Door belangstellenden te raadplegen en te lenenDovnload 0.88 Mb.
Pagina4/23
Datum22.07.2016
Grootte0.88 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

AlgebraAMELSE C; Lessen over de algebra of stelkunst /bevattende...opgesteld, 1e1829

BADON GHIJBEN J, STROOTMAN; Beginselen der Stelkunst,

5e(voor de kadetten van alle wapenen)1854, 6e(idem)1861, 8e(zonder subtitel)1873,

Beginselen der Hoogere Stelkunst /voor de kadetten der artillerie en genie, 3e1858, 4e1865

BANGMA OS; Inleiding tot de Algebra /tdv.scholen /behelzende.....voorgesteld, 3e1825

BAUDET PJ; Opleiding tot de kennis der Algebra /met beredeneerde oplossingen...., Dl.1: 3e1842

BECKMANN CHD, RADEMAKER; Algebraïsche opgaven /tgb de voorbereiding vh Middelbaar Technisch Onderwijs……..Rotterdam, 6e1919

BEMMELEN A VAN; Lessen over de Algebra of Stelkunst /ten gebruike der latijnsche scholen, Dl.1: 1817,

Deel1(andere titulatuur en jaartal op titelblad): 1e1818, Dl.2+3: 1e1818BIERENS DE HAAN D; Notice sur des Tables logarithmiques Hollandaises, 1874(grootformaat)

BOS PJ; Leerboek der Algebra /Theorie en Opgaven, Dl.1: 3e(+antw.1890)1893,

Dl.2: 3e(+antw.1890)1895, 7e1912, 8e1920, Dl.3: 2e(+antw.1890)1894, 7e1919BOUMAN Jz. L; De beginselen der algebra /theorie en oefeningen, Dl.1: 3e1910

FLORIJN J; Verhandeling over het sommeren en interpoleren van Arithmetische seriën, 1817(grootformaat)

GAST Jz, S DE; Beknopt leerboek der wiskunde /tdv. …inrichtingen/ Deel II, Beknopt leerboek der Algebra,

St.1: 1e1904, 5e(+antw.)1918, St.2: 3e(herz.VdVooren)1920GELDER J DE; Allereerste gronden der stelkunst /tgd Latijnsche scholen en andere Kollegiën, 2e1827, 3e1830

Uitgewerkte oplossingen vd.CCL vrgstn. in de Allereerste gronden der stelkunst /met ...CCCL…bijlagen, 2e1837

Beginselen der stelkunst /ontworpen naar...../bevattende..../benevens..../en eindelijk nog....., 2e1821

Uitgewerkte oplossingen der rekenk. vraagst. in de Beginselen der Stelkunst /door JMJ Pantekoek, 1e1839

Wiskundige lessen, Eerste cursus: 1e(Gronden der Rekenkunst...Eerste beginselen der Stelkunst) 1808,

2e(Gronden der Telkunst Eerste beginselen der Stelkunst)1823,

Tweede cursus: 1e(Volledige gronden der Stelkunst /en.......)1809

Proeven over de waren aard der POSITIEVEN en NEGATIEVEN toestand der grootheden in de Stelkunst /en

in enkele toepassingen van dezelve op de Meetkunst, 1e1815

GRAVELAAR NLWA; Practisch-theoretisch Leerboek der Algebra, Dl.2: 1e1883

HEIS E; Verzameling van .....uit de algemeene rekenkunde en algebra (naar het Duits, bew.d.Van de Weerd),

Eerste stuk: 1e(+antwoorden1852)1851, Tweede stuk: 1e(+antwoorden1853)1852

Verzameling van Algebraïsche Vraagstn. (naar het Duits, bew.d. V.Lankeren Matthes&Tesch), 4e1884, 5e1892

HENRIQUES PIMENTEL M; Verzameling van vraagstukken en toepassingen over de Hoogere Algebra, 1858

HIRSCH Meier: Verzameling van ......uit de Letterrekening en Stelkunst van M.Hirsch (vert.d.Ramakers),1834

JAEGER FM; Leiddraad bij het onderwijs in de wiskunde.....HBS v.meisjes...MULO, II.Algebra: 1e1882

KEMPEES JCJ; Beginselen der stelkunst, Eerste stukje: 1e1852, 11e1865, 15e1875, 18e1888

Vraagstukken en oefeningen...eerste stukje: 7e1860, Antwoorden..eerste stukje: 3e1859, 5e1862

Tweede stukje: 6e1861, 11e1870, 14e1880, Vraagstukken en oefeningen...tweede stukje: 6e1861

KREGTEN R VAN; Praktisch rekenboek der Algebra /ten gebruike der scholen, 1e1825

LAAR JJ VAN; Lessen over de lagere algebra /voornamelijk......voorbereiden), Dl.1: 1e1904, Dl.2: 1e1904

(Leven en werken van JJ van Laar, Korverzee, 1954, zie rubriek Oraties)LAGERWEIJ H (uitgever); Theoretisch en practisch Leerboek der Algebra of Stelkunst voor de scholen,

Dl.1: 1e1841 (in latere herz.d.Knottenbelt: “F. Lagerweij’s theor. en practisch Leerb.d.Algebra”),

Antwoorden...eerste deel: 1e1841

LANDRÉ CL; Algebraïsche hoofdstukken ter uitbreiding van leerboeken over elementaire analyse, 1e1891

LOBATTO R; Lessen over de Hoogere Algebra /opgesteld....Koninkl.Akademie, 2e1862, 3e(bew.V.Pesch)1879,

4e(bew.Rahusen)1892, 5e(id)1899, 6e(id.)1904, 7e(id.)1909, 8e(id)1916, [9e zie Schuh1921]MATHESIS SCIENTIARUM GENITRIX; (Uitgaven door het Wiskundig Genootschap onder de zinspreuk…..)

Algebraïsche vraagstukken, 4e1914 (duplo-exemplaar in bundel met Vlakke Meetkunde&Gonio&Stereo)NIEUWENHUIS J; Wiskundig leerboek, Deel2(algemeene rekenkunde), 1e1805

NINCK BLOK CJJ; zie laatste rubriek ‘Combinaties’

SCHMIDT IR; Beginselen der Stelkunst /ten gebruike vd.kadetten.....Delft (naar het Frans v.Lacroix), 2e1825

SMAASEN W; Gronden der Hoogere Algebra, Tweede uitgaaf(met aant.& oph. D.Bierens de Haan): 1e1855

SMITS G: zie 20e eeuw

STROOTMAN H; Vraagstukken en oefeningen ter toepassing van het geleerde in ‘De beginselen der stelkunst’

van S.F.Lacroix, 3e(+meegebonden antwoorden)1847VEN E VAN DER; De theorie en de oplossing van hoogere-magts-vergelijkingen /een leerboek ook...., 1864

VENEMA P; Een korte......beginselen van de Algebra of Stel-konst /waar in......de Graaf, 7e1803
VERSLUYS J; Leerboek der Algebra, Dl.1: 6e1884, 9e(meegebonden)1902, 10e1910,

Dl.2: 5e1885, 8e1913, Dl.2 Antw: 1886, Dl.3: 3e1887

Algebraïsche vraagstukken(vanaf 1880 in 3 delen), 1e(incl.antwn.)1873, Dl.1: 4e1881, Dl.2: 7e1896

Algebraïsche vraagstukken voor eenigszins gevorderde of oudere leerlingen, Dl.2: 1e1887, Antw.Dl.1: 1e1892

Het oplossen van algebraïsche vraagstukken, 1e1887

Repetitieboek Algebra, 1e1888

Vlakke- en bol-driehoeksmeting: zie onder Meetkunde
VERWEY DE WINTER J; zie onder: Mathesis Scientiarum Genitrix

VORSTERMAN VAN OIJEN GA; Theorie der Algebra, Dl.1: 1e1868, Dl.2: 1e1870

VRIES BL; Algebraïsche cursus /ten gebruike van de Adelborsten aan het Kon.Inst.vd.Marine,

Dl.1: 2e(+antwoorden z.dr. zj.)1868,, Dl.2: 1e(+antwoorden1860)1859 Oefeningen in de

Oplossing der Hoogere-machts-vergelijkingen, 1e1870

WISSELINK DB; Beginselen der Algebra /voor lager en middelbaar onderwijs,

2e(herz.d.WH Wisselink, incl.antw.)1896, 5e(herz.d.WH en WJ Wisselink, incl.antw.)1917WISSELINK WH; Kern van de Algebra, 10e(door Wijdenes)1925

Opgaven over de algebra (met DB Wisselink), Dl.1: 5e(omgewerkt d.DB Wisselink)1889, Dl.3: 4e(id.)1892

Vraagstukken ter oefening in de algebra, Stukje1: 3e1883, 11e1900, 22e(herz.Wijdenes)1922, 23e(id.)1927

Stukje2: 1e1879, 14e(id.)1922, 15e(id.)1930, Antwoorden bij stukje2: 10e1925

Stukje3: 7e1908, Antwoorden bij stukje3: 3e1898

ZANTEN Jzn, L VAN; Leerboek der algebra.....ambachtslieden, 3e1898, 5e1910, 6e(herz.Wijdenes)19141   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina