Door Pieter HendrickxDovnload 435.33 Kb.
Pagina1/8
Datum26.07.2016
Grootte435.33 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8


NA 60 JAAR UFO-ONDERZOEK: NOG STEEDS ANGST VOOR DE KILLE WAARHEID!

Door Pieter Hendrickx

  1. VOORWOORD.


Op ieder ogenblik – zelfs op dit ogenblik – kan je door het venster naar buiten kijken en een vreemd verschijnsel zien, een UFO misschien? Misschien zie je een reeks flikkerende lichtjes aan de nachtelijke hemel, die bewegingloos stilhangen - zoals geen enkel conventioneel vliegtuig dat kan – dan schieten deze lichtjes plots weg met soms onvoorstelbare koersveranderingen en versnellingen – zoals geen enkele helikopter of luchtballon dit kan. Misschien zie je een metaalachtig object, dat schotel-, kegel-, sigaar- of driehoekvorming is en dat laag over je auto vliegt, je achtervolgt, terwijl je rustig naar huis rijdt na een welverdiende uitstap. Het object doet zelfs je autoradio zwijgen en je injectiemotor stilvallen... Misschien is het onbekend tuig geland aan de rand van de weg of net buiten je huis, terwijl de inzittenden (de ufonauten) druk bezig zijn met één of andere mysterieuze handeling rond een onbekend voorwerp – of komen ze zelfs aankloppen aan je deur... word je zelfs ontvoerd uit je bed of je auto aan boord van hun ruimteschip, waar ze je aan een reeks kille medische onderzoeken onderwerpen en soms een ultraklein voorwerpje inplanten of lichaamsstalen nemen...

Deze woorden kan je moeilijk geloven, niet. Zulke zaken kunnen zeker niet waar zijn... Inbeeldingen, grappen, hersenspinsels, fictie of valse getuigenissen, denk jij beslist? Maar deze dingen zijn wel waargenomen, ervaren en gerapporteerd door tien-, zelfs honderdduizenden mensen, even normaal als jij en ik. De meeste geven hun naam en adres op, zijn blij dat ze hun verhaal even bij je kwijt kunnen en hopen dat jij een logische verklaring kan geven voor hun vreemde waarneming of ervaring. Meestal zijn ze niet bang om met hun ervaring naar buiten te komen, zoeken zeker geen bekendheid of media-aandacht. Ze verwachten enkel en alleen maar een antwoord op al hun prangende vragen over hun schrikwekkende ervaringen... Ze verwachten dat de onderzoeker hen gelooft en niet denkt dat ze gek zijn...

Honderden boeken verschenen over dit controversieel verschijnsel “Ufo’s”, waarin onderzoekers regelmatig dergelijke getuigenverhalen analyseren en bespreken. Er bestaan particuliere Ufoverenigingen die deze verslagen verzamelen, analyseren, evalueren en proberen een logische verklaring te geven voor dit vreemd en complex fenomeen... Vanzelfsprekend bestaan er tussen deze ufologen verschillende standpunten over deze meldingen gaande van believers, van neutrale onderzoekers, gaande tot sceptici en nonbelievers, die alles verwerpen en alle meldingen met aardse oplossingen willen verklaren...

Jij denkt misschien ook dat al deze UFO-meldingen slechts fictie of hallucinaties zijn, de vruchten van de menselijke fantasie, ontsproten aan de Sciencefiction-lectuur over vliegende schotels en groene Marsmannetjes. Dan moet ik jou teleurstellen, want ik stel vast dat in de loop van 60 jaar overzicht van de ufologie de mensen geen grote verbeeldingskracht bezitten, want actueel wijzigt er niet veel aan de trend van de waarnemingen. Er speelde zich wel een bepaalde evolutie af door een aantal bijkomende randverschijnselen zoals graancirkels, veeverminkingen, ontvoeringen (kregen meer aandacht!) maar de hoofdzaak van het waarnemen van onbekende tuigen bleef een vast patroon volgen, gaande van de klassieke schotelvorm, van driehoekige tuigen tot diverse lichtbollen (# ORB’s). Het blijft een feit dat er nog geen enkele UFO op wielen waargenomen werd. En ... indien het toch maar allemaal verbeelding is, waarom worden er dan geen roze UFO’s gemeld in de vorm van olifanten... (delirium tremens!) of andere abnormale dingen waargenomen en gefotografeerd?

Er is geen twijfel mogelijk over het feit of UFO’s wel of niet bestaan als verschijnsel, wat de nonbelievers en sceptici ook mogen beweren. Maar bestaan ze wel als een tastbare werkelijkheid, vraag je? Of zijn het holografische projecties van een buitenaardse beschaving? Indien dit het geval is, dan zijn ze toch het opmerkelijkste raadsel ooit ervaren door de menselijk soort. De zuivere grootte en de implicaties van het UFO-verschijnsel maken het tot één van de grootste op te lossen raadsels. Dit is één van de hoofdredenen - specialisten inbegrepen, evenals wetenschapslui en hogere overheidspersonen, die meestal denken het beter te weten – hun gelaat afwenden en weigeren toe te geven dat er een UFO-vraagstuk bestaat. Weet echter dat de officiële instanties er alles aan deden om de melders van UFO’s en de totaliteit van het verschijnsel publiek belachelijk te maken om in het geheim hun onderzoek verder te zetten. Piloten mochten het waarnemen van een vreemd verschijnsel, een UFO niet meer bespreken met de pers anders volgden er strenge sancties...

Ongeveer 115 jaar geleden, in 1890, schreef H. G. WELLS zijn boek “WAR of the WORLDS” (Oorlog der wereld, recent nog verfilmd in een remake met Tom CRUISE!), waarin hij verhaalt hoe de Aarde bij verrassing aangevallen werd door buitenaardsen, door Marsbewoners, die onze planeet wilden veroveren. Dit was toen zuivere fictie!

Worden wij de dag van vandaag op dezelfde wijze bij verrassing belaagd – verklaring voor de vele duizenden ontvoeringen van mensen door aliëns – uitgezonderd dat het nu kille realiteit is in plaats van fictie? Is dat misschien de reden waarom de meeste overheden het diepe stilzwijgen bewaren over de ware achtergrond van het UFO-verschijnsel, gewoon omdat ze zelf machteloos staan; enkel kunnen toezien hoe de aliëns hun acties ondernemen en ... zwijgen ze om paniek alom en massahysterie te vermijden... Ik hoop echt dat de sceptici en de nonbelievers gelijk hebben als ze verklaren dat UFO’s allemaal van aardse makelei zijn. Wat een opluchting? Of toch niet...

Proberen de overheden met medewerking van de media daarom het UFO-verschijnsel belachelijk te maken om in het geheim naar een oplossing te zoeken, hun krachten te bundelen (U.S.A., Groot-Brittannië, Rusland, Japan,...)? Het is een feit dat verschillende honderdduizenden mensen over een periode van 60 jaar merkwaardige objecten in de lucht waarnamen en rapporteerden; dat duizenden mensen beweren ontvoerd geweest te zijn aan boord van een UFO en medisch onderzocht. Deze waarnemingsverslagen komen uit alle werelddelen en uit alle lagen van de bevolking. Véél van deze rapporten komen zelfs van hooggekwalificeerde specialisten, ervaren luchtvaartpiloten, politiemensen en radaroperatoren. Indien de meeste waarnemers slechts alledaagse mensen waren, is dat omdat de meeste mensen alledaags zijn... Slechts een klein deel van deze UFO-melders en zelfs een deel van de UFO-onderzoekers zochten publiciteit, media-aandacht of eigen financieel voordeel. Los van deze enkelingen, schuwen de meeste getuigen alle vorm van publiciteit. Terwijl wij hun waarnemingsverslagen lezen valt ons hun eerlijkheid op! Ondanks ongeloof, wantrouwen en het risico belachelijk gemaakt te worden, vonden deze mensen het hun plicht als burger om hun ervaringen te rapporteren aan de autoriteiten; zochten ze wanhopig naar een instantie, die hun ervaringen zou kunnen verklaren en dat ze er later zelf zouden kunnen om lachen...

Maar wat is er dan werkelijk aan de hand? Misschien wel het opmerkelijkste aspect van het UFO-mysterie gedurende de 60 jaar onderzoek, is het feit dat het UFO-probleem nog steeds groter wordt in plaats van opgelost te raken, en dit zowel in complexiteit als in kwantiteit. Iemand komt naar voren met een bepaalde verklaring of hypothese: een volgende waarneming heeft weer specifieke karakteristieken, die de openbaar gemaakte theorie weerleggen – zo schrijdt het verschijnsel immer verder, meer frustrerend en angstwekkender met de tijd...

Daarom is het niet zo verwonderlijk dat zoveel mensen weigeren om het UFO-verschijnsel ernstig te nemen, net zoals Well’s aardbewoners aanvankelijk de mogelijkheid van een verrassingsaanval van Marsbewoners ontkenden... Je kan zelf kiezen; indien je wilt “geloven” dat er een natuurlijke, aardse verklaring bestaat voor alle meldingen van UFO’s, of dat er te weinig waarnemingsgegevens zijn of zielig onderzoek de oorzaak is van het actueel niet kunnen verklaren van alle meldingen, slaap dan rustig voort! Indien je zo handelt, zal je de immer groeiende berg aan bewijsmateriaal totaal moeten negeren en ontkennen en je hoofd verder in het zand steken... Je kan net zoals de sceptici en de nonbelievers zeggen dat er actueel nog geen hard bewijs bestaat voor ETI-UFO’s, maar is dit wel zo?

Zelfs de officiële Amerikaanse luchtmacht-werkgroepen waren genoodzaakt te verklaren: het meest onvermijdelijk besluit is dat de getuigen van de vele ontmoetingen echte gebeurtenissen rapporteerden, zoals zij ze waarnamen, en dat deze feiten vreemde wezens beschrijven, die op geen enkele wijze verward kunnen worden met eender welk levend schepsel, geboren op onze planeet...

Het zal van jezelf afhangen nadat je dit rapport las, of je het UFO-verschijnsel blijft negeren en ontkennen of dat je durft erkennen dat het één van de meest raadselachtige en verontrustende mysteries is, waar de moderne mens mee geconfronteerd wordt.

Met dit rapport wil ik de meest naïeve lever of scepticus aantonen dat UFO’s geen verzinsels zijn, maar wel een realistisch feit; dat de overheden, de U.S.A. op kop, het verschijnsel probeerden uit te schakelen om in het geheim verder te onderzoeken (zie historisch overzicht); dat wij, zogezegde Ufologen, teveel tijd verloren in het willen bewijzen van de echtheid van het UFO-verschijnsel en daardoor de belangrijkheid van alle intenties uit het oog verloren; dat wij door het het voortdurend kinderachtig gekibbel tussen believers, nonbelievers, sceptici en neutralen, teveel energie verspeelden aan een zinloos, oeverloos gekrakeel... Zij die na 60 jaar Ufologie en onderzoek de bewijzen van de realiteit van het UFO-onderzoek niet willen zien, zullen bewijs van de echtheid van UFO’s NOOIT aanvaarden, noch zien...

De angst om de ontstellende waarheid mag ons niet afschrikken, maar vormt net die uitdaging bij uitstek om voluit door te gaan met ons onderzoek. We leven actueel in een tijd van gechronometreerde nuchterheid en rationalisme, waar we de natuur als een object beschouwen en de wetenschap voor alles en nog wat “aardse” verklaringen zoekt, ook voor UFO’s. Wat als er nu meer is tussen hemel en aarde, dan wij wel denken... In het verleden heeft de wetenschap toch al vaker de bal misgeslagen, niet?
Fig. 1: nachtelijk zicht op Area 51, luchmachtbasis in de Nevadawoestijn, USA.  1   2   3   4   5   6   7   8


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina