Door belangstellenden te raadplegen en te lenenDovnload 0.88 Mb.
Pagina6/23
Datum22.07.2016
Grootte0.88 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

Beschrijvende Meetkunde, Perspectief- en projectieleerBADON GHIJBEN J; Gronden der Beschrijvende Meetkunde(incl.platen), 1e1858, 5e1883.

Bewerking door Grotendorst en Beelenkamp, in twee delen met losse atlassen,

Atlas deel1: 9e1905, 10e1914, Tekst deel2: 7e1897, Atlas deel2: 8e1902

BERGHUIS F Lz.; Beschrijvende Meetkunde, Dl.1+2: 1e1890

Projectieleer en hare toepassing op de praktijk /voor schoolond. en eigen studie, 1e1900BES; Hoofdbeginselen der perspectief /vooral tdv. ........ hoofdakte studeren, 1e1890

BOUTEN ALJ, HERINGA; Leerboek van de beginselen der Beschrijvende Meetkunde, 3e1908

KORS J; Beschrijvende Meetkunde, Dl.1: 5e(+atlas)(herz.d.Postma) 1912, 8e(+atlas)(id)1927

ONNEN H; Gronden der Beschrijvende Meetkunde /bewerkt ......HB-Scholen, 1e1870

SCHMIDT IR; Grondbeginselen der Beschrijvende Meetkunst /tgv.de kadetten der Kon. Artillerie en Genieschool te Delft /vrij gevolgd naar het Fransch van SF LACROIX, 1e1821

STROOTMAN H; Gronden der Beschrijvende Meetkunst /voor de kadetten van alle wapenen(KMA), 1e1841

Werkstukken, tot oefening in de Beschrijvende Meetkunst /Zamengesteld...academie...te Delft, 1e1845VERSLUYS J; Beschrijvende meetkunde, Dl.1: 8e1911, 9e1918, 10e(bezorgd d.Wijdenes)1927, 11e(id)1939,

Dl.2: 1e1884, 4e1912, 5e1919, Dl.3: 3e1917(2ex.)

Isometrie en Axonometrie, 1908 (meegebonden na 3 dln BM)

Perspectief: Dl.1+2+3(één band): 1e1877+1881+1884, Dl.1: 7e1911, Dl.2: 5e(herz.d.Hk.de Vries)1924

Uitgaven van W.Versluys te Groningen (meegebonden met Perspectief 1,2,3), 19 titels, uitgebreide recensies

Inleiding tot de perspectief, 5e1912

Atlas, behoorende bij deel II en deel III der Perspectief door J.Versluys, geen druk-1925(grootformaat)

ZWIER G.Hzn. W, JANSMA; Inleiding tot de studie van Doorsneden, Projecties en Perspectievische verschijnselen /ter voorbereiding voor de akte van (hoofd)onderwijzer, 3e1903

Differentiaal- en integraalrekeningBADON GHIJBEN J; Beginselen der D&I-rekening /voor de kadetten d.artillerie en genie(KMA), 1e1847, 2e1861

BIEREND DE HAAN D; Overzigt van de Differentiaalrekening, 1e1865

DIK Cornz. S; De Diff.&Int.-rekening (vrij gevolgd naar het Fransch van Boucharlat), 1e1835

FRACKERS VCLME; Ondoorlopendheid onder het intergraalteeken (proefschrift) 1879

GELDER J DE; Beginselen der Diff.&Int.-rekening en Variatie-rekening / ........., Deel1: 1e1823

GROTENDORST NC; Beginselen der Diff.&Int.-rekening (KMA), 1e1893, 2e1904

LOBATTO R; Lessen over de Diff.&Int.-rekening, Dl.1(Diff.rek.): 1e1851, Dl.2(Int.rek.-Eerste Afd.): 1e1852

LORENTZ HA; Leerboek der Diff.&Int.-rekening /.....analytische meetkunde / natuurwetenschap, 1e1882

OSKAMP GA; Cursus voor Integraalrekening, 2e1898

SCHMIDT IR; Beginselen der Diff.&Int.-rekening /tgv.de kadetten ...Artillerie en Genieschool te Delft, 1e1822

STRABBE AB; Eerste beginselen der FLUXIE-REKENING /behelzende........Wiskunde, 1e1799


Analytische-, Synthetische-, Nieuwere Meetkunde, Geodesie, Statica

Dynamica, Werktuigkunde, Zeevaartkunde en combinatiesBERNOULLI’S VADEMECUM /een praktisch handboek.....Bouw-en Werktuigkunde /met....(naar het Duits d.Christof Bernoulli, later bew.d.Johann Gustav Bernoulli e.a – met een compendium over Wiskunde),

1e(vert.en omgewerkt door Van Gendt Jr.)1859, 4e(id. De Jongh)1884, 7e(id. Westendorp)1927BROUWER DJ; Handleiding tot de theor. en prakt. ZEEVAARTKUNDE /benevens HYDROGRAPHIE,

Dl.1: 2e(herzien d. E.Simon van der Aa)1880, Dl.2: 2e(idem)1882CASEY J; Elementaire nieuwe meetkunde (vert. Van Breen), zj(1908?)

FERRERS NM; Grondbeginselen van Niewere Meetkunde /naar het Engels vrij gevolgd d.Matthes, 1e1868

FORT O, SCHLÖMILCH; Leerboek der Analytische Meetkunde /naar de tweede (Duitse) uitgave bewerkt en vermeerderd door Van Geer, Dl.1(An.Mk.vh platte vlak): 1e1864, 2e1872, Dl.2(An.Mk.d.ruimte)1865

GEER P VAN; Leerb. der Analytische Meetkunde, Dl.1: 1e1898 (+Oplossingen d.Siersma 1903), Dl.2: 1e1900

Grondslagen der Synthetische Meetkunde, 1e1901GELDER JACOB DE; Cosmographische lessen /een leesboek voor de Nederlandsche jongelingschap, 1831

HONDEIJKER GA; Handboek bij de uitoefenende STUURMANSKUNST /behelzende.....op zee, 1e1853

KERKWYK GA VAN; GEODESIE /voor de kadetten van alle wapenen, 5e1865 (Plaat III ontbreekt)

KORTEWEG DJ; Oplossingen van de Vraagstukken uit de Anal.Meetk.vh.platte vlak en vd.ruimte / voorkomende

in Briot et Bouquet, Leçons de géométrie analytique, benevens een gelijk aantal..., 3e(herz.Wythoff)1901KOTEN JH VAN;

Leercursus tot het aanleeren van de Natuurwetenschappen en de Wiskunde (Physica, ....., Rekenkunde), alleen door Zelfonderricht /Naar den Derden Hoogduitschen druk voor Nederlanders vrij bewerkt, 1ezj(1870?)

Leercursus tot het aanleeren van de WISKUNDE, (Rekenkunde, Algebra en Meetkunde) uitsluitend door zelfonderricht /Naar de derde hoogduitsche uitgave voor Nederlanders vrij bewerkt,

2ezj (1875?), twee exemplaren: eenmaal ingebonden en eenmaal 12 losse lesbrieven in harde omslagLOBATTO R; Verzameling van Vraagstukken ter oefening in STATICA en de HYDROSTATICA, 1e1857

Jaarboekje 1827: zie rubriek PeriodiekenNOORDUYN W; Leerboek der ZEEVAARTKUNDE, 1e1893, 7e1915

NINCK BLOK; Leerboek der wiskunde (eerste druk 1877, bewerkt naar Lübsen’s Mathematische Werke):

Dl.1: Rekenkunde, 6e1907

Dl.2: Algebra, 4e1898

Dl.3: Planimetrie, 4e1902

Dl.4: Stereometrie, 2e1888

Dl.5: Trigonometrie, 2e1893

Dl.6: Vraagstukken, behoorende bij de Rekenkunde en Algebra, 1e1878

OORDT JWL VAN; Volks- wis- en wertuigkundig lees- en leerboek /uitg.Mij:Tot Nut v.’t Algemeen, 1e1839

OOSTING HJ; Analytische meetkunde van het platte vlak, Dl.1: 2e1901
SCHMIDT IR;
Nagelaten wiskundige verhandelingen, door wijlen ....(vier hfdstn.,bezorgd d. Delprat), 1827

Beginselen der DYNAMICA /ten gebruike van de kadetten der Kon. Artillerie en Genieschool te Delft, 1e1825SCHOLS Ch M; Landmeten en Waterpassen (uitg.KMA,1e1878), 9e(bew.d. Thys)1912(herdr.1919)+Atlas1912

SIERSMA H; Oplossingen der Vraagstukken uit het Leerboek der Anal.Mk. van P.van Geer, 1ezj(1903)

SWART J; Handleiding voor de Praktische Zeevaartkunde, 3e1856

VERDAM GJ; (Gronden der toegepaste werktuigkunst) – Inleiding bevattende de allereerste gronden der wiskunst /......(Reken-en stelkunst, Meetkunst der vlakken en ligchamen), 1e1828

VERSLUYS J; Beknopt leerboek der Analytische Meetkunde vh platte vlak, 4e1910, 5e(herz.Wijdenes)1920

Beginselen der Nieuwere Meetkunde (uitg.Wolters), 1e1868(complete fotokopie, "J.VERSLUIJS"), 2e1871(idem),

5e(“J.VERSLUYS”)1879

Inleiding tot de Nieuwere meetkunde van het platte vlak, 1e1907, 2e1919

Inleiding tot de nieuwere meetkunde der ruimte, 1e1911

Inleiding tot de Nieuwere Meetkunde van den Driehoek, (1e)1908


VERSLUYS W; Beginselen der Nieuwere Meetkunde /vrij naar het Frans van P.F.Compagnon (uitg.Noordhoff),

(1e)1873(complete fotokopie, inhoud gedeeltelijk overlappend met de Wolters-uitgave van broer Jan) selen der Nieuwere Meetkunde /vrij naar het Frans van P.F.Compagnon,
VORSSELMAN DE HEER POC; Gronden der ZEEVAARTKUNDE /vooral tafels van Jacob Swart, 1e1840


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina