Door: Richard van Belzen Nr: 2148626



Dovnload 422.83 Kb.
Pagina1/5
Datum19.08.2016
Grootte422.83 Kb.
  1   2   3   4   5



Ondernemingsplan fietsspeciaalzaak



Door: Richard van Belzen Nr: 2148626

Kenny de Rooij Nr: 2154194

Kevin Loos Nr: 2152421

Tom Langerak Nr: 2145500

Jaco Peele Nr: 2147282
Klas: 1A

Groep: 3


Samenvatting:

Uit opdracht van de Fontys Economische Hogeschool Tilburg hebben Kenny de Rooij, Kevin Loos, Tom Langerak, Jaco Peele en Richard van Belzen onder de naam Alpe Race een ondernemingsplan gemaakt. Het doel hierbij is uiteindelijk een goed lopende fietsspeciaalzaak op te richten in de fietsmarkt.

Als eerste is er gekeken op welke afnemersgroepen Alpe Race zich zou gaan richten en welke behoeften zij hebben. Hierop volgend zijn wij gaan kijken naar de fietsmarkt. Kijkend naar de fietsmarkt hebben wij besloten om een race fietsspeciaalzaak op te gaan richten. Wij zijn gaan zoeken naar concrete marktinformatie voor onze nieuwe onderneming. Er is een business definition en een externe analyse gemaakt. Daarnaast zijn de kansen en bedreigingen op de markt bekeken. Vervolgens zijn de winkelformule en de retailmix ingevuld.

Aan het eind van de periode waarin dit ondernemingsplan is opgesteld, kan er gezegd worden dat er hele concrete ideeën klaarliggen om uiteindelijk een sportspeciaalzaak op te richten. Het is de bedoeling dat Alpe Race een gevestigde naam op de fietsmarkt wordt door een onderscheidende formule met producten van de bekende (en midden tot hoog aangeschreven) merken en een goede service ten opzichte van de concurrenten.

Alpe Race probeert de plannen te realiseren vanuit een uitgedachte ‘thuisbasis’. Het is de bedoeling dat de winkel in Etten-Leur, tussen Roosendaal en Breda, komt te staan. Er bevinden zich een aantal concurrenten voor de fietsmarkt in deze regio, maar ons concept is uniek en wij zien hier een goede opportunitie om ons hier te vestigen.

We nodigen u graag uit om kennis te maken met de plannen van Alpe Race en het zal u dan duidelijk worden dat Alpe Race een gat in de markt is.


Voorwoord:

Hierbij presenteren wij het ondernemingsplan voor de fietsspeciaalzaak ‘Alpe Race’. Speciaalzaken heb je er in alle soorten en maten. Zo kan zij betrekking hebben op de hengelsport, running of outdoorspeciaalzaken. Maar natuurlijk zijn er ook fietsspeciaalzaken. Dit is de opdracht die klas 1A van Fontys Hogescholen in Tilburg heeft gekregen. Maak een ondernemingsplan voor een fietsspeciaalzaak. Daarbij dienen alle aspecten aanwezig te zijn, zoals een heel ondernemingsplan, een financieel plan en een marketingcommunicatieplan. Hierop volgend zullen alle aspecten besproken worden. Allereerst zult u nader kennismaken met de ondernemers. De voorzitter heeft de taken per week verdeeld. Zo ontstond er een goedlopend geheel. Uiteindelijk hopen wij het plan tot werkelijkheid te brengen.



De ondernemers van Alpe Race.

Persoonlijke gegevens ondernemers




 • Jaco Peele (de voorzitter)

Persoonlijke kwaliteiten(sterke en zwakke punten):

 • Doorzetter

 • Teamspeler

 • Soms wat snel afgeleid.


Ondernemerskwaliteiten:

 • Rechtdoor zee

 • Verstand van zaken



 • Richard van Belzen

Persoonlijke kwaliteiten(sterke en zwakke punten):

- Harde werker
- Neemt initiatief
- Zorgt dat iedereen zijn ding doet en helpt daarbij.
- Geen blad voor zijn mond nemen
- In de ochtend soms te laat

Ondernemerskwaliteiten:

-
Kan goed overweg met mensen


 • Kevin Loos

Persoonlijke kwaliteiten(sterke en zwakke punten):

 • Luistert goed naar iedereen

 • Wilt best langer doorwerken als dat nodig is

 • Begint soms iets te laat

Ondernemerskwaliteiten:

 • Weet hoe de fietswereld in elkaar zit

 • Weet een beetje hoe het er in een fietsspeciaalzaak aan toe gaat

 • Kenny de Rooij

Persoonlijke kwaliteiten(sterke en zwakke punten):

- Behulpzaam - Doet wat die moet doen - Werkt altijd netjes volgens planning - Neemt soms iets te weinig initiatief



Ondernemerskwaliteiten:

- Eerlijk - Verstand van zaken

 • Tom Langerak

Persoonlijke kwaliteiten(sterke en zwakke punten):

- werkt goed op schema - Soms onduidelijk door langdradigheid



Ondernemerskwaliteiten

- Overtuigend - Kennis van zaken - Klant is de koning, ik sta voor de klant



Inhoudsopgave

1. Inleiding 7

2. Business definition 8

2.1 Beschrijving sporttak 8 & 9

2.2 Missie 10

2.3 Verzorgingsgebied 11 t/m 15



3. Externe analyse 16

3.1 Macro analyse 16 t/m 19

3.2 Meso analyse 20 t/m 25

4. Kansen en Bedreigingen 26

4.1 Swot-analyse 26



5. Winkelformule 27 & 28

5.1 Doelgroepbepaling 29 t/m 31

5.2 Positionering 32 & 33

5.3 Unique Selling Point 34



6. Retailmix 34

6.1 Product 35 t/m 37

6.2 Prijs 38 & 39

6.3 Plaats 40 & 41

6.4 Personeel 42 t/m 43

6.5 Promotie 44 t/m 47

6.6 Presentatie 48 & 49

7. Slot 50

Bijlage:

1. Assortiment 51 t/m 56

2. Uurloon + Functie groepen 57 t/m 59

3. Folders + kosten 60 t/m 63

4. Flyer 64

5. Verzorgingsgebied 65

6. Personeelsverdeling 66

7. Plattegronden 67 & 68


8. Financieringsplan 69

8.1 Investeringsbegroting 70 t/m 72

8.2 Financieringsbegroting 73

8.3 Beginbalans 74

8.4 Exploitatie Begroting 75 t/m 78

8.5 Liquiditeit begroting 79 t/m 81

8.6 Eindbalans 82

1. Inleiding

In de volgende pagina´s wordt uiteengezet hoe Alpe Race gevormd is. Alpe Race is een fietsspeciaalzaak die zich richt op toerrijders. Zoals de naam en het logo al doet vermoeden, verkopen wij voornamelijk producten en materialen voor de toerrijders. Hier hebben wij voor gekozen, omdat wij denken dat er een markt is voor racefietsen.

Het ondernemingsplan is verdeeld in verschillende hoofdstukken, boven de hoofdstukken staat steeds een inleiding. Er is voor gezorgd dat het geheel overzichtelijk en goed gestructureerd is. De bedenkers van Alpe Race hopen dat het geheel aantrekkelijk is en uiteindelijk tot werkelijkheid gebracht kan worden. Dit is namelijk de uiteindelijke bedoeling van het plan.

2. Business Definition

In dit hoofdstuk staat de beschrijving van de sporttak en afnemersgroepen, vervolgens gaat u onze missie lezen, deze is zo precies mogelijk verwoord. De missie van Alpe Race vertegenwoordigd precies waar Alpe Race voor staat en wat zij aanbieden en wil betekenen voor de consument. Ten slotte staat het verzorgingsgebied beschreven.


2.1 Beschrijving Sporttak

Wij als race fietsspeciaalzaak richten ons op de recreatieve fietsers. Deze recreatieve fietsers worden door de ondernemers van Alpe Race gezien als toerders 1 en 2. Dit wordt verder in het ondernemingsplan uitgebreid uitgelegd. Ons assortiment zal bestaan uit racefietsen, onderdelen, kleding en schoenen. Dit wordt verder in het ondernemingsplan uitgebreid uitgelegd. De kwaliteit van deze artikelgroepen zullen van een midden tot hoge kwaliteit beschikken. Ook zal onze onderneming onderhoud en reparaties hanteren.

Deze toerders fietsen wekelijks en zijn hier bereid midden tot hoge prijsklasse voor te betalen. Wij zullen in ons assortiment fietsen aanbieden tussen de € 700,- en de € 3.000,- met uitschieters tot €6.000,-.

Onze onderneming zullen wij gaan vestigen in Etten-Leur. Gevestigd in het centrum gaan wij onze onderneming starten.

De doelgroep waar wij ons op richten zijn toerders. Deze toerders zijn bereid voor een goede prijs kwaliteit verhouding te betalen. De racefietsen zijn A-merken die wij verkopen, deze A-merken zijn kwalitatief midden tot hoogwaardige producten. De prijzen die wij hanteren bij deze racefietsen zullen worden gebaseerd op advies van de leveranciers en kijkend naar de concurrenten. Deze toerders hechten veel waarden aan advies en service. Service is dan ook een van onze kernwoorden van onze onderneming. Ook zijn de toerders bezig met ontwikkelingen maar hechten hier minder waarden aan.

Op de volgende pagina kunt u de Abell Model zien.



Abell-Model:



2.2 Missie
Alpe Race wil doormiddel van goede prijs en kwaliteit verhouding, race fietsen aanbieden in de midden tot hoge klasse, tevens zullen wij service en advies verlenen, hierdoor willen wij dé fietsspeciaalzaak zijn voor toerders in het midden en west Brabant.

2.3 Verzorgingsgebied:

Alpe Race is een fietsspeciaalzaak die zich richt op de toerders. Dit wordt allemaal uitgebreid verder verteld in het ondernemingsplan. De gegevens van toerders is anders dan bij voetbalclubs. Dit omdat deze toerders vaak niet gebonden zijn aan verenigingen. Onze schatting is dat 2% van de totale bevolking niet gebonden zijn aan verenigingen. Wij hebben deze schatting gemaakt omdat we geen gegevens kunnen vinden van mensen die niet gebonden zijn aan verenigingen. Alpe Race is aan deze schatting gekomen, doordat wij zijn gaan kijken hoeveel inwoners er mogelijk zouden toeren. Daarnaast hebben wij ook gekeken naar andere sporten. Wij vermelden hieronder de gegevens die tot onze primaire en secundaire marktgebied behoren. Ook kunt u hier zien hoe wij aan deze gegevens zijn gekomen.



Gegevens inwoners in Nederland:

Nederland telt 16.581.856 inwoners op maandag 11 januari 2010


14:07:46 GMT +01:00

Bron: http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/bevolking/cijfers/extra/bevolkingsteller.htm



Gegevens Nederlandse Toerfiets Unie 31-12-2008:

Organisatie Peildatum*

Gegevens Nederlandse Tour Fiets Unie.

Totale leden 2008 43.395

Mannen 38.421

Vrouwen 37.771

Jongens 692

Meisjes 116

Jeugd 808

Verenigingen 2008 518

Bron: http://www.nocnsf.nl/cms/showpage.aspx?id=3063

- De Nederlandse Tour Fiets Unie: 43.395 leden

- Nederlandse Inwoners 16.581.856 inwoners

-------------------- : x 100

- Procentuele leden van de Nederlandse Tour Fiets Unie t.o.v. de Nederlandse inwoners (procent van de bevolking) 0,26%

- Schatting van onze onderneming die niet gebonden zijn 2% + aan de Nederlands Tour Fiets Unie. -------



Procent van de bevolking 2.26%

Hieronder ziet u onze primaire en secundaire marktgebied die tot onze onderneming behoort: ( uitleg staat onder de afbeelding weergeven )



De gemeenten en dorpen die tot onze primaire marktgebied horen zijn:

Inwoners

Etten-Leur 40.997

---------+

Totale inwoners Primaire marktgebied 40.997

Procent van de Bevoling 2.26% -

----------

Onze potentiele doelgroep 927 mensen.

De primaire marktgebied is met de groene cirkel omgeven.

De gemeenten en dorpen die tot onze secundaire marktgebied horen zijn:

Inwoners

Breda 171.916

Roosendaal 77.482 ----------- +

Totale inwoners Secundaire marktgebied 249.398

Procent van de bevolking 2.26% -

------------

Onze secundaire doelgroep 5636 mensen

De secundaire marktgebied is met de rode cirkel omgeven.

Elke onderneming zou van 100% toevloeiing willen halen van zijn secundaire marktgebied, maar dit is niet haalbaar. Wij zien 20% toevloeiing haalbaar. Wij willen door een goede promotieplan ( dit staat verder in het ondernemingsplan ) deze secundaire doelgroep aanspreken. Wanneer de toerders in groepen toeren gaat dit doormiddel van mond tot mond reclame vergroot worden. Doormiddel van een goede prijs kwaliteit verhouding en de merken die wij aanbieden willen wij de secundaire doelgroep naar ons toe weten te trekken.

Onze onderneming zal ook door de concurrenten te maken hebben met afvloeiing. Deze is de volgende jaren van toepassing.

In bijlage 5 kunt u procentueel zien welke toerders het meesten de sport beofenen in de leeftijdscategorien.

Deze gegevens komen van http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=70072ned&D1=0,8,58,88,187,209,224,284&D2=126,196,279,597,680&D3=0,5,11-14&HDR=T&STB=G2,G1&VW=T



3. De Externe Analyse

Om te weten welke factoren een positieve of negatieve rol kunnen gaan spelen voor onze onderneming hebben wij een macro en een meso analyse gemaakt. Hieruit kunnen we uiteindelijk de kansen en bedreigingen gaan bekijken die onze winkel tegemoet zal gaan als deze wordt geopend.

3.1 Macroanalyse
Macroanalyse.
Demografisch:

Minder jongeren en meer ouderen, dat is de kenmerkende ontwikkeling van de

leeftijdsopbouw in de Nederlandse samenleving. De figuur hieronder laat de ontwikkeling zien in de afgelopen decennia en de verwachte ontwikkeling tot 2050. Het aantal personen onder de 20 jaar is tussen 1980 en 2008 teruggelopen van 4,4 miljoen tot 3,9 miljoen, terwijl het aantal 65-plussers in dezelfde periode is gestegen van 1,6 naar 2,4 miljoen. Het aandeel 65-plussers in de Nederlandse bevolking steeg van 11,5% in 1980 naar 14,8% in 2008.

De vergrijzing is voor ons als fiets specialist niet echt een nadeel, wij kunnen hier mooi op inspelen door ook fietsen aan te bieden voor de wat oudere fietsers (50+), dat doen we dan door wat neutralere fietsen aan te bieden met weinig opvallende kleuren etc. en dit zelfde willen we dan doen met de kleding zodat de oudere fietser zich ook bij ons thuis voelt. Je zou denken dat hier niet veel in te halen valt, gezien de vergrijzing van de bevolking zou men in eerste instantie een dalende sportdeelname verwachten; ouderen doen immers minder aan sport dan jongeren. Maar met de voorspelde groei van het aantal ouderen zal niet alleen het absolute aantal, maar ook het relatieve aantal ouderen dat aan sport doet alleen nog maar stijgen. In de loop van de tijd is immers ook het aandeel ouderen dat sport toegenomen.


In de provincie Noord-Brabant is de vergrijzing rond de 12%. In de gemeente Etten-Leur (waar ons pand staat) staat de verhouding man tot vrouw ongeveer 1 op 1. De meeste personen zitten in de leeftijdscategorie 20 t/m 40 jaar en daarna 40 t/m 60 jaar. Ook zijn de autochtonen en de westerse allochtonen in de sterke meerderheid. De gezinssamenstelling is gemiddeld. Ongeveer evenveel eenpersoons als samenwonenden, samenwonenden met kinderen is wel hoger.
Economisch:

Het aantal sportzaken is het laatste jaar gestegen en ook in de rijwielhandel is er sprake van omzetstijging volgens het HBD. Dit lijkt vreemd maar Nederland is welvarender geworden. De economische terugval vanaf 2001 betekende weliswaar een tijdelijke pas op de plaats, maar na de dotcomcrisis aan het begin van het nieuwe millennium nam het bruto binnenlands product) vanaf 2002 jaarlijks toe.

Rond onze vestigingsplaats zitten veel huishoudens in de modale inkomensklasse, ook zijn er veel boven modale inkomens. De sportspeciaal zaken hebben het grootste marktaandeel in de verkoop van sportproducten, dit is rond de 55%.
Ondanks de huidige economische omstandigheden en verwachtingen wordt vooralsnog verondersteld dat de fietsbranche weinig last zal hebben van de negatieve effecten van de kredietcrisis. De positie van de fiets zal in het dagelijkse verkeer in belangrijkheid verder toenemen als gevolg van de dringende wens voor onder meer een beter milieu, bereikbaarheid en luchtkwaliteit. Voor 2009 wordt een stabilisatie verwacht in de fietsverkoop.
Ecologisch:

De consument let tegenwoordig erg op de maatschappelijke waarden van ondernemingen. Je kunt hier letten op tal van punten, de onderstaande zijn enkele die genoemd zijn in het rapport van Mitex in samenwerking met HBD:



 • Energiebesparing

 • Afvalvermindering en

 • Afvalscheiding

 • Transportbesparing

 • Duurzame verpakkingen

 • Aandacht voor milieu en

 • sociale omstandigheden bij inkoop

 • Milieuvriendelijke schoonmaak

 • Goed werkgeverschap en

 • Personeelsbeleid

 • Duurzaam financieren en beleggen

Daarom proberen wij ons te profileren als fietsspeciaalzaak die niet alleen denkt aan de klanten, maar ook aan het milieu en andere zaken(als goed personeel).


Politiek-juridisch:

Een startende ondernemer moet zich tegenwoordig aan een flink aantal regels en verplichtingen houden om een onderneming te starten. Er zijn ook een aantal verplichtingen die geld kosten. Ook zullen verschillende instanties je heffingen opleggen. Voor de meeste startende ondernemingen is het lastig om een overzicht te krijgen van de hoeveelheid premies, hetzelfde geld voor vergunningen. Ondernemers hebben vaak niet door welke vergunningen moeten worden aangevraagd en aan welke wetten zij zich moeten houden. Vergunningen zoals verbruiksvergunningen of gemeentelijke- reclame uitingen moet allemaal rekening mee gehouden worden. Ook kom je aan regels vast te zitten als de onderneming opgestart is. Zo moet je rekening houden met de winkeltijdenwet. In deze wet zijn de dagen en de tijden vastgelegd, waarop een winkel open mag zijn. Winkels mogen van maandag t/m zaterdag geopend zijn tussen 6.00 en 22.00 uur. Jouw zaak moet gesloten zijn op zondag en feestdagen. Openstelling op eerste kerst-, paas- en pinksterdag is verboden. Op Goede Vrijdag, Dodenherdenking(na 19.00 uur) en Kerstavond (na 19.00 uur) geldt een sluitingsgebod. Winkels mogen gewoon open zijn op Koninginnedag en Bevrijdingsdag. Ook zijn er speciale regels die gelden voor het uitbetalen van loon bij feestdagen, ook wanneer je op feestdagen gesloten bent. Het beleid ten aanzien van koopzondagen verschilt per gemeente. Hiervoor kun je contact opnemen met je gemeente. Hier kun je ook terecht voor aanvragen tot openstelling buiten de winkeltijdenwet vragen of wanneer je twijfelt of je wel of niet open mag zijn. Dit zijn dus de regels die gelden voor alle winkels en niet specifiek voor rijwielhandelaren. Verder zijn er op dit moment niet echt trends en ontwikkelingen op dit vlak.



Sociaal culturele factoren:

Over het algemeen is de mens sportiever geworden, ze willen steeds vaker gezond bezig zijn. Dit word ook gestimuleerd door de overheid die probeert mensen zich meer bewust te laten zijn van de gevolgen van een ongezonde leefstijl (overgewicht, roken, overmatig alcoholgebruik). De overheid ziet gezondheid als een keuze waarbij ze een sturende rol probeert in te nemen. Deze keuze hangt mogelijk ook samen met de sportbeoefening. Vroeger gebeurde dit eigenlijk vrijwel alleen in georganiseerd verband, tegenwoordig zijn er enorm veel mensen die ongeorganiseerd sporten. Wielrennen is een zeer makkelijke sport om ongeorganiseerd te bedrijven, het enige wat nodig is, is een weg en een fiets. Mensen kunnen dus zelf bepalen wanneer ze gaan fietsen en wanneer dus niet, ze zijn totaal onafhankelijk. Ze bepalen zelf wanneer ze er wel of geen tijd voor hebben. En tijd speelt tegenwoordig een belangrijke rol in het leven.

De wielersport word op dit moment meer gedaan door de mannen dan door de vrouwen, maar ze zijn echter wel in opkomst. Dit komt door bepaalde events, maar ook omdat ze zelf een grens kunnen stellen aan het fietsen (op eigen tempo en hun eigen afstanden bepalen). Hierdoor kunnen wij ons ook gaan profileren op de markt als fietsspecialist voor vrouwen, wat voor ons een goede mogelijkheid is als het op de andere markt niet wil lukken.

Technologisch:

Technologie staat in deze dagen hoog in het vaandel. Veel mensen willen het beste van het beste hebben. Zo ook in de racefietsen markt. Bijna elke fiets die je tegenkomt zit wel een gedeelte carbon in verwerkt. Alles wordt steeds beter en mooier. Je kunt hierbij denken aan frames, maar ook aan allerlei accessoires zoals kettingsmeermiddelen en fietshelmen. Internet is ook een technologie die je niet mag vergeten te noemen, kijk eens naar het groeiende aantal internet shops en dergelijke.

Daarnaast is een andere trend Internet. Maar het aandeel van nieuw verkochte fietsen via het internet blijft met 5% beperkt. In vergelijking met het vorige jaar neemt deze verkoop ook niet toe. Wel gaan steeds meer mensen hun tweedehands fietsen aanbieden via internet. Dit is voor ons als rijwielhandel wel een nadeel en kan een grote concurrent zijn. Want mensen kunnen tweedehands dingen veel goedkoper aanbieden dan wij als winkel.
Bronnen:

http://www.fietsvak.nl/nl/nl/Press/Pages/MarktontwikkelingFietsen2008enverwachting2009.aspx

3.2 Meso omgeving
Afnemers / Consumenten:


 • Recreatief

 • Midden tot hoog inkomen

 • Tour fietsers

 • Redelijk hoog tot hoog betrokken

 • Afnemersgebied Etten-Leur, straal van 15 a 20 kilometer

 • Wedstrijdrijders



Concurrenten:
Net als iedere onderneming hebben wij te maken met concurrentie van andere winkels. Wij moeten onder andere rekening houden met:

 • De prijs van de producten van de fietsenzaken in onze omgeving

 • Het soort producten dat onze concurrenten aanbieden (soort producten, kwaliteit, merken)

 • De plaats waar de concurrentie gevestigd is

 • Op welke manier de fietsenwinkels in onze omgeving zich promoten (b.v. adverteren, sponsoren)

De prijzen van onze concurrenten zullen wij vergelijken aan de hand van de prijs van de fiets. Omdat dat het belangrijkste product is in de winkel. Alpe Race heeft fietsen die een gemiddelde prijs hebben en ook heeft Alpe Race duurdere fietsen. Dit kunnen we zien als een midden/hoge prijs.

Wij bieden net als de meeste fietsenzaken een ‘compleet’ assortiment aan. Dit wil zeggen dat wij naast de fietsen, ook kleding (shirtjes,broeken, schoenen), losse onderdelen, accessoires(brillen, handschoenen,petjes) en onderhoud/reparatie aanbieden. Ook hier gaan we alleen in op de merken van de fietsen. Wij verkopen de merken Cube, Jan Janssen, Giant en Basso. Wel is het zo dat wij niet veel losse onderdelen verkopen, hetzelfde geldt voor de accessoires.

Wij zijn gevestigd in Etten-Leur. Deze stad ligt tussen Roosendaal en Breda. Onze concurrenten komen uit Etten-Leur zelf en uit Bergen op Zoom. Hopmans is ongeveer 32kilometer van ons weg.

Het is belangrijk om te weten, vooral als startende onderneming, op welke manier de concurrentie haar winkel/producten promoot. Dit kunnen zij op allerlei manieren doen, van adverteren in de krant, flyeren in de binnenstad, tot sponsoring van bijvoorbeeld een plaatselijke wielerclub. Alpe Race zal zich promoten door te adverteren in de Etten-Leurse bode en te flyers bij mensen uit de gemeente Etten-Leur, Breda en Roosendaal. Dit doen we eenmalig, voor de opening. Door een advertentie te zetten in dit plaatselijke krantje proberen wij naamsbekendheid op te doen in Etten-Leur zelf. Ook wordt er een redactioneel stukje geschreven in deze krant over onze startende onderneming, uiteraard om dezelfde reden.

Wij zullen nu op dezelfde manier als wij hierboven voor onszelf gedaan hebben onze concurrenten beschrijven.




  1   2   3   4   5


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina