19-3-1938)

VEEN SC VAN; Diss./Periodieke oplossingen in commensurabiliteitsgebieden...lacunes..asteroïden, 1927

VELDKAMP F D; Diss. /Polar geometry, 1959

VERSLAG van het 16e congres van leraren…..; Utrecht 18 aprik 1966

VOLLGRAFF JA; De Kromme van Johann Bernoulli volgens Christiaan Huygens en anderen / of /

Zijn en Worden in de Wiskunde en in het Leven, 1945VREDENDUIN PGJ; Diss. / Axiomatische opbouw der verzamelingenleer, ihb der getallentheorie, 1931

De logika der wiskunde (overdruk, p.31-48), zjVRIES H DE; Gaspard Monge en de beschrijvende meetk. (Rede bij aanvaarding Leraarsambt 1902, Delft)

WAERDEN BL VAN DER; De strijd om de abstractie (oratie Groningen), 1928

WALLER ZEPER CM; Diss. / De oudste intresttafels in Italië, Frankrijk en Nederland met een herdruk van Stevins “Tafelen van Interest”. 1937

WANSINK JH; Diss. / Eenige randproblemen der conforme afbeelding, 1931

WOLTERS MAD; Diss. Zie rubriek Didactiek


1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina