Door: Juliette van der SmitteDovnload 24.94 Kb.
Datum17.08.2016
Grootte24.94 Kb.


HET OUDE EGYPTE
Land van de piramiden


Door: Juliette van der Smitte

De inhoud
INLEIDING……………………………………………..BLZ.2

WAAR LIGT EGYPTE……………………………...BLZ.3

HET DAGELIJKS LEVEN………………………....BLZ.4

DE RANGEN VAN EGYPTENAREN…………BLZ.5

HIËROGLIEFEN………………………………………BLZ.6

DE FARAO’ S…………………………………………...BLZ.7

MUMMIES……………………………………………....BLZ.8

GODEN &GODINNEN……………………………...BLZ.9

AFSLUITING……………………………………………BLZ.10
INLEIDING
Ik houd mijn werkstuk over: Het Oude Egypte,

Omdat ik het een interessant onderwerp vind .

Ik ben op het op het onderwerp gekomen, door op het Internet te zoeken. Ik kwam langs de Taptoe site. Ik ging alle onderwerpen af, tot ik bij dit onderwerp kwam. Ik ging kijken of ik er genoeg informatie over kon vinden.

Ik hoop dat je veel leesplezier zult hebben.


J.G. van der Smitte


WAAR LIGT EGYPTE
Egypte ligt in Afrika, langs de Middellandse Zee en de Rode Zee. De buurlanden zijn: Israël, Libië en Sudan. De hoofdstad is Caïro. Door Egypte lopen het Suezkanaal en de Nijl, die dwars door Egypte loopt. In het noorden van Egypte mond de Nijl, in een splitsing uit, in de Middellandse Zee en in het zuiden loopt hij door naar Sudan. Het Suezkanaal loopt in het oosten, van de Rode Zee, naar de Middellandse Zee

HET DAGELIJKS LEVEN
Het leven van de rijken en de armen was heel verschillend. De huizen van de rijken waren groot, hadden meestal 2 verdiepingen en waren van steen, met daaroverheen wit pleisterkalk. Bij de meeste huizen lag ook een kleine beschaduwde tuin met een siervijver.

De huizen van de armen waren klein en hadden maar 1 verdieping. De huizen stonden dicht op elkaar als een doolhof van steegjes. In het midden van dat ‘ doolhof ‘ lag een grote binneplaats waar de kinderen konden spelen, en de vrouwen konden koken.

De kinderen van de rijken deden ook andere dingen, dan de kinderen van de armen. De kinderen van de rijken gingen naar school. Ze leerde er vooral: schrijven, lezen en rekenen. Oudere leerlingen leerde: aardrijkskunde en geschiedenis. Na 8 jaar op school (op hun 12de), gingen ze in de leer bij hun vader of moeder.
De kinderen van de armen speelden buiten spelletjes, zoals: haasje over, of ze speelden met zelfgemaakt speelgoed. Soms hielpen ze hun vader of moeder. Schoolgeld hadden ze niet.DE RANGEN VAN EGYPTENAREN
Dit is een rangenpiramide:
1.

Koninklijke

Familie

2.

Edelen , gouverneursgeneraals en priesters.

3.

Klerken, doktersingenieuers en kooplieden.

4.

Rouwers, gewone priesters,en eenvoudige ambachtslieden.

5.

Soldaten, zeelieden,artiesten en dansers.

6.


Boeren, arbeiders

en slaven.

HIËROGLIEFEN
Hiërogliefen waren het beeldschrift van de Egyptenaren. Het betekent: heilige ingekraste tekens. Dit schrift werd alleen door rijke Egyptenaren gebruikt. Ze hielden de betekenis geheim voor de armen. Die konden dan ook niet lezen en schrijven.

De allervroegste Egyptische schrijfsels, stammen uit de tijd van omstreeks: 3000 voor Christus. Verhalen uit Het Oude Egypte, vertellen wat de mensen toen zelf dachten. Ze geloofden dat een god het schrijven had uitgevonden, en die god had toen het hiërogliefenschrift aan hen geschonken.


DE FARAO’S
De Egyptenaren beschouwde hun koning, als een god in mensengedaante. Zijn titel: Farao , betekent: ” Het Grote Huis ”. Hij was de belangrijkste en machtigste man van het land. Om het koninklijk bloed zuiver te houden, trouwde de Farao vaak met zijn (half)zus.
Naast zijn godsdienstige plichtenmoest de Farao de orde bewaren, tempels bewaken en het leger aanvoeren. Hij sloot ook vredesverdragen en bondgenootschappen met andere landen.

De Farao en zijn koningin kregen van mensen uit andere landen, allerlei geschenken, zoals: olifantenslagtanden, dierenhuiden, specerijen, goud en edelstenen. Al die spullen werden in de

tombe van de farao gelegd.MUMMIES
Een mummie is een bewaard gebleven lichaam. Het kan van een dier of een mens zijn. Een mummie kan door de natuur of door de mens bewerkt zijn. Hoe dan ook, een mummie blijft duizenden jaren goed.

De eerste Egyptenaren begroeven hun doden in het zand of in een grote pot. Al gauw vond men dat niet goed genoeg voor Farao’s. Ongeveer 5000 jaar geleden, bouwde men grafkamers van leem voor hen.

Howard Carter opende in 1922 de grafkamer van Toetanchamon. Er gingen geruchten over een boze geest. Deze nam wraak op iedereen die de rust van de Farao verstoorde. Carter lachte om het verhaal. Maar in 1923 stierf Lord Carnarvon, die de opgravingen betaald had. Een mug had hem in het gezicht gebeten. Late ontdekte men een litteken in het gezicht van Toetanchamon.

Het zat precies op dezelfde plaats! Was dit de wraak van de Farao?

GODEN EN GODINNEN
De Egyptenaren vereerden honderden goden. Hier zijn er een paar:

Osiris

Osiris was de god van het hiernamaals. Als de Egyptenaren stierven, gingen ze naar hem toe.


Isis

Isis is de moeder van Horus en de vrouw van Osiris. Ze was het symbool van de volmaakte moeder.


Horus

Horus, de zoon van Isis, had een valkenkop. De Farao was een levende Horus op aarde.


Amon – Re

Tijdens het nieuwe rijk, werden Amon, de god van Thebe, en de zonnegod Re, samen 1 god.


Re

De zonnegod Re stierf elke avond en werd ’s ochtends herboren. Overdag verlichtte hij de wereld.


Anoebis

Anoebis met de jakhalskop was de god van het balsemen. Hij bracht de doden naar Osiris.
DE AFSLUITING

Ik heb de volgende boeken gebruikt:


Van de openbare bibliotheek:

 • Hiërogliefen (mini-informatie)

 • Het leven van de Egyptenaren

 • Farao’s en mummies (ontdek het zelf)

 • Mummies (zoeklicht-informatief)

 • Egyptische mummies - mensen uit een ver verleden.

Boeken van school: • de schatten van Farao’s (de wereld op zak)

 • zo was het in Het Oude Egypte

 • het Egypte van de Farao’s (wereldwijzer)

Overige boeken: • Mijn eerste boek over mummies

Bronnen:


 • Het Internet

 • Een DVD van de Mediamarkt

Ik hoop dat je van mijn werkstuk genoten hebt.Vriendelijke groeten: J.G. van der Smitte


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina