Door belangstellenden te raadplegen en te lenenDovnload 0.88 Mb.
Pagina3/23
Datum22.07.2016
Grootte0.88 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

19e eeuw, LAGER ONDERWIJS, niet-NederlandsANDRÉ D; L’arithmétique /des écoles primaires /....programmes 1882..../ Cours élémentaire..., 13e1898

ARWAMISSE EHK REHKENDAMISSE RAMAT (Estisch:Telkundig of rekenk.leerb.): Wiies trük-Tartus 1878

BERTHELT A, PETERMANN; Methodisch geordnete Aufgaben zum Tafelrechnen /Neue Bearbeitung /

Ausgabe A in acht Heften, Viertes Heft(Unbegrenzter Zahlenraum): 76e1882BOURQUIN CA; Rechenbuch für Elementar-u.Kreisschulen, Zweiter Theil(Aufgaben für den Unterricht im Rechnen) – Dorpat 1847 (een Diesterweg-kloon)

BÜTTNER A, KIRCHHOFF; Rechenaufgaben /für sechsklassige Schulen/in 4 Heften, Zweites Heft: 18e1916

DEFAIS L, DOTAINE; Arithmétique élémentaire à l’usage des....(Liège), degré inférieur, premier livret, 1897?

DIESTERWEG FAW, HEUSER; Praktisches Rechenbuch /für Elementar-u.höhere Bürger-Schulen,

Erstes Uebungbuch:11e(Elberfeld)1838, 21e(Gütersloh)1862,

Zweites Uebungsbuch:5e(Elberfeld)1873, Drittes Uebungsbuch: 2e(Elberfeld)1835

DORSCHEL-LINDAU’s Rechenhefte /nach neueren method. Grundsätzen vollständig umgearb.von Lindau, Berbig&Schmidt/AusgabeB für Landschulen, Drittes heft(gemeine Brüche, Decimalbrüche..): 10e1899

"FIRST BOOK OF ARITHMETIC" /for the use of schools (serie: Irish National School Books) 1892

HEILAND F, MUTHESIUS; Rechenbuch für Volksschulen, V.Heft(Ausgabe für Schüler): 2e1899

HENRY F, DEFOIN; Rekenkunde en metriek stelsel / 90 voorbeelden van vraagstukken….(Namen), 4e1895

JULLY & ROCHERON; Travail manuel à l’école primaire (Classes sans atelier) (‘’vormleer’’?), 7e1894

KÖLNER LEHRERVEREIN”; Kölner Rechenbuch, II.Teil-Heft 2+3+4: 43e1910LINDE LG; Lärobok i Räknekonsten /för begynnare /särskildt lämpad för folkskolorna(Stockholm), 1e1850)

MACÉ J; L'arithmétique de mademoiselle Lili /à l'usage de M. Toto /pour servir de préparation à l'arithmétique du grand-papa, rond 1860 (zie ook onder Nederlands, Jean Macé)

L'arithmétique du grand-papa /histoire de deux petits marchands de pommes, 1862

Histoire de deux petits Marchands de Pommes / Arithmétique du Grand-Papa / Nouvelle édition-Augmentée de notions complémentaires d’Arithmétique (Trente et unième édition) 316 pp., zj(préface 1862)

ROBYNS F-A; Rekenkunde der lagere scholen /hoogste afdeeling (Luik), 1894(nieuwe uitgave)

TOISOUL J, WALLON; Le premier livre d'arithmétique /des écoles primaires et des sections….., ?e1892

Tweede Rekenboek /van de lagere scholen en de....middelbare scholen, ?e1910VOS PA DE, DE KONINCKX; Practisch rekenboek tgv.lagere en middelbare scholen, Dl.2: 21e1913
Amerikaans lager onderwijs: zie voortgezet onderwijs, Amerikaanse series

19e eeuw, VOORTGEZET en HOGER ONDERWIJS, Nederlands:

Onderverdeeld in:

- Rekenkunde

- Algebra

- Planimetrie, Stereometrie, Gonio- en trigonometrie

- Beschrijvende Meetkunde, Perspectief- en projectieleer

- Differentiaal- en integraalrekening

- Analytische-, Synthetische-, Nieuwere Meetkunde, Geodesie, Statica, Dynamica,

Werktuigkunde, Zeevaartkunde en combinaties

RekenkundeBENTHEM Gz. A, NIJENHUIS; Rekenkundige vraagstukken /voor zover noodig naar typen gerangschikt,

Eerste verzameling, St.1: 11e(ontbreekt p.39-40)1906, St.2: 11e1910

Tweede verz., St.1: 10e1910, St.2: 9e1913, 10e1923, St.3: 7e1910

Derde verzameling, St.2: 2e1892, 3e1897

Zie ook de rubriek: Lager Onderwijs 19e eeuw

BERGSMA L; Beschrijving vd (vier hoofdbewerkingen der) repeteerende breuken /…..talstelsels, 1e1896

BIJLEVELD P; De leer der verschillende talstelsels /toegepast...hoofdregelen.., 1e1856, 2e(herz.Waltz)1871

BOSWIJK D, MEIJER; Eerste verz.v.Rekenkundige Vraagstukken /tdvh.middelb. ...kweekscholen, 9e1912

BROGTROP AJM; Gronden der rekenkunde /voor de hoogste klassen.....HBScholen, 1e1875, 4e1889

BRUIN Jr. D DE; Rekenkundige vraagstukken /voor leerlingen van 12-18 jaar, Eerste stukje: 1e(+antw.)1900

CLAESSEN J; Allereerste gronden der rekenkunde, 2e1858(complete fotokopie)

DONCK JJC; Theorie der Cijferkunst, Dl.1: 2e(+antwoorden)1873, Dl.2: 2e(+antwoorden)1875

DOORMAN P, DOORMAN J; Proeve van eenen wiskundigen cursus voor....landmagt,

Stukje1 De gewone rekenkunst: 1e1830GAST Jz. S DE; De hoofdbewerkingen der rekenkunde /op aanschouwel. ...normaalschool, 6e1907, 8e1915

Beknopt leerboek der wiskunde /tdv.hbs met 3-jarigen...../ I.Rekenkunde, Dl.1: 5e1918, Dl.2: 3e1916

Leerboek der Rekenkunde, Dl.1: 11e(herzien d. Verhagen)1911, 12e(id)1913, 14e(herzien d. Brugmans)1922

Dl.2: 4e1900, 7e(herz.d.Verhagen), Dl.3: 3e1902,

In één band: Dl.1: 6e1901, Dl.2: 4e1900, Dl.3: 2e1899

Het oplossen van rekenkundige vraagstukken /Typen voorbeelden en opgaven, 1e1896GELDER J DE; Allereerste gronden der cijferkunst, Dl.1: 3e1824(2 ex), 5e1837, Dl.2: 3e1825(2 ex), 5e1838

Antwoorden op de rekenkundige vragen /voork. in......cijferkunst(1+2) /uitgewerkt d.Ramakers, 3e1839(2 ex)

(Wiskundige lessen – zie onder algebra)

GRAVELAAR NLWA; Inleiding tot de theorie der rekenkunde, 2e1889

Theorie der rekenkunde(2 dln in één band), Dl.1: 1e1881, Dl.2: 2e1881

Leerboek der rekenkunde, Dl.1+2samen: 2e1896/7, (Id.)3e1904/7, Dl.1: 3e1904, Dl.2: 3e1907

Opgaven ter toepassing van de theorie der rekenkunde,

Dl.1+2samen: 1e(incl.antw.)1896/1898, Dl.1: 2e(id)1904, Dl.2: 2e(id)1910

JONG S DE; Verzameling van rekenkunstige opgaven /opgegeven bij...., 4estukje(examens-1870): 1873

KEMPEES JCJ; Beginselen der Cijferkunst /benevens vraagstukken en oefeningen ter toepassing,

Eerste stukje: 3e1858, 10e(?)(geen titelblad)1872(?), Tweede stukje: 2e1857, 10e1874KNAPPER Kz. C; Leerboek van het Handelsrekenen, 4e1898

De berekeningen in de practijk /handleiding bij het onderwijs in het practisch ......zelfoefening, 2e1883, 6e1898

Munten, wissels, effecten en de arbitrage /Handl.....onderwijs in het handelsrekenen aan h.b.scholen..., 5e1892

KOPPESCHAAR JR, W F; Rekenkundige hoofdstukken, Dl.1(Evenredigheid van getallen; als fotokopie): 1894,

Dl.2 (Afhankelijkheid van grootheden; als fotokopie): 1894, Dl. 3 (Worteltrekking (origineel)): 1894KORS J; Leerboek der rekenkunde /met opgaven, Dl.1: 1e1890

LABBERTON Alb.; Leerboek der rekenkunde /met vijfhonderd opgaven, 1e1889

LIT RR; Rekenkundige voorstellen over de verschillende inhoudsberekeningen, Eerste stukje: 1e1865

LOGHEM J VAN; Theorie der algemeene rekenkunde, 1ecursus: 1e(incl.antw.)1866, 2ecursus: 1e(id)1867

MATHESIS SCIENTIARUM GENITRIX; (Uitgaven door het Wiskundig Genootschap onder de zinspreuk…..)

Grondbeginselen der Rekenkunde (PE Rijk, MIS Bevel), Dl.2: 1e(facsimile, in: Rekenmeesters)1828

Grondbeginselen der Rekenkunde (J de Pecker, JM Sekreve, CS Bevel), Dl.4-tweede gedeelte 1844

Rekenkundige vraagstukken, Dl.2: 5e1916MEULEN C VAN DER; Schetsen der Reken- en der Meetkunde / tdv. wel onderwezen wordende leerlingen,

(I. Gronden der Cijferkunst): 1e1855, (II. Gronden der Stelkunst): 1e1855, (III. Meetkunde): 1e1855MOLENBROEK P; Theorie der rekenkunde, (1e)1890(complete fotokopie)

MOLL JDR; Kort begrip van de Theorie der Rekenkunde, 2e1873

NINCK BLOK CJJ; zie laatste rubriek ‘Combinaties’

OTTERLOO A VAN; Het Handelsrekenen. /Theoretische en praktische.....koopmansrekeningen, 1e1881(Morks)

Maten, gewichten en munten (zonder titelblad meegebonden met "Het handelsrekenen")OVEN A VAN, V.D. RIVIÈRE; Praktisch rekenboek voor de lagere klassen der middelbare scholen, 1e1874

POLAK MS; Logica / handboek tgv. Academiën, Gymnasiën en Instituten....zelf-onderricht, Eerste stuk-1854

RAADERSMA Lzn H; Rekenboek tdv.Normaal- en kweekscholen voor Onderwijzers, enz.,

Dl.1: 2e(+antw.)1881, 7e1903, Dl.2: 2e(+antw.)1881SLUYTERS H; Verzameling van rekenkundige opgaven /tdv. gevorderde lln. en aankomende onderwijzers,

` Tweede tweehonderdtal: 3e1841(incl.antw.), Derde tweehonderdtal: 2e1843(incl. antw.)

Rekenkundige Mengelingen /tdv.gevorderde lln.en aankomende onderwijzers, Dl.2: 1846

STRABBE AB; Vernieuwd licht des koophandels / of Grondig onderwijs in de koopmans rekenkunst,

1e stuk(Koopmans-Rekeningen, omgewerkt d.Witlage)1840

Eerste beginselen van de arithmetica of rekenkunst / ten gebruike der scholen ....., Eerste deel: 7e1820,

Tweede deel: 1e1790, Vierde deel: 4e(veranderd en verm.d.Prinsen)1832

Verzameling van rekenkunstige vermakelijkheden .......nagelaten door wijlen AB Strabbe, 1e1815

Inleiding tot de mathematische wetenschappen / of gemeenzame leerwijze der arithmetica en algebra ......,

Eerste deel: 2e1804, Tweede deel: 2e1804

STROOTMAN H; Beginselen der Cijferkunst, bepaaldelijk tdv. .....toeleggen,

Dl.1: 2e1847, 7e1864, 13e(herz.d. J.Strootman)1884,

Dl.2: 2e1848, 6e1866, 10e1882, Antwoorden dl.2: 5ezj, 8e1875

VEENENDAAL G; Technologisch Praktisch Rekenboek /ten dienste der scholen, 1e1842

VEENSTRA B; Denkoefeningen: keur van rekenkundige voorstellen voor leer- en kwekelingen, zj

VERSLUYS J; Leerboek der Rekenkunde,

Dl.1: 5e1880, 8e1892, Dl.2: 8e1893, 10e1901, Dl.3: 3e1883, 4e1894

De Eigenschappen der Rekenkunde en Theoretische Vragen, 2e 1885

Rekenkundige eigensch. en bewerkingen in verschillende TALSTELSELS, 2e(vooral tdvh.ULO)1880, 4e1888

Deelbaarheid en repeteerende breuken, 5e1894, 6e1906

VORSTERMAN VAN OIJEN GA; Over de deelbaarheid der geheele getallen, 1e1865, 3e1888

Theorie der algemeene rekenkunde, Dl.1: 1e1866, Dl.2: 1e1867(gebonden met dl.1)VRIES MN DE; Rekenkunde / of Handleiding der arithmetica (uitbreiding van eerder werk), 1835

WISSELINK DB; Theorie der Rekenkunde, Dl.1: 7e1904, Dl.2: 1e1882, 4e1902

WISSELINK WH; Kern van de theorie der rekenkunde, Eerste stukje: 6e1908, Tweede stukje: 3e1911

Vraagstukken ter oefening in de rekenkunde /Voorlooper vd Eerste Verz.v.Vrgstn ter oef......, 9e(+antw)1912

Eerste verzameling van vrgstn /ter oefening in het practisch rekenen, 13e 1902

Tweede verzameling van rekenkundige vraagstukken, 11e(+antw.)1908

Meetkundig rekenboek, St.1(vlakke figuren) – A-Theorie: 2e1908, B-Vraagstukken: 3e(herz.Wijdenes)1918

WOELDEREN CL VAN; Theoretische gronden der rekenkunde, /voor eerstbeginnenden; /......., 2e1856

WOLTERING FAR;

Rekenkundige opgaven voor kwekelingen en HULPonderwijzers, Dl.2: 7e1878, Dl.3: 5e1877

Idem voor kwekelingen en ONDERWIJZERS, Dl.2: 8e1882, 10e(+antw.)1900, Dl.3: 6e(+los antw.boekje)1882

ZANTEN Jzn, L VAN; Verz.v.rekenkundige opgn vh Uitgebreid Lager en Middelbaar Ond, Dl.3: 2e1885(kopie)

ZUTPHEN GP VAN; Gemengde vraagstukken op het gebied van het handelsrekenen, 1e1888
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina