Door Enisa Demirovic (5 aso, 2008-2009)Dovnload 24.15 Kb.
Datum17.08.2016
Grootte24.15 Kb.Natuurelement: Aarde
door Enisa Demirovic (5 ASO, 2008-2009)
Geschiedenis (filosofie)

Zoals men weet zijn er 4 natuurelementen op deze aarde. 1 er van is aarde, de andere 3 zijn: lucht, water en vuur. Waarom is de aarde een element? Daarvoor moeten we terug in de geschiedenis. Dit allemaal is begonnen met de filosofie van ons bestaan.

Mensen zoals Empedocles1 geloofden in bepaalde krachten die ervoor zouden zorgen dat alles zou blijven bestaan. Deze krachten werden ook beïnvloed door de 4 natuurelementen: aarde, vuur, lucht en water. Alles wat ze niet konden verklaren fascineerde hen. Voor de aarde kwam het op hier neer:


 • De aarde is stevig en men kan er op staan.

 • De aarde geeft de planten alles wat ze nodig hebben om te kunnen groeien.

 • Je valt niet van de aarde af.

 • Je kunt een gat boren in de grond en oneindig doorgaan zonder dat je aan een einde komt.

 • De aarde absorbeert water.

Dit allemaal konden ze niet verklaren, daardoor was het dus ook een wonder en iets speciaals. De zwaartekracht is pas voor het eerst door Newton in de 17de eeuw vernoemd.

Later in de 21ste eeuw weten we heel wat dingen meer, maar nog altijd niet alles.
Theorieën op basis van de 4 natuurelementen vinden we nog terug in allerlei niet-wetenschappelijke systemen.

Aarde-mensen (astrologie)
De aarde wordt weergeven als een pentagram, een ster met vijf punten. Deze pentagram staat voor de 5 elementen: lucht, aarde, water en vuur met het laatste element, hetgeen die de 4 elementen samenhoudt : liefde, geest en energie.

Aarde is het meest stabiele, concrete, verdichte, krachtigste, stevige en gestructureerde element.

Bij het element aarde horen de volgende sterrenbeelden: Maagd, Steenbok en Stier. Aan het element zelf kun je al een beetje de eigenschappen zien. De aarde is standvast, koppig, geduldig en afstandelijk, zoals de 3 sterrenbeelden ook zijn. Dit is zo verklaard geweest. Deze drie tekens zijn concreet en houden niet van onzin. Deze types van aarde zijn net zoals een akker die, als die goed bewerkt wordt, een rijke oogst zal brengen in 1 of andere vorm van rijkdom. Als deze benadering te materieel zou worden, kan het onvruchtbaarheid opleveren. Aardetypes zijn aards, krachtig en gedegen. Ze kunnen heel koppig zijn, als je hun even van stuk brengt, gaan ze mokken, bokkig doen of willen niet meer meedoen. Daarom staan ze ook stevig op de grond met hun beide benen. Deze koppigheid heeft ook een lijntje met hun doorzettingsvermogen in de zin van vastbijten in iets, wat het ook mag kosten. Dus kan je ook afleiden dat deze types een groot doorzettingsvermogen hebben.

Aardetypes houden erg veel van eigen gewoontes. Ze houden echter niet van veranderingen bijvoorbeeld het verhuizen, moeten wisselen van een job. Voor kleinere zaken is dit niet het geval, het wisselen van een plaats bijvoorbeeld. Deze types zijn zeer geduldig, diepgaand en oppervlakkig. Ze zijn zeer gedreven als het om werk gaat en bezitten een praktische efficiëntie. Ze kunnen zich vlug in een bepaald maatschappij zetelen zowel als het om beroep gaat, als om het gewone leven. Het gevaar ervan is dat deze waarneembare kanten (materieel, praktisch en zintuiglijk) sterk benadrukt worden. Dit kan leiden tot een gebrek aan verbeelding, overmatig materialisme en teveel opstellen van praktisch nut. Een ander typisch kenmerk is de betrouwbaarheid en onomkoopbaarheid. Wanneer je hen een geheim vertelt, kun je er vanuit gaan dat ze dat zeker niet zullen doorvertellen. Daarom hechten ze veel waarde aan mooie dingen. Ze zijn gericht op alleen 3 dingen: proeven, ruiken en zien.

Daarom speelt het uiterlijk een zeer belangrijke rol bij deze mensen. Er mooi uitzien is dus belangrijk.

Ze zullen er alles om doen om een mooi leven te bouwen met veel doorzettingsvermogen. Ze zijn geschikt voor het kunstenaarschap, want ze hebben een zeer goed gevoel voor verhouding en vorm, maar met weinig gevoel voor de grotere verbanden.


Bij aarde horen de volgende steekwoorden:

 • Genieten

 • Kunstenaar

 • Praktisch

 • Materieel

 • Aards

 • Stoffelijkheid

 • Doorzettingsvermogen

 • Koppigheid

 • Concreet ervaren

 • Gebeurtenissen

 • Daden en daadkracht

 • Traagheid

 • Esthetiek


Aarde letterlijk
Je kunt het element aarde ook letterlijk interpreteren als de bruine aarde onder je voeten, waar alles uit groeit, tot leven komt en naar terugkeert. Maar je kunt het ook anders bekijken als iets materieels waarin we leven. Ons lichaam, de natuur, als planeet…

De vorm en plaats van de Aarde (religie en wetenschap)
Vanaf de Oudheid geloofden de Mesopotamiërs dat de aarde een platte schijf was die op de oceaan dreef. Toch waren er een paar mensen die dachten dat de aarde bolvormig zou kunnen geweest zijn. De eerste die dit voorstelde was natuurfilosoof Pythagoras. Hij stelde vast dat tijdens een maansverduistering de schaduw van de aarde altijd cirkelvormig was. Eratosthenes berekende de omtrek van de aarde.

In de Middeleeuwen was het concept van een bolvormig aarde vooral in het Midden-Oosten, Europa en India gekend. Toen Ferdinand Magellaan2 een reis maakte in 1522, was het zeker dat de Aarde niets anders dan bolvormig was.
Dat de aarde om de Zon draait was wel vanouds bekend, maar in het christendom werd de aarde gezien als centrum van het universum (=geocentrisme). Pas in de tijd van Galilei besefte men dat de aarde niet centraal stonde maar rond de Zon draaide.

Na de Middeleeuwen namen de ontdekkingsreizen toe. Dankzij nieuwe technieken in de kartografie, navigatie en landmeetkunde groeide de geografische kennis. Pas later werd de aarde voor het eerst in de ruimte gefotografeerd, in 1959.

Tegelijkertijd was er een milieubeweging gekomen die tot doel had de menselijke consumptie van natuurlijke hulpbronnen te verminderen en vervuiling tegen te gaan. Zo proberen ze ook de politiek te beïnvloeden met als doel duurzamer beleid en bescherming van de natuur.
Belang van (de) aarde voor de mens (milieuproblematiek)
De mens is de overheersende diersoort op aarde. Sinds het ontstaan ervan 2 miljoen jaar geleden is het een ingewikkeld dier geworden. Wij zijn de enige soort die de biodiversiteit op aarde kan beïnvloeden, daarom zijn we slim en onderscheiden we ons van andere dieren. Zo fokken mensen dieren. Net als al het leven op aarde blijft de mens afhankelijk van planten, dieren en andere processen in de natuur die ons voedsel, en drank geven. Ze voorzien ons ook van medicijnen, brandstoffen, kledij zoals wol en katoen. Ook materiaal dat we gebruiken om gebouwen, wegen en bruggen aan te leggen, wordt ons door de aarde gegeven. Het produceren van zuurstof door planten, zonder die zuurstof is er geen leven op aarde. Er zijn heel wat natuurlijke gebieden die worden gebruikt als recreatie en goed zijn voor de mens. Ze zijn rustgevend en zijn vaak goed tegen stress en zelfs lichamelijke ziektes!
Vele milieuproblemen kunnen aan het element aarde gelinkt worden:

 • vervuiling (vergiftiging) van de bodem

 • uitputting van de grondstoffen (bv. ertsen) die we uit de bodem van de aarde halen

 • gebrek aan plaats, o.a. als gevolg van de bevolkingsexplosie en het grote oppervlakte dat vereist is om de hoge levensstandaard van het rijke werelddeel te verzekeren.

Wie in de aarde stapt, laat een voetafdruk na. De milieubeweging heeft dit beeld gebruikt om de druk te berekenen die de mens uitoefent op het milieu: de ecologische voetafdruk.Mijn interpretatie
De vier natuurelementen zijn altijd essentieel geweest voor de ontwikkeling van leven op aarde. Ze spelen een belangrijke rol in ons leven en onze kennis over de natuur.

In de huidige tijd zijn er mensen die hun persoonlijke relatie met de natuur en aarde willen onderzoeken. Zij beseffen dat persoonlijke eendrachtigheid met de aarde, de natuur en de mens belangrijk is in deze tijd.Ieders bijdrage is daarin noodzakelijk.
Bronnen

 • http://www.holda.be/32-elementen.htm

 • http://www.symbolic.be/?CategoryID=367&ArticleID=717

 • http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/astrologie/2696-sterrenbeelden-element-aarde-aardeteken.html

 • http://mediatheek.thinkquest.nl/~ll055/aarde/frame.htm
 • http://proto4.thinkquest.nl/~kle0001/?contentid=51
 • http://www2.zinfo.be/tag/natuurelementen
 • http://www.tctubantia.nl/regio/tubbergen/4766973/Aarde-lucht-water-en-vuur-bij-St-Caecilia.ece1 Empedocles was een Grieks filosoof, leefde van 492 v. Chr. (Sicilië)- 432 v.Chr. ( Peloponnesos) Hij was staatsman, dichter, godsdienstleraar en profeet. Hij wordt gezien als 1 van de bekendste Griekse natuurfilosofen.

2 Ferdinand Magellaan was een Portugese ontdekkingsreiziger. ( lente 1480/ 27 april 1521).

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina