Door: Martijn Reekers en Bart Korver, A4BDovnload 47.54 Kb.
Datum25.07.2016
Grootte47.54 Kb.
De Heilige Graal.

Door: Martijn Reekers en Bart Korver, A4B.Inhoudsopgave:
Titelblad…………………………………………………….

Inhoudsopgave……………………………………………..

Inleiding……………………………………………………
Algemeen:
Wat is de heilige graal?……………………………………

Jozef, en de graal…………………………………………..

Chretien de Troyes………………………………………...

De Tempeliers……………………………………………..

Waar is de heilige graal?…………………………………..
Keltisch:
Wat zijn kelten?……………………………………………

De kelten en de graal………………………………………

Avalon en de graal…………………………………………
Christelijk:
De Rosslyn chapel…………………………………………

Conclusie………………………………………………….

Bronnen lijst……………………………………………….

Inleiding.
Dit werkstuk gaat over de heilige graal, een mythisch voorwerp dat al bijna 2000 jaar oud is.
We hebben dit onderwerp gekozen om dat wij ( martijn en bart ) het een leuk onderwerp leek, en de andere onderwerpen ons wat moeilijk leken om informatie van te vinden.

Jammer genoeg is er zelfs teveel over het onderwerp de heilige graal te vinden, zoveel zelfs dat wij een selectie hebben moeten maken over wat wij wilden doen. We hebben er voor gekozen om het zo algemeen mogelijk te houden en niet specifiek een deel uit te pluizen.


Jammer genoeg maakt zoveel informatie ook dat het vaak erg onduidelijk is, de informatie elkaar tegen spreekt, of de informatie legt dezelfde gebeurtenis of mythe net iets anders uit, waardoor het moeilijk werd om te kiezen welke informatie we zouden gebruiken.

Wat is de heilige graal?
Definitie: Tegen het einde van de 12de eeuw gingen verhalen over een heilig voorwerp met mysterieuze krachten als een lopend vuurtje door West-Europa en Engeland. Deze verhalen vertelden hoe de Heilige Graal, zoals het voorwerp werd genoemd, in dromen en visioenen verscheen. Het kon zieken genezen, de hongerige voeding geven, en een lang leven schenken aan degenen die het voorwerp hadden aanschouwd. De graal is naar men vermoed een soort van beker echter het woord “graal” komt van het Latijnse woord: “gradale”, wat schotel betekent. Het is dus een soort en met magische beker/schotel.

In de beker zou jezus bij het laatste avondmaal hebben gedronken, en zijn bloed zou er mee opgevangen zijn door jozef van arimetrea nadat hij gekruisigd was, door de Romeinen. Al eeuwenlang hebben mensen een zoektocht ondernomen om de heilige graal te vinden, en talloze koppen en schalen zijn gepresenteerd als de Heilige Graal. Maar niemand heeft tot de dag van vandaag de experts ervan kunnen overtuigen dat hier de echte graal bij zit. Met dit voorwerp zijn/waren ook vele mythen en mysterieuze sektes verbonden.
Jozef en de graal

Jozef van Arimetrea was de persoon waar men van denkt dat hij het bloed van Christus zou hebben opgevangen nadat deze gekruisigd was door de Romeinen. Volgens de bronnen zou hij een Oom, dus niet zijn vader, of een goede vriend van de familie zijn geweest, zoals ook in een boek van de Engelsman Robert de Borron wordt geschreven.

Ook scheen jozef van arimetrea een belangrijk figuur te zijn in het jeruzalem 2000 jaar geleden. Nadat jozef van Arimetrea het bloed had opgevangen bewaard hij de graal en reist 30 jaar na jezus zijn dood naar Engeland om daar de eerste kerk van Engeland, in Glastonbury in somerset op te richten. In een andere variatie neemt Jozef van Arimathea de graal niet verder mee dan tot in Zuid- Frankrijk. Samen met zijn volgelingen bouwt hij een kasteel of een tempel op Mont Muntsalvach (de Berg van Verlossing), om er het reliek te bewaren.

Naar de exacte locatie van dit kasteel wordt al jaren gegist, maar algemeen wordt aangenomen dat het in Montségur, in de Zuid- Franse streek de Languedoc staat. Montségur was een bergfort van een heidense religieuze sekte genaamd de Katharen of de Albigenzen, die hun bloeitijd kenden in de 12e en 13e eeuw, toen ze ook door de katholieke kerk ernstig werden vervolgd.

Er zijn trouwens goede redenen om de graal te verbinden met de Katharen. Er werd beweerd dat zich vóór de overgave aan het leger van de Kerk in 1244 onder de schat van de Katharen die in Montségur werd bewaard, een "kostbare beker" bevond. Het is niet duidelijk of men aan deze beker magische krachten toeschreef, maar hij werd in ieder geval door de Katharen gebruikt bij een mystiek feest, de manisola.

Wat ook de oorsprong van de beker moge zijn, voor de Katharen was hij blijkbaar van onschatbare waarde. Een paar dagen voor Montségur zich overgaf aan de katholieken, waagden vier Katharen hun leven door midden in de nacht langs de stijlste helling van de berg naar beneden te klimmen. Ze hadden de schat bij zich, waaronder de beker, die ze zouden hebben verstopt in een geheime bergplaats.


Er is alleen één probleem met deze 2 theorieën: nergens is er een aanwijzing te vinden dat de Heilige Graal ooit in het bezit van Jozef van Arimathea is geweest. Dat wil zeggen, tot het verhaal van Robert de Borron, meer dan 1000 jaar nadat Jozef de bewaarder van de beker zou zijn geworden. Alleen dit feit al heeft veel deskundigen ervan overtuigd dat de Heilige Graal nooit in fysieke vorm heeft bestaan.

Chretien de Troyes.
Een van de beroemdste graalromannen is het boek van de mysterieuze franse schrijver chretien de troyes. Deze schrijver waarvan niet veel

bekend is behalve zijn werk, leefde waarschijnlijk van 1160 tot 1191.

Deze schrijver gaf vijf romans uit:
Érec et Énide [ca. 1165]

Cligés [ca. 1176]

Le Chevalier de la Charrette (Lancelot) [ca. ? ]

Le Chevalier au Lion (Yvain) [ca. 1177? 1179-80?]

Le Conte du Graal (Perceval) [ca. 1190]
Sommige van deze werken zijn gedeeltelijk of helemaal verloren gegaan, of door een andere schrijver afgemaakt “uit de naam van” maar het laatste boek, dat onderbroken werd door de schrijver zijn dood, le conte du graal, bevat veel informatie over de graal.

zoals wat de graal was, wie hem in bezit heeft gehad, waar de graal overal na toe is verhuisd, en alle wonderlijke dingen die het al gedaan had, kortom een heel verhaal om de graal zelf verpakt in een verhaal dat op rijm stond, zoals dat gebruikelijk was in die tijd.

Nadat de graalroman uitgekomen was werden er veel kopieën en

look-a-likes door andere schrijvers van gemaakt. Waardoor het graalverhaal weer wat beroemder werd en door heel west-europa bekend werd.


De tempeliers.

De Tempelorde, of Orde der Tempelieren is de naam van de een van de eerste ridderlijke orden. De Orde werd omstreeks 1119 (mogelijk reeds in 1114 of 1118) te Jeruzalem gesticht door Hugo van Payns en Godfried van Sint-Omaars samen met een aantal andere ridders.


Het ontstaan van de Tempelorde is een direct gevolg van de eerste kruistochten, met name van de verovering van Jeruzalem. Het doel van de Tempelorde was het beschermen van de pelgrims in het Heilige Land en onderweg daarheen of daar vandaan. De Tempeliers legden geloften af van kuisheid, gehoorzaamheid en armoede. De Tempeliers hadden hun eerste zetel in Jeruzalem op de plaats van het oude tempelplein. Hieraan ontleenden zij hun officiële naam:
Pauperes Commilitones Christi Templique Salomonici.
Aan het hoofd van de Orde stond een grootmeester.
Hun taak was simpel, het verdedigen van pelgrims die op bedevaart waren. Veel van de tempeliers waren katharen of sympathiseerden met katharen die in bovenstaande tekst ook al een soort heilige beker hadden en Tijdgenoten geloofden dat de katharen de Graal bezaten. De tempeliers werden vaak als bewakers van de Graal beschouwd en de Graalromans verschenen voor het eerst aan het hof van de graaf van Champagne, die veel te maken had met de oprichting van de tempeliers, waardoor de tempeliers werden verbonden met de heilige graal.
Ook zouden deze ridders in hun tempel de rotskoepel, zelfs meerdere heilige voorwerpen opgeslagen hebben zoals de ark des verbonds ( de kist waarin de tien geboden die mozes van god kreeg, bewaard werden en iedereen die ernaar keek verblinde ) en natuurlijk de heilige graal.

Later zijn deze tempeliers overal over de wereld


De tempeliers zouden arm begonnen zijn maar schenen slim te zijn met geld en werden de eerste bankiers van de wereld genoemd, en werden machtiger en machtiger, en zijn daarvoor ook aangevallen om dat vorsten vreesden dat de tempeliers die overal hun kastelen hadden de boel zouden overnemen. Zoals hier in dit stuk wordt vermeld:

“In 1307, op vrijdag 13 oktober,  verovert Filips IV onverwacht het hoofdkwartier van de Tempeliers te Parijs. (Sindsdien geldt vrijdag de 13e als een ongeluksdag.) Filips IV liet alle Tempeliers in Frankrijk arresteren, dit waren er ongeveer 2000.


Om de verbeurd verklaring van hun rijke bezittingen te rechtvaardigen, beschuldigde Filips de Tempeliers nu openlijk van ketterij. Hieraan was een reeks anonieme verdachtmakingen voorafgegaan, georganiseerd door Filips en zijn adviseurs.
In de bevelen van Filips werd ook de opdracht gegeven alle bezittingen in beslag te nemen, te inventariseren, te verzegelen en te bewaken. Op de gronden van de landerijen moest intussen gewoon gezaaid en geoogst worden.
Op dezelfde dag in 1307 werd door Dominicaner monniken op vele plaatsen in Frankrijk een verklaring van de koning voorgelezen over de betreurenswaardige zaak van de Orde die de meest afgrijselijke, vreselijke, afschuwelijke, ijselijke, onmenselijke enz. daden had gepleegd.
Tempeliers werden door omgekochte getuigen beschuldigd van de waanzinnigste handelingen, waaronder: hekserij, sadisme, het vereren van de duivel, sex met elkaar en met demonen, spuwen en urineren op het heilige kruis. Filips dwong paus Clemens V zijn goedkeuring te geven aan de verhoren der Tempeliers inclusief de vreselijkste martelingen: radbraken, tanden en nagels uittrekken, brandmerken, uitrekken, levend villen enz.. Ook bejaarde Tempeliers werden niet gespaard. Zes-en-dertig verdachten stierven voor hun bekentenis, sommigen misschien door zelfmoord hoewel zelfmoord niet eenvoudig lijkt voor zwaar bewaakte, geketende gevangenen.
Een van de herhaalde dreigementen van Filips aan de paus was het voeren van een ketterproces tegen Bonifacius VIII. Deze was wel al lang dood en begraven, maar Filips wilde zijn resten laten opgraven en verbranden. Door hiermee voortdurend te dreigen, smoorde hij elk (zwak) protest van Paus Clemens.
Honderd-drie-en-twintig Tempeliers, waaronder de grootmeester Jacques van Molay, bekenden uiteindelijk alles wat men hen ten laste legde. Een kroniekschrijver zei: Zij zouden zelfs bekennen God te hebben gedood als men hen daarvan beschuldigd had. De beklaagden mochten geen verdedigers aanwijzen tijdens de processen. Er werd in de beschuldigingen ook geschreven over een afgodsbeeld in de vorm van een hoofd, soms met vier voeten en/of met twee gezichten. Men noemde deze afgod Baphomet of Maufé (mauvais). Er zijn echter nooit afgodsbeelden gevonden.
De propaganda van Filips bleek zo effectief dat er eeuwenlang mensen geweest zijn die dachten dat Jacques de Molay niet gemarteld zou zijn om zijn bekentenis af te dwingen. Deze effectiviteit blijkt ook uit het feit dat men heden nog de uitdrukking kent: drinken als een Tempelier (Bibere Templariter) terwijl de middeleeuwse uitdrukking oorspronkelijk was: Bibere Papaliter.
In 1308 verscheen de bul “Faciens misericordiam” waarin de paus vermeldde dat de onbaatzuchtige koning Filips IV de slechte aard van de Tempeliers had ontdekt enz..Om aan geld te komen nam Filips IV in 1311 weer de bezittingen van Italiaanse bankiers in Frankrijk in beslag. Het bracht dit maal niet veel op gezien de ervaringen van de Italiaanse bankiers”
Vandaag de dag denkt men dat de tempeliers orde niet meer bestaat. Alhoewel sommige mensen gelooft dat de tempeliers orde ondergronds is gegaan, en dat alleen hele machtige mensen

( bv. de kennedy’s in amerika) er lid van mogen/kunnen zijn.
Waar is de heilige graal?

Er zijn vele theorieën over waar de graal vandaag de dag is, waarvan de meeste theorieën vaak ergens naar europa leiden en sommige zijn echt verzinsels, je ziet zo door een maffe theorie doorheen zoals “aliens hebben de heilige graal meegenomen”

Maar sommige theorieën zijn goed onderbouwd en hebben ook een soort van een “keihard” bewijs, dat de graal ook naar een plaats wat verder weg is dan europa een daarvan die als je het leest wel erg waar klinkt is dat de heilige graal naar Amerika is gegaan.

De theorie van “Nova Scotia” begint bij het einde van de vervolging van de tempeliers door Filips IV. De schat van de tempeliers was nergens te vinden en veel mensen geloven dat de tempelierridders die de vervolging overleefd hadden zich terugtrokken naar schotland, waar zij welkom waren, en onderdak kregen van “robert the bruce” men gelooft dat de tempeliers daar veilig voor een tijd waren en vochten samen met robert the bruce tegen vijanden. Deze veiligheid

Was erg kort na een dreigende engelse invasie ( schotland en engeland waren toen nog niet een land, zodat het echt een invasie was van het buitenland en niet van je eigen land, dat zou trouwens erg gek zijn je eigen land binnenvallen ).
In die tijd, leefde er een lord henry sinclair die heer van roslyn was. Lord henry en robert the bruce waren goede vrienden en de Sinclairs hadden goede banden met de tempeliers, sterker nog er waren aardig wat sinclairs die lid waren van de tempeliers. Lord Henry had in die tijd ook de beschikking over een grote vloot zeeschepen, waarvan hij Carlo Zeno de “de leeuw van venetie” het bevel over gaf. Carlo Zeno werd toen als een van de beste admiraals beschouwd van die tijd. Toen Carlo aan het verkennen was voor Lord henry, omdat die zijn gebied uit wou breiden, ging hij steeds meer en meer naar westen waar hij uiteindelijk bij nova scotia, Canada aankwam. Toen Zeno weer terugkeerde en vertelde over de overzeese landen, was Lord henry vastbesloten om dat land over zee zelf te bezoeken.

Op April 1 1397, voer Sinclair's vloot van 13 kleine boten uit. Het wordt geloffd dat zij in mei of juni aankwamen in het nieuwe land, and helemaal enthousiast waren over het nieuwe ontdekte land. Lord Henry Sinclair 2 boten en een paar mannen bleven achter op nova Scotia om een kamp op te zetten en verder door verkennen. De rest van de boten vertrok weer naar schotland. In dit nieuwe land kwamen zij de micmac indianen tegen die daar leefden. De 2 groepen sloten vriendschap en ontdekten 2 eilanden bij de uitmonding van de goud en gapreau die zij eikenboomeiland noemden omdat de enige 2 eilanden waren, waar in heel Nova Scotia eikenbomen groeiden. Volgens het verhaal heeft Sinclair daar een kasteel gebouwd op de 2 eilandjes tussen de 2 rivieren.(Het gebied dat in het middelste kaartje met een rood kadertje staat aangegeven is het gebied waar Zeno voor het eerst aankwam en later Sinclair werd “gedropt”)
(dit is de kaart die Carlo Zeno tekende toen hij aankwam op Nova Scotia. Zoals je kunt zien kloppen de 2 kaarten een heel klein beetje.)
ze bleven bijna een jaar daar, en die tijd gebruikte ze om nog meer te verkennen en een groter schip te bouwen. Met het grotere schip verlieten zij Nova Scotia en reisden langs de kust naar het vandaag de dag westford, Massachusetts, waar zij weer goede banden kregen met de inboorlingen. Hierna gingen ze weer naar schotland, waar sinclair leefde tot 1401 na christus. Men gelooft dat sinclair een paar mensen achter liet, waaronder misschien tempeliers, in Nova Scotia om een kolonie op te bouwen. Men gelooft ook dat deze trip niet alleen bedoeld was om te verkennen maar ook om heilige voorwerpen en tempeliers naar een veilig oord te brengen door ze naar nova scotia te sturen. Waar vervolgens de heilige schatten op eikenboom eiland zijn begraven zodat het veilig weggestopt was. De favoriete theorie is dat de heilige voorwerpen die naar nova scotia zijn getransporteerd zijn, natuurlijk de graal is.
Misschien klinkt dit verhaal een beetje vergegrepen. Maar er is bewijs dat de theorie ondersteunt of in ieder geval voor een gedeelte ondersteunt. Er is namelijk de kaart die zeno tekende, en die toch veel vergelijkingen toont met een moderne kaart, en de kaaart is gedateerd en komt uit de late 14de eeuw.

Ook heeft men archeologische bewijzen gevonden dat sinclair de shetland eilanden heeft gebruikt om daar vandaan zijn schepen weg te kunnen sturen naar canada toe. En er is ook nog eens een kanon gevonden in de haven bij louisburg ( een gebied dat later een frans fort werd op het eiland van cape brenton, Nova Scotia ) en het ontwerp laat zien dat het uit 1300 komt.


Maar het beste bewijs is dat er een grafaanduider/grafzerk is gevonden in massachusetts. Het is geheel in de stijl van de tempeliers en het plaatje op de steen laat zien dat van een tempelier met een typisch tempeliers schild.

De Kelten

Een groot deel van de geschiedenis van de heilige Graal speelt zich af in het vroegere Engeland die in de eerste eeuwen na Christus bevolkt werd door de Kelten

Vaak werden de Kelten afgeschilderd als barbaars, strijdlustig en oorlogszuchtig. Met hun (volgens andere volkeren) weinige verstand werden ze door als echte driftkoppen gezien. Ze waren groot, blond en kamden hun haar naar achter; misschien is dit wel de reden waarom ze bosduivels genoemd werden. De Romeinen en de Grieken waren niet gesteld op de Kelten, maar eerder doodsbang voor hen. Misschien wordt er wat te algemeen gedacht over de Kelten, want eigenlijk hielden de Kelten ook wel van mooie dingen en de liefde, dat uitten ze bijvoorbeeld in hun kunst.


Enkele eeuwen later zullen de Kelten langzaamaan plaats gaan maken voor de ridders. De bekendste man uit die tijd is natuurlijk Koning Arthur, over hem zijn al veel boeken geschreven en films gemaakt. De ridders zochten veel naar de Graal en er zijn verhalen dat ze die ook echt gevonden hebben, ook al blijft dat natuurlijk nooit te bewijzen.

Glastonbury Tor

Jozef bracht dus de Graal naar Engeland. Er zijn veel verschillende verhalen over waar hij de Graal toen precies bracht maar het verhaal dat je verreweg het vaakst tegenkomt is dat de Graal naar het plaatsje Glastonbury ging.
In het verre verleden, toen de eerste legenden verschenen over het mystieke eiland Avalon, was Glastonbury een klein stadje in Somerset, gelegen in de heuvels in het zuiden van Engeland. Reeds vanaf een flinke afstand kun je Glastonbury zien liggen en de meest markante heuvel die je van veraf kunt zien is de 500 voet hoge ''Glastonbury Tor''. Was de Tor een centrum voor vruchtbaarheidrites, gebaseerd op de legenden van de grote godin ''Moeder Aarde''? Was Avalon een centrum voor leilijnen, wegen van spirituele energie?

Rondom de Tor bevindt zich een vreemd soort terrassysteem. Men zegt dat dit terrassysteem een doolhof is, gevormd volgens oude magische patronen. Als het doolhof echt is dan hebben mensenhanden dit vier of vijf duizend jaren geleden gevormd. Ongeveer in dezelfde tijd als ook Stonehenge werd gebouwd.

Twee duizend jaar geleden kwam de zee tot aan de voet van de Tor. Langzaam maar zeker veranderde de zee in een meer. Een oude naam voor het gebied is ''Ynys-witrin'' ofwel ''het eiland van glas''. Het werd een eiland genoemd omdat, hoe je het ook benaderde, het op een eiland leek. De naam Avalon komt echter uit een Keltische legende en is genoemd naar de halfgod Avalloc of Avallach die over de onderwereld regeerde.


Wearyall Hill

De legenden over Glastonbury en Somerset bevatten ook de verhalen over de jonge Jezus en zijn oom Jozef van Arimathea waarvan gezegd wordt dat deze de eerste christelijke kerk bouwde in Engeland. Zoals reeds eerder verteld kwam Jozef, na de kruisiging, naar Engeland met de Heilige Graal, de beker door Christus gebruikt tijdens het laatste avondmaal en later door Jozef gebruikt om het bloed van Christus op te vangen. Toen Jozef met zijn schip aankwam op het eiland Avalon zette hij voet op Wearyall Hill, een heuvel recht tegenover de Tor. Moe als Jozef was dreef hij zijn staf in de grond en ging rusten. In de morgen zag Jozef dat zijn staf wortel had geschoten en deze staf werd de beroemde Glastonbury thorn. Twee maal per jaar bloeit de thorn en zowel op wearyall Hill als in de Abbey kun je heden ten dage de thorn nog bewonderen.Chalice Well

Om de graal veilig te bewaren zou Jozef de Heilige Graal onder aan de Tor hebben begraven, vlak voor de ingang naar de onderwereld. Spoedig nadat Jozef dit gedaan had ontsprong er een bron nu bekend onder de naam Chalice Well. Er werd gezegd dat het water van deze bron eeuwige jeugd zou geven aan hen die het water van de bron dronken. Uit deze bron,nu een plaats van rust met omringende tuinen, vloeit water van onder de Tor. De stenen in de Chalice Well zijn rood van kleur, voorstellende het Bloed van Christus, en het water zelf heeft inderdaad een nasmaak die doet denken aan de smaak van bloed. Er wordt gezegd dat er onder de Tor een netwerk is van, al lang geleden afgesloten, ondergrondse gangen en vermoedelijk is in een van deze gangen de Graal begraven. Vele jaren later werd het zoeken naar de heilige graal het doel van King Arthur en zijn ridders van de Ronde Tafel. Op deze manier werd Glastonbury verbonden met King Arthur, groot gebracht en opgevoed door de tovenaar Merlin.

Veel mensen geloven dit, Glastonbury is namelijk een bedevaartsoord voor de mensen die in de Graal geloven.

Wil jij er ook eens een keer naar toe, hier is een kaart waar het te vinden is.De nazi’s en de Heilige Graal

Misschien weten sommige mensen wel dat de nazi’s zeer geinteresseerd waren in occulte dingen.

In Gent (België) staat de St. Baafskathedraal en in die Kathedraal wordt eeuwen lang een geheim bewaard waar zowel de Tempelieren als Hitlers SS'ers betrokken zijn. De 90 jarige oude bisschop Van Kesel bewaakte een drieluik dat Het Lam Gods genoemd wordt. In dat drieluik ligt een geheim, het geheim van de Heilige Graal.
Het drieluik bestaat uit panelen en op 1 van de 3 panelen worden de 'Rechtvaardige Rechters' afgebeeld. Verder worden er vele onorthodoxe zaken afgebeeld zoals Adam en Eva gelijk zijn aan God (!). Verder worden ook de Tempelieren op het doek afgebeeld. De Tempelieren zouden de beschermers zijn van de 3 rechtvaardige Rechters, die afgebeeld staan met de ridders van Jezus Christus. In dit drieluik zou het geheim van de orde van de Tempelieren afgebeeld zijn: een materiele of immateriële schat. Tevens zou het drieluik een schatkaart zijn dat naar de Heilige Graal zou leidenen en dat zou hèt geheim van de Tempelieren zijn.

Op de nacht van 10 op 11 april, ik geloof in 1940, werd het drieluik gestolen. Vreemd genoeg ontbraken de sporen van inbraak. Nu iets nog merkwaardiger: de dief stuurde 1 paneel naar de Kathedraal terug en twee, 1 daarvan de Rechtvaardige Rechters, hield hij zelf. Hij stuurde 1 terug om te bewijzen dat hij degelijk de dief was. Via advertenties in de krant, probeerde de dief bisschop Van Kesel te chanteren. Al snel bleek Arsène Goedentier, een handelaar in geld en kunst en ook politicus, de hoofdverdachte te zijn en men ging ervan uit dat hij geholpen werd door Achiel De Swaef en Jozef Lievens. Op een gegeven moment lag Arsène Goedentier onverwachts en onverklaarbaar op sterven en hij biechtte de diefstal op. Men kwam met zijn brieven op de proppen met details wat alleen de dieven konden weten. Arsène stierf en dezelfde nacht stierf ook zijn maat Achiel; ook op een onverklaarbare wijze. Jozef stierf vlak na hen; opnieuw op een onverklaarbare wijze. De weduwe van Goedentier bekende dat Goedentier het drieluik niet voor zijn handeltje stal, maar voor een hogere persoonlijkheid. Al snel bleek dat die hogere persoonlijkheid de nazi's waren! Waarom de nazi's? Wanneer je mijn verslag 'de nazi's: een occulte samenzwering tegen God' op deze site zou lezen, snap je het direct. Het is namelijk zo dat in die de Heilige Graal het bloed van Jezus zou zitten die je buitengewone krachten zou schenken en dat vonden de nazi's heel aantrekkelijk. De nazi's waren helemaal geobsedeerd door het occulte en hadden zelfs een schilderij met Hitler als Graalridder afgebeeld. Hitler baseerde zijn SS op de Duitse Tempeliers. Hitler wilde alle relikwieën (overblijfselen van lichamen van heiligen of van voorwerpen die in nauw verband met hen hebben gestaan) hebben, want als hij de magische speer van de Romein die Jezus zij doorboorde (andere mythe waar we niet verder op ingaan) en de Graal zou samenvoegen, dan zou de tijden van Karel de Grote weer herleven en zou Europa 1 worden. De bindende factor van het samenvoegen is het bloed van Jezus Christus.


Dit geeft maar weer aan hoe geinteresseerd de nazi’s waren in onder ander de Heilige Graal.
Roslynn Chapel
De beroemde zoeker naar de Graal, 'Trevor Ravenscroft', vertelde in 1962 dat hij een twintig jarige zoektocht naar De Graal had volbracht. Deze eindigende in Roslin Chapel.

De Roslynn Chapel is al in 1446 gebouwd en zoals op de plaatjes te zien is is de kerk aardig groot. Het was echter de bedoeling dat de kerk nog een heel stuk groter zou zijn maar de bouwer van de kerk, de wereldberoemde Sir William St Clair, stierf voordat de bouw van de kerk af was gemaakt. Hij is er natuurlijk wel in begraven.

Trevor Ravenscroft beweerde dat de Graal verborgen zat binnen in de ''Prentice Pillar'' (onder deze naam is de pilaar bekend en men kan er kopieën van kopen in Roslin Chapel, als je dat ooit zou willen doen).
Er word gezegd dat de pilaar met röntgen stralen onderzocht is en dat er zich inderdaad iets schijnt te bevinden binnenin de pilaar. Aan de andere kant wordt gezegd dat er nooit toestemming gegeven zal worden om de pilaar te onderzoeken met röntgen stralen.

De kapel wordt echter zeer vaak bezocht door ''zoekers naar de Graal'' en vele objecten, zoals te zien in de Chapel, verwijzen naar de Graal .
De Heilige Graal in Hollywood
De Heilige Graal is natuurlijk een zeer mystiek ding en mysterieuze dingen die doen het altijd goed in de filmindustrie. Daarom is het ook niet raar dat er een aantal verschillende films over zijn gemaakt waarvan de bekendste en de belangrijkste natuurlijk “Indiana Jones and the Last Crusade” is.

In die film gaat de beroemde Amerikaanse archeoloog Indiana Jones (gespeeld door Harrison Ford) samen met o a de hulp van zijn vader die door Sean Connery wordt gespeeld de strijd aan met de Nazi’s om de Heilige Graal te vinden en zo het eeuwige leven te verkrijgen.

In de film is ook te zien dat de heilige graal als kelk wordt beschouwd en je ziet er ook een van de zogenaamde tempeliers.

Van deze film zullen we een stukje gaan laten zien (als dat kan tenminste…)


Indiana Jones is niet de enige film, er zijn veel films gemaakt over de legendes van Koning Arthur, (die op sommige gebieden ook te maken hadden met de Heilige Graal) en ook bijvoorbeeld de comedygroep Monthy Python heeft eens er een film over gemaakt: Monty Python and the Holy Grail.

Bronnen.

http://www.uitgeverij-nas.nl/bl.html#graal

http://www.princeton.edu/~lancelot/romance.html

http://images.google.com/imgres?imgurl=www.tartans.com/articles/g/grail-sm.jpg&imgrefurl=http://www.tartans.com/articles/holygrail.html&h=150&w=200&prev=/images%3Fq%3DHoly%2Bgrail%26start%3D40%26svnum%3D10%26hl%3Dnl%26lr%3D%26ie%3DUTF-8%26oe%3DUTF-8%26sa%3DN
http://home.wanadoo.nl/timmers/heilige%20graal.html

http://home-l1.tiscali.nl/~vanexel/INHOUD.html

en die boeken.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina