Dorpsraad desselgem verslag Vergadering 22 november 2007Dovnload 14.4 Kb.
Datum23.08.2016
Grootte14.4 Kb.
DORPSRAAD DESSELGEM
Verslag Vergadering 22 november 2007

De Mote- 20.00 uur

Aanwezig: Anckaert Christof -Behaeghe Christian- Behaeghe Steef- Bossuyt Johan- Callewaert Gaby- Coorevits Piet- Debaere Trui- Declercq Arsène- Devos Rudy- Devos Ward- Dewaele Wim- Holvoet Constant- Lavaert Ida- Lavens Curd- Maddens Rahaël- Titeca Geert- Vandorpe Eric- Vanhoutte Hade- Verhamme Jef-
Deconinck Veerle- Peers Paul

Verontsch. Behaeghe Johnny -Coorevits Joost- Coorevits Hilde- Coussement Chantal - Debaere Carlos- Declercq Arsène- Desloovere Marc- Desmet Luc- Jonckheere Lore- Lambrecht Gery- Lareu Frans- Neirynck Jo- Pauwels Luc- Ruysschaert Tom- Vermoere Walt-

Afwezig: Bruyneel Guy- Behaeghe Jens- Bonte Brigitte- Coorevits Lut- Coorevits Miet- Coorevits Steef- Debels Bart- Declercq Yves- Derveaux Sandra- Descheemaecker Alain- Vandenbogaerde Darline- Vanhoutte Herwig-


 1. WELKOM door de voorzitter, Jef Verhamme en goedkeuring verslag dorpsraad 24 sept ll..
  Welkom aan Paul Peers en Veerle Deconinck die voor de eerste keer aanwezig waren op de dorpsraad.
  De werkgroep dorpskernvernieuwing kwam samen en eigenlijk zijn er niet echt nieuwe elementen aan bod gekomen, de bouwplannen van de Vrije basisschool zijn ondertussen wel goedgekeurd.
  De vraag naar contactmogelijkheden rond de Desselgemse dorpskern blijven uiteraard een belangrijke vraag van de dorpsraad.
  Rond de Site Coorenblomme is er weinig nieuwe info omdat de aangekondigde vergadering, waar Jef op uitgenodigd was, nog niet is doorgegaan. 2. EVALUATIE WERKING DORPSRAAD
  Vooraf wordt er vanuit de stuurgroep gesteld dat het aantal vergaderingen van de stuurgroep zal worden opgedreven naar één vergadering per maand. Afwisselend wordt dan op de ene stuurgroepvergadering de komende dorpsraad voorbereid en op de andere vergadering wordt er inhoudelijk gewerkt rond één of ander thema.
  Het is echter zeker niet de bedoeling om in de stuurgroep beslissingen te nemen en door te drukken, dat komt de dorpsraad toe.
  Het is enkel de bedoeling om de zaken beter te kunnen voorbereiden en inhoudelijk sterker te maken.

  Ter voorbereiding werden volgende vragen op voorhand aan alle dorpsraadleden doorgespeeld:


  1. Is de werking goed? Waarom- waarom niet?
  2. Wat vind je van de inhouden- zinvolheid van de inhouden?
  3. Wat vind je van de manier van vergaderen?
  4. Deskundigheid waarmee de thema’s gebracht en voorbereid zijn?
  5. Tempo- frequentie van vergaderen?

  In een aantal subgroepjes werden de vragen doorgenomen en antwoorden geformuleerd, het was niet de bedoeling om de vragen één voor één af te werken ,maar om een globaal beeld te krijgen van de werking tot op vandaag.


  Je vind hier een korte samenvatting:

  Het is nog vroeg om nu reeds een evaluatie te maken, de werking moet groeien en we moeten onszelf ook de kans geven om te groeien.


  Het is wel een grote stap vooruit en een kans om op dezelfde golflengte te zitten met heel wat Desselgemnaars van diverse pluimage. We moeten het stadsbestuur de tijd geven om te wennen aan dit nieuwe initiatief.
  Tot op vandaag was het vooral een info-gebeuren en een open forum.

  We moeten er ons van bewust blijven dat we een adviesgroep zijn en dat we dus zelf geen beslissingen kunnen nemen. We zijn geen oppositiepartij en we mogen ons ook niet in die hoek laten drummen. Het is zeer belangrijk dat we positief kunnen samenwerken met de plaatselijke schepenen, maar ook met de andere schepenen als het thema dat vraagt.


  Dat sluit echter niet uit dat we een duidelijke mening mogen en moeten hebben en dat we die ook kenbaar moeten maken.

  Om de tijd beter te gebruiken is het belangrijk dat een standpunt of een visie eerst intern goed wordt voorbereid alvorens er mee naar het stadsbestuur te stappen.


  Daarom moeten er specifieke themavergaderingen worden gepland om een bepaalde visie te ontwikkelen of om een standpunt te formuleren.
  De opsplitsing in afzonderlijke werkgroepen is daarom een absolute must.

  Discussie om de discussie proberen te vermijden en strikt de timing en de agenda van de dorpsraad bewaken is een belangrijk punt om mee te nemen.

  We mogen niet alleen een praatbarak blijven maar moeten ook proberen om zelf initiatieven te nemen en dingen te doen die zichtbaar zijn in Desselgem..

  Aandacht voor de kleine zaken rondom ons is zeker ook een werkpunt, we mogen ons niet verliezen in de grote projecten zoals de nieuwe sporthal. Deze kleinere punten moeten sneller aan bod kunnen komen en ook sneller opvolging krijgen.

  Een taak van de dorpsraad kan er ook in bestaan om de knelpunten allerhande te inventariseren.


 3. VERKEERSCOMMISSIE.
  Welke punten kunnen we aanbrengen vanuit de dorpsraad?
  Vraag naar meer controle door politie in de cenrumstraten;
  Vraag om de fietsersbegeleiding aan de Leiemotor uit te breiden;
  Aanleg en onderhoud van de fietspaden (vb. fietswegel achter basisschool)
  Vraag naar de mobiliteitsconvenant met de Vlaamse overheid (nieuwe plannen?)
  Site Georges Goussaert waar 22 woningen voorzien worden
  Biedt dit geen mogelijkheden voor éénrichtingsverkeer (parallelweg met Nieuwstraat)
  Wat zijn de plannen voor de Nieuwstraat (ter hoogte van de kasseistrook)

  Er wordt een werkgroepje gestart die een inventaris zal maken van de fietspaden, voetpaden, wegenis en de mogelijke vragen en problemen daarrond.


  Rudy Devos, Paul Peers, Ward Devos, Trui Debaere bevolken deze werkgroep, je jan natuurlijk nog altijd aansluiten. Geef daarom je naam op Bij Rudy die binnen dit groepje de leiding zal nemen.

 4. SPORTHAL
  Geen nieuwe relevante info.
  Ontwerper is aangesteld en bedoeling is om de nieuwe sporthal te gebruiken vanaf 1 januari 2010. 5. LOGO DORPSRAAD
  Op Straete Kermis werd de inzending van Audrey Vanpoucke gekozen tot logo van de dorpsraad.
  Er werd een bewerking van gemaakt zodat we het logo ook effectief kunnen gebruiken op briefpapier, affiches, enz.
  In bijlage vind je het originele ontwerp en de bewerking ervan. 6. LOSSE FLODDERS
  Nieuwjaarsreceptie van de stad op 6 januari 2008.
  Oorspronkelijk werd het voorstel geopperd om te bestellen zodat we onze
  kas konden spijzen, dit gaat echter niet door.
  Toch bedankt aan Rudy, Steef, Jef, Wim die zich kandidaat hadden gesteld.
  Iedereen wordt natuurlijk van harte uitgenodigd naar deze receptie.

  Après-ski evenement op 26 januari 2008 in de sporthall.


  Ook dit is een mogelijkheid om onze kas te spijzen, daarvoor moeten we een standje
  uitbaten- inschrijvingsgeld 100€.
  Voorlopige kandidaten: Jef-Tjanne-Constant-Steef-Rudy- er kan altijd nog wel ééntje bij…
  Wat we verkopen ligt nog niet echt vast- suggesties zijn zeker welkom

  Werken aan de Leiebrug- al dan niet gekoppeld aan dorpskernvernieuwing.


  Wim De Waele had contact met het kabinet van Min. Crevits, verantwoordelijke voor
  deze materie.
  Deze werken worden gekaderd in een Europees project dat als doel heeft het intenser
  gebruiken van waterwegen voor transport.
  Het kabinet/ administratie zijn bereid de koppeling te maken maar hebben op heden
  geen weet van een project rond dorpskernvernieuwing.
  Ze beloofden een E-Mail terug te sturen… wordt vervolgd.


 1. VOLGENDE DORPSRAAD

Donderdag 24 januari 2008 om 20 uur in De Mote
Volgende stuurgroep: donderdag 10 januari 2008.

Verslag, Steef.
Dorpsraad Desselgem 22 november 2007
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina