Door belangstellenden te raadplegen en te lenenDovnload 0.88 Mb.
Pagina23/23
Datum22.07.2016
Grootte0.88 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23

RECREATIONAL MATHEMATICS, WISKUNDE-OLYMPIADENABBOTT EA; zie Platland

ADLER I; Magic house of numbers, 7e reprint(of first printing ’58)1963

AINSLEY R; Bluff your way in mathematics, reprint1988(RavetteBooks)

AHRENS W; Mathematische Unterhaltungen und Spiele, Erster Band: 3e1921

Scherz und Ernst in der Mathematik / Geflügelte und ungefügelte Worte, 1e1904BEILER H; Recreations in the theory of numbers /The queen of mathematics entertains, 2e(Dover)1966

BLOCKSMA M; Reading the numbers /a survival guide......measurements....everyday life, 1e(Penguin)1989

BOLT B; The amazing mathematical amusement arcade, 1e1984

BOSMAN AE; Het wondere onderzoekingsveld der vlakke meetkunde, 1e1957

BOUCHENY G; Curiosités et Récréations mathématiques, 1e1939

BROUWER N, CRAMER; Verzameling van Reken- en meetkundige aardigheden /voor de huiskamer, 1e1891

BURGER D; De vierde dimensie (AO-reeks boekje 1283), 1969

Bolland /een roman van Gekromde Ruimten en Uitdijend Heelal /door...zeshoek.., 2ezj, 3e(Veen-pocket)1983CARROLL LEWIS; Pillow problems and A tangled tale(1885) /both books bound as one, Dover edition1958

COCHERET DH; TOM TIT /natuurkunde in de huiskamer (bewerkt naar het Fransch v. Arthur Goot),

Serie-1: 1e?(mist p.1-2, namen op titelblad)zj, 5e(goedkope uitgave)1910,

Serie-2 /100 nieuwe proeven (in hs.2 staan 13 items over ‘Practische meetkunde’ = vormleer) zj

1897(Keur van nieuwe proeven /premie op Warendorf’s Geïll.Familiekalender; 44 nrs.uit serie 1 en 2)DELENS P; Problèmes d’arithmétique amusante, 3e1937

DEYL O DEN; Dr. Knobbels problemen voor ervaren puzzelaars, z.dr, zj

DODGSON C; Curiosa Mathematica, Dl.1(a new theory of parallels): 4e1895, Dl.2(pillow-problems): 4e1895

DÖRRIE H; 100 great problems of elementary mathematics /their history and solution (vert.v. 5e ed. v.

Triumph der Mathematik: ....), 1965(Dover)DUNN, ANGELA FOX; Second book of mathematical bafflers, 1983(Dover)

EMCH H; Mathematik in der Natur (Serie: Aus Natur und Technik /Eine Volksbücherei, Zürich), 1921

ERNST E; Mathematische Unterhaltungen, I. Heft - zj

FOURREY E; Curiosités Géométriques, 4e1938

HEATH RV; Math-e-magic /magic,puzzles,and games with numbers, First Dover ed.(of Simon&Sch.’33) 1953

HEDBERG LI; Tävlingsproblem i matematik /Problem &lösningar....tävling 1961-1968, 1969

HOFFMANN; Het puzzle-boek /geïllustreerd met 521 figuren in de lekst /....., z.dr, zj

HOGBEN L; Mathematics for the millions /a popular self educator, Revised third ed.(20th impr.)1951

HONSBERGER R; Mathematical gems II, 1976

GARDNER M; (The Scient. Am.book of) Mathematical puzzles&diversions /., 1959(3rd printing), 1970(Pelican)

The 2nd (Scient. American Book of) Mathematical puzzles & diversions ./...., 1961(3rd printing), 1990(Penguin)

Martin Gardner’s Sixth Book of Mathematical Games from Scientific American, 1971

Mathematical Magic Show, 1985(Penguin)

Mathematical Circus /more games, puzzles, paradoxes....., 1981(Vintage pocket)

Het mathematische circus (vertaling van 11 vd 20 topics in orig. d.Van Herwaarden), 1983(Bert Bakker)

Sam Loyds Raadselboek /wiskundige puzzels /samenstelling Martin Gardner, 1980(Meulenhoff/Landshoff)

Sam Loyds Tweede Raadselboek /nog meer wiskundige puzzels /samenst. Martin Gardner, 1981 (id.)JOHANSEN C-O; Magiska tal (Zweedse vert. van het Deense Tossede tal)1966

JOHNSON DA, GLENN; Invitation to mathematics /exploring math. on your own, Reprinted1965(John Murray)

JONES I; Mathematical Wrinklers /a handbook for teachers and private learners, 1930-edition

Mathematical nuts /for lovers of mathematics, 1e1932KAPLAN R; Het paradoxale niets /een geschiedenis van het getal nul, 1e2000

KERDIJK F; Levende cijfers & getallen, 1e1947

KERST B; Mathematische Spiele, 1e1933

KRAITCHIK M; Mathematical Recreations, 2e(Dover)1953

KRBEK F VON; Geometrische Plaudereien /mit 159 textabbildungen, 1e1962

LEEUWEN AP VAN; Peinzen en piekeren /frivole wiskunde.....(uit het Zwitsers), 1e1940

2 X 2 = 5 /merkwaardige uitkomsten v.cijfer-&getallencombinaties (Spookvert.v.Boucheny-Curiosités...) 1e1940

Volgens Bartjens..../zijnde een verzameling van.... cijferkonst, z.dr,zj

Honderden wonderen van vernuft /puzzles van allerhande soort (bew.v.Zwitsers d.Sperling), 1e1939LIETZMANN W; Lustiges und Merkwürdiges von Zahlen und Formen, 4e(drie losse delen)1930, 8e1955

LICKS HE; Recreations in Mathematics, 1e1917(fifth printing ’29)

LINES ME; A number for your thoughts /facts and speculations about numbers from.....computers, 1e1986

LOCHER L; Urphänomene der geometrie /erster Teil, 1e1937

MAROGER A; Le problème de PAPPUS et ses cent premières solutions, 1e1925

MITTENZWEY L; Mathematische Kurzweil /oder 333 Aufgaben....., 5e1907

MOOR A DE; Munten, maten en gewichten (oude en nieuwe) /voor puzzelaars....., 2ezj (na1912)

MOTT-SMITH G; Mathematical Puzzles /for beginners ans enthusiasts, 2e(Dover)zj

NABER HA; Van theorema naar sectio divina /tweede druk van Meetkunde en mystiek, 1939

NIKLITSCHEK A; Im Zaubergarten der Mathematik (neu bearbeitet von Wullschläger), 1958

De Tovertuin der Wiskunde (vert.Alders), 1e1940OGILVY CS, ANDERSON; Excursions in number theory; First Dover ed.(of Oxford Un.Pr.’66)1988

Getallentheorie (Aula 403, vert.v. Excursions in ....), 1969PEDOE D; The gentil art of mathematics, Pelican ed.(of English Univ.Press ’58)1963

De speelse wiskunde (Aula 282, vert.v. The gentil art of maths), 1966PLATLAND /een roman van vele afmetingen..../door Een Vierkant (pseud.v.EA Abbott), 2e1908, 3e1915

Flatland /a romance of many dimensions /by a square, 1984(Signet Classic pocket)PYTHAGORAS-FESTIVAL (selectie en bewerking d.Bruno Ernst), 1970

RAYKO PETROV; Geometria Descritiva /cum ilustrações anaglificas (Portugese vert.uit het Bulgaars),

Brasil-1975(grootformaat)ROTARIU G; Anaglife geometrice (Roemeens), 1e1972

SAINTE-LAGUË; Avec des nombres et des lignes (Récréations mathématiques), 3e1946

SCHNEIDER E; Mathematik - ernst und heiter /Plaudereien für nichtmathematiker, 1e1968

Van Nul tot Oneindig /Wiskunde als ontspanning (vertaald uit het Duits d.Van Went&Meijer), zjSCHUBERT H; Mathematische Mussestunden /Eine Sammlung ....mathemat. Natur, Kleine Ausgabe: 3e1907,

Grosse Ausgabe, Dl.1:3e1907, Dl.2:3e1909, 8e9e(gecombineerd, neubearbeitet von Fitting)1941SCHUH F; Zie rubriek: hoger onderwijs

SCHUSTER A; Mathematik für jedermann /Leichtfassliche Einführung......., 2e1901

SHKLYARSKY DO, CHENTSOV, YAGLOM; Selected Problems and Theorems in Elementary Maths., 1979

SMULLYAN R; De prinses of de tijger /en andere logische puzzels / waarin..Gödels ontdekking, 1e(Ambo)1983

SPAAN JBJ; Raden, rekenen, goochelen, knippen (Kanarie-boekje 170), ca.1950

STEINHAUS H; One hundred problems in elementary mathematics, 1eDover ed.1979

STRABBE AB Verzameling van rekenkunstige vermakelijkheden .....nagelaten door wijlen Strabbe, 1e1815

STUTVOET HJ; Van negenproef tot gulden snede /Rekenkundige puzzles, 2e1948

TIETZE H; Gelöste und ungelöste mathematische Probleme/aus...Zeit..., Erster B: 1e1949, Zweiter B: 1e1959

Opgeloste en niet opgeloste Problemen uit de Wiskunde (bew.Bruno Ernst), 1e1961, Nog meer(dito): 1e1963TOM TIT: Zie COCHERET

VREDENDUIN PGJ; Vijfentachtig wiskundige puzzels /met oplossingen, 1e1964

VUIBERT H; Les Anaglyphes Géométriques, 1912

WARRINIER A, LEMAIRE, SCHOUKENS; Wiskundeolympiaden, 1e1986

WELLS D; The Penguin dictionary of curious and interesting geometry; 1e1991

VVESTEN WIJNAND VAN; Het Eerste deel vande MATHEMATISCHE VERMAECKLYCKHEDEN. /

Te samen ghevoeght van verscheyden ghenuchlijcke ende boertige ....(uit het Frans), 2e1641NATUURWETENSCHAPPEN VÓÓR 1901BERKEL K VAN; In het voetspoor van Stevin /Gesch. vd natuurwetenschap in Nederland 1580-1940, 1985

BOSSCHA J; Leerboek der Natuurkunde /en....toepassingen, Tweede boek: 1e(bew.Kuenen)1899

BURG P VAN DER; Eerste grondbeginselen der Natuurkunde / alle standen...jonge lieden...onderwijzers,

Dl.1: 2e1846, Dl.2: 2e1846, Dl.3: 2e1847 (in één band)

Belangrijke onderwerpen uit de natuur- en werktuigk. /een leesb. voor de scholen, Dl.1: 6e1866, Dl.2: 1e1863

FLAMMARION C; Het vergaan der wereld /Volksuitgave (naar het Fransch d. Goudsmit), 2e189?

De wonderen des hemels /Flammarions Astronomie Populaire voor Ned.bew.d.Goudsmit, 3e(herz.Nort)zjGANOT; Elementary treatise on Physics /experimental and applied....(translated from Ganot’s Éléments de physique, by Atkinson), 16e(ed.by Reinold)1902

GAST Jz. S DE; De Hemellichamen /handleiding...cosmographie...onderwijs, 11e(herz.d.Vd.Vooren)1919

Hemel en Aarde /Leerb. der Wis-en Natuurkundige Aardrijkskunde(met JJ ten Have), 3e1900HEMERT ACCG VAN; Leerboek der toegepaste Mechanica, Eerste deel-eerste afdeeling: 1e1891

HOEK P VAN; Beknopt leerboek der scheikunde (eerste druk 1897), Dl.1: 8e1919, Dl.2: 6e1922

HOLLEMAN AF; Practisch-chemische oefeningen, 1e1898

HORN D, S DE GAST Jz.; Leerboek der Natuurkunde /tdv.het lager, middelb.en gymnasiaal onderwijs,

Dl.1: 14e(herz.d.S.van Dissel)1919HOORWEG JL; Beknopt overzicht der Natuur- en Werktuigkunde, 2e1893

JANSE F; Onze Natuurkundige Proeven en Waarnemingen /Leesboek voor de L.S. /met...opgaven, 2e1897

JULIUS FH; Leerboek der Mechanica /met238 figuren, 1e1888

KAISER F; De Sterrenhemel /beschreven en afgebeeld /en de grondslagen...opengelegd, 2e 1853

LORENTZ HA; Beginselen der Natuurkunde /leiddraad....Leiden, Dl.1: 3e1899, Dl.2: 3e1899

MEYER W; Das Weltgebäude /Eine gemeinverständliche Himmelskunde(1eAufl.1897), 2e 1908

Die Naturkräfte /Ein Weltbild der physikalischen und chemischen Erscheinungen, 1e1903RAYLEIGH (JW STRUTT, BARON RAYLEIGH); The theory of sound(first ed.1877), Vol.I: 2e(reprint)1929

SCHALKWIJK JC; Mathesis scientiarum genitrix / Natuurkunde, Dl.1: 1e1905, Dl.2: 2e1907(in één band)

SCHROEDLER’S BOEK DER NATUUR Algemeene beginselen der natuur-en dampkringskunde......dierkunde

(naar de 17e Hoogduitsche uitgave bewerkt door A.Winkler Prins), Dl.1: Nieuwe uitgaaf-1877STADT H VAN DE; Beknopt leerboek der Natuurkunde, Eerste stuk: 6e1887, 9e1896

STEYN PARVÉ DJ; Leerboek der natuurkunde, Derde stuk: 3e1877

TOM TIT (= ARTHUR GOOT); Natuurkunde in de huiskamer (uit het Fransch-1890, bewerkt d.Cocheret),

Keur van nieuwe proeven (Premie op Warendorf’s geïll. Familiekalender voor 1897; selectie uit dl.1+2)

Eerste serie(Ongeveer 100 proeven met huish. voorwerpen): 2ezj, 6e(goedkope uitgave)191?

Tweede serie(100 nieuwe proeven, in tweede gedeelte: Practische Meetkunde/Vormleer), ?e??UILKENS JA; Eerste beginselen der Natuurkunde /tot nut en vergenoeging...in leerlesjes...Hollandsche jeugd,

1eStukje: 3e1831, 3eStukje: 1e1829

1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina